Sdílet tuto stránku

Řešení potíží se streamováním her prostřednictvím aplikace Xbox v systému Windows 10

Poznámka: Dříve než začnete s postupem řešení problémů u následujících témat, bude třeba nejprve ověřit, že máte ve Windows 10 nejnovější verzi aplikace Xbox.

Uživatelé v Evropské unii a Koreji, kteří používají systém Windows 10 N nebo Windows 10 KN, si budou před používáním této funkce muset také nainstalovat sadu Media Feature Pack pro verze N a KN systému Windows 10

Řešení

Moje konzole Xbox One se nezobrazuje v aplikaci Xbox v systému Windows 10

Ověřte, že je konzole Xbox One zapnutá a připojená ke stejné podsíti jako počítač se systémem Windows 10. Pokud je zapnutá a připojená ke stejné podsíti, možná bude třeba zadat IP adresu konzole Xbox One. IP adresu konzole Xbox One najdete pomocí nabídky Settings, kde vyberete možnost Networking a potom Advanced.

Spusťte aplikaci Xbox. Na navigačním panelu vyberte možnost Připojit, zadejte IP adresu konzole Xbox One do pole Konzole Xbox One není uvedena? Zadejte IP adresu své konzole a poté zvolte možnost Připojit.

Na obrazovce „Připojit ke konzoli Xbox One“ je zvýrazněno textové pole s popiskem „Konzole Xbox One není uvedena? Zadejte IP adresu své konzole“. Do textového pole byla zadána IP adresa.

Pokud tento postup nepomůže, konzole Xbox One pravděpodobně není ve stejné podsíti jako počítač se systémem Windows 10. Zajistěte, aby byla obě zařízení ve stejné podsíti.

Důležité: Nepoužívejte stejné SSID (název sítě) pro 2,4GHz a 5GHz sítě.

Některé bezdrátové směrovače ve výchozím nastavení používají jediný název (SSID) pro obě sítě (2,4 GHz a 5 GHz), zatímco jiné ve výchozím nastavení používají dva odlišné názvy pro jednodušší identifikaci frekvenčních pásem. Pokud vás směrovač používá pro obě sítě stejný název, můžete jej nastavit tak, aby ke každé síti přiřadil jiný název. Vytvořením odlišných názvů pro každou síť můžete explicitně nakonfigurovat počítač a konzoli Xbox One tak, aby používaly určitou síť a frekvenční pásmo.

Nakonec zkuste restartovat počítač i konzoli Xbox One, protože někdy lze problémy s připojením vyřešit i takto.

Nemohu se připojit ke konzoli Xbox One z aplikace Xbox v systému Windows 10

Zkontrolujte, zda konzole Xbox One umožňuje připojení SmartGlass. Požadovanou možnost najdete v konzoli pomocí nabídky Settings, kde vyberete možnost Preferences a potom Allow SmartGlass Connections.

Na obrazovce Preferences je v části „SMARTGLASS CONNECTIONS“ vybrána možnost „From any SmartGlass device“.

Pokud se stále nemůžete připojit, zkuste restartovat počítač se systémem Windows 10 i konzoli Xbox One.

Nemohu z počítače se systémem Windows 10 spustit streamování hry

Zkontrolujte, zda konzole Xbox One umožňuje streamování her. Požadovanou možnost najdete v konzoli pomocí nabídky Settings, kde vyberete možnost Preferences a potom Allow game streaming to other devices (beta).

V části SYSTEM & APP na obrazovce Preferences je zaškrtnuto políčko „Allow game streaming to other devices (beta)“.

Zobrazí se chybová zpráva „To continue, sign in on your console using this account“ (Aby bylo možné pokračovat, přihlaste se na konzoli pomocí tohoto účtu)

Musíte být přihlášeni k aplikaci Xbox pomocí stejné jmenovky hráče, se kterou jste přihlášeni ke konzoli Xbox One. Váš profil musí být existovat v konzoli Xbox One. Zkuste se přihlásit přímo na konzoli.

Obvykle se váš profil automaticky přihlásí, když se připojíte ke konzoli.

Mám problémy s přihlášením k aplikaci Xbox v systému Windows 10.

Máte-li potíže s přihlášením se k účtu Microsoft v aplikaci Xbox, podívejte se do části Řešení problémů s přihlášením k aplikaci Xbox.

Při streamování hry vzniká příliš velké zpoždění nebo latence

Kvalita bezdrátové sítě má velký vliv na fungování funkce streamování her. Vyzkoušejte následující řešení v tomto pořadí:

 1. Je-li to možné, připojte konzoli Xbox One i počítač přes kabelové ethernetové rozhraní.
 2. Pokud to možné není, zkuste snížit úroveň kvality. Informace o změně kvality najdete v části Použití funkce streamování her v aplikaci Xbox v systému Windows 10.
 3. Informace o optimalizaci funkce streamování her najdete v části Optimalizace streamování her přes aplikaci Xbox pro systém Windows 10.
 4. Nakonec vyzkoušejte možnost Testovací přenos, která poskytne další návrhy týkající se aktuální konfigurace sítě:
  • Vyberte možnost Připojeno, vyberte požadovanou konzoli Xbox One a potom vyberte možnost Testovací přenos. Aplikace Xbox vyzkouší připojení pro streamování a zobrazí výsledky.
Na obrazovce „Connect to your Xbox One“ je zvýrazněna možnost „Test streaming“.

Při streamování hry se video nebo zvuk často přerušuje

Kvalita bezdrátové sítě má velký vliv na fungování funkce streamování her. Vyzkoušejte následující řešení v tomto pořadí:

 1. Je-li to možné, připojte konzoli Xbox One i počítač přes kabelové ethernetové rozhraní.
 2. Pokud to možné není, zkuste snížit úroveň kvality. Informace o změně kvality najdete v části Použití funkce streamování her v aplikaci Xbox v systému Windows 10.
 3. Informace o optimalizaci funkce streamování her najdete v části Optimalizace streamování her přes aplikaci Xbox pro systém Windows 10.
 4. Nakonec vyzkoušejte možnost Testovací přenos, která poskytne další návrhy týkající se aktuální konfigurace sítě:
  • Vyberte možnost Připojeno, vyberte požadovanou konzoli Xbox One a potom vyberte možnost Testovací přenos. Aplikace Xbox vyzkouší připojení pro streamování a zobrazí výsledky.
Na obrazovce „Connect to your Xbox One“ je zvýrazněna možnost „Test streaming“.

Nemohu sledovat televizi nebo jiný obsah s chráněným videem

Některý obsah, například chráněné video nebo chráněné video přenášené přes rozhraní HDMI, nelze do počítače streamovat. Tento obsah však můžete sledovat na konzoli.

Nemůžu hrát hru, která vyžaduje senzor Kinect

Hry vyžadující senzor Kinect nelze bohužel streamovat, ani když máte senzor Kinect pro počítače se systémem Windows. Tyto hry však můžete hrát na své konzoli.

Moje letecká páka, volant, arkádový ovladač nebo herní příslušenství nefungují

V současné době nepodporujeme žádné jiné ovladače než oficiální ovladače pro konzole Xbox One a Xbox 360.

Panel hry se neustále objevuje, když stisknu tlačítko Xbox na ovladači

Chcete-li zakázat zobrazení herního panelu při stisknutí tlačítka Xbox, otevřete nabídku Nastavení herního panelu a zrušte zaškrtnutí možnosti „Herní panel otevřete pomocí tlačítka průvodce Xbox na ovladači“.

Na obrazovce „Nastavení herního panelu“ je zvýrazněno zaškrtnuté políčko „Herní panel otevřete pomocí tlačítka průvodce Xbox na ovladači“.

Při streamování hry nemohu pořídit záznam ze hry na konzoli Xbox One ani vysílat ve službě Twitch

Nepodporujeme použití konzole k vysílání ve službě Twitch ani pořizování záznamu ze hry v době, kdy je používána funkce streamování her.

Ovladač přestal fungovat

Zkuste zastavit streamování hry a potom ovladač odpojit a znovu připojit.

Pokud ovladač stále nefunguje, otevřete Správce zařízení a ověřte, že systém Windows rozpoznal, že je ovladač připojený.

Ovladač nefunguje ihned po spuštění streamování hry, nebo nefunguje na konzoli ihned po zastavení streamování hry

Některé hry nezvládají přesun funkcí ovladače mezi počítačem se systémem Windows 10 a konzolí Xbox One. V takovém případě zkuste problém vyřešit opětovným spuštěním hry.

Zvuk konverzace při hře nefunguje

Ověřte, že je v počítači správně nastaveno zvukové zařízení pro použití vstupu (mikrofon) a výstupu (reproduktory). V okně Ovládací panely vyberte možnost Hardware a zvuk a potom vyberte možnost Spravovat zvuková zařízení. Požadovaná nastavení najdete na kartách PřehráváníZáznam. V současnosti je třeba tyto volby provést před zahájením streamování hry.

Pokud máte potíže se zvukem nebo zobrazením videa, přečtěte si téma Řešení problémů se zvukem nebo obrazem her ve Windows 10.

Video je tmavší/světlejší než na mém televizoru

Obrazovky počítače a televizory mohou zobrazovat video s použitím různých úrovní jasu. Hry často obsahují možnost nastavení jasu nebo Gamma, kterou si sami můžete upravit jas hry. Monitor počítače může vyžadovat jiné nastavení než televizor.

Zvuk nebo video pravidelně zamrzává (každých 30 sekund, 45 sekund nebo každou minutu)

Pokud máte nekvalitní síťové připojení nebo starší ovladač karty bezdrátové sítě, může se při streamování na pozadí aktivovat vyhledávání bezdrátových sítí. Některé karty bezdrátové sítě lze nastavit tak, aby se hledání neprovádělo tak často.

Zařízení Wi-Fi od společnosti Intel:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start.
 2. Vyberte možnost Správce zařízení.
 3. Rozbalte nabídku Síťové adaptéry.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na možnost <Název karty bezdrátové sítě> Intel.
 5. V nabídce vyberte možnost Vlastnosti.
 6. Vyberte kartu Upřesnit.
 7. V seznamu vlastností vyberte možnost Agresivita roamingu.
 8. Pomocí rozevíracího seznamu změňte aktuální nastavení na hodnotu 1. Nejnižší.

Ovladač zařízení Intel se tímto přepne do režimu s nejméně častým vyhledáváním.

Zařízení Wi-Fi společnosti Qualcomm (Atheros):

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start.
 2. Vyberte možnost Správce zařízení.
 3. Rozbalte nabídku Síťové adaptéry.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Adaptér Wi-Fi.
 5. V nabídce vyberte možnost Vlastnosti.
 6. Vyberte kartu Upřesnit.
 7. Změňte nastavení Platný interval sledování na hodnotu 120. (Výchozí hodnota je 60.)

Tímto se zvýší interval roamingu pro ovladač sítě Wi-Fi na 120 sekund.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží se streamováním her prostřednictvím aplikace Xbox v systému Windows 10“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku