Sdílet tuto stránku

Optimalizace streamování her v aplikaci Xbox pro systém Windows 10

Pomocí několika úprav nastavení domácí sítě můžete vylepšit kvalitu zvuku a videa u streamovaných her. Pomocí návrhů na této stránce můžete optimalizovat streamování her při použití aplikace Xbox v systému Windows 10.

Na této stránce

Je-li to možné, používejte kabelovou síť

Při streamování přes kabelovou ethernetovou síť získáte vždy nejvyšší kvalitu videa, nejnižší latenci při hraní a nejnižší úroveň rušení. Pokud to je možné, připojte počítač se systémem Windows 10 a konzoli Xbox One k domácí síti pomocí kabelů sítě Ethernet.

Poznámka: Pokud nemůžete vytvořit kabelové připojení kvůli vzdálenosti konzole od zařízení domácí sítě, tuto situaci je možné vyřešit pomocí následujících dvou doplňků. Zvažte zakoupení jednoho z nich, umožňují totiž využít výhod stávajících kabelů v domácnosti:

 • Adaptéry elektrické sítě: Tyto adaptéry umožňují využít stávající elektrický rozvod v domácnosti jako vysokorychlostní kabelovou síť.
 • Adaptér MoCA (Multimedia over Coax – multimédia přes koaxiální kabel): Tyto adaptéry umožňují využít stávající koaxiální kabel v domácnosti jako vysokorychlostní kabelovou síť.

Pokud používáte bezdrátovou síť, používejte 5GHz síť 802.11 AC nebo N, je-li to možné.

Novější bezdrátová technologie vám poskytne nejlepší výkon bezdrátové sítě při streamování her z konzole Xbox One do počítače se systémem Windows 10.

Některé bezdrátové směrovače vysílají dvě různá SSID (názvy sítí): jedno pro 5GHz síť a druhé pro 2,4GHz síť.

U 5GHz sítí dochází méně často k rušení způsobenému například bezdrátovými telefony nebo mikrovlnnými troubami. I když 5GHz signály nemohou proniknout zdmi s vysokou hustotou jako 2,4GHz signály, před použitím 2,4GHz pásma je vždy lepší vyzkoušet 5GHz pásmo sítě.

Přemístěte konzoli Xbox One nebo počítač blíže k bezdrátovému směrovači

Čím bude konzole Xbox One a počítač ke směrovači blíž, tím kvalitnější bude připojení. Zvolte pro bezdrátový směrovač nějaké centrální místo. Zdi, podlahy a kovové předměty mohou způsobit rušení.

Omezení rušení bezdrátové sítě

Mnoho bezdrátových elektronických zařízení, například bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby, chůvičky a otvírací systémy garážových dveří, používá pásmo 2,4 GHz.

Použití 5GHz pásma pro bezdrátovou síť dokáže toto rušení eliminovat.

Toto jsou typy rušení, která mohou snížit kvalitu signálu:

Aktivní rušení:
Aktivní rušení vzniká, když jiná elektronická zařízení vysílají bezdrátový signál nebo jinou formu elektromagnetického rušení. Běžnou příčinou aktivního rušení jsou mikrovlnné trouby, trouby, klimatizace, televizory CRT, bezdrátová sluchátka, dětské chůvičky, další bezdrátové sítě, bezdrátové telefony a bezdrátové reproduktory.

Poznámka: Rušení může být způsobeno také řadou dalších elektronických zařízení. Zkuste minimalizovat veškeré potenciální rušení odstraněním elektronických zařízení z prostoru mezi konzolí Xbox a bezdrátovým směrovačem.

Pasivní rušení:
Pasivní rušení vzniká, když bezdrátový signál prochází předměty. To signál zeslabuje a láme. Mezi materiály a předměty, které způsobují pasivní rušení, patří beton, sklo, olověné a měděné potrubí, izolace, zrcadla, bezpečnostní sejfy, kancelářské skříně, dlaždice a sádra. Bezdrátový signál také slábne s rostoucí vzdáleností. K rušení může docházet také v případě, že se konzole nachází příliš blízko bezdrátového směrovače. Ideální vzdálenost mezi bezdrátovým směrovačem a konzolí Xbox One je 1,5 až 15 metrů.

Oslabení:
Oslabení je běžný jev u bezdrátového signálu. Znamená to, že bezdrátový signál se vzdáleností slábne, což způsobuje tzv. „potíže s dosahem“. Směrovače mají omezený dosah vysílání, který se však liší zařízení od zařízení. Dosah zařízení se také dále zmenšuje, pokud signál prochází pevnými objekty (viz část „Pasivní rušení“ výše).

Směr pohledu:
Při řešení aktivního nebo pasivního rušení je důležité zvážit směr pohledu. Představte si přímku od směrovače ke konzoli Xbox One a podívejte se, zda je možné na této pomyslné přímce vypnout nebo přemístit jakákoli zařízení, která by mohla způsobovat aktivní rušení.

Minimalizace pasivního rušení můžete dosáhnout také přesunutím konzole či směrovače. Přesunutí zařízení mimo skříně nebo stoly se zábavním zařízením často zvýší sílu signálu.

Dva podobné nákresy zobrazující konzoli, bezdrátový směrovač a kontrolku síly signálu. Na jednom nákresu se mezi konzolí a směrovačem nachází skříňka a síla signálu je podstatně slabší.

Jakmile určíte pro daná zařízení nejlepší možnou konfiguraci směru pohledu a odstraníte pokud možno všechny možné zdroje rušení, zkontrolujte, zda se připojení zlepšilo.

Zařízení USB 3.0:
Rušení bezdrátového připojení v rámci 2,4GHz sítí může být způsobeno také některými zařízeními USB 3.0. Pokud musíte používat bezdrátové připojení v pásmu 2,4 GHz, pokud možno nepřipojujte ke konzoli Xbox One a počítači se systémem Windows 10 žádná periferní zařízení USB.

Používejte pokud možno nejméně vytížený kanál a pásmo bezdrátové sítě

Každá bezdrátová síť má kanál, přes který komunikuje. Pokud další bezdrátová síť, která je poblíž, používá stejný kanál, tyto dvě sítě se budou vzájemně rušit. Je velmi důležité konfigurovat bezdrátový směrovač tak, aby používal kanál, který nebude rušený sítěmi v blízkém okolí.

Místní omezení:
Na některých trzích jsou bezdrátová zařízení konfigurovaná tak, že když zjistí příliš velký provoz na určitém pásmu bezdrátové sítě, sníží svůj výkon za účelem omezení zahlcení v bezdrátové síti. To má za následek horší výkon bezdrátové sítě, proto zvolte pokud možno nejméně zahlcené pásmo a kanál bezdrátové sítě.

Níže jsou rady ke změně kanálu bezdrátové sítě a vyhledání méně zahlceného kanálu.

Změna kanálu bezdrátové sítě
Informace o tom, jak změnit kanál bezdrátové sítě, naleznete na fórech s informacemi o síťovém hardwaru. Zde naleznete informace o konfiguraci a aktualizaci konkrétního síťového hardwaru. Jestliže se na našich fórech informace ke konkrétnímu směrovači nenacházejí, nahlédněte do dokumentace směrovače nebo na stránky výrobce a zjistěte, jak lze kanál bezdrátové sítě změnit.

Poznámka: Fóra podpory konzole Xbox jsou dostupná pouze v anglickém jazyce. Chcete-li obsah fór podpory konzole Xbox přeložit do jiného jazyka, zkopírujte a vložte adresu URL do překladového nástroje online, například do překladače Bing).

Volba optimálního kanálu

Většina bezdrátových směrovačů má k dispozici šířku kanálu 20 MHz nebo 40 MHz jako nastavitelnou možnost. Mohl být označený jako „Úzký” nebo „Široký“. Pro konzoli Xbox One je vhodnější nastavení 20 MHz nebo „Úzký”.

Sítě používající pásmo 2,4 GHz mají kanály 1 až 11 (v Evropě 13). Kanál může rušit jiné blízké kanály, proto vždy vyberte kanál, který je vzdálený pět kanálů od jiného používaného. Kvůli minimalizaci překrývání kanálů doporučujeme vždy vybrat jen kanály 1, 6 a 11. Některé bezdrátové směrovače umožňují konfigurovat šířku kanálu. Zvolením nastavení 20 MHz nebo „Úzký“ omezíte rušení se sousedními kanály.

Kanály se v 5,0GHz sítích nepřekrývají.

Po změně kanálu bezdrátové sítě zkontrolujte, zda se připojení zlepšilo.

Vyhledání méně zahlceného kanálu bezdrátové sítě

Můžete zjistit, které kanály nejsou používány ve vašem okolí. Chcete-li zobrazit výpis bezdrátových sítí a používaných kanálů, vyzkoušejte následující možnosti.

 • Použijte grafický nástroj, jako například inSSIDer Wi-Fi Analyzer (systém Android). Společnost Microsoft použití těchto nástrojů neschvaluje.
 • Použijte integrovaný nástroj příkazového řádku v systému Windows. Jsou vyžadovány některé odborné znalosti v oblasti použití příkazového řádku. Zde je postup:
  1. Stiskněte klávesu Windows, zadejte text Příkazový řádek a stiskněte klávesu Enter.
  2. Na příkazovém řádku zadejte text netsh wlan show networks mode=bssid a potom stiskněte klávesu Enter.
Obrazovka se zobrazením podrobností o síti včetně síly signálu.

Výstup tohoto příkazu vypíše seznam sítí společně se silou signálu a kanálem. Pokud má vaše síť stejný kanál (v 5,0GHz sítích) jako některý s uvedených kanálů nebo pokud je tento kanál v dosahu pěti kanálů od stávajícího kanálu (pro 2,4GHz sítě), kvalitu přenosu můžete vylepšit změnou kanálu bezdrátové sítě na konfigurační stránce směrovače.

Aktualizace ovladačů bezdrátového připojení a firmwaru bezdrátového směrovače

Použití nejnovějších ovladačů bezdrátového připojení a firmwaru je vždy ta nejlepší volba. Zde je postup.

Aktualizace firmwaru směrovače a brány

Směrovače, kabelové i bezdrátové, obsahují software zvaný firmware. Firmware směrovače obsahuje síťový protokol, bezpečnostní a administrativní prvky. Směrovače, které mají ve firmwaru uloženy starší informace, nemusí fungovat správně.

Výrobci směrovačů často nabízejí aktualizace, jež zlepšují výkon, stabilitu, zabezpečení a kvalitu připojení. Aktualizací firmwaru směrovače můžete vyřešit potíže s pomalým výkonem nebo nestabilním připojením.

Tyto aktualizace firmwaru můžete stáhnout a nainstalovat sami. Počítač musí být připojen přímo ke směrovači pomocí kabelu sítě Ethernet, abyste mohli nový firmware uložit přímo do směrovače.

Další informace o konfiguraci a aktualizaci konkrétního síťového hardwaru naleznete na našich fórech s informacemi k síťovému hardwaru.

Poznámka: Fóra podpory konzole Xbox jsou dostupná pouze v anglickém jazyce. Chcete-li obsah fór podpory konzole Xbox přeložit do jiného jazyka, zkopírujte a vložte adresu URL do překladového nástroje online, například do překladače Bing).

Aktualizace ovladačů a firmwaru pro počítač

Zde je postup vyhledání a aktualizace ovladačů pro počítač:

 1. Stiskněte klávesu Windows, zadejte text Správce zařízení a potom stiskněte klávesu Enter.
 2. Zvolením možnosti Síťové adaptéry zjistíte, jaký hardware je nainstalovaný v počítači.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na adaptér bezdrátové sítě a vyberte možnost Aktualizovat software ovladače
 4. Vyberte možnost Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače.
Okno Správce zařízení s rozbalenou položkou „Síťové adaptéry” a vybraným bezdrátovým adaptérem.

Zakázání starších protokolů bezdrátového připojení na bezdrátovém přístupovém bodu

Některé bezdrátové směrovače a přístupové body lze konfigurovat tak, aby byly zakázány starší protokoly, jako například 802.11 a, b a g. Toto nastavení je někdy označováno jako „Smíšený režim“. Zakázání těchto starších protokolů a nastavení bezdrátového směrovače, aby používal explicitně novější protokoly (například 802.11 AC/N), zlepší výkon sítě.

Nepoužívejte stejné SSID (název sítě) pro 2,4GHz a 5GHz sítě

Některé bezdrátové směrovače ve výchozím nastavení používají jediný název (SSID) pro obě sítě (2,4 GHz a 5 GHz), zatímco jiné bezdrátové směrovače ve výchozím nastavení používají dva odlišné názvy pro jednodušší identifikaci frekvenčních pásem.

Pokud vás směrovač používá pro obě sítě stejný název, můžete jej nastavit tak, aby ke každé síti přiřadil jiný název. Vytvořením odlišných názvů pro každou síť můžete explicitně konfigurovat počítač a konzoli Xbox One, aby používaly určitou síť a frekvenční pásmo.

Při streamování na notebooku nebo tabletu ověřte, že je zařízení připojené k elektrické síti

Některé notebooky nebo tablety používají techniky řízení spotřeby na snížení spotřeby energie bezdrátového adaptéru v době, kdy je napájený z baterií. Tyto techniky mohou snížit šířku pásma bezdrátové sítě zařízení a způsobit latenci při komunikaci s konzolí Xbox One. Při použití napájecího adaptéru zařízení dokáže notebook nebo tablet využívat veškeré možnosti bezdrátového adaptéru.

Připojte k 5GHz síti jen požadovaná streamovací zařízení

Když připojíte přes pásmo 5 GHz sítě pouze streamovací zařízení a konzoli Xbox One, minimalizujete tím rušení jinými zařízeními. Připojte počítače, telefony, notebooky a tablety k síti přes pásmo 2,4 GHz.

Zvažte vypnutí zařízení, která jsou daleko od bezdrátového směrovače

Zařízení, která se pokouší komunikovat s bezdrátovým směrovačem na velké vzdálenosti nebo přes několik zdí, mohou v domácí síti snížit celkovou šířku pásma.

Zvažte přesunutí těchto zařízení blíž k bezdrátovému směrovači, případně je vypněte.

Povolte na bezdrátovém směrovači režim WMM (multimediální režim Wi-Fi)

Multimediální režim Wi-Fi (WMM) umožňuje, aby bezdrátový směrovač upřednostňoval datový provoz citlivý na rychlost, jako je například streamování her, před méně důležitým provozem, jako je například procházení webu. Zapnutím tohoto režimu zlepšíte výkon při streamování her.

Toto nastavení najdete v konfiguraci bezdrátového směrovače a někdy bývá označováno jako QoS (Quality of Service).

Zabraňte nepotřebnému internetovému provozu v počítači se systémem Windows 10

Když ponecháte okno prohlížeče otevřené, může tím vznikat nepotřebný internetový provoz, i když je toto okno prohlížeče na pozadí. Šířku pásma počítače mohou využívat i služby pro synchronizaci souborů, například OneDrive a Dropbox, což může vést ke snížení výkonu potřebného ke streamování her.

Pro dosažení optimálního výkonu během streamování her zavřete nepotřebná okna prohlížeče a omezte synchronizaci souborů a jiné činnosti využívající šířku pásma.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Optimalizace streamování her v aplikaci Xbox pro systém Windows 10“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku