Řešení potíží s připojením ke službě Games for Windows Live

Důležité: Tento článek obsahuje informace, které vám pomohou snížit úroveň nastavení zabezpečení nebo vypnout funkce zabezpečení v počítači. Těmito změnami můžete vyřešit konkrétní problém. Nejprve vám ale doporučujeme zhodnotit rizika spojená s použitím tohoto řešení v konkrétním prostředí. Jestliže využijete tohoto řešení, přijměte odpovídající dodatečná opatření k ochraně svého počítače.

Na této stránce

Zkontrolujte stav služby Xbox Live.

Pokud jsou zde uvedeny nějaké výstražné zprávy, počkejte, než bude služba v provozu, a akci opakujte:

Sociální kontakty a hraní her: v provozu
2019-10-23T01:00:35.5849429+00:00

Poznámka: Pokud se nemůžete připojit k webové stránce stavu služby Xbox Live, obraťte se s žádostí o pomoc na poskytovatele připojení k internetu.

Ujistěte se, že se nacházíte v národním prostředí podporovaném službou Games for Windows Live.

Chcete-li se ke službě Games for Windows Live přihlásit, musíte se nacházet v národním prostředí podporovaném službou Games for Windows Live. Služba Games for Windows Live není dostupná ve všech zemích. Více informací naleznete v tématu Země a oblasti služby Xbox Live.

Nainstalujte nejnovější software služby Games for Windows Live

Chcete-li se přihlásit ke službě Games for Windows Live, musíte mít nainstalovánu nejnovější aktualizaci programu. Tento problém vyřešíte stažením a nainstalováním nejnovějších instalačních souborů služby Games for Windows Live.

Poznámka: Společnost Microsoft zkontrolovala přítomnost virů v tomto souboru. Společnost Microsoft použila nejaktuálnější software detekce virů, který byl k datu uveřejnění souboru k dispozici. Soubor je uložen na serverech s vylepšeným zabezpečením, které brání provádění neoprávněných změn v souboru.

Povolte technologii UPnP

Chcete-li se připojit ke službě Xbox Live, musí být povolena technologie UPnP. Protokoly UPnP IGD (Internet Gateway Device) jsou podporovány většinou dostupných směrovačů a bran firewall. Nejsou však ve všech případech ve výchozím nastavení povoleny. Vyhledejte informace v příručce ke směrovači či souborech s nápovědou, nebo se obraťte na správce sítě.

Komerční brány firewall, používané například univerzitami, knihovnami a podniky, obvykle specifikaci UPnP IGD nepodporují. Hráči, kteří se pokusí hrát ze školy nebo studentské ubytovny, nemusí být schopni se ke službě Xbox Live připojit. V takovém případě se obraťte na správce dané sítě a zjistěte, zda je možné službu Xbox Live v síti povolit.

Vymažte mezipaměť Internetu

Proveďte vymazání mezipaměti internetu, abyste zajistili zobrazení nejnovější verze. Zde je postup, jak to provést v počítači se systémem Windows 7:

 1. Zavřete všechna otevřená okna internetového prohlížeče.
 2. Vyberte možnost Start a poté vyberte možnost Ovládací panely. Pokud je okno Ovládací panely prázdné, výběrem možnosti Zobrazit všechny možnosti ovládacích panelů v navigační části okna zobrazte všechny ikony.
 3. Vyberte možnost Síť a Internet a poté Možnosti Internetu.
 4. V části Historie procházení na kartě Obecné klikněte na tlačítko Odstranit.
 5. Zaškrtněte políčka u položek Dočasné soubory internetuSoubory cookie. Poté vyberte možnost Odstranit.

Otevřete porty pro službu Games for Windows Live

Varování: Použitím tohoto řešení můžete počítač nebo síť vystavit zvýšenému riziku útoků ze strany uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivého softwaru, například virů. Ačkoli toto řešení nedoporučujeme, dané informace poskytujeme, abyste jej mohli případně podle svého uvážení využít. Toto řešení používáte na vlastní riziko.

Následující porty musí být otevřeny pro příchozí i odchozí připojení, aby fungovaly pro službu Games for Windows Live:

 • Port TCP 3074
 • Port UDP 88
 • Port UDP 3074

Informace o postupu konfigurace nastavení portů v bráně firewall, směrovači nebo bráně naleznete v dokumentaci, která byla součástí zařízení, nebo vám je poskytne správce sítě či místní technická podpora.

Další informace o nastavení brány firewall tak, aby fungovala se službou Games for Windows Live na počítačích se systémem Windows, naleznete v tématu Nastavení doplňku Windows Media Center Extender.

Pokud problémy s připojením ke službě Windows Live přetrvávají, je třeba provést konfiguraci směrovače nebo brány a povolit technologii UPnP nebo předání portu. Pokud směrovač technologii UPnP podporuje, měla by tato funkce být povolena. Funkce je určena ke zpracování překladů sítě, proto není předání portu vyžadováno.

Další informace o ověření kompatibility domácích síťových zařízení naleznete v tématu Volba nebo konfigurace nového síťového zařízení.

Poznámky:

 • Tento článek obsahuje záhlaví pro seznam směrovačů podporovaných službou Xbox Live, které mají funkci UPnP. Bohužel ne všechny směrovače technologii UPnP podporují. Pokud směrovač technologii UPnP nepodporuje, bude třeba tyto porty otevřít a namapovat je na IP adresu počítače se službou Games for Windows Live.
 • Pokud máte dotazy, jak povolit technologii UPnP nebo předání portu ve směrovači nebo bráně, obraťte se na výrobce hardwaru.
 • Pokud vaše síť používá protokol IPv6, přečtěte si doporučení týkající se funkce IPv6 pro domácí směrovače, které jsou kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows.

Doporučení naleznete v tématu Technologie sítě a přístupu: Protokol TCP/IP v4 a v6.

Povolte službu Games for Windows Live v bráně firewall.

Varování: Použitím tohoto řešení můžete počítač nebo síť vystavit zvýšenému riziku útoků ze strany uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivého softwaru, například virů. Ačkoli toto řešení nedoporučujeme, dané informace poskytujeme, abyste jej mohli případně podle svého uvážení využít. Toto řešení používáte na vlastní riziko.

Poznámka: Neotevírejte port pro program, který neznáte.

K zajištění správného fungování softwaru služby Games for Windows Live (GFWLClient.exe) může být nutné nakonfigurovat výjimku brány firewall, serveru proxy nebo softwaru pro internetové zabezpečení. Ve výchozím nastavení je soubor uložen v následujícím umístění:

C:\Program Files\Microsoft Games for Windows Live\Client

Pokud používáte bránu Windows Firewall, instalace nejnovější aktualizace služby Games for Windows Live vám nabídne možnost přidat software do seznamu výjimek. V ostatních případech postupujte podle dokumentace dodané s bránou firewall nebo se obraťte na správce sítě či místní technickou podporu.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace síťových portů a směrovače pro konzoli Xbox 360 a službu Xbox Live.

Nainstalujte nejnovější aktualizaci Service Pack systému Windows

Služba Games for Windows Live vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována nejnovější aktualizace Service Pack systému Windows. Nejnovější aktualizaci Service Pack získáte na stránce Centrum aktualizací Service Pack a běžných aktualizací.

Řešení potíží s připojením k Internetu

Počítač může mít potíže s připojením k internetu. Tyto potíže můžete zkusit vyřešit pomocí tématu Řešení problémů s připojením k síti.

Pokud používáte systém Windows Vista nebo Windows 7, přečtěte si téma Řešení potíží s připojením k internetu.

Služba Background Intelligent Transfer Service (BITS) také může být zakázána nebo váš uživatelský profil nemá oprávnění používat tuto službu. Tento problém můžete zkusit vyřešit následovně:

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Otevřete modul snap-in Services Microsoft Management Console (MMC).

  Pro systémy Windows 8 a Windows RT:

  1. Umístěte kurzor myši do pravého dolního rohu obrazovky a pak vyberte možnost Hledat.
  2. Zadejte řetězec services.msc a poté ve výsledcích hledání vyberte možnost Služby.

  Systémy Windows 7 a Windows Vista:

  1. Vyberte možnost Start.
  2. Do pole Prohledat programy a soubory zadejte text služby a jakmile se zobrazí ikona Služby, vyberte ji.
 3. Jakmile se otevře okno Služby, klikněte pravým tlačítkem na možnost Background Intelligent Transfer Service v části Služby (místní).
 4. Zvolte možnost Vlastnosti.
 5. Na kartě Obecné nastavte položku Typ spouštění na hodnotu Automaticky.
 6. Pokud služba není spuštěna, spusťte ji výběrem možnosti Spustit.
 7. Výběrem tlačítka OK zavřete dialogové okno Vlastnosti.

Pokud chyba přetrvává, určete, zda je služba BITS správně nakonfigurována. Postup:

 1. Otevřete modul snap-in Services Microsoft Management Console (MMC).

  Pro systémy Windows 8 a Windows RT:

  1. Umístěte kurzor myši do pravého dolního rohu obrazovky a pak vyberte možnost Hledat.
  2. Zadejte řetězec services.msc a poté ve výsledcích hledání vyberte zobrazenou možnost Služby.

  Systémy Windows 7 a Windows Vista:

  1. Vyberte možnost Start.
  2. Do pole Prohledat programy a soubory zadejte text služby a jakmile se zobrazí ikona Služby, vyberte ji.
 2. Jakmile se otevře okno Služby, klikněte pravým tlačítkem na možnost Background Intelligent Transfer Service v části Služby (místní).
 3. Vyberte kartu Přihlásit se.
 4. V části Přihlásit se jako zaškrtněte políčko Místní systémový účet.
 5. V okně Hardwarové profily prozkoumejte všechny uvedené profily a ujistěte se, že jsou nastaveny na možnost „Povoleno“. Pokud je některý z profilů nastaven na „Zakázáno“, vyberte možnost Povolit.

Kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu

Pokud předchozí kroky nevedly k vyřešení problému, obraťte se na poskytovatele připojení k Internetu.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s připojením ke službě Games for Windows Live“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?