Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Dela den här sidan

Konfigurera den trådlösa Xbox Elite-handkontrollen med appen Tillbehör för Xbox

Med Xbox-appen Tillbehör kan du anpassa din trådlösa Xbox Elite-handkontroll för en mer precis spelupplevelse. På den här sidan beskrivs de unika möjligheterna med appen.

Om du behöver hjälp med att hitta och installera appen kan du läsa Skaffa appen Tillbehör för Xbox till den trådlösa Xbox Elite-handkontrollen.

Du kan också använda appen Tillbehör för Xbox för att konfigurera en vanlig Xbox One trådlös handkontroll. Om du behöver hjälp läser du Anpassa en vanlig Xbox One trådlös handkontroll med appen Tillbehör för Xbox.

Följande tabell visar skillnaderna mellan att använda appen Tillbehör för Xbox med Xbox Elite trådlös handkontroll och den vanliga Xbox One trådlös handkontroll.

Appen Tillbehör för Xbox med Elite respektive standardhandkontroll

Trådlös Xbox Elite-handkontroll Xbox One trådlös handkontroll
Trådlös Xbox Elite-handkontroll          Xbox One trådlös handkontroll
Mappning av knappar. Elite Standard
Mappa om handkontrollens knappar
Mappa om samma knapp flera gånger
 
Mappa paddlar till knappar
 
Skifta styrspakar
Skifta avtryckare
Invertera Y-axeln på spakar
Knappmappning stöds på Win10-datorer alla funktioner  
Maskinvaruinställningar    
Justera spakarnas känslighet
 
Justera avtryckarnas känslighet
 
Justera vibrationsmotorer
 
Justera Xbox-knappens ljusstyrka
 
Konfigurationshantering    
Max antal konfigurationer per användare** 256 1
Konfigurationer lagrade i handkontrollen*** 2  
Konfigurationssynkning till molnet***
 
Anpassade namn för konfigurationer
 
Förinställda konfigurationer från förstapartsutgivare
 

Från november 2015:
*Elite: Helt anpassningsbar; Standard: Bara skifta knappar i par
**Standard: 1 per användare, per konsol
*** Standard: N/A lagrad i konsol

Använda appen Tillbehör för Xbox

När du öppnar appen Tillbehör för Xbox ser du två menyalternativ, Konfigurera och Fler alternativ.

Obs! Om du har flera handkontroller anslutna visas samtliga när du panorera från vänster till höger. Om flera användare är inloggade visas de tilldelade profilerna ovanför handkontrollerna.

Ämnen

Alternativ för appen Tillbehör för Xbox

Konfigurera

Välj Konfigurera för att anpassa den trådlösa Xbox Elite-handkontrollen.

Du har två möjligheter att konfigurera den trådlösa Xbox Elite-handkontrollen:

 • Du kan rulla nedåt och välja en anpassad standard som Halo 5: Guardians för flera spelare eller Forza 6 för manuell koppling. När du går igenom dessa alternativ ändras handkontrollens bild så att du ser standardvärdena. Om du gillar en av dessa inställningar väljer du den och följer anvisningarna för att spara den i ditt fack.
 • Om du vill anpassa handkontrollen helt väljer du Konfiguration av fack 1 eller Konfiguration av fack 2 eller Ny konfiguration och går vidare till nästa avsnitt. Fack 1 och 2 motsvarar profilomkopplaren på handkontrollen.

När du har valt ett fack visas konfigurationsmenyn och du ser följande alternativ:

Mappning av knappar.

Om du vill mappa dina knappar väljer du Mappning av knappar. Här finns två sätt att ändra knapparna. Du kan antingen använda menyn för att välja vilken knapp du vill ändra och sedan välja den knapp du vill mappa om dess funktion till eller så kan du helt enkelt hålla ned den knapp du vill ändra och sedan trycka på den knapp som du vill att dess funktion ska flyttas till. Bilden av handkontrollen på Xbox One-konsolen uppdateras och visar vilka knappar som är vilka.

Styrspakar, avtryckare och vibration

I det här området kan du anpassa din Elite-handkontroll med avancerade inställningar, inklusive känsligheten hos vänster och höger styrspak, avtryckarkänslighet, vibration och knapparnas ljusstyrka. Du kan också skifta styrspakar, invertera styrspakar och skifta avtryckare.

 • Känsligheten hos vänster och höger styrspak – Från menyn Styrspakar, avtryckare och vibration kan du välja vänster styrspak eller höger styrspak för att anpassas och styra hur respektive styrspak svarar under spelets gång. När du har valt vilken styrspak du vill anpassa kan du välja Standard, Fördröjning, Aggressiv, Omedelbar, eller Mjuk beroende på hur responsiv du vill att styrspaken ska vara i spelet. Om du t.ex. vill att spelaren ska reagera snabbare med en kortare rörelse av styrspaken ska du välja Omedelbar. Ett diagram visar styrspakens responskurva.

  Obs! Dessa inställningar ger olika resultat beroende på vilket spel du spelar. Ett sätt att testa inställningarna är att ange fack 1 som standardfack och ha den anpassade inställningen i fack 2.
 • Avtryckarnas känslighet – Du kan anpassa avtryckarnas känslighet genom att ändra den största och minsta slaglängden. Du har två alternativ när du ska anpassa avtryckarna – den mekaniska omkopplaren för korta avtryckare på handkontrollen eller via avsnittet Avtryckarnas känslighet i appen.

  Omkopplaren för korta avtryckare är perfekt i spel där man skjuter mycket, eftersom man inte behöver trycka särskilt hårt på avtryckarna för att skjuta. Detta fungerar inte lika bra i körspel, eftersom man måste kunna trycka ner gaspedalen helt för att accelerera så snabbt som möjligt. I det här fallet är det behändigt att kunna ändra avtryckarnas känslighet. Du kan ändra deras högsta och lägsta tröskelvärde. Om du t.ex. gör maxavståndet mindre kommer du upp i maximal acceleration utan att behöva dra så hårt i avtryckaren. Försök ställa in de två facken på olika sätt och byta mellan dem i realtid för att se skillnaderna.

 • Vibration Med det här alternativet kan du ändra handkontrollernas vibrationskänslighet. Du kan justera fyra motorer oberoende av varandra: Vänster avtryckare, Höger avtryckare, Vänster handtag och Höger handtag. Motorerna står normalt på 100 % men kan ställas ned ända till 0 %. Om du ändrar dessa reglage ändras vibrationens intensitet.
 • Xbox-knappens ljusstyrka – Om du vill göra Xbox-knappen ljussvagare kan du ställa ned den på 10 % av den vanliga ljusstyrkan. Det är särskilt behändigt om du gillar att spela i mörker.
 • Skifta styrspakarna – Med den här funktionen kan du skifta vänster och höger styrspak.
 • Invertera styrpaksaxlarna – Du kan invertera vänster och/eller höger styrspaksaxel med dessa alternativ.
 • Skifta avtryckare – Du kan skifta vänster och höger avtryckare med det här alternativet.

Spara till fack 1

När du har gjort de ändringar du vill göra kan du spara din konfiguration till ett annat fack. Om du började konfigurera fack 1 visas det nedtonat, så du kan spara till fack 2.

Spara till fack 2

När du har gjort de ändringar du vill göra kan du spara din konfiguration till ett annat fack. Om du började konfigurera fack 2 visas det nedtonat, så du kan spara till fack 1.

Byt namn

Med det här alternativet kan du ändra namn på de två fackkonfigurationerna. Om du till exempel har en konfiguration för att spela Halo 5 i fack 1 kan du kalla den Halo 5 eller vad som helst.

Kopiera

Med alternativet Kopiera kan du kopiera konfigurationen så att du kan använda den för en annan fackkonfiguration utan att börja från början.

Ta bort

Med det här alternativet tar du bort konfigurationen. Handkontrollen påverkas inte när du tar bort konfigurationen. Konfigurationen tas bort och facket återfår standardinställningarna.

Spara profiler

Det är enkelt att spara de två fackens konfiguration med appen. Facken motsvarar profilomkopplaren mitt på den trådlösa Xbox Elite-handkontrollen. Du kan ha två profiler sparade på handkontrollen samtidigt. Om fack 1 är din skjutspelsprofil och fack 2 din racingspelsprofil behöver du bara flytta omkopplaren så är du klar att spela. Du behöver inte ändra några andra inställningar. Du kan även göra detta mitt inne i ett spel.

Fackkonfigurationen följer med handkontrollerna. Om du tar med dig din handkontroll till en kompis är konfigurationen sparad på handkontrollen och kan användas där.

Obs! Om du anpassar fack 1 eller 2 på handkontrollen på en annan konsol sparas den nya konfigurationen på handkontrollen och ersätter den gamla.

Fler alternativ

Det finns två menyalternativ till:

 • Utforska – Om du väljer det här alternativet startas videon som visar den trådlösa Xbox Elite-handkontrollens alla finesser.
 • Namn – Med det här alternativet kan du kalla din handkontroll vad du vill, till exempel namnet på din gamertag.
  Obs! Detta är inte detsamma som att namnge fackkonfigurationerna, som beskrivs i det första avsnittet på den här sidan.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Konfigurera den trådlösa Xbox Elite-handkontrollen med appen Tillbehör för Xbox" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan