Tipy pro hraní her Kinect na konzoli Xbox 360

Informace o hrách

Pozastavení hry

Gesto pro vyvolání Průvodce pro Kinect (Kinect Guide)

Gesto pro vyvolání Průvodce pro Kinect (Kinect Guide) slouží k pozastavení hry nebo k otevření Průvodce pro Kinect (Kinect Guide) při hraní her Kinect na konzoli Xbox. Chcete-li to provést, spusťte obě paže podél těla. Nyní zvedněte napnutou levou paži v úhlu 45 stupňů od těla.

Tipy pro hry pro dva hráče

Dvě osoby stojící vedle sebe ve vzdálenosti 2,4 m od senzoru Kinect

Hráči by měli stát ve vzdálenosti alespoň 2,4 m od zařízení a mít kolem sebe dostatek místa, aby do sebe při pohybu nenaráželi.

Pokud dojde k záměně hráčů, vyzkoušejte následující postup:

Pokud hra nesleduje hráče nebo sleduje jinou osobu v místnosti:

 • Zajistěte, aby v hracím prostoru nebyly jiné osoby než hráči.
 • Hráči musí být alespoň 1 m vysocí.
 • Jeden z hráčů podrží ruku asi 5 cm od senzoru po dobu tří sekund a poté odstoupí zpět do hracího prostoru. Dávejte pozor, abyste se nedotkli senzoru. Při dodržení těchto pokynů by hra měla rozpoznat oba hráče.
Ruka ve vzdálenosti několika palců před senzorem Kinect

Pokud senzor Kinect stále nedokáže správně sledovat pohyb hráčů, podívejte se na Řešení potíží se sledováním pohybů těla senzorem Kinect konzole Xbox 360.

Konverzace při hře Kinect (game chat)

Senzor Kinect je vybaven integrovaným mikrofonem, který slouží pro rozpoznávání řeči a konverzaci. Po připojení ke službě Xbox Live můžete konverzovat s přáteli prostřednictvím senzoru Kinect. (Sluchátka s mikrofonem nepotřebujete.)

Informace o konverzaci s přáteli najdete na stránce Konverzace ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.

Zapnutí mikrofonu Kinect

Před zapnutím mikrofonu Kinect odpojte všechna sluchátka s mikrofonem (bezdrátová i připojená kabelem). Při připojení sluchátek s mikrofonem se mikrofon Kinect vypne.

Obrazovka s průvodcem Xbox Guide a zvýrazněnou možností Chat and IM (Konverzace a zasílání zpráv)

Prostřednictvím průvodce Xbox 360 Guide

 1. Na konzoli se přihlaste ke službě Xbox Live.
 2. Na ovladači stiskněte tlačítko Guide (Průvodce).
 3. Vyberte Chat & IM (Konverzace a zasílání zpráv).
 4. Výběrem možnosti Kinect Microphone (Mikrofon Kinect) mikrofon zapněte nebo vypněte.
Obrazovka zobrazující Průvodce pro Kinect (Kinect Guide)

Prostřednictvím ovládacího centra

 1. Na konzoli se přihlaste ke službě Xbox Live.
 2. Provedením gesta pro vyvolání průvodce otevřete Průvodce pro Kinect (Kinect Guide).
 3. Nastavením ruky na ikonu konverzace (v levém dolním rohu obrazovky) mikrofon zapněte nebo vypněte.

Poznámka: Pokud je mikrofon zapnutý a spoluhráč vás přesto neslyší, podívejte se na Řešení potíží s konverzací ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.

Úprava hlasitosti konverzace

Obrazovka se záložkou Voice (Hlas) v nabídce Preferences (Předvolby)

Prostřednictvím průvodce Xbox 360 Guide

 1. Na konzoli se přihlaste ke službě Xbox Live.
 2. Na ovladači stiskněte tlačítko Guide (Průvodce).
 3. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení) a vyberte Preferences (Předvolby).
 4. Vyberte Voice (Hlas).
 5. Vyberte nastavení, které chcete upravit:
  • Voice Volume (Hlasitost hlasu) – nastavení hlasitosti zvuků ostatních osob.
  • Game Volume (Hlasitost hry) – nastavení hlasitosti hry během konverzace.

Poznámka: Tato nastavení se použijí pro soukromou konverzaci a konverzaci během párty. Nepoužijí se však u konverzačních relací zahájených v rámci integrované funkce konverzace (chat).

Chcete používat sluchátka s mikrofonem?

Pokud chcete, můžete připojit sluchátka s mikrofonem (bezdrátová i připojená kabelem). Když to uděláte, mikrofon Kinect se automaticky ztlumí. Pokud chcete mikrofon Kinect začít znovu používat, sluchátka s mikrofonem odpojte.

Slyšíte ozvěnu?

Pokud při konverzaci slyšíte ozvěnu, postupujte takto:

 1. Spusťte Řešení pro Kinect (Kinect Tuner) a proveďte kalibraci zvuku. Viz Použití řešení zvuku pro senzor Kinect pro Xbox 360.
 2. Pokud ozvěnu uslyšíte i potom, bude třeba, aby Řešení pro Kinect (Kinect Tuner) použili také vaši přátelé, se kterými konverzujete.

Videochat

Pokyny k nastavení a používání videochatu najdete v tématu Služba Video pro Kinect (Video Kinect) na konzoli Xbox 360.

Hry Kinect

Pokud chcete najít hry určené k použití se senzorem Kinect, hledejte tato loga:

Ukázkový herní balíček se zobrazením loga Requires Kinect Sensor (Vyžaduje senzor Kinect)

Requires Kinect (Vyžaduje Kinect)

K hraní her označených tímto logem musíte mít senzor Kinect. Všechny prvky hraní hry lze ovládat pomocí těla a senzoru Kinect. Herní ovladač nepotřebujete.

Logo Better with Kinect Sensor (Doporučeno pro použití se senzorem Kinect)

Better with Kinect (Doporučeno pro použití se senzorem Kinect)

Hry označené tímto logem nevyžadují senzor Kinect, avšak s jeho použitím jsou mnohem zábavnější.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Tipy pro hraní her Kinect na konzoli Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?