Sdílet tuto stránku

Bezdrátová synchronizace prostřednictvím softwaru Zune

Poznámka: K 15. listopadu 2015 byla ukončena služba Zune. V důsledku toho může při pokusech o streamování či stažení obsahu nebo aktualizaci služby dojít k chybám.

Přehled

Software Hudba + video Zune vám umožňuje bezdrátovou synchronizaci hudby, videa, snímků a podcastů z vaší kolekce do telefonu Windows Phone 7 nebo přehrávače Zune. Bezdrátová synchronizace funguje s telefonem Windows Phone 7, přehrávačem Zune HD a dřívějšími modely přehrávače Zune – pouze se ujistěte, že vaše zařízení obsahuje nejnovější aktualizace softwaru.

Nastavení bezdrátové synchronizace vám zabere pouze několik minut. Poté již zařízení provede synchronizaci nového obsahu automaticky, vždy když je připojíte k dokovací stanici (nebo elektrické zásuvce) a bude v dosahu vaší bezdrátové sítě.

Řešení

Postup bezdrátové synchronizace přehrávače Zune

Budete potřebovat:

 • bezdrátovou síť 802.11b nebo 802.11g,
 • podporované schéma ověřování sítě,
 • název sítě (jinak také service set identifier [SSID]),
 • síťový klíč (jinak také heslo) bezdrátové sítě.

Povolení bezdrátové synchronizace v systému Windows Phone 7

 1. Ujistěte se, že je telefon nastaven a připojen k bezdrátové síti.
 2. Připojte telefon k počítači.
 3. Přihlaste se k softwaru Hudba + video Zune, klikněte na položku Nastavení, Telefon, Bezdrátová synchronizace.
 4. Klikněte na možnost Nastavení bezdrátové synchronizace.
 5. Jakmile software Zune ověří, že je váš telefon připojen k bezdrátové síti, klikněte na položky Další a Hotovo.

Povolení bezdrátové synchronizace v přehrávači Zune

 1. Připojte přehrávač Zune k počítači.
 2. Přihlaste se k softwaru Hudba + video Zune a klikněte na položky Nastavení, Zařízení, Bezdrátová synchronizace.
 3. Klikněte na možnost Nastavení bezdrátové synchronizace.
 4. Jakmile software najde síť používanou vaším počítačem, zvolte možnost Ano, použít tuto síť a poté možnost Další.
 5. Nebo chcete-li vyhledat jinou síť, klikněte na možnost Ne, zvolit jinou síť. Pokud se vaše síť v seznamu nezobrazí, klikněte na možnost Hledat znovu.

  Chcete-li zadat nastavení sítě ručně, klikněte na možnost Zobrazit upřesňující nastavení.

 6. Klikněte na možnost Dokončit.

Automatické zahájení bezdrátové synchronizace přehrávače Zune

Jakmile nastavíte bezdrátovou synchronizaci přehrávače Zune nebo zařízení Windows Phone 7, stačí zařízení vložit do dokovací stanice nebo je připojit k elektrické zásuvce. Jakmile je přehrávač Zune připojen po dobu jedné minuty (nebo po dobu 10 minut v případě zařízení Windows Phone 7), zahájí se synchronizace s vaším počítačem. Zařízení zůstane bezdrátově spojeno s vaším počítačem a bude synchronizovat veškerý nový obsah ve vaší kolekci, dokud zařízení nevyjmete z dokovací stanice, neodpojíte nebo nestisknete tlačítko Zrušit.

Chcete-li média synchronizovat se zařízením Zune automaticky, je třeba, aby byly splněny následující podmínky:

 • V přehrávači Zune HD nesmí být spuštěny žádné hry ani aplikace a prohlížeč musí být zavřený.
 • Bezdrátová síť musí být zapnutá.
 • Musíte být přihlášeni ke svému uživatelskému účtu systému Windows v počítači, na kterém je nainstalován software Zune. (Počítač může být uzamčený, ale musíte být přihlášeni.) Počítač také musí být připojen ke stejné síti jako vaše zařízení Zune.
 • V přehrávači nesmí být spuštěna žádná média.
 • Přehrávač musí být neaktivní po dobu alespoň jedné minuty.
 • Baterie přehrávače musí být nabitá alespoň z 10 procent a musí se nabíjet. Pokud je stav baterie zobrazen červeně, automatická synchronizace nemůže proběhnout.

Ruční zahájení bezdrátové synchronizace přehrávače Zune

Bezdrátovou synchronizaci můžete v přehrávači Zune zahájit ručně, bez ohledu na to, zda je připojen či nikoli. Po ruční synchronizaci se přehrávač od bezdrátové sítě odpojí, aby šetřil baterii.

 1. Zkontrolujte, že je počítač zapnutý a že jste přihlášení ke svému uživatelskému účtu v systému Windows.
 2. V přehrávači Zune zvolte položky Nastavení, Bezdrátové, Synchronizace, Synchronizace s počítačem.
 3. Přehrávač Zune zobrazí stav procesu synchronizace.

Poznámka Během nastavování bezdrátové synchronizace software Zune otevře v počítači porty 1900 a 2869.

 • Potvrzení otevření portů 1900 a 1869 v systému Windows 8
  1. Na úvodní obrazovce zadejte text firewall, klikněte nebo klepněte na možnost Nastavení a poté klikněte na možnost Brána Windows Firewall.
  2. Klikněte na možnost Upřesnit nastavení.
  3. Klikněte na možnost Příchozí pravidla.
 • Potvrzení otevření portů 1900 a 2869 v systému Windows 7 nebo Windows Vista
  1. Klikněte na nabídku Start.
  2. Do pole hledání zadejte text Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením.
  3. Otevřete bránu firewall a v levém sloupci klikněte na možnost Příchozí pravidla.

Ve středním panelu přejděte dolů na položky bezdrátové synchronizace Zune a ve sloupci Povoleno zkontrolujte zaškrtnutí možnosti Ano u portů 1900 a 2869.

Kompatibilní bezdrátové sítě

Software Zune podporuje místní bezdrátové sítě (LAN) odpovídající dvěma obecným standardům bezdrátových sítí 802.11b a 802.11g. Přehrávače Zune nepodporují standard 802.11n.

Při nastavování bezdrátové synchronizace musíte použít stejné schéma ověřování a šifrování vašeho zařízení, jaké používá vaše bezdrátová síť. Software Zune pracuje s následujícími schématy ověřování:

 • otevřená síť bez šifrování,
 • šifrování WEP (64 nebo 128bitový klíč),
 • WPA-PSK (TKIP),
 • WPA-PSK (AES),
 • WPA2-PSK (AES),
 • WPA2-PSK (TKIP).

Řešení potíží s bezdrátovou synchronizací

Pokud máte potíže s bezdrátovou synchronizací, vyzkoušejte následující rady:

 • Ujistěte se, že telefon nebo přehrávač je nabitý nebo připojený ke zdroji napájení.
 • Přesuňte telefon nebo přehrávač blíž k bezdrátovému směrovači, ke kterému se připojujete, aby byl signál silnější.
 • Umístěte bezdrátový směrovač tak, aby signálu stálo v cestě co nejméně překážek (jako jsou zdi nebo různé předměty).
 • Odemkněte obrazovku telefonu nebo přehrávače, je-li na něm nastaveno heslo. Než se bude telefon nebo přehrávač moci připojit k vašemu počítači, je třeba zadat heslo.
 • Možná budete muset chvíli počkat, než se synchronizace dokončí. Pokud provádíte synchronizaci přehrávače nebo telefonu poprvé, nebo pokud synchronizujete velké množství dat, proces může trvat delší dobu. Bezdrátová synchronizace je značně pomalejší než synchronizace pomocí kabelu. Pokud provádíte bezdrátovou synchronizaci, data se synchronizují rychlostí až 54 MB za sekundu. Pokud synchronizujete obsah pomocí připojení USB 2.0, data se synchronizují rychlostí až 480 MB za sekundu.
 • Ujistěte se, že název vašeho zařízení Windows Phone neobsahuje mezery.
 • Zkontrolujte, že jsou váš telefon nebo přehrávač a počítač připojeny ke stejné síti SSID ve směrovači.
 • Zkuste použít jiný počítač.

Pokud jste provedli uvedené kroky a potíže přetrvávají, zkuste na počítači vytvořit nový uživatelský profil. Poté znovu nainstalujte software Zune, přihlaste se a zkuste synchronizaci provést znovu.

Vytvoření nového uživatelského profilu v počítači

V systému Windows 8:

 1. Otevřete nabídku Nastavení počítače a klikněte nebo klepněte na možnost Uživatelé.
 2. Klikněte na možnost Přidat uživatele.
 3. Zadejte e-mailovou adresu a poté klikněte na možnost Další.
 4. Pokud účet Microsoft nemáte, vyplňte formulář a nový účet Microsoft vytvořte. Pokud platný účet Microsoft máte, bude do vašeho počítače přidán.

V systému Windows Vista nebo Windows 7:

 1. Přihlaste se jako správce nebo jako uživatel s přihlašovacími údaji správce.
 2. Klikněte na nabídku Start a poté na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na možnosti Uživatelské účty a Spravovat uživatelské účty.
 4. Kliknutím na možnost Přidat… vytvořte nový uživatelský profil.
 5. Zadejte název účtu a klikněte na tlačítko Další.
 6. Klikněte na typ účtu a poté na možnost Dokončit.

V systému Windows XP:

 1. Přihlaste se jako správce nebo jako uživatel s přihlašovacími údaji správce.
 2. Klikněte na nabídku Start a poté na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na možnost Uživatelské účty.
 4. V části Vyberte úkol... klikněte na možnost Vytvořit nový účet.
 5. Zadejte název účtu a klikněte na tlačítko Další.
 6. Klikněte na typ účtu a poté na možnost Vytvořit účet.

Aktualizace softwaru Zune

 1. Spusťte software Zune.
 2. Klikněte na položky Nastavení, Software, Obecné a poté na možnost Zkontrolovat dostupnost aktualizací.
 3. Restartujte počítač.
 4. Poté aktualizujte software přehrávače nebo telefonu.
 5. Restartujte telefon nebo přehrávač.
 6. Znovu zapněte bezdrátovou synchronizaci a překontrolujte správnost nastavení. To provedete tak, že připojíte telefon nebo přehrávač k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB, který byl dodán spolu se zařízením. Klikněte na možnosti Nastavení, Bezdrátová synchronizace.
 7. Pokud se zobrazí zpráva informující o tom, že telefon nebo přehrávač je již pro bezdrátovou synchronizaci nastaven, kliknutím na možnost Zakázat bezdrátovou synchronizaci předchozí nastavení smažte a začněte znovu. V přehrávači se zobrazí následující zpráva:

  V telefonu se zobrazí následující zpráva:

 1. Dále klikněte na možnost Nastavit bezdrátovou synchronizaci a postupujte podle pokynů na obrazovce Potvrzení sítě. Bezdrátovou síť, ke které se přehrávač připojuje, změníte vybráním jiné bezdrátové sítě v softwaru Zune. V telefonu je třeba nejprve vybrat jinou bezdrátovou síť na obrazovce nastavení telefonu > Wi-Fi a poté kliknout na možnost Obnovit na obrazovce Potvrzení sítě v softwaru Zune.
 2. Aktualizujte počítač.
 3. Restartujte počítač a poté zkuste provést bezdrátovou synchronizaci.

Synchronizace pomocí kabelu USB

Pokud problémy přetrvávají, zkuste provést synchronizaci přehrávače nebo telefonu pomocí kabelu USB. Jestliže synchronizaci nemůžete provést, když jste připojeni, došlo pravděpodobně k problému se softwarem Zune. Vyzkoušejte následující řešení krok za krokem: Nelze provést synchronizaci se zařízením Windows Phone 7 nebo Zune.

Chybové zprávy synchronizace

V případě zobrazení některé z následujících chybových zpráv vyzkoušejte řešení uvedená níže.

 • „Hledám síť...“
 • „Připojování k síti“
 • „Připojování k počítači“
 • Kód chyby C00D07C9
 • Kód chyby C00D07CA
 • Kód chyby C00D07CB

„Hledám síť...“

Tato chyba znamená, že vaši bezdrátovou síť nelze nalézt. Vyzkoušejte následující řešení:

 • Zkontrolujte, jestli je bezdrátový směrovač zapnutý.
 • Ujistěte se, že zařízení (počítač nebo jiné), které má být připojeno ke směrovači, se směrovačem skutečně komunikuje. Například přejděte na hostitelském počítači na stránku http://support.xbox.com.
 • Restartujte směrovač. Postupujte takto: Odpojte napájecí kabel od směrovače, počkejte 30 vteřin a poté kabel znovu připojte.
 • Zkontrolujte, zda je SSID směrovače nastaveno na režim vysílání.
 • Ujistěte se, že síťový klíč, heslo nebo síťové heslo jsou správné.
 • Zkuste ve směrovači obnovit výchozí nastavení.

„Připojování k síti“

To znamená, že přehrávač se nemůže připojit k síti. Vyzkoušejte následující řešení:

 • Jestliže je bezdrátový směrovač konfigurován tak, aby zajišťoval klientům přístup pouze pomocí adres MAC (Media Access Control), musíte přidat adresu MAC daného hráče do seznamu klientů tohoto směrovače. Adresu MAC přehrávače Zune zjistíte tak, že vyberete položky Nastavení, Bezdrátové a poté Informace. Adresu MAC zařízení Windows Phone zjistíte tak, že vyberete položky Nastavení, O zařízení a poté klepnete na položku další informace.
 • Ujistěte se, že součástí přístupového bodu nebo směrovače, ke kterému jste připojeni, je server DHCP. (A také se ujistěte, že je server DHCP zapnutý.)
 • Pokuste se pro zařízení vyhradit na směrovači adresu IP.
 • Zkuste přiřadit statickou IP adresu.
 • U přehrávače Zune zkuste přístup nastavit ručně:
  1. Spusťte software Zune.
  2. Připojte přehrávač Zune k počítači.
  3. Klikněte na položky Nastavení, Zařízení a poté Bezdrátová synchronizace.
  4. Klikněte na položku Nastavit bezdrátovou synchronizaci a poté Zobrazit upřesňující nastavení.
  5. Zadejte název bezdrátové sítě.
  6. Vyberte typ sítě.
  7. Klikněte na tlačítko Další.
  8. Pokud budete vyzváni, zadejte síťový klíč a heslo a klikněte na tlačítko OK.
  9. Klikněte na možnost Dokončit.
 • Pokud používáte síť s šifrovacím klíčem WEP, zkontrolujte, zda funguje v režimu WEP Shared nebo WEP Open. Zkontrolujte, zda režim nastavený na směrovači odpovídá režimu, pro který je konfigurován přehrávač Zune. (To může vyžadovat ruční nastavení.)
 • Jestliže má směrovač režim Turbo G, G-only nebo B-only, zkuste směrovač spustit ve „smíšeném“ režimu. Smíšený režim kombinuje všechny režimy, ve kterých může směrovač pracovat.
 • Pokud směrovač umožňuje nastavení QoS, zkontrolujte, zda je vypnuto.
 • Jestliže vaše síť využívá protokoly WPA TKIP+AES nebo WPA2 TKIP+AES, zkuste použít pouze protokoly WPA TKIP, WPA AES nebo WPA2 AES.

„Připojování k počítači“

Tato chyba znamená, že vaši bránu firewall nelze správně nastavit. Vyzkoušejte následující řešení:

 • Ujistěte se, že jsou v bráně Windows Firewall a veškerých dalších používaných branách firewall třetích stran nastaveny odpovídající výjimky.
  • Přidejte zařízení Zune do seznamu výjimek:
  • V systému Windows 8 a Windows 7

   1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Spustit hledání zadejte příkaz firewall a v seznamu Programy vyberte možnost Windows Firewall.
   2. V systému Windows 8: Na úvodní obrazovce napište text firewall a poté klikněte nebo klepněte na ikonu, která se zobrazí.

   3. Klikněte na možnost Povolit program v bráně Windows Firewall v levém sloupci, nebo klikněte na možnost Povolit aplikaci nebo funkci průchod branou Windows Firewall, pokud pracujete v systému Windows 8.
   4. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.

   5. Klikněte nebo klepněte na možnost Povolit jiný program/aplikaci v pravém dolním rohu.
   6. V okně Přidat program/aplikaci vyhledejte, vyberte položku Zune a klikněte na tlačítko Přidat.
   7. Označte položku Zune a klikněte na tlačítko Přidat.
   8. Kliknutím dvakrát na tlačítko OK změny uložte.

   Windows Vista

   1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Spustit hledání zadejte příkaz firewall a v seznamu Programy vyberte možnost Windows Firewall. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
   2. Klikněte na možnost Povolit program v bráně firewall systému Windows. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
   3. Na kartě Výjimky kliknutím označte pole Zjišťování sítě a Bezdrátová přenosná zařízení a poté klikněte na možnost OK.

   Windows XP

   1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. V okně Otevřít zadejte příkaz firewall.cpl a poté klikněte na možnost OK.
   2. Na kartě Výjimky kliknutím označte pole Architektura UPnP v části Programy a služby a poté klikněte na možnost OK.
   3. Poznámka U většiny bran firewall třetích stran je třeba vytvořit výjimku pro „hostitelský proces WUDF“ nebo pro podobné procesy. Informace o postupu konfigurace výjimky v bráně firewall třetí strany nebo v bezpečnostním programu naleznete v dokumentaci výrobce k danému programu.

 • Ujistěte se, že počítač, se kterým chcete provést bezdrátovou synchronizaci, je připojen ke stejnému směrovači, jaký jste nastavili v zařízení. Hostitelský počítač musí být připojen ke směrovači pomocí bezdrátového nebo kabelového připojení a zařízení musí být spárováno s hostitelským počítačem i směrovačem, ke kterému je počítač připojen.
 • Pokud je hostitelský počítač připojen bezdrátově, zkuste jej ke směrovači připojit pomocí kabelu. Znovu nastavte bezdrátovou synchronizaci a poté pokus o bezdrátovou synchronizaci opakujte.
 • Ujistěte se, že směrovač je nastaven tak, aby umožňoval oznámení UPnP a UDP.
 • Pokud směrovač umožňuje nastavení QoS, zkuste je vypnout a poté provést bezdrátovou synchronizaci znovu.
 • Ověřte, že jsou spuštěny nezbytné služby. Postupujte takto:
 • V systému Windows 8 a Windows 7

  1. Klikněte na tlačítko Start, zadejte do pole Spustit hledání příkaz services.msc a poté stiskněte klávesu Enter.
  2. V systému Windows 8: Na úvodní obrazovce napište text services.msc a poté klikněte nebo klepněte na ikonu Služby, která se zobrazí.

   Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.

  3. V části Název vyhledejte následující služby a poté ověřte, že možnost Typ spouštění je nastaven na možnost Automaticky. Také ověřte, že je položka Stav služby nastavena na hodnotu Spuštěno.
   • Zjišťování SSDP
   • Hostitel zařízení UPnP
   • Služba konfigurace bezdrátového připojení zařízení Zune

   Poznámka Pokud není možnost Typ spuštění nastavena na hodnotu Automaticky, klikněte pravým tlačítkem na službu, kterou chcete konfigurovat, a poté klikněte na možnost Vlastnosti. V nabídce Typ spouštění zvolte možnost Automaticky, klikněte na možnost Spustit a poté na tlačítko OK. Také můžete zkusit restartovat službu, pokud je to možné. To provedete kliknutím pravým tlačítkem na název služby a poté na možnost Restartovat.

  4. V nabídce Soubor zavřete kliknutím na položku Ukončit okno Služby.

  Windows Vista

  1. Klikněte na tlačítko Start, zadejte do pole Spustit hledání příkaz services.msc a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
  2. V části Název vyhledejte následující služby a poté ověřte, že možnost Typ spouštění je nastaven na možnost Automaticky. Také ověřte, že je položka Stav služby nastavena na hodnotu Spuštěno.
   • Zjišťování SSDP
   • Hostitel zařízení UPnP
   • Služba konfigurace bezdrátového připojení zařízení Zune
   • Poznámka Pokud není možnost Typ spuštění nastavena na hodnotu Automaticky, klikněte pravým tlačítkem na službu, kterou chcete konfigurovat, a poté klikněte na možnost Vlastnosti. V nabídce Typ spouštění zvolte možnost Automaticky, klikněte na možnost Spustit a poté na tlačítko OK. Také můžete zkusit restartovat službu, pokud je to možné. To provedete kliknutím pravým tlačítkem na název služby a poté na možnost Restartovat.

  3. V nabídce Soubor zavřete kliknutím na položku Ukončit okno Služby.

  Windows XP

  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. V okně Otevřít zadejte příkaz services.msc a poté stiskněte klávesu ENTER. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
  2. V části Název vyhledejte následující služby a poté ověřte, že možnost Typ spouštění je nastaven na možnost Automaticky. Také ověřte, že je položka Stav služby nastavena na hodnotu Spuštěno.
   • Hostitel zařízení UPnP
   • Enumerátor sběrnice Zune
   • Služba konfigurace bezdrátového připojení zařízení Zune

   Poznámka Pokud není možnost Typ spuštění nastavena na hodnotu Automaticky, klikněte pravým tlačítkem na službu, kterou chcete konfigurovat, a poté klikněte na možnost Vlastnosti. V nabídce Typ spouštění zvolte možnost Automaticky, klikněte na možnost Spustit a poté na tlačítko OK. Také můžete zkusit restartovat službu, pokud je to možné. To provedete kliknutím pravým tlačítkem na název služby a poté na možnost Restartovat.

  3. V nabídce Soubor zavřete kliknutím na položku Ukončit okno Služby.

Kód chyby C00D07C9

Tato chyba znamená, že jste připojeni k veřejné síti.

Tato chyba se může zobrazit, když je počítač, na kterém je nainstalován software Zune, připojen k veřejné síti. Veřejná síť blokuje spouštění některých programů a služeb, aby byl počítač chráněn před neoprávněným přístupem, když jste připojeni k síti na veřejném místě. Pokud jste připojeni k veřejné síti a je zapnutá brána Windows Firewall, některé programy nebo služby po vás mohou vyžadovat povolení ke komunikaci přes bránu firewall, aby mohly fungovat správně.

Pokud je váš počítač připojen k veřejné síti, je toto chování normální a je třeba programu Zune a službě konfigurace bezdrátového připojení zařízení Zune povolit komunikaci přes bránu firewall. Jestliže je počítač skutečně připojen k domácí nebo pracovní síti (nebo k síti, které důvěřujete), postupujte podle následujících kroků:

 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Spustit hledání zadejte Centrum síťových připojení a sdílení a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V systému Windows 8: Na úvodní obrazovce napište text Centrum síťových připojení a sdílení, v panelu Hledání vyberte možnost Nastavení a poté klikněte nebo klepněte na ikonu, která se na obrazovce zobrazí.

 3. Klikněte na položku Veřejná síť a poté Pracovní síť nebo Domácí síť.

U přehrávače Zune zkuste přístup nastavit ručně. Postupujte takto:

 1. Spusťte software Zune.
 2. Připojte přehrávač Zune k počítači.
 3. Klikněte na položky Nastavení, Zařízení a poté Bezdrátová synchronizace.
 4. Klikněte na položku Nastavit bezdrátovou synchronizaci a poté Zobrazit upřesňující nastavení.
 5. Zadejte název bezdrátové sítě (SSID).
 6. Vyberte typ sítě.
 7. Klikněte na tlačítko Další.
 8. Pokud budete vyzváni, zadejte síťový klíč a heslo a klikněte na tlačítko OK.
 9. Klikněte na možnost Dokončit.
 10. Poznámka Při konfiguraci bezdrátové synchronizace přehrávače Zune v softwaru Zune je třeba zadat správný název sítě (SSID) a heslo.

Kód chyby C00D07CA nebo C00D07CB

Tato chyba znamená, že je třeba se připojit k serveru DHCP. Vyzkoušejte následující řešení:

 • Zkontrolujte, zda je součástí přístupového bodu nebo směrovače, ke kterému jste připojeni, server DHCP. (A také se ujistěte, že je server DHCP zapnutý.)
 • Pokuste se pro své zařízení Zune vyhradit na směrovači adresu IP.
 • Pokud používáte dva směrovače, ujistěte se, že součástí směrovače, ke kterému se snažíte připojit, je server DHCP.
 • Pouze chybové zprávy „C00D07CB“: Pokud používáte šifrování WPA nebo WPA2 a používáte síťový klíč o 63 znacích, zkuste použít kratší klíč.

Nejčastější dotazy

Budu moci provádět synchronizaci přes rozhraní USB, když povolím bezdrátovou synchronizaci?

Ano, synchronizaci pomocí kabelu USB můžete používat k synchronizaci médií dle potřeby. To je užitečné, pokud synchronizujete velké množství médií nebo velké soubory, nebo pokud prostě spěcháte a chcete využít vyšší rychlost, kterou rozhraní USB nabízí.

Synchronizuje se při bezdrátové synchronizaci automaticky vše, včetně skladeb, seznamů skladem, videí, obrázků a podcastů?

Ano, bezdrátová synchronizace přenese do vašeho zařízení Zune ty samé položky jako při synchronizaci pomocí kabelu USB. Které položky se synchronizují, záleží na vašich nastaveních synchronizace v softwaru Hudba + video Zune.

Je možné, že videa ve vaší kolekci bude třeba převést na jiný formát nebo nižší přenosovou rychlost. Pokud provádíte bezdrátovou synchronizaci vašeho zařízení ručně (když není v dokovací stanici nebo zapojeno do zásuvky), tato videa nebudou synchronizována, dokud je nepřevedete. Po dokončení převodu můžete tato videa do vašeho zařízení přenést opětovným ručním provedením bezdrátové synchronizace.

Pokud je zařízení připojeno k dokovací stanici nebo k elektrické zásuvce, synchronizuje nový obsah po celou dobu připojení.

Jak často se bude zařízení synchronizovat, když je připojeno k dokovací stanici nebo elektrické zásuvce?

Vaše zařízení zůstává bezdrátově připojeno k vašemu domácímu počítači a synchronizuje nový obsah, který se objeví ve vaší kolekci, po celou dobu, po kterou je zařízení připojeno k dokovací stanici nebo elektrické zásuvce a po kterou je počítač zapnutý a software Zune spuštěný.

Pokud však provádíte bezdrátovou synchronizaci vašeho zařízení ručně (když není v dokovací stanici nebo zapojeno do zásuvky), zařízení se odpojí od bezdrátové sítě okamžitě po dokončení synchronizace, aby šetřilo baterii.

Z jaké vzdálenosti lze zařízení bezdrátově synchronizovat?

Dosah bezdrátové synchronizace se liší v závislosti na tom, jaké překážky se nachází mezi přístupovým bodem a vaším zařízením. Předměty jako zdi, zařízení nebo lidé mohou účinný dosah zmenšit. Obecně mají přehrávače Zune dosah 30 metrů.

Lze bezdrátovou synchronizaci používat ve veřejné bezdrátové síti?

Ne. Bezdrátová synchronizace spojí vaše zařízení s počítačem v jedné síti. Pokud počítač nebo zařízení přemístíte do jiné sítě, je třeba změnit nastavení bezdrátové synchronizace.

S kolika počítači lze zařízení bezdrátově synchronizovat?

Můžete nastavit bezdrátovou synchronizaci zařízení s jedním počítačem v jedné místní bezdrátové síti (LAN).

Jak rychle bezdrátová synchronizace probíhá?

Rychlost synchronizace závisí na kvalitě vašeho bezdrátového připojení a na síle signálu. Obecně však omezení bezdrátových sítí vedou k tomu, že je bezdrátová synchronizace pomalejší než synchronizace pomocí kabelu USB. Když zařízení synchronizujete se svou kolekcí poprvé, je vhodnější použít kabel USB. Poté je bezdrátová synchronizace již skvělým nástrojem pro aktualizaci zařízení.

Co se stane, když zařízení připojím k počítači pomocí kabelu USB během bezdrátové synchronizace?

Pokud zařízení připojíte k počítači během bezdrátové synchronizace, bezdrátové připojení i synchronizace se ukončí.

Co je SSID?

SSID (Service set identifier) je název bezdrátové sítě LAN. Otevřené SSID je vysíláno do všech bezdrátových zařízení v dosahu přístupového bodu sítě. V uzavřené bezdrátové síti není SSID vysíláno a uživatelé musí SSID znát, aby se mohli k síti připojit.

V jednom místě může být k dispozici více SSID, zařízení se však může připojit vždy jen k jednomu z nich.

Co je režim infrastruktury?

V režimu infrastruktury vytvoří přístupový bod (například směrovač) s SSID virtuální síť, ve které mohou klienti (například zařízení se službou Zune a počítače) v síti komunikovat pouze prostřednictvím přístupového bodu, nikoli přímo mezi sebou. Tak je obvykle nastaven domácí bezdrátový směrovač.

Jaké typy bezdrátového ověření zařízení se službou Zune používají?

Zařízení se službou Zune pracují s následujícími schématy ověřování:

 • otevřená síť bez šifrování,
 • šifrování WEP (64 nebo 128bitový klíč),
 • WPA-PSK (TKIP),
 • WPA-PSK (AES),
 • WPA2-PSK (AES),
 • WPA2-PSK (TKIP).

Jaké typy bezdrátového ověřování jsou k dispozici v sítích založených na šifrování WEP?

V rozšířených nastaveních bezdrátové synchronizace můžete zvolit možnost Otevřené ověření pomocí klíče WEP nebo Sdílené ověření pomocí klíče WEP. Otevřené ověření je nejběžnějším využitím WEP.

Co je index klíče?

Některé směrovače uchovávají až čtyři různé klíče WEP. Těmto klíčům jsou přiřazeny indexy 1 až 4. V určitém okamžiku může být aktivní pouze jeden klíč - ve směrovači se nastavuje, který. Pokud vaše bezdrátová síť používá indexování klíčů, je třeba použít klíč s indexem 1, abyste mohli zařízení úspěšně připojit k vaší bezdrátové síti.

Můžu zařízení nastavit tak, aby při bezdrátové synchronizaci používalo statickou adresu IP?

Ne. Bezdrátová synchronizace Zune podporuje pouze získání IP adresy ze serveru DHCP. Zařízení získá adresu IP dynamicky ze serveru DHCP (obvykle váš bezdrátový směrovač) při každém připojení.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Bezdrátová synchronizace prostřednictvím softwaru Zune“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku