Řešení potíží s úložištěm v cloudu v konzoli Xbox 360

Tato stránka popisuje, jak v konzoli Xbox 360 vyřešit chyby spojené s hrami uloženými v cloudu. Obsahuje také informace o stavu vašich her uložených v cloudu.

Poznámka: Pamatujte, že k uložení her v cloudu (na paměťovém zařízení Cloud Saved Games) je potřeba:

 • Zlaté členství služby Xbox Live
 • Konzole připojená ke službě Xbox Live
 • 514 MB úložného místa

Na této stránce

Chybové zprávy

Když se budete pro spravování svých her a dat snažit použít úložiště v cloudu, může se vám zobrazit jedna z následujících chybových zpráv.

 • Cloud storage is only available to Xbox Live Gold members (Úložiště v cloudu je k dispozici pouze pro majitele zlatého členství služby Xbox Live)

  Uložení her v cloudu prostřednictvím paměťového zařízení Cloud Saved Games vyžaduje zlaté členství služby Xbox Live.

  Informace o přesouvání obsahu naleznete v tématu Kopírování, přesun a odstranění uložených her, profilů a položek avatara z konzole Xbox.

 • Saved games are still uploading on another console. If you continue, you may lose progress. (Uložené hry se odesílají z jiné konzole. Budete-li pokračovat, můžete přijít o svůj postup.)

  To znamená, že uložená hra byla načtena z jiné konzole a obsahuje neuložené změny, které je potřeba do cloudu odeslat. Pokud tuto uloženou hru použijete, můžete tyto poslední změny ztratit.

 • Items in use on the other console (Položky jsou používány v jiné konzoli)
 • Items on another console are pending uploaded for this game or app (Čeká se na odeslání dat dané hry nebo aplikace z jiné konzole)

  Položka se buď používá v jiné konzoli, nebo se čeká na odeslání dat z jiné konzole. Problém vyřešíte přihlášením ke konzoli, která se o odeslání uložené hry pokouší, aby mohlo být uložení v cloudu dokončeno. To provedete následovně:

  1. Přihlaste se k profilu služby Xbox Live.
  2. Přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
  3. Vyberte možnost Storage.
  4. Vyberte paměťové zařízení s uloženou hrou, kterou chcete přesunout do cloudu.
  5. Vyberte možnost Games.
  6. Vyberte hru s vaší uloženou pozicí.
  7. Vyberte svou uloženou hru.
  8. Vyberte možnost Move.
  9. Vyberte možnost Cloud Saved Games.
 • Uložené hry nejsou synchronizovány
  Uložené hry v cloudu a v konzoli nejsou synchronizovány. Které chcete použít?

  Zobrazení této zprávy značí přítomnost dvou verzí uložené hry, které jsou vám k dispozici.

  • Pokud jste naposled hráli na této konzole, je vhodné použít hru uloženou v konzole.
  • Jestliže jste naposled hráli z jiné konzole s aktivní funkcí úložiště v cloudu, doporučujeme použít hru uloženou v cloudu.

 • Can't enable cloud storage just yet (Povolení úložiště v cloudu zatím není možné)

  Postup v případě zobrazení této zprávy:

  1. V ovládacím centru Xbox přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
  2. Vyberte položku Storage a zvolte primární paměťové zařízení (např. pevný disk).
  3. Vyberte možnost System Items.
  4. Vyberte možnost Cloud Storage Console Copy.
  5. Vyberte možnost Delete.

  Zkontrolujte, zda byl váš problém vyřešen.

 • Can't disable cloud storage because console copies of some items still exist (Úložiště v cloudu nelze zakázat, protože byly nalezeny kopie konzole některých položek)

  Podrobnější informace vypnutí funkce ukládání her v cloudu naleznete v tématu Uložení her v cloudu.

 • Sorry, only saved games can be uploaded to cloud storage (Omlouváme se, ale do úložiště v cloudu lze kopírovat pouze uložené hry)

  Do úložiště v cloudu lze kopírovat pouze uložené hry. Všechny herní položky, jako jsou např. herní úspěchy nebo obsah DLC, přesuňte do místního paměťového zařízení nebo je odstraňte.

 • Your cloud storage isn't synced. Try signing out and back in again. (Vaše úložiště v cloudu není synchronizováno. Odhlaste se a znovu se přihlaste.)

  Odhlaste se od svého profilu služby Xbox Live a znovu se přihlaste. Problém by měl být vyřešen.

 • Can't download your saved games because cloud storage isn't set up on this console. (Stažení uložené hry není možné, protože úložiště v cloudu nebylo na této konzoli nastaveno.)

  V cloudu je uložena vaše hra, ale úložiště v cloudu není na této konzoli aktivní. Postup zapnutí úložiště v cloudu na této konzoli:

  1. V ovládacím centru Xbox přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
  2. Vyberte možnost Storage a poté Cloud Saved Games.
  3. Povolte možnost Enable Cloud Saved Games.
 • Game not supported (Hra není podporována)

  V současné době nepodporuje funkci ukládání her v cloudu malá část her pro konzoli Xbox 360. Dlouhodobě spolupracujeme s vývojáři na podpoře této funkce. Do vydání aktualizace dané hry, která bude kompatibilní s funkcí ukládání her v cloudu, využívejte místní paměťové zařízení (např. jiný pevný disk nebo jednotku USB flash).

 • 514 megabytes (MB) of storage space is required (Je vyžadováno 514 MB úložného místa)

  Aby bylo možné uložené hry odesílat do cloudu, je zapotřebí 514 MB na místním paměťovém zařízení. Vytvořte na pevném disku konzole Xbox 360 nebo na úložném zařízení USB alespoň 514 MB volného místa. Další informace naleznete v tématu Kopírování, přesun a odstranění uložených her, profilů a položek avatara z konzole Xbox.

 • Lost connection to Xbox Live or need a connection to Xbox Live (Bylo přerušeno nebo je vyžadováno spojení se službou Xbox Live)

  Your console lost the connection to Xbox Live. (Vaše konzole ztratila spojení se službou Xbox Live.) Zkontrolujte výstrahy služby na stránce Stav služby Xbox Live nebo se podívejte, zda se v horní části této stránky nezobrazuje výstraha služby Xbox Live. Pokud jsou zde uvedeny nějaké výstražné zprávy, chvíli počkejte a akci opakujte později.

  Pokud nefunguje určitá služba nebo aplikace, můžete požádat společnost Microsoft, aby vás upozornila, jakmile bude výpadek vyřešen. Pod názvem služby nebo aplikace klikněte na možnost Chci upozornit, až bude tato služba nebo aplikace znovu funkční.

  Poznámka: Služba je dostupná pouze ve Spojených státech.

  Abyste mohli funkci ukládání her v cloudu nastavit nebo používat, je nutné připojit konzoli Xbox 360 ke službě Xbox Live. Pokud máte problémy se zachováním připojení ke službě Xbox Live, vyhledejte informace v tématu Řešení potíží s připojením konzole Xbox 360 ke službě Xbox Live nebo vyzkoušejte Řešení chyb připojení konzole Xbox 360.

 • Can't Retrieve Information from Xbox Live, Status Code 80072746. (Ze služby Xbox Live nelze získat potřebné informace, stavový kód 80072746.)

  Z důvodu vypršení času pro připojení k síti došlo při přenosu souboru do konzole k potížím. To se stává, když dojde k výpadku služby, který zamezí přístupu do cloudu, nebo když se do cloudu pokoušíte odeslat velmi objemný soubor hry. Tím se přeruší veškeré nedokončené přenosy her uložených v cloudu.

  Zkontrolujte výstrahy služby na stránce Stav služby Xbox Live nebo se podívejte, zda se v horní části této stránky nezobrazuje výstraha služby Xbox Live. Pokud jsou zde uvedeny nějaké výstražné zprávy, chvíli počkejte a akci opakujte později.

  Pokud nefunguje určitá služba nebo aplikace, můžete požádat společnost Microsoft, aby vás upozornila, jakmile bude služba nebo aplikace znovu funkční. Pod názvem služby nebo aplikace klikněte na možnost Chci upozornit, až bude tato služba nebo aplikace znovu funkční.

  Poznámka: Služba je dostupná pouze ve Spojených státech.

  Při řešení tohoto problému vyzkoušejte následující postup:

  • Proveďte synchronizaci později v čase, kdy bude zatížení sítě menší.
  • Z her uložených v cloudu odstraňte velké soubory. Některé větší soubory, které nejsou pro potřeby hry nutné, lze uložit na místním úložišti nebo je odstranit. Další informace najdete v tématu Kopírování, přesun a odstranění uložených her, profilů a položek avatara z konzole Xbox.
   Poznámka: Odstranění z úložiště v cloudu Xbox Live je nevratné. Neodstraňujte soubory potřebné ke spuštění uložené hry a další nutné položky.
  • Pokud disponujete kopií uložené hry na místním úložišti, použijte ji.

  Společnosti Microsoft si je tohoto problému vědoma a pracuje na dalším řešení.

Status of your cloud saved games (Stav her uložených v cloudu)

Při pohledu na obsah paměťového zařízení Cloud Saved Games máte k dispozici informaci o stavu každé uložené hry.

Stav

Význam

Pending Upload (Čeká se na odeslání)

U konzoly se čeká na odeslání herní pozice do cloudu. Stav odesílání je k dispozici v nabídce Active Downloads.

Cloud Only (Pouze cloud)

Tato hra podporuje pouze úložiště v cloudu. Synchronizaci uložené hry s konzolou provedete spuštěním hry.

Out of Sync (Nesynchronizováno)

Došlo ke konfliktu mezi místní verzí uložené hry a verzí uloženou v cloudu. Při dalším spuštění hry si budete moci vybrat verzi uložené hry, kterou chcete použít.

Not Cloud Supported (Cloud není podporován)

V cloudu je k dispozici pouze ukládání v rámci uložených her. Další data z konzole Xbox 360 můžete ukládat na místní paměťové zařízení.

In Sync (Synchronizováno)

Tato uložená hra je uložena v místním prostředí i v cloudu. Uložené pozice jsou synchronizovány a připraveny k použití.

Offline

Vlastník uložené hry není ve službě Xbox Live přihlášen. Stav dané uložené hry zobrazíte přihlášením k profilu služby Xbox Live, pod kterým byl soubor s pozicí vytvořen.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s úložištěm v cloudu v konzoli Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?