Pokyny k zajištění zdraví a bezpečnosti při používání senzoru Kinect pro Xbox One

Senzor Kinect a děti

Než dovolíte dětem, aby používaly senzor Kinect pro Xbox One:

 • Nastavte, jak budou jednotlivé děti moci senzor používat (hrát hry, konverzovat či zasílat videozprávy spoluhráčům online) a zda bude během těchto činností nutný dohled.
 • Umožníte-li dětem používat senzor bez dohledu, nezapomeňte jim vysvětlit všechny důležité informace a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.

Zajistěte, aby si děti při použití senzoru Kinect pro Xbox One hrály bezpečně a v rámci svých možností. Rovněž zajistěte, aby byly obeznámeny se správným používáním systému.

Zajistěte dostatek místa pro volný pohyb během hry

Hraní her s použitím senzoru Kinect pro Xbox One vyžaduje v závislosti na konkrétní hře různou míru pohybu. Snažte se během hry nenarážet do spoluhráčů, ostatních osob, zvířat, nábytku a dalších předmětů ani o ně nezakopnout. Pokud během hry budete stát nebo se pohybovat, budete potřebovat vhodný prostor ke stání.

Před hraním:

 • Rozhlédněte se kolem sebe (doprava, doleva, dopředu, dozadu, dolů a nahoru) a zkontrolujte, zda nemůžete narazit do žádných předmětů ani o ně zakopnout.
 • Hrací prostor musí být dostatečně vzdálen od oken, stěn, schodů apod.
 • Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely předměty, o které byste mohli zakopnout, například hračky, nábytek nebo neupevněné koberce. Rovněž dávejte pozor na děti a zvířata. Je-li to nutné, vykliďte hrací prostor.
 • Nezapomeňte se dívat nahoru. Při kontrole hracího prostoru dávejte pozor na stropní světla, ventilátory a další předměty na stropě.

Během hraní:

 • Stůjte dostatečně daleko od televizoru, aby nemohlo dojít ke kontaktu s ním.
 • Udržujte dostatečnou vzdálenost od spoluhráčů, osob ve vaší blízkosti a zvířat. Tato vzdálenost se může u jednotlivých her lišit, při posuzování nutné vzdálenosti tedy zohledněte způsob hraní.
 • Neustále dávejte pozor na osoby či předměty, o které byste mohli zakopnout nebo do kterých byste mohli narazit. Lidé či předměty se mohou do hracího prostoru dostat během hraní, věnujte tedy neustále pozornost svému okolí.

Hrajte vždy ve vhodném prostoru:

 • Hrajte na rovné podlaze, která umožňuje stabilní pohyb pro činnosti během hry.
 • Používejte odpovídající obuv pro hraní (nikoli boty s vysokými podpatky, nazouvací pantofle apod.) nebo hrajte bosí.
Uspořádejte všechny kabely a vedení tak, aby o ně lidé ani zvířata nemohla zakopnout ani za ně zatáhnout při pohybu kolem nebo při procházení místností. Nejsou-li senzor a konzole používány, může být vhodné odpojit všechny kabely a vedení od senzoru a konzole a uložit je mimo dosah dětí a zvířat. Nenechávejte děti, aby si hrály s kabely a vedením.

Vyhněte se oslnění

Minimalizujte namáhání očí prudkým světlem následujícím způsobem:

 • Zaujměte polohu ve vhodné vzdálenosti od televizoru či monitoru a senzoru Kinect pro Xbox One.
 • Umístěte televizor či monitor a senzor Kinect pro Xbox One mimo jasně zářící zdroje světla nebo použijte rolety ke ztlumení úrovně osvětlení.
 • Používejte mírné přirozené světlo, které minimalizuje prudké záření a námahu očí a současně zvyšuje kontrast a jasnost obrazu.
 • Upravte jas a kontrast televizoru či monitoru.

Záchvaty osob citlivých na světlo

U velmi malého procenta osob může docházet k záchvatům při vystavení určitým vizuálním vjemům, jako jsou blikající světla či vzory, které se mohou zobrazovat ve videohrách. I osoby, u kterých v minulosti k záchvatům či epilepsii nedocházelo, mohou trpět nediagnostikovaným stavem, který může tyto fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování videoher způsobovat. Tyto záchvaty mohou mít různé příznaky, například závratě, změnu vidění, tik v očích nebo ve tváři, záškuby nebo třes paží či nohou, dezorientaci, zmatení či momentální ztrátu pozornosti. Záchvaty mohou rovněž způsobit ztrátu vědomí či křeče, které mohou vést ke zranění v důsledku pádu nebo nárazu do okolních předmětů. V případě, že zaznamenáte některé z těchto příznaků, okamžitě přerušte hraní a obraťte se na lékaře.

Rodiče jsou zodpovědní za dohled nad dětmi a kontrolu přítomnosti těchto příznaků, protože u dětí a mládeže je výskyt těchto záchvatů pravděpodobnější než u dospělých osob. Riziko fotosenzitivních epileptických záchvatů lze snížit provedením následujících opatření:

 • Posaďte se dále od obrazovky.
 • Používejte menší obrazovku.
 • Hrajte v dobře osvětlené místnosti.
 • Nehrajte, když jste unavení nebo ospalí.

V případě, že se u vás nebo u vašich příbuzných v minulosti vyskytly záchvaty nebo epilepsie, obraťte se před hraním na lékaře.

Ochrana kabelů USB

Ochrana kabelu USB/napájení před poškozením:

 • Umístěte kabel tak, abyste na něj nešlápli.
 • Netřeste kabelem, nedělejte na něm uzly, nadměrně jej neohýbejte ani s ním jinak nepatřičně nemanipulujte.
 • Nevystavujte kabel zdrojům tepla.
 • Uložte kabel mimo dosah dětí a zvířat. Zajistěte, aby nemohly do kabelu kousat.
 • Při odpojování kabelu tahejte za konektor, nikoli za kabel.

Dojde-li k jakémukoli poškození kabelu USB/napájení, okamžitě jej přestaňte používat a požádejte podporu konzole Xbox o náhradu.

Během bouřky odpojte napájecí kabel konzole Xbox. Rovněž jej odpojte, pokud ji delší dobu nebudete používat.

Nadměrně se nenamáhejte

Hraní her s použitím senzoru Kinect pro Xbox One může vyžadovat různě náročnou fyzickou aktivitu.

Před použitím senzoru se obraťte na lékaře, pokud váš zdravotní stav či potíže mohou ovlivnit vaši schopnost bezpečně provádět fyzické aktivity, a také v následujících případech:

 • možné těhotenství,
 • onemocnění srdce, dýchacího ústrojí, zad, kloubů či jiná ortopedická onemocnění,
 • vysoký krevní tlak,
 • potíže s pohybem,
 • bylo vám doporučeno omezení fyzické aktivity.

Před zahájením cvičení nebo léčebného režimu s použitím senzoru se vždy poraďte s lékařem.

Nehrajte hry pod vlivem drog či alkoholu a vždy se ujistěte, že vaše schopnost udržet rovnováhu a fyzické schopnosti odpovídají pohybům vyžadovaným při hře.

Dělejte pravidelné přestávky

 • Udělejte přestávku a odpočiňte si, jestliže máte unavené svaly, klouby nebo oči.
 • Cítíte-li velkou únavu, nevolnost, dýchavičnost, svírání hrudníku, závratě, nepohodlí nebo bolesti, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE HRÁT a obraťte se na lékaře.

V kombinaci se senzorem Kinect pro Xbox One nepoužívejte neschválené příslušenství

Použití neschváleného příslušenství a předmětů může vést ke zranění vás či spoluhráčů a k poškození senzoru nebo jiných předmětů. Použití neschváleného příslušenství je porušením licence na software a může zrušit platnost omezené záruky.

Poznámka: Pokud uvedené informace neobsahují odpověď na vaši otázku nebo máte další dotazy ohledně bezpečnosti senzoru Kinect pro Xbox One, obraťte se na podporu konzole Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Pokyny k zajištění zdraví a bezpečnosti při používání senzoru Kinect pro Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?