Řešení potíží se streamováním her v aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10

Poznámka: Než začnete řešit následující potíže, nejprve si ověřte, že máte ve Windows 10 nejnovější verzi aplikace Xbox Console Companion.

Uživatelé v Evropské unii a v Koreji, kteří používají systém Windows 10 N nebo Windows 10 KN, si budou muset před používáním této funkce nainstalovat také sadu Media Feature Pack pro verze N a KN systému Windows 10.

Řešení

Můj Xbox One se nezobrazuje v aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10

Ověřte, že je konzole Xbox One zapnutá a připojená ke stejné podsíti jako váš počítač s Windows 10. Pokud je zapnutá a připojená ke stejné síti, možná budete muset zadat IP adresu konzole Xbox One. IP adresu konzole Xbox One můžete zjistit tak, že stisknutím tlačítka Xbox otevřete přehled, přejdete na System (Systém) > Settings (Nastavení) > Network (Síť) > Network settings (Nastavení sítě) a pak vyberete Advanced settings (Upřesnit nastavení).

Na počítači spusťte aplikaci Xbox Console Companion. V navigačním podokně vyberte Připojení, do pole Konzole Xbox One není uvedena? Zadejte IP adresu své konzole zadejte IP adresu konzole Xbox One a pak vyberte Připojit.

Na obrazovce „Připojit ke konzoli Xbox One“ je zvýrazněno pole „Konzole Xbox One není uvedena? Zadejte IP adresu své konzole“. V tomto poli je zadaná IP adresa.

Pokud tento postup nepomůže, konzole Xbox One pravděpodobně není ve stejné podsíti jako váš počítač s Windows 10. Zkontrolujte, že jsou obě zařízení ve stejné síti.

Důležité: Nepoužívejte stejný identifikátor SSID (název sítě) pro 2,4GHz a 5GHz sítě.

Některé bezdrátové směrovače ve výchozím nastavení používají jediný název (identifikátor SSID) pro obě sítě (2,4 GHz i 5 GHz), zatímco jiné ve výchozím nastavení používají dva odlišné názvy pro jednodušší identifikaci frekvenčních pásem. Pokud váš směrovač používá pro obě sítě stejný název, můžete ho nastavit tak, aby každé síti přiřadil jiný název. Vytvořením odlišných názvů pro každou síť můžete explicitně nakonfigurovat počítač a konzoli Xbox One tak, aby obě zařízení používala konkrétní síť a frekvenční pásmo.

Nakonec zkuste restartovat počítač a konzoli Xbox One, protože někdy se problémy s připojením vyřeší i takto.

Nemohu se připojit ke konzoli Xbox One z aplikace Xbox Console Companion v systému Windows 10

Zkontrolujte, jestli konzole Xbox One umožňuje připojení k aplikaci Xbox Console Companion. Toto zjistíte na konzoli tak, že stisknutím tlačítka Xbox otevřete přehled, přejdete na System (Systém) > Settings (Nastavení), vyberete Preferences (Předvolby) > Xbox app connectivity (Připojení k aplikaci Xbox) a pak vyberete Allow connections from any device (Povolit připojení ze všech zařízení).

Na obrazovce Preferences (Předvolby) je v části „SMARTGLASS CONNECTIONS” (Připojení SmartGlass) vybraná možnost „From any SmartGlass device“ (Ze všech zařízení SmartGlass).

Pokud se stále nemůžete připojit, zkuste restartovat počítač s Windows 10 i konzoli Xbox One.

Z počítače s Windows 10 nemůžu spustit streamování hry

Zkontrolujte, jestli konzole Xbox One umožňuje streamování her. Toto zjistíte na konzoli tak, že stisknutím tlačítka Xbox otevřete přehled a přejdete na System (Systém) > Settings (Nastavení), vyberete Preferences (Předvolby) > Xbox app connectivity (Připojení k aplikaci Xbox) a pak vyberete Allow game streaming to other devices (Povolit streamování her do ostatních zařízení).

V části SYSTEM & APP (Systém a aplikace) na obrazovce Preferences (Předvolby) je zaškrtnuté políčko „Allow game streaming to other devices (beta)“ (Povolit streamování her do ostatních zařízení – beta).

Zobrazuje se chybová zpráva „To continue, sign in on your console using this account“ (Aby bylo možné pokračovat, přihlaste se na konzoli pomocí tohoto účtu)

Musíte být přihlášení k aplikaci Xbox Console Companion pomocí stejné jmenovky hráče, se kterou jste přihlášení na konzoli Xbox One. Na konzoli Xbox One musí být váš profil. Zkuste se přihlásit přímo na konzoli. (Obvykle se váš profil automaticky přihlásí, když se ke konzoli připojíte.)

Mám potíže s přihlášením k aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10

Pokud máte potíže s přihlášením, podívejte se do článku Přihlášení k aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10.

Při streamování her dochází k příliš velkému zpoždění nebo latenci nebo často dochází k potížím se zvukem nebo obrazem

Kvalita bezdrátové sítě má vliv na fungování streamování her. Vyzkoušejte následující řešení v tomto pořadí:

 1. Pokud je to možné, připojte konzoli Xbox One i počítač přes kabelové ethernetové připojení.
 2. Pokud připojení pomocí kabelu není možné, zkuste snížit úroveň kvality. Informace o tom, jak změnit kvalitu, najdete v článku Použití funkce streamování her v aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10.
 3. Informace o optimalizaci funkce streamování her najdete v článku Optimalizace streamování her v aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10.
 4. Nakonec vyzkoušejte možnost Testovací přenos, která poskytuje další návrhy týkající se konkrétní konfigurace sítě:
  • Vyberte Připojení, vyberte požadovanou konzoli Xbox One a potom vyberte Testovací přenos. Aplikace Xbox Console Companion vyzkouší připojení pro streamování a zobrazí výsledky.
Na obrazovce „Připojit k zařízení Xbox One“ je zvýrazněná možnost „Testovací přenos“.

Nemůžu sledovat televizi nebo jiný obsah s chráněným videem

Určitý obsah, například chráněné video nebo chráněné video přenášené přes HDMI, nelze do počítače streamovat. Tento obsah však můžete sledovat na konzoli.

Nemůžu hrát hru, která vyžaduje snímač Kinect

Hry vyžadující snímač Kinect nelze streamovat, ani když máte snímač Kinect pro počítače s Windows. Tyto hry však můžete hrát na konzoli.

Moje letecká páka, volant, arkádový ovladač nebo herní příslušenství nefungují

V současné době nepodporujeme žádné jiné ovladače než oficiální ovladače pro Xbox One a Xbox 360.

Když stisknu tlačítko Xbox na ovladači, neustále se zobrazuje Herní panel

Otevírání Herního panelu při stisknutí tlačítka Xbox můžete vypnout v Nastavení ve Windows. Stiskněte tlačítko Start, vyberte Nastavení > Hraní > Herní panel a pak zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít Herní panel pomocí tohoto tlačítka na ovladači .

Na obrazovce „Settings for Game bar” (Nastavení Herního panelu) je zvýrazněno zaškrtnuté políčko „Open Game bar using the Xbox Guide button on a controller” (Otevřít Herní panel pomocí tlačítka průvodce Xbox na ovladači).

Při streamování hry nemůžu pořídit herní klipy na konzoli Xbox One ani vysílat ve službě Twitch

Používání konzole k vysílání ve službě Twitch ani nahrávání herních klipů v průběhu streamování hry nepodporujeme.

Ovladač přestal fungovat

Zkuste zastavit streamování hry a potom ovladač odpojit a znovu připojit.

Pokud ovladač stále nefunguje, otevřete Správce zařízení a ověřte, že systém Windows rozpoznal, že je ovladač zapojený.

Ovladač nefunguje ihned po spuštění streamování hry, případně nefunguje na konzoli ihned po zastavení streamování hry

Některé hry nezvládají přesun funkcí ovladače mezi počítačem s Windows 10 a konzolí Xbox One. V takovém případě zkuste problém vyřešit opětovným spuštěním hry.

Zvuk konverzace při hře nefunguje

Ověřte, že máte na počítači správně nastavené vstupní (mikrofon) i výstupní (reproduktory) zvukové zařízení. V Ovládacích panelech vyberte Zvuk. Požadovaná nastavení najdete na kartách Přehrávání a Záznam.

Pokud máte potíže se zvukem nebo obrazem, podívejte se na článek Řešení potíží se zvukem a obrazem hry v systému Windows 10.

Obraz je tmavší/světlejší než na mém televizoru

Obrazovky počítače a televizoru můžou zobrazovat video s použitím různých úrovní jasu. Hry často obsahují nastavení jasu nebo hodnoty gamma, pomocí kterého si sami můžete upravit jas hry. Monitor počítače může vyžadovat jiné nastavení než televizor.

Zvuk nebo obraz pravidelně zamrzá (každých 30 sekund, 45 sekund nebo každou minutu)

Pokud máte nekvalitní síťové připojení nebo starší ovladač karty pro bezdrátovou síť, může se při streamování na pozadí aktivovat vyhledávání bezdrátových sítí. Některé karty pro bezdrátové sítě je možné nastavit tak, aby se hledání neprovádělo tak často.

Zařízení Wi-Fi od společnosti Intel:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start.
 2. Vyberte Správce zařízení.
 3. Rozbalte položku Síťové adaptéry.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na název karty Intel pro bezdrátovou síť.
 5. V nabídce vyberte Vlastnosti.
 6. Vyberte kartu Upřesnit.
 7. V seznamu vlastností vyberte možnost Agresivita roamingu.
 8. Změňte hodnotu v rozbalovacím seznamu na 1. Nejnižší.

Ovladač Intel se tak přepne do režimu s nejméně častým vyhledáváním.

Zařízení Wi-Fi od společnosti Qualcomm (Atheros):

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start.
 2. Vyberte Správce zařízení.
 3. Rozbalte položku Síťové adaptéry.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na příslušný adaptér Wi-Fi.
 5. V nabídce vyberte Vlastnosti.
 6. Vyberte kartu Upřesnit.
 7. Změňte nastavení možnosti Platný interval vyhledávání na hodnotu 120. (Výchozí hodnota je 60.)

Tím zvýšíte interval roamingu u tohoto ovladače sítě Wi-Fi na 120 sekund.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží se streamováním her v aplikaci Xbox Console Companion ve Windows 10“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?