Dela den här sidan

Xbox One-konsolen startar inte

Om din Xbox One S eller Xbox One-konsol i originalutförande inte startar kan din strömförsörjning vara trasig eller felaktigt ansluten. Det kan också finnas andra orsaker. Försök med följande lösningar.

Vilken konsol har du problem med?

Xbox One S-konsolen

Video: Felsöka strömmatning för Xbox One S

Titta på videon om att felsöka strömmatning för Xbox One S. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Viktigt Se till att prova alla de här lösningarna. Om du inte gör det kan du av misstag begära en ny strömförsörjning trots att det är konsolen som behöver repareras.

Lösningar

Lösning 1: Återställa den interna strömförsörjningen

Xbox One S-konsolen har en intern strömförsörjning som fungerar i alla regioner världen över. Om konsolen inte startar kanske den helt enkelt behöver en återställning av strömförsörjningen. Ofta beror strömproblem på att strömförsörjningen återställs efter en strömspik.

Obs! Eftersom konsolen har ett inbyggt skydd mot strömspikar ska du inte ansluta den till en externt skydd mot strömspikar. Om du ansluter konsolen till ytterligare ett skydd mot strömspikar kan inte konsolen leverera hela den effekt som krävs för optimala prestanda.

Följ de här stegen för att återställa den interna strömförsörjningen:

 1. Koppla bort strömsladden från konsolen.
En bild som visar baksidan på Xbox One S med bortkopplad strömsladd
 1. Vänta i 10 sekunder.
 2. Anslut sladden till konsolen igen och tryck på Xbox-knappen framtill på konsolen.
En bild som visar baksidan på Xbox One S-konsolen med ansluten strömsladd

Om konsolen startar fungerade återställningen av strömförsörjningen. Gör detta igen om problemet uppstår igen i framtiden.

Om konsolen fortfarande inte startar provar du det här:

 • Kontrollera att det vägguttag du använder fungerar med andra enheter.
 • Kontrollera att strömförsörjningssladden är ordentligt ansluten till vägguttaget och till konsolen.
 • Se till att använda den strömsladd som levererades med konsolen och att det är rätt sladd för din region.
 • Om konsolen fortfarande inte startar måste den repareras. Om du vill begära service loggar du in på sidan Enhetssupport med inloggningsuppgifterna för ditt Microsoft-konto och skickar in en serviceorder.

Xbox One-konsolen i originalutförande

Video: Felsöka din Xbox One-strömförsörjning

Titta på videon om felsökning av strömförsörjningen till din Xbox One. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Gå igenom alla stegen. Om du inte gör det kan du av misstag begära en ny strömförsörjning trots att det är konsolen som behöver repareras.

Lösningar

Lösning 1: Återställa strömförsörjningen

Strömförsörjningen till Xbox One-konsolen i originalutförande har ett inbyggt strömskydd som skyddar konsolen från strömspikar. Du måste återställa strömförsörjningen om den har råkat ut för en strömspik. Så här gör du:

 1. Koppla bort sladdarna från konsolen, vägguttaget och själva strömförsörjningen.
Pilar visar hur strömförsörjningssladdarna till en Xbox One kopplas bort från en konsol och ett vägguttag.
 1. Vänta i 10 sekunder.

  Viktigt Se till att vänta 10 sekunder. Det gör att strömförsörjningen kan återställas. Se till att du kopplar bort strömförsörjningen både från vägguttaget och Xbox One-konsolen.

 2. Koppla in strömkabeln ordentligt i konsolen igen och anslut sedan strömkabeln till vägguttaget och strömförsörjningen. Anslut strömförsörjningen direkt till ett vägguttag. Använd inte strömskydd eller förlängningssladdar eftersom de kan påverka strömförsörjningens prestanda.
Pilar visar hur strömförsörjningssladdarna till en Xbox One ansluts till en konsol och ett vägguttag.
 1. Starta konsolen och kontrollera lampan på strömförsörjningen.

Lösning 2: Kontrollera om konsolen får ström

Kontrollera om av/på-knappen framtill på din Xbox-konsol är tänd. Det är det snabbaste sättet att se om konsolen får ström. Om den inte är tänd provar du att röra vid den för att se om den tänds. Du behöver du inte gå igenom resterande steg om knappen är tänd. Konsolen får ström och strömförsörjningen fungerar.

En Xbox One-konsol visas, med Xbox av/på-knappen förstorad till höger på framsidan.

Det kan vara ett videoproblem om Xbox-knappen är tänd men skärmen är tom. Om du vill felsöka ett videoproblem läser du Felsöka en svart tv- eller bildskärm när Xbox One-konsolen är påslagen.

Om konsolen startar men stängs av oregelbundet eller oväntat läser du Felsöka Xbox One som stängs av oväntat.

Lösning 3: Kontrollera status för strömförsörjningsenheten

Strömförsörjningen till Xbox One har en lysdiodsindikator. Indikatorn visar statusen för din Xbox One-konsol. Om du vill felsöka strömförsörjningen till din Xbox One följer du de här anvisningarna:

 1. Se till att ansluta alla strömsladdar innan du kontrollerar statuslampan. Det är viktigt att kontrollera att sladdarna är ordentligt anslutna till såväl vägguttaget som konsolen. Lysdiodens färg visar om strömförsörjningen fungerar som den ska när den inte är ansluten till konsolen.
 2. Kontrollera färgen på lampan på strömförsörjningen.
Orange ljus: Vitt ljus:
En pil pekar på strömförsörjningslampan på Xbox, som lyser orange. En pil pekar på strömförsörjningslampan på Xbox, som lyser vit.

Konsolstatus

Standbyläge

Energisparläge

Resultat

Konsolen är på

Vitt

Vitt

Strömförsörjningen fungerar

Konsolen är i vänteläge eller av

Vitt

Orange

Strömförsörjningen fungerar

Strömförsörjningen är frånkopplad eller fungerar inte

Ingen LED-lampa eller blinkande orange

Ingen LED-lampa eller blinkande orange

Felsök strömförsörjningen

Lampan på strömförsörjningen lyser med ett fast vitt eller ett fast orange sken: Strömförsörjningen fungerar och din konsol får ström.

Viktigt Strömförsörjningen kan visa ett orange ljus även när den inte är ansluten till konsolen eller när strömförsörjningen inte fungerar som den ska. Kontrollera att strömförsörjningssladdarna är anslutna till ett vägguttag och till konsolen. Om lampan på strömförsörjningen växlar från orange till inget ljus alls när du ansluter den till konsolen följer du felsökningsstegen i lösning 1 för att återställa strömförsörjningen.

Lampan på strömförsörjningen lyser inte eller blinkar orange: Du måste bytas ut strömförsörjningen. Följ felsökningsanvisningarna i lösning 1 för att se om du behöver en ny strömförsörjning.

Lösning 4: Stäng av Xbox One-energiläget Standby

Det här problemet kan uppstå när du aktiverar energiläget Standby. I det här energiläget kan konsolen ladda ned och installera uppdateringar. Det kan hända att starten av Xbox One-konsolen störs av att en uppdatering laddas ned eller installeras.

För att avgöra om så är fallet kopplar du bort strömförsörjningen, väntar några minuter och sedan kopplar du strömförsörjningen direkt till vägguttaget och försöker starta konsolen.

Om det fungerar kanske du vill stänga av energiläget Standby:

 1. Dubbeltryck på Xbox-knappen eller tryck på Xbox-knappen för att öppna guiden.
 2. Rulla nedåt till Inställningar.
 3. Välj Alla inställningar.
 4. Välj Ström.
 5. Ändra energiläget till Energisparläge.

Löning 5: Se till att Xbox One-konsolen och strömförsörjningen är rätt placerade

Två viktiga saker gäller för placeringen:

Om fläktarna är blockerade kan konsolen eller strömförsörjningen överhettas. Om detta fortgår kan konsolen eller strömförsörjningen skadas.

Löning 6: Anslut strömförsörjningen direkt till ett vägguttag

Strömförsörjningen till din Xbox One har ett inbyggd strömskydd. Anslut strömförsörjningen direkt till ett vägguttag. En del strömskydd kan göra att strömförsörjningen inte fungerar som avsett. Detta kan påverka dess prestanda.

Baksidan på en Xbox One-konsol visas tillsammans med en strömförsörjning som är kopplad till ett strömskydd. En

Lösning 7: Andra saker att testa

Om problemet kvarstår provar du följande:

 • Prova ett annat vägguttag. Det kan ibland vara fel på ett vägguttag. Anslut konsolen och strömförsörjningen till ett annat vägguttag och testa sedan igen.

  Obs! Testa uttaget med en annan enhet innan du testar med din Xbox One-konsol och dess strömförsörjning.

 • Om det går kan du låna en strömförsörjning från en kompis Xbox One-konsol. Prova den strömförsörjningen med din konsol. Om din konsol då fungerar är det fel på din strömförsörjning och den måste bytas.

Lösning 8: Begär att strömförsörjningen byts ut

Du måste byta strömförsörjningen om lysdioden fortfarande är släckt eller blinkar orange. Du kan beställa en ny strömförsörjning till Xbox One från Enhetssupporten.

Obs! Du måste registrera din produkt online för att kunna byta ut enheten på garantin. (Strömförsörjningen har samma garanti som konsolen.)

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Xbox One-konsolen startar inte" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan