Optimalizace streamování her v aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10

Pomocí několika úprav nastavení domácí sítě můžete vylepšit kvalitu zvuku a videa u streamovaných her. Pomocí návrhů na této stránce můžete optimalizovat streamování her při používání aplikace Xbox Console Companion ve Windows 10.

Na této stránce

Je-li to možné, používejte kabelovou síť.

Při streamování přes kabelovou ethernetovou síť získáte vždy nejvyšší kvalitu videa, nejnižší latenci při hraní a nejnižší úroveň rušení. Pokud to je možné, připojte počítač s Windows 10 a konzoli Xbox One k domácí síti pomocí kabelů sítě Ethernet.

Poznámka: Pokud nemůžete vytvořit kabelové připojení kvůli vzdálenosti konzole od zařízení domácí sítě, můžete to zkusit vyřešit pomocí následujících dvou možností. Zvažte investici do jedné z těchto možností, které umožňují využít výhody stávajícího kabelového připojení v domácnosti:

 • Síťové adaptéry powerline: Tyto adaptéry umožňují využít stávající elektrický rozvod v domácnosti jako vysokorychlostní kabelovou síť.
 • Adaptér MoCA (Multimedia over Coax – multimédia přes koaxiální kabel): Tyto adaptéry umožňují využít stávající koaxiální kabel v domácnosti jako vysokorychlostní kabelovou síť.

Pokud používáte bezdrátovou síť, používejte 5GHz síť 802.11 AC nebo N, je-li to možné.

Novější bezdrátová technologie vám poskytne nejlepší výkon bezdrátové sítě při streamování her z konzole Xbox One do počítače s Windows 10.

Některé bezdrátové směrovače vysílají dvě různá SSID (názvy sítí): jedno pro 5GHz síť a druhé pro 2,4GHz síť.

U 5GHz sítí dochází méně často k rušení způsobenému například bezdrátovými telefony nebo mikrovlnnými troubami. I když 5GHz signály nemůžou procházet tlustými zdmi tak dobře jako 2,4GHz signály, je před použitím 2,4GHz pásma vždy lepší vyzkoušet 5GHz pásmo sítě.

Přemístěte konzoli Xbox One nebo počítač blíž k bezdrátovému směrovači.

Čím bude konzole Xbox One a počítač ke směrovači blíž, tím kvalitnější bude připojení. Zvolte pro bezdrátový směrovač nějaké centrální místo. Zdi, podlahy a kovové předměty můžou způsobovat rušení.

Omezte rušení bezdrátové sítě.

Mnoho bezdrátových elektronických zařízení, například bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby, dětské chůvičky a otevírací systémy garážových dveří, používá pásmo 2,4 GHz.

Použití 5GHz pásma pro bezdrátovou síť pomůže toto rušení eliminovat.

Toto jsou typy rušení, které můžou snížit kvalitu signálu:

Aktivní rušení
Aktivní rušení vzniká, když jiná elektronická zařízení vysílají bezdrátový signál nebo jinou formu elektromagnetického rušení. Běžnou příčinou aktivního rušení jsou mikrovlnné trouby, trouby, klimatizace, televizory CRT, bezdrátová sluchátka, dětské chůvičky, jiné bezdrátové sítě, bezdrátové telefony a bezdrátové reproduktory.

Poznámka: Rušení může způsobovat také řada dalších elektronických zařízení. Zkuste minimalizovat veškeré potenciální rušení odstraněním elektronických zařízení z prostoru mezi konzolí Xbox a bezdrátovým směrovačem.

Pasivní rušení
Pasivní rušení vzniká, když bezdrátový signál prochází předměty. To signál zeslabuje a láme. Mezi materiály a předměty, které způsobují pasivní rušení, patří beton, sklo, olověné a měděné potrubí, izolace, zrcadla, bezpečnostní sejfy, kancelářské skříně, dlaždice a sádra. Bezdrátový signál také slábne s rostoucí vzdáleností. K rušení může docházet také v případě, že se konzole nachází příliš blízko bezdrátového směrovače. Ideální vzdálenost mezi bezdrátovým směrovačem a konzolí Xbox One je 1,5 až 15 metrů.

Útlum
Útlum je běžný jev u bezdrátového signálu. Znamená to, že bezdrátový signál se vzdáleností slábne, což způsobuje tzv. „potíže s dosahem“. Směrovače mají omezený dosah vysílání, který se však u jednotlivých zařízení liší. Dosah zařízení se také dále zmenšuje, pokud signál prochází pevnými objekty (viz část „Pasivní rušení“ výše).

Přímá viditelnost
Při řešení aktivního nebo pasivního rušení je důležité zvážit přímou viditelnost. Představte si rovnou čáru od směrovače ke konzoli Xbox One a podívejte se, jestli je možné na této pomyslné čáře vypnout nebo přemístit jakákoli zařízení, která by mohla způsobovat aktivní rušení.

Pasivní rušení můžete minimalizovat také přesunutím konzole či směrovače. Přesunutí zařízení mimo skříně nebo stoly se zábavním zařízením často zvýší sílu bezdrátového signálu.

Dva podobné nákresy zobrazují konzoli, bezdrátový směrovač a indikátor síly signálu. Na jednom nákresu se mezi konzolí a směrovačem nachází skříňka a síla signálu je podstatně slabší.

Jakmile určíte pro daná zařízení nejlepší možnou konfiguraci přímé viditelnosti a odstraníte pokud možno všechny možné zdroje rušení, zkontrolujte, jestli se připojení zlepšilo.

Zařízení s USB 3.0
Rušení bezdrátového připojení v rámci 2,4GHz sítí může být způsobeno také některými zařízeními s USB 3.0. Pokud musíte používat bezdrátové připojení v pásmu 2,4 GHz, nepřipojujte pokud možno ke konzoli Xbox One a počítači se systémem Windows 10 žádná periferní zařízení přes USB.

Používejte pokud možno nejméně vytížený kanál a pásmo bezdrátové sítě.

Každá bezdrátová síť má kanál, přes který komunikuje. Pokud jiná bezdrátová síť, která je poblíž, používá stejný kanál, budou se tyto dvě sítě vzájemně rušit. Je velmi důležité nakonfigurovat bezdrátový směrovač tak, aby používal kanál, který nebude rušený sítěmi v blízkém okolí.

Místní omezení
Na některých trzích jsou bezdrátová zařízení konfigurovaná tak, že pokud zjistí příliš velký provoz v určitém pásmu bezdrátové sítě, sníží svůj výkon kvůli omezení zahlcení bezdrátové sítě. To má za následek horší výkon bezdrátové sítě, proto zvolte nejméně zahlcené pásmo a kanál bezdrátové sítě.

Níže jsou rady, jak můžete změnit kanál bezdrátové sítě a vyhledat méně zahlcený kanál.

Změna bezdrátového kanálu
Pokud potřebujete informace o tom, jak můžete změnit kanál bezdrátového připojení, navštivte fóra s informacemi k síťovému hardwaru. Najdete tam informace o konfigurování a aktualizaci konkrétního síťového hardwaru. Pokud v našich fórech informace ke konkrétnímu směrovači nenajdete, podívejte se do dokumentace směrovače nebo na web výrobce a zjistěte, jak můžete kanál bezdrátové sítě změnit.

Poznámka: Fóra podpory pro Xbox jsou dostupná pouze v angličtině. Pokud chcete obsah fór podpory pro Xbox přeložit do jiného jazyka, zkopírujte a vložte adresu URL do online překladače, například do Překladače Bing.

Výběr optimálního kanálu

Většina bezdrátových směrovačů má jako konfigurovatelnou možnost šířku kanálu 20 MHz nebo 40 MHz. Může mít označení Narrow (Úzký) nebo Wide (Široký). Pro konzoli Xbox One je vhodnější nastavení 20 MHz neboli Narrow (Úzký).

Sítě používající pásmo 2,4 GHz mají kanály 1 až 11 (v Evropě 13). Kanál se může vzájemně rušit s jinými blízkými kanály, proto byste vždy měli vybrat kanál, který je vzdálený pět kanálů od jiného kanálu. Kvůli minimalizaci překrývání kanálů doporučujeme vybírat jen kanály 1, 6 a 11. Některé bezdrátové směrovače umožňují konfigurovat šířku kanálu. Výběrem nastavení 20 MHz nebo Narrow (Úzký) omezíte rušení se sousedními kanály.

V 5GHz sítích se kanály nepřekrývají.

Po změně kanálu bezdrátové sítě zkontrolujte, jestli se připojení zlepšilo.

Vyhledání nejméně zahlceného kanálu bezdrátové sítě

Můžete zjistit, které kanály nejsou ve vašem okolí používány. Chcete-li zobrazit výpis bezdrátových sítí a používaných kanálů v okolí vašeho počítače, vyzkoušejte následující možnosti.

 • Použijte grafický nástroj, jako je například inSSIDer Wi-Fi Analyzer (v systému Android). Společnost Microsoft tyto nástroje nepodporuje.
 • Použijte integrovaný nástroj příkazového řádku ve Windows. To vyžaduje určité odborné znalosti o používání příkazového řádku. Tady je postup:
  1. Stiskněte klávesu Windows, zadejte Příkazový řádek a stiskněte klávesu ENTER.
  2. V příkazovém řádku zadejte netsh wlan show networks mode=bssid a potom stiskněte klávesu ENTER.
Obrazovka s podrobnostmi o síti včetně síly signálu

Výstup tohoto příkazu vypíše seznam sítí společně se silou signálu a kanálem. Pokud má vaše síť stejný kanál (v 5GHz sítích) jako některá z uvedených sítí nebo pokud je tento kanál v dosahu pěti kanálů od stávajícího kanálu (u 2,4GHz sítě), můžete kvalitu streamování vylepšit změnou kanálu bezdrátové sítě na konfigurační stránce směrovače.

Aktualizujte ovladače bezdrátového připojení a firmware bezdrátového směrovače.

Používání nejnovějších ovladačů bezdrátového připojení a firmwaru je vždy to nejlepší řešení. Tady je postup.

Aktualizace firmwaru směrovače a brány

Směrovače, kabelové i bezdrátové, obsahují software označovaný jako firmware. Firmware směrovače obsahuje síťový protokol a funkce zabezpečení a správy. Směrovače, které mají ve firmwaru uložené starší informace, nemusí fungovat správně.

Výrobci směrovačů často nabízejí aktualizace, jež zlepšují výkon, stabilitu, zabezpečení a kvalitu připojení. Aktualizací firmwaru směrovače můžete vyřešit potíže s pomalým výkonem nebo nestabilním připojením.

Tyto aktualizace firmwaru můžete stáhnout a nainstalovat sami. Počítač musí být připojen přímo ke směrovači pomocí kabelu sítě Ethernet, abyste mohli nový firmware uložit přímo do směrovače.

Další informace o konfiguraci a aktualizaci konkrétního síťového hardwaru najdete v našich fórech s informacemi k síťovému hardwaru.

Poznámka: Fóra podpory pro Xbox jsou dostupná pouze v angličtině. Pokud chcete obsah fór podpory pro Xbox přeložit do jiného jazyka, zkopírujte a vložte adresu URL do online překladače, například do Překladače Bing.

Aktualizace ovladačů a firmwaru počítače

Tady je postup vyhledání a aktualizace ovladačů na počítači:

 1. Stiskněte klávesu Windows, zadejte Správce zařízení a potom stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyberte položku Síťové adaptéry a podívejte se, jaký hardware máte nainstalovaný na počítači.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na adaptér bezdrátové sítě a vyberte Aktualizovat ovladač.
 4. Vyberte možnost Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače.
Okno Správce zařízení s rozbalenou položkou „Síťové adaptéry” a vybraným adaptérem bezdrátové sítě

Zakažte starší protokoly bezdrátového připojení na bezdrátovém přístupovém bodu.

Některé bezdrátové směrovače a přístupové body je možné konfigurovat tak, aby byly zakázány starší protokoly, například 802.11 a, b a g. Toto nastavení je někdy označované jako Mixed Mode (Smíšený režim). Zakázání těchto starších protokolů a nastavení bezdrátového směrovače tak, aby používal explicitně novější protokoly (například 802.11 AC/N), zlepší výkon sítě.

Nepoužívejte stejné SSID (název sítě) pro 2,4GHz a 5GHz sítě.

Některé bezdrátové směrovače ve výchozím nastavení používají stejný název SSID pro obě sítě (2,4 GHz a 5 GHz), zatímco jiné bezdrátové směrovače ve výchozím nastavení používají dva odlišné názvy pro jednodušší identifikaci frekvenčních pásem.

Pokud váš směrovač používá pro obě sítě stejný název, můžete ho nakonfigurovat tak, aby každé síti přiřadil jiný název. Vytvořením odlišných názvů pro každou síť můžete explicitně nakonfigurovat počítač a konzoli Xbox One tak, aby obě zařízení používala konkrétní síť a frekvenční pásmo.

Při streamování na přenosném počítači nebo tabletu připojte zařízení k elektrické síti.

Některé přenosné počítače nebo tablety snižují pomocí technik řízení spotřeby spotřebu energie u adaptéru bezdrátové sítě v době, kdy je zařízení napájené z baterií. Tyto techniky můžou omezit šířku pásma bezdrátové sítě zařízení a způsobovat latenci při komunikaci s konzolí Xbox One. Když použijete u zařízení napájecí adaptér, bude moct přenosný počítač nebo tablet využívat veškeré možnosti adaptéru bezdrátové sítě.

Připojte k 5GHz síti jen zařízení pro streamování.

Když v pásmu 5 GHz sítě připojíte pouze zařízení pro streamování a konzoli Xbox One, minimalizujete tím rušení jinými zařízeními. Ostatní počítače, telefony, přenosné počítače a tablety připojte k síti pomocí pásma 2,4 GHz.

Zvažte vypnutí zařízení, která jsou daleko od bezdrátového směrovače.

Zařízení, která se pokouší komunikovat s vaším bezdrátovým směrovačem z větší vzdálenosti nebo přes několik zdí, můžou v domácí síti snižovat celkovou dostupnou šířku pásma.

Zvažte přesunutí těchto zařízení blíž k bezdrátovému směrovači, případně je vypněte.

Povolte na bezdrátovém směrovači režim WMM (multimediální režim Wi-Fi).

Multimediální režim Wi-Fi (WMM) umožňuje, aby váš bezdrátový směrovač upřednostňoval přenosy dat citlivé na rychlost, jako je například streamování her, před přenosy, které jsou méně citlivé na rychlost, jako je například procházení webu. Povolením této funkce zlepšíte výkon při streamování her.

Toto nastavení najdete v konfiguraci bezdrátového směrovače a někdy bývá označováno jako QoS (Quality of Service).

Zabraňte nepotřebným internetovým přenosům na počítači s Windows 10.

Když necháte okno prohlížeče otevřené, může to způsobovat nepotřebné internetové přenosy, i když je toto okno prohlížeče na pozadí. Šířku pásma počítače můžou využívat i služby pro synchronizaci souborů, jako je například OneDrive a Dropbox, což může kolidovat s přenosy dat při streamování her.

Pro dosažení optimálního výkonu zavřete během streamování her nepotřebná okna prohlížeče a omezte synchronizaci souborů a jiné činnosti využívající šířku pásma.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Optimalizace streamování her v aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?