Přeskočit na hlavní obsah
Sdílet tuto stránku

Přehrávání, přidávání a odstraňování médií v kolekci softwaru Zune

Přehled

Kolekce Zune představuje místo, ze kterého máte přístup ke všem mediálním souborům. Můžete zde přehrávat skladby, sledovat videa, vypalovat hudbu na disky CD nebo obsah synchronizovat se zařízením se systémem Windows Phone 7.

Řešení

Přechod ke kolekci v softwaru Zune

 1. Spusťte software Zune a klikněte v horní části obrazovky na tlačítko Kolekce.
 2. Klikněte na kategorii kolekce, kterou chcete zobrazit, jako např. Hudba.

Kliknutím na možnosti nabídky v pravé horní části obrazovky můžete vyhledávat podle umělce, žánru, skladby nebo seznamu stop.

Přidání médií z počítače do kolekce

Po první instalaci softwaru Hudba + video Zune se do kolekce automaticky přidají hry a aplikace v počítači za předpokladu, že využívají podporovaný formát.

Software Zune zpracuje veškerý obsah v počítači v knihovně Windows (používáte-li systém Windows 7 nebo Windows 8) nebo ve sledovaných složkách (pokud používáte systém Windows Vista nebo Windows XP). Software Zune složky s médii v počítači fyzicky neukládá, ani je nepřesunuje. Namísto toho software Zune sleduje způsob jejich uspořádání a umožní vám přístup podle toho, jak jste je rozvrhli.

Přidání nebo odebrání sledovaných složek z knihovny Windows v softwaru Zune (Windows 7 a Windows 8)

 1. V softwaru Hudba + video Zune klikněte na položku Nastavení v horní části obrazovky, vlevo nahoře klikněte na položku Software a poté v levém sloupci klikněte na možnost Kolekce.
 2. Vedle požadovaného typu médií klikněte na tlačítko Spravovat.

Postup přidání složky do knihovny Zune:

 1. V okně s umístěním knihoven s hudbou klikněte na tlačítko Přidat.
 2. Zobrazí se okno, ve kterém můžete v počítači vyhledat složku, kterou chcete přidat. Po vyhledání složky klikněte na možnost Zahrnout složku a poté na tlačítko OK. Složka se přidá do knihovny Zune.
 3. Poznámka: Jestliže složka obsahuje mix typů médií, je třeba složku přidat zvlášť pro každý typ médií v knihovně. Pokud máte například ve stejné složce uloženy obrázky i videa z digitálního fotoaparátu, je třeba tuto složku přidat v části Obrázky i Videa.

Postup odebrání složky z knihovny Zune:

 1. V okně s umístěním knihoven s hudbou označte sledovanou složku, kterou chcete z knihovny odebrat.
 2. Klikněte na tlačítko Odstranit a potvrďte tlačítkem OK. Software Zune odebere položky v dané složce z vaší kolekce. Složky nebo její obsah však neodstraní z počítače.

Samostatná správa složek v knihovnách Windows (Windows 7 a Windows 8)

Pokud používáte systém Windows 7 nebo Windows 8, veškeré položky v knihovnách s hudbou Windows se zobrazí také v kolekci hudby softwaru Zune. Toto výchozí automatické propojení mezi softwarem Zune a knihovnou Windows můžete však rozpojit a ručně určit, jaké složky chcete v softwaru Zune sledovat a zpřístupnit. Řekněme například, že vaše knihovna obsahuje složky s herními soubory, které nechcete do vaší multimediální kolekce softwaru Zune připojit. Software Zune můžete nastavit tak, aby spravoval média bez automatické reakce na všechny změny v knihovnách Windows, a následně můžete stanovit přesně jaké složky s hudbou chcete sledovat, a jaké ignorovat.

Správa sledovaných složek v softwaru Zune nezávisle na knihovnách systému Windows 7

 1. V softwaru Hudba + video Zune klikněte nebo klepněte na položku Nastavení v horní části obrazovky, vlevo nahoře na obrazovce klikněte nebo klepněte na položku Software a poté klikněte nebo klepněte na možnost Kolekce.
 2. Přejděte níže a klikněte nebo klepněte na možnost Samostatná správa. Zobrazí se obrazovka Monitorované složky, kde můžete složky podle potřeby přidávat nebo odebírat (namísto prostřednictvím knihoven Windows).
 3. Jestliže se budete chtít vrátit k více automatizovanému stylu knihoven Windows, přejděte k vaší Kolekci (klikněte nebo klepněte na možnosti Nastavení, Software a Kolekce), přejděte níže a klikněte nebo klepněte na možnost Zarovnat složky.

Poznámka: Pokud využíváte systém Windows XP nebo Windows Vista, software Zune již vaše složky samostatně spravuje.

Přidání nebo odebrání sledovaných složek z kolekce (Windows Vista, Windows XP)

 1. V softwaru Hudba + video Zune klikněte na položku Nastavení v horní části obrazovky, vlevo nahoře klikněte na položku Software a poté v levém sloupci klikněte na možnost Kolekce.
  • Pokud chcete přidat složku, klikněte na možnost Přidat složku uvedenou vedle žánru, který chcete přidat, vyhledejte složku v počítači a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Jestliže složka obsahuje mix typů médií, je třeba složku přidat zvlášť pro každý typ médií v knihovně. Pokud máte například ve stejné složce uloženy obrázky i videa z digitálního fotoaparátu, je třeba tuto složku přidat v části Obrázky i Videa.

  • Budete-li chtít složku odebrat, klikněte na tlačítko Odebrat u požadované složky a klikněte na tlačítko OK. Software Zune odebere obsah složky pouze z vaší kolekce, nikoli z počítače.
  • Pokud chcete změnit výchozí složku, ve které software Zune ukládá multimediální položky (např. hudbu zkopírovanou z disků CD), přejděte dolů k části Složky softwaru Zune, klikněte na možnost Změnit složku u požadovaného typu médií, vyhledejte složku a klikněte na tlačítko OK.
  • Poznámka: Jako umístění pro vaše složky softwaru Zune nedoporučujeme používat externí disky (např. jednotku USB). Pokud tak učiníte, může v případě nedostupnosti jednotky nebo spuštění antivirového softwaru docházet k potížím a chybám.

Přidání hudby z disků CD do kolekce

Kopírování disků CD do vaší kolekce

 1. Spusťte software Zune a do jednotky CD vložte zvukový disk CD. Po zobrazení ikony disku CD na ni klikněte a otevřete tak seznam skladeb.
 2. Zrušte označení polí u všech skladeb, které nechcete kopírovat.
 3. Klikněte na možnost Zahájit kopírování z disku CD.

Pokud vložíte více disků CD do několika jednotek CD v počítači, tyto další disky CD se zobrazí v levém horním rohu okna s disky CD. Klikněte na disk CD, který chcete kopírovat.

Úprava kvality zvuku u hudby kopírované z disku CD

Podle potřeby můžete upravit kvalitu komprese použité během kopírování a zvolit tak kompromis mezi kvalitou a velikostí souborů. Jestliže si nejste jisti, jaké nastavení použít, pokuste se kopírovat z disku CD za použití různých formátů a přenosových rychlostí a poté soubory přehrávejte. Postup:

 1. V softwaru Zune klikněte na položku Nastavení v horní části obrazovky, v levé horní části obrazovky klikněte na položku Software a poté v seznamu vlevo klikněte na možnost Kopírovat.
 2. Vyberte vhodné možnosti v nabídce Formát zvuku a Kvalita zvuku.

Přidání médií z externího pevného disku

Podle potřeby můžete do vaší kolekce Zune přidat média z externích disků, včetně jednotek USB a jednotek flash. Postup:

 1. Připojte k počítači externí jednotku a zkontrolujte, zda je jednotka spuštěna.
 2. V softwaru Zune klikněte na položku Nastavení v horní části obrazovky, v levé horní části obrazovky klikněte na položku Software a poté v seznamu vlevo klikněte na možnost Kolekce.
 3. Pokud používáte systém Windows 7 nebo Windows 8, klikněte na tlačítko Spravovat u požadovaného žánru, vyhledejte externí pevný disk a vyberte složky, které chcete do vaší kolekce přidat.

  Pokud používáte systém Windows Vista nebo Windows XP, klikněte na tlačítko Přidat složku u požadovaného žánru, vyhledejte externí pevný disk a vyberte složky, které chcete do vaší kolekce přidat.

Poznámka: Jestliže složka obsahuje mix typů médií, je třeba složku přidat zvlášť pro každý typ médií v knihovně. Pokud máte například ve stejné složce uloženy obrázky i videa z digitálního fotoaparátu, je třeba tuto složku přidat v části Obrázky i Videa.

Přehrávání kolekce prostřednictvím konzoly Xbox 360

Po úpravě veškerých nastavení potřebných ke spuštění v rámci kabelové nebo bezdrátové domácí sítě je možné prostřednictvím konzoly Xbox 360 vaši kolekci Zune s hudbou, videi a obrázky vysílat do vašeho televizoru a sterea. Veškerá správa je možná pomocí ovladače nebo dálkového ovladače ke konzole Xbox 360. Postup:

 1. Zkontrolujte, zda je konzola Xbox 360 připojena k domácí síti.
  • V ovládacím centru Xbox přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
  • Vyberte možnost Network Settings.
  • Jestliže konzola Xbox k domácí síti připojena není, vyberte možnost Configure Network a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 2. Sdílejte multimediální kolekci Zune v počítači s konzolou Xbox 360.
  1. V softwaru Zune přejděte do nabídky Nastavení, Software a poté Xbox 360
  2. Vyberte kolekci multimédií, kterou chcete do konzoly Xbox vysílat (Hudba, Video nebo Obrázky).
  3. Zadejte název kolekce.
  4. Určete, zda chcete sdílet multimediální kolekci Zune se všemi konzolami Xbox 360 v domácí síti, nebo pouze s jednou vybranou konzolou.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Ověřte, zda je v počítači povoleno sdílení médií.
 4. Systémy Windows 7 a Windows 8:

  Poznámka: Aby bylo možné podle těchto kroků postupovat, je nutné, aby se již v domácí síti nacházela nastavená domácí skupina.

  1. Jestliže pracujete v systému Windows 7: Klikněte na tlačítko Start, zadejte do pole pro vyhledávání text domácí skupina a klikněte na položku Domácí skupina.
  2. Jestliže pracujete v systému Windows 8: Na úvodní obrazovce napište text ovládací panely a poté klikněte nebo klepněte na ikonu, která se zobrazí. V části Síť a Internet klikněte nebo klepněte na možnost Zvolit možnosti domácí skupiny a sdílení.

  3. Ujistěte se, že je zvolena možnost Vysílat datový proud obrázků, hudby a videí do všech zařízení v domácí síti.
  4. Klikněte nebo klepněte na možnost Zvolit možnosti vysílání datového proudu médií, ujistěte se, že je u konzoly Xbox 360 nastavena možnost Povoleno a klikněte nebo klepněte na tlačítko OK.
  5. V případě změn v nastavení domácí skupiny klikněte nebo klepněte na možnost Uložit změny. V opačném případě kliknutím nebo klepnutím na tlačítko Storno zavřete Ovládací panely.

  V systému Windows Vista:

  1. Klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na položky Ovládací panely, Síť a Internet a nakonec na položku Centrum síťových připojení a sdílení.
  2. V části Sdílení a zjišťování zkontrolujte, zda je v nabídce Sdílení médií nastavena možnost Zapnuto. Pokud je nastavena možnost Vypnuto, klikněte na tlačítko Změnit. Následně v dialogovém okně Sdílení médií zaškrtněte pole Sdílet média a klikněte na tlačítko OK.
  3. Změny se projeví po restartu počítače.
  4. Poznámka: Pokud používáte systém Windows XP, ujistěte se, že disponujete aplikací Windows XP Media Center Edition 2005. Možnosti stažení nebo další informace naleznete v tématu Použití aplikace Windows Media Center v systému Windows XP.

 5. Vysílání médií do konzoly Xbox 360.
  1. V ovládacím centru Xbox proveďte jednu z následujících akcí:
   • Pokud chcete vysílat video, vyberte možnosti Video, My Video Apps a poté Video Player.
   • Pokud chcete vysílat hudbu, vyberte možnosti Music, My Music Apps a poté Music Player.
  2. V části Select Source zvolte název vašeho počítače. Název počítače s ikonou softwaru Zune představuje vaši kolekci Zune.

  Poznámka: Pokud se počítač v seznamu nachází dvakrát, jeden slouží pouze jako odkaz na multimediální knihovnu ve verzi Windows. Pokud nespravujete knihovny softwaru Hudba + video Zune a Windows samostatně, oba odkazy na počítač obsahují stejné položky.

Import médií z aplikace iTunes

Podle potřeby můžete importovat hudbu a videa z aplikace iTunes přímo do kolekce Zune. Podmínkou je, aby soubory nebyly chráněny systémem DRM (Digital Rights Management). Pomocí tohoto postupu můžete importovat média iTunes bez ochrany DRM přímo do softwaru Hudba + video Zune.

Postup importu hudby a videí z aplikace iTunes

 1. V softwaru Hudba + video Zune klikněte na položku Nastavení v horní části obrazovky, v levé horní části obrazovky klikněte na položku Software a poté v seznamu vlevo klikněte na možnost Kolekce.
 2. Pokud používáte systém Windows 7 nebo Windows 8, u typu médií, které chcete přidat, klikněte nebo klepněte na možnost Spravovat, vyhledejte v počítači složku iTunes, klikněte nebo klepněte na tlačítko Přidat a poté na tlačítko OK.

  Pokud používáte systém Windows Vista nebo Windows XP, u typu médií, které chcete přidat, klikněte na možnost Přidat složky, vyhledejte v počítači složku iTunes, klikněte nebo klepněte na tlačítko Přidat a poté na tlačítko OK.

  Software Hudba + video Zune automaticky přidá soubory z těchto složek do vaší kolekce.

Formátu zvuku a videa v softwaru Zune

Do vaší kolekce Zune můžete přidávat hudbu a video v řadě formátů. Jednoduše stáhněte média z webu nebo skladby zkopírujte z disku CD a software Zune stažené nebo zkopírované položky automaticky přidá do vaší kolekce a synchronizuje je se zařízením Zune.

Formát médií můžete určit podle přípony souboru. Jedná se o znaky napravo od tečky v názvu souboru. Například přípona souboru MP3 je tvořena znaky „.mp3“.

V softwaru Zune můžete přehrávat, vypalovat nebo synchronizovat soubory s hudbou a videem v následujících formátech.

Zvukové formáty Přípony názvů souborů
Zvuk AAC vytvořený prostřednictvím kodeku zvuku AAC-LC .m4a a .m4b
Zvuk Windows Media .wma
Zvuk MP3 .mp3
Seznamy stop MP3 .m3u
Seznamy stop Zune .zpl

Formáty videa Přípony názvů souborů
Média MPEG-4 vytvořená prostřednictvím kodeku videa H.264 a kodeku zvuku AAC-LC .m4v a .mp4
Média MPEG-4 vytvořená prostřednictvím kodeku videa MP4pt2 a kodeku zvuku MP3 .avi
Filmy QuickTime vytvořené prostřednictvím kodeku videa MP4pt2 nebo H.264 a kodeku zvuku AAC-LC .mov
Windows Media Center DVR .dvr-ms
Video Windows Media .wmv

Některá média v počítači se nemusí ve vaší kolekci Zune zobrazit ani v případě, že jsou uložena v jednom z těchto formátů.

Skladby nebo jiná zvuková média ve formátu, který software Zune nepoužívá, můžete převést do jednoho z uvedených formátů a do kolekce Zune je následně přidat. Nástroje pro převod médií naleznete na internetu.

Poznámka: Během synchronizace software Zune řadu formátů videa převede tak, aby je bylo možné přehrávat ve vašem zařízení. Tento automatický převod může chvíli trvat.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Přehrávání, přidávání a odstraňování médií v kolekci softwaru Zune“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku