Přeskočit na hlavní obsah
Sdílet tuto stránku

Informace o přehrávání hudby a videa s ochranou pomocí technologie DRM v softwaru Zune a službě Xbox Music

Poznámka: K 15. listopadu 2015 byla ukončena služba Zune. V důsledku toho může při pokusech o streamování či stažení obsahu nebo aktualizaci služby dojít k chybám.

Přehled

Média stažená z online služeb jsou obvykle chráněná technologií DRM (Správa digitálních práv). Chráněná média jsou dodávána s licencí obsahující práva k užívání médií, která určují, jak můžete obsah používat. Například práva k užívání skladby mohou povolovat její přehrávání v počítači nebo její synchronizaci s určitým počtem zařízení, mohou však znemožňovat vypalování skladby na disk CD nebo přehrávání v jiném počítači.

Zde se dozvíte vše o médiích s ochranou pomocí technologie DRM a o tom, jak tato ochrana funguje v softwaru Zune a službě Xbox Music.

Na této stránce

Technologie DRM a obchod Xbox Music Store

Poznámka: Obchod Xbox Music Store není dostupný ve všech zemích nebo oblastech.

Některá média zakoupená v obchodě Xbox Music Store jsou chráněná. Zakoupená média jsou často dodávána s trvalou licencí. Soubory MP3 jsou však bez ochrany pomocí technologie DRM, takže se na použití nebo šíření těchto souborů nevztahují žádná omezení.

Jak zjistit, zda jsou skladby chráněné pomocí technologie DRM

 1. V softwaru Music + video Zune přejděte do části Kolekce, poté Hudba a klikněte na možnost Skladby.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví a klikněte na tlačítko Výběr sloupců.
 3. Pokud zvolíte možnost Typ obsahu, zobrazíte typ obsahu vedle každé skladby (například soubory bez omezení DRM budou označeny jako „Volná licence DRM“).

Jak zjistit, zda jsou videa chráněná pomocí technologie DRM

 1. V softwaru Hudba + video Zune přejděte do části Kolekce, poté Videa a klikněte na možnost Vše.
 2. Opakovaně klikněte na záhlaví nabídky Videa, dokud se nezobrazí text Videa podle typu obsahu. Videa se zobrazí podle
 3. typu obsahu.

DRM a Xbox Music Pass

Poznámka: Předplatné Music Pass a obchod Xbox Music Store nejsou dostupné ve všech zemích nebo oblastech.

Veškerá hudba, kterou stáhnete v rámci předplatného Xbox Music Pass (což zahrnuje předplatné Zune Music Pass) je chráněna technologií DRM. V době platnosti vašeho předplatného:

 • Můžete stahovat hudbu do počítače a synchronizovat ji s přehrávačem Zune nebo zařízením Windows Phone.
 • Pomocí Xbox Music Pass můžete hudbu přehrávat libovolně často.
 • Hudbu nelze vypálit na disk CD.

Licence

Licence je nutné aktualizovat pravidelně, proto nezapomeňte připojit počítač s položkami služby Xbox Music Pass k obchodu Xbox Music Store alespoň jednou za dva týdny, aby software Hudba + video Zune mohl obnovit licence. Pokud synchronizujete se zařízením chráněné skladby, budete muset synchronizaci provádět pravidelně, abyste obnovili i tyto licence.

Pokud vaše licence vyprší, nebudete moci chráněné skladby poslouchat, dokud neobnovíte práva k používání médií. Například pokud skončí platnost vašeho předplatného Xbox Music Pass, licence pro položky Xbox Music Pass skončí také a pro přehrávání hudby pomocí Xbox Music Pass bude nutné obnovení.

Další informace o právech k užívání médií a softwaru Zune Music + Video

Poznámka: Obchod Xbox Music Store není dostupný ve všech zemích nebo oblastech.

Ve většině případů stáhne software Zune Music + Video práva k užívání médií za vás. Pokud to není možné, software vás upozorní na dostupné možnosti. Postupujte podle zobrazených pokynů.

 • Pokud nemůže software Zune Music + Video něco provést, zobrazí vedle chráněné skladby nebo videa tlačítko „informace“ nebo „chyba“. Jestliže se zobrazí jedno z těchto tlačítek, klikněte na ně nebo na ně umístěte ukazatel myši, čímž se zobrazí další informace.
 • Pokud vás software Zune Music + Video nasměruje do obchodu Xbox Music Store, další postup může být podmíněn zadáním názvu účtu a hesla. Obchod Xbox Music Store může vyžadovat aktualizaci fakturačních údajů nebo uhrazení poplatku za stažení dalších práv k užívání, jako například právo k vypálení skladby na disk CD.
 • Pokud se zobrazí chybová zpráva o tom, že nemáte pro danou skladbu požadovaná práva k užívání médií, můžete tato práva obnovit v obchodu Xbox Music Store, jestliže jste skladbu zakoupili nebo stáhli z obchodu Xbox Music Store a měli jste předtím požadovaná práva.

Práva k užívání obsahu v obchodu Xbox Music Store

Poznámka: Předplatné Music Pass a obchod Xbox Music Store nejsou dostupné ve všech zemích nebo oblastech.

Pravidla užívání pro obsah, který jste zakoupili

 • Ve výchozím nastavení je obsahu s ochranou pomocí technologie DRM, který byl zakoupen v obchodě Xbox Music Store, přiděleno pět počítačových licencí pro jednoho předplatitele a neomezené synchronizace zařízení. Pokud využijete všech pět výchozích licencí, v některých případech mohou být k dispozici licence další. Chcete-li získat další licence k obsahu, kontaktujte podporu konzole Xbox.
 • Licence bude automaticky použita v následujících situacích:

  • Obsah je poprvé stažen a přehrán v počítači.
  • V počítači došlo k významným změnám hardwaru.
  • Byly resetovány součásti správy DRM služby Windows Media.
 • Zakoupenou hudbu s ochranou pomocí technologie DRM a seznamy skladeb obsahující zakoupený obsah s ochranou pomocí technologie DRM můžete vypálit (zkopírovat) na disk CD nebo DVD pouze pro osobní nekomerční použití. Neexistují žádná omezení na počet vypálení určité skladby. Stejný seznam skladeb však můžete vypálit maximálně sedmkrát.
 • Poznámka: Formát MP3 neobsahuje technologii DRM, takže se na něj tato omezení nevztahují.

 • Televizní videa:
  • Nelze vypálit na disk CD nebo DVD.
  • Neobsahují práva k odesílání mezi zařízeními.
  • Nelze je streamovat ze zařízení na konzoli Xbox 360.

Pravidla používání obsahu, který získáte prostřednictvím služby Xbox Music Pass nebo Zune Music Pass

 • Pomocí služby Zune Music Pass můžete streamovat nebo stahovat obsah a synchronizovat svou knihovnu s maximálně třemi ověřenými počítači nebo zařízeními.
 • Pomocí služby Xbox Music Pass můžete streamovat nebo stahovat obsah a synchronizovat svou knihovnu s maximálně čtyřmi ověřenými počítači nebo zařízeními.
 • K obchodu Xbox Music Store je třeba se přihlásit alespoň jednou za 30 dnů, aby se mohly aktualizovat digitální licence spojené s každou položkou obsahu Music Pass.
 • Pokud jste přenesli obsah Music Pass do zařízení Zune, je třeba alespoň jednou za 30 dnů zařízení připojit k ověřenému počítači a přihlásit se k obchodu Xbox Music Store za účelem aktualizace zařízení.
 • Obsah v rámci předplatného můžete přehrávat pouze po dobu platnosti předplatného Music Pass. Pokud předplatné skončí, nelze dříve stažený obsah Music Pass přehrávat.
 • Obsah předplatného ani seznamy skladeb zahrnující obsah Music Pass nelze vypálit na disk CD. Obsah však můžete zakoupit v obchodě Xbox Music Store zvlášť.
 • Soubory ve formátu MP3 nejsou k dispozici ke stažení pomocí předplatného Xbox Music Pass.

Poznámka: Platnost zakoupeného obsahu neskončí s koncem předplatného.

Další informace naleznete v části Podmínky použití služby Xbox Live (zahrnuje také podmínky použití služby Zune).

Chcete-li získat další informace o tématech probíraných v tomto článku, stiskněte klávesu F1, když je spuštěn software Zune, a zobrazte soubor nápovědy softwaru Zune.

Nejčastější dotazy

Poznámka: Předplatné Music Pass a obchod Xbox Music Store nejsou dostupné ve všech zemích nebo oblastech.

Co je to DRM?

DRM je zkratka pro Digital Rights Management (Správa digitálních práv). Technologii DRM používají poskytovatelé obsahu, například online obchody, ke kontrole toho, jak se mohou používat a distribuovat hudební soubory a videa. Online obchody prodávají a půjčují hudbu a videa s ochranou pomocí technologie DRM, na která se vztahují práva k užívání médií k povolení určitého způsobu použití obsahu. Software Zune Music + Video, zařízení Zune a obchod Xbox Music Store podporují a používají technologii Digital Rights Management služby Windows Media.

Co je to chráněná skladba nebo chráněné video?

Chráněná skladba nebo video je soubor, který používá ochranu pomocí technologie DRM. Pokud budete chtít přehrát chráněnou skladbu nebo video, je nutné mít k danému obsahu práva k užívání médií.

Přehrává produkt Zune všechny chráněné soubory?

Ne. Software a zařízení Zune přehrávají pouze chráněné hudební soubory z obchodu Xbox Music Store.

Co jsou to práva k užívání médií?

Práva k užívání médií, též známá pod označením licence, představují oprávnění používat určitým způsobem chráněnou skladbu nebo chráněné video. Poskytovatelé obsahu mohou u práv k užívání médií zadat, jak je možné používat chráněný obsah, který od nich získáte. Například obchod Xbox Music Store může udělit následující práva k užívání médií:

 • Právo k přehrávání – Právo k přehrávání obsahu v počítači.
 • Právo k vypalování – Právo k vypálení obsahu na disk CD nebo DVD.
 • Právo k synchronizaci – Právo k synchronizaci obsahu v zařízení Zune.
 • Právo k odesílání – Právo k odesílání obsahu do jiného zařízení Zune.

Příklady obsahu chráněného pomocí technologie DRM v obchodu Xbox Music Store

 • Hudba ve formátu WMA
 • Obsah předplatného Xbox Music Pass
 • Televizní video

Příklady obsahu bez ochrany pomocí technologie DRM v obchodu Xbox Music Store

 • Hudba ve formátu MP3
 • Podcasty s hudbou a videem

Co je to licence?

Licence je další název pro práva k používání médií. Ve výchozím nastavení je obsahu chráněnému pomocí technologie DRM, který byl zakoupen v obchodu Xbox Music Store, přiděleno pět počítačových licencí a neomezené synchronizace zařízení. V některých případech, pokud využijete všech pět výchozích licencí, mohou být k dispozici další počítačové licence. Chcete-li získat další licence k obsahu, je třeba kontaktovat podporu konzole Xbox. Licence bude automaticky použita v následujících situacích:

 • Obsah je poprvé stažen a přehrán v počítači.
 • V počítači byl přeinstalován operační systém.
 • V počítači došlo k významným změnám hardwaru.
 • Součást Správa DRM byla resetována.

Jsou práva k užívání médií uložena v hudebním souboru nebo v souboru videa?

Ne. Práva k užívání médií jsou uložena v počítači mimo vlastní hudební soubory a videa.

Jak jsou práva k užívání médií používána v softwaru Zune?

Pokud se pokusíte použít chráněnou skladbu nebo chráněné video, software Zune zkontroluje, zda jsou práva k užívání médií pro daný soubor platná. Pokud práva k užívání médií umožňují provést požadovanou akci, software Zune tuto akci provede.

Jestliže software Zune nenajde platná práva k užívání médií k danému souboru nebo pokud tato práva neumožňují provést požadovanou akci, software Zune příslušnou akci neprovede. Obvykle se zobrazí chybová zpráva s informacemi, proč nebyla akce provedena. Můžete také zobrazit vlastnosti souboru v softwaru Zune a zkontrolovat práva DRM pro daný obsah.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Informace o přehrávání hudby a videa s ochranou pomocí technologie DRM v softwaru Zune a službě Xbox Music“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku