ลงชื่อเข้าใช้

Xbox Live Status

Services

 • Limited

  Purchase and Content Usage

  02/07/2016 08:27:54 PM

  02/07/2016 08:27:54 PM

  Affected platforms:

  Xbox One
  xbox one outage;Purchase and Content Usage,
  Xbox 360
  xbox 360 outage;Purchase and Content Usage,

  Affected services:

  • Browsing the Xbox Games Store

 • Normal

  Xbox Live Core Services

 • Normal

  Website

 • Normal

  TV, Music and Video

 • Normal

  Social and Gaming

if (Model.TotalAppCount > 0) {

Apps

All Apps
if (displayMoreOptions) {
Xbox One
Xbox 360
}

0-9

0-9
#@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
}