Funkce usnadnění a snímač Kinect pro Xbox 360

Přehled

Tady najdete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se funkcí usnadnění a snímače Kinect pro konzoli Xbox 360.

Na této stránce

Témata

Můžou hrát hry pro Kinect osoby s postižením?

Společnost Microsoft věří, že by interaktivní zábava měla být přístupná co nejširšímu okruhu lidí. Uvědomujeme si, že každý člověk má jedinečné schopnosti a že ne všichni uživatelé budou moct hrát všechny tituly, které jsou dostupné pro Kinect pro konzoli Xbox 360 vzhledem k fyzické povaze hraní těchto her. Uživatelé s různými fyzickými a smyslovými omezeními však můžou hrát narůstající množství titulů dostupných pro technologii Kinect pro Xbox 360. Ve snaze o neustálé zdokonalování možností využívání snímače Kinect aktivně zjišťujeme názory uživatelů týkající se možných zdokonalení technologie Kinect a Xbox pro všechny uživatele. Tyto názory pak využíváme při vývoji nových verzí technologie Kinect. Od prvního uvedení technologie Kinect na trh jsme přinesli technická zdokonalení a rozšířili jsme herní možnosti i pro další uživatele, kteří dříve technologii Kinect nemohli využívat. Při uvádění nových technologií, jako je Kinect pro Xbox 360, je možné v každé nové vydané verzi přidat další zdokonalení na základě zpětné vazby.

Používám invalidní vozík nebo nemůžu stát. Můžu hrát hry pro Kinect?

Vsedě lze používat několik funkcí a her vyvinutých pro Kinect pro Xbox 360. V současné době závisí možnost používání snímače Kinect sedícími uživateli do značné míry na samotné hře. Některé hry jsou pro sedící uživatele vhodnější než ostatní. Vývojáři her jsou schopní navrhovat hry tak, aby bylo možné některé činnosti, které by byly pro určité uživatele problematické, vynechat nebo provést jiným způsobem. S ohledem na naplnění tohoto cíle vzděláváme v rámci různých vývojářských akcí vydavatele her ohledně dané problematiky, aby se hraním her mohla bavit co nejširší cílová skupina. Navigace v ovládacím centru a využití zábavních funkcí služby Xbox Live, které nevyžadují ovladače, jako je například Video pro Kinect (Video Kinect), jsou možnosti, které lze používat vsedě i vestoje.

Které hry a funkce Kinect můžu využívat vsedě nebo na vozíku?

Jak můžu zlepšit možnosti hraní her pro Kinect vsedě?

Kromě úvodní kalibrace snímače Kinect není nutné provádět žádná další nastavení, abyste mohli hrát hry uvedené v předchozím seznamu.

Abyste si mohli používání technologie Kinect co nejvíce užít, zvažte následující faktory:

 • Vozíky: S menšími vozíky, například těmi, které se používají v nemocnicích nebo na závodech, lze technologii Kinect využívat nejlépe.
  Rozpoznávání pohybu snímačem Kinect můžou omezovat větší vyčnívající opěrky rukou (například ovládací rameno na některých větších motorizovaných vozících), protože je může infračervený snímač vyhodnotit jako paže dalšího uživatele. Pokuste se změnit polohu těchto opěrek, aby byly mimo zorné pole snímače.
 • Umístění snímače Kinect: Kvůli zajištění nejlepších podmínek pro rozpoznávání vsedě umístěte snímač Kinect do úrovně hrudníku sedícího uživatele nebo o kousek výš; neumísťujte ho do nižší pozice, než je úroveň hrudníku sedícího uživatele.
 • Osvětlení: Místnost, ve které hrajete, musí být dostatečně osvětlená.
 • Povrchy: Lesklé povrchy můžou u technologie Kinect způsobovat potíže. Veškeré reflexní plochy na křesle je vhodné zakrýt.

Mám amputovanou končetinu. Můžu hrát hry pro Kinect?

Pokud používáte Xbox 360 jen pomocí jedné ruky, je v závislosti na vaší situaci možné používat snímač Kinect s určitými omezeními.

 • Pokud máte amputovanou ruku nad loktem a nenosíte protézu, může mít snímač Kinect problémy s mapováním vašeho těla. Kinect identifikuje hráče vyhledáváním určitého tvaru. V tomto případě hledá dvě ruce, dvě nohy a hlavu a tento tvar rozpoznává jako tělo. Toto mapování je nutné k rozpoznání rozdílů mezi uživatelem a jinými tvary v okolním prostředí (jako je například pohovka, židle nebo stolek). Bez všech těchto rozpoznávacích prvků lidského těla může snímač Kinect vyhodnotit, že snímaný objekt není lidské tělo, případně že v zorném poli brání snímání končetiny nějaká překážka.
 • Pokud máte amputovanou ruku pod loktem nebo používáte protézu s „realistickým vzhledem“, snímač Kinect by neměl mít s mapováním vašeho těla problémy.
 • Používáte-li částečnou nebo mechanickou protézu, můžou jakékoli lesklé nebo reflexní povrchy způsobit menší problémy s mapováním těla. Jestliže k takovému problému dojde, zkuste možné potíže s mapováním a hraním eliminovat zakrytím veškerých reflexních povrchů.

Pokud jste uživatelem konzole Xbox 360 s protézou nohy, měli byste být schopní hrát každou hru Kinect, pro kterou jste dostatečně pohybliví a máte dostatečný rozsah pohybu.

 • Mapování snímače Kinect využívá vizuální podněty, takže realisticky vypadající protéza nohy by měla být rozpoznána jako noha. Pokud nosíte přes protézu nohy kalhoty, měl by snímač Kinect rozpoznat vaše tělo a měli byste být schopní hrát každou hru, pro kterou jste dostatečně pohybliví a máte dostatečný rozsah pohybu.
 • Používáte-li mechaničtější typ protézy bez kalhot, můžou jakékoli lesklé nebo reflexní povrchy způsobit menší potíže s mapováním těla. Jestliže k takovému problému dojde, zkuste možné potíže s mapováním a hraním eliminovat zakrytím veškerých reflexních povrchů.
 • Pokud používáte pomůcku k chození, například hůl, může snímač Kinect tuto pomůcku identifikovat jako prodlouženou část ruky a ne jako samostatný objekt. Můžou se proto objevit problémy s mapováním pohybů rukou.

Podporuje technologie Kinect znakovou řeč?

Technologie Kinect v současnosti znakovou řeč jako vstupní příkazy pro snímač nepodporuje.

Budu moct používat funkci rozpoznávání řeči snímače Kinect?

Ve vydání nejnovější verze ovládacího centra byly provedeny aktualizace funkce snímače Kinect pro rozpoznávání řeči. Tyto aktualizace by měly zlepšit navigaci v rámci ovládacího centra Xbox bez pomoci rukou a také funkci hledání v cloudu u podporovaných zemí, oblastí a jazyků. S těmito aktualizacemi je rozpoznávání řeči u snímače Kinect dostupné pro následující země nebo oblasti a jazyky:

Národní prostředí

Jazyk

Austrálie

angličtina

Kanada

angličtina

Kanada

francouzština

Brazílie

portugalština

Rakousko

němčina

Francie

francouzština

Německo

němčina

Irsko

angličtina

Itálie

italština

Japonsko

japonština

Mexiko

španělština

Nový Zéland

angličtina

Španělsko

španělština

Švýcarsko

němčina

Švýcarsko

francouzština

Spojené království

angličtina

Spojené státy

angličtina

Mám poruchu řeči nebo přízvuk. Bude mi fungovat rozpoznávání řeči u snímače Kinect?

Ve snaze zaručit odpovídající reakci na příkazy uživatelů bylo rozpoznávání řeči snímačem Kinect navrženo tak, aby reagovalo na určité způsoby mluvení. Tato funkce pomáhá omezit množství nechtěných reakcí na obrazovce na zvuky okolního prostředí (štěkání psa, zvonění telefonu atd.). To může mít vliv na schopnost systému Kinect sledovat zvuky a hlasy, které nedokáže namapovat k vícejazyčné databázi rozpoznávaných mluvených příkazů systému Kinect, a reagovat na ně. Systém Kinect se od uvedení v roce 2010 vypořádal s některými mimořádnými technologickými výzvami a věříme, že naše zákazníky potěší nejnovější dostupné aktualizace včetně vylepšeného rozpoznávání řeči, které umožní hraní her většímu počtu uživatelů než kdykoli dříve. Usilovně hledáme způsoby, jak překonat některé z potíží, kterým museli čelit uživatelé snímače Kinect. S rozvojem technologie je často možné snadněji implementovat nápady, jejichž realizace nebyla v důsledku různých překážek dříve možná.

Budu moct sledovat videa a filmy na své konzoli Xbox, i když mám vadu sluchu?

Ano. Aktualizace konzole Xbox 360 umožnily zobrazování skrytých titulků u videí přehrávaných v aplikaci Movies & TV (Filmy a TV pořady), která je obsahují. (Skryté titulky dodávají vlastníci příslušného videoprogramu, nikoli společnost Microsoft.)

První aktualizace umožňující používat funkci skrytých titulků pro Xbox 360 i pro počítače s Windows 8 byla zpřístupněna na podzim roku 2012.

Které pořady a filmy obsahují skryté titulky?

Od podzimu 2012 očekáváme, že vlastníci videoprogramů budou pomocí protokolu IP poskytovat titulky v plném rozsahu u všech nevyloučených, předem nahraných programů, které americké televizní stanice vysílaly s titulky po 30. září 2012. Titulky v případě dalších programů budou poskytovány později v souladu s pokyny FCC.

Jak poznám, která videa obsahují titulky?

V katalogu Movies & TV (Filmy a TV pořady) jsou videa se skrytými titulky označena textem [CC] nebo standardním logem skrytých titulků, což je symbol v podobě písmen CC uvnitř čtverce nebo rámečku ve tvaru televize.

Jak na konzoli Xbox 360 nebo počítači s Windows 8 nastavím zobrazování skrytých titulků?

U videí nabízených prostřednictvím aplikace Movies & TV (Filmy a TV pořady) a mnoha aplikací jiných výrobců byste měli být schopní zobrazit skryté titulky pomocí nastavení v ovládacím centru, pokud budou k dispozici.

Povolení skrytých titulků na konzoli Xbox 360:

 1. Na konzoli přejděte na Settings (Nastavení), System (Systém) a pak Console Settings (Nastavení konzole).
  Poznámka: Pokud nevidíte možnost Settings (Nastavení), možná používáte starou verzi softwaru konzole. Informace o tom, jak provést aktualizaci, najdete v článku Jak získat novou aktualizaci konzole Xbox 360.
 2. Vyberte Display (Zobrazit).
 3. Vyberte Closed Caption (Skryté titulky).
 4. Pokud chcete skryté titulky zobrazovat ve výchozím zobrazení Media Settings (Nastavení multimédií), klikněte na Use Media Setting (Používat nastavení multimédií).
  Chcete-li přizpůsobit vzhled skrytých titulků, klikněte na Use customer style (Použít vlastní styl), postupujte podle pokynů a skryté titulky upravte pomocí následujících položek:
  • Background color (Barva pozadí)
  • Background transparency (Průhlednost pozadí)
  • Caption effect (Efekt titulků)
  • Color (of letters) (Barva písmen)
  • Size (of letters) (Velikost písmen)
  • Style (of letters) (Styl písmen)
  • Windows color (Barva oken)
  • Windows transparency (Průhlednost oken)

Povolení skrytých titulků na počítači s Windows 8:

 1. Na počítači s Windows 8, který přehrává video, vyberte Možnosti přehrávání.
 1. Klikněte na Titulky.
 2. Přizpůsobte zobrazení skrytých titulků na počítači. Můžete upravit následující:
  • Barva znaků
  • Průhlednost znaků
  • Velikost znaků
  • Styl písma
  • Barva pozadí titulků
  • Průhlednost pozadí
 3. Klikněte na Uložit.

Uloží se moje předvolby skrytých titulků v hardwaru nebo v mém účtu služby Xbox Live?

Předvolby skrytých titulků pro videa poskytovaná společností Microsoft a aplikace jiných výrobců se většinou ukládají na konzoli Xbox 360 nebo na počítači s Windows 8. Proto se titulky budou zobrazovat u všech videí obsahujících titulky, které na konzoli nebo počítači budete přehrávat. Když budete chtít titulky vypnout, postupujte podle prvních kroků v předchozí odpovědi, ale skryté titulky pak vypněte.

Poznámky

 • Některé aplikace jiných výrobců, jako je třeba Netflix, můžou ukládat předvolby skrytých titulků v nastavení účtu aplikace.
 • Pokud se přihlašujete ke svému účtu služby Xbox Live na konzolích Xbox 360 nebo počítačích s Windows 8, které nejsou vaše, budete muset nastavit své předvolby skrytých titulků na dané konzoli nebo počítači tak, jak jste to udělali na vlastní konzoli nebo počítači.

Jak budou titulky na konzoli Xbox 360 nebo počítači s Windows 8 vypadat?

Titulky na konzoli Xbox 360 nebo počítači s Windows 8 vypadají podobně jako skryté titulky v televizi. Zobrazí se jako text přes video přehrávané na obrazovce. Po povolení se skryté titulky ve výchozím nastavení zobrazují jako bílý text na černém pozadí.

Pokud chcete způsob zobrazení titulků na obrazovce změnit, podívejte se na část Jak na konzoli Xbox 360 nebo počítači s Windows 8 nastavím zobrazování skrytých titulků?.

Musím být při sledování videa se skrytými titulky online?

Ne. Když zakoupíte a stáhnete video se skrytými titulky prostřednictvím aplikace Movies & TV (Filmy a TV pořady), uloží se celý soubor (včetně skrytých titulků) na konzoli Xbox 360 bez ohledu na to, jestli jste skryté titulky povolili prostřednictvím ovládacího centra. To znamená, že ke stažení videa na konzoli nebo počítač s Windows 8 potřebujete přístup k internetu, ale při přehrávání videa se skrytými titulky už k internetu ani ke službě Xbox Live připojení být nemusíte.

Na koho se mám obrátit, když chci požádat o skryté titulky pro určité video?

Titulky poskytují vlastníci videoprogramů. Většinou jde o filmová studia nebo televizní stanice (nebo jejich mateřské společnosti), které obsah videa vlastní. Chcete-li požádat o titulky ke konkrétnímu filmu nebo televiznímu pořadu, obraťte se na vlastníka obsahu.

Na koho se mám obrátit, když skryté titulky nefungují správně?

Jestliže máte problémy se skrytými titulky poskytovanými přes internetový protokol (IP), kontaktujte prostřednictví e-mailu ředitele pro funkce usnadnění Roba Sinclaira na adrese pro potíže se skrytými titulky od Microsoftu nebo prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Rob Sinclair
Chief Accessibility Officer
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
Telefon: +1 (425) 882-8080
Fax: +1 (425) 936-7329

Na co se společnost Microsoft zaměřuje v oblasti usnadnění u systému Kinect?

Ve snaze o neustálé zdokonalování možností využívání technologie Kinect zjišťujeme v rámci komunity pro funkce usnadnění, jak by bylo možné zdokonalit technologii Kinect a Xbox pro všechny uživatele. Používáme k tomu e-mailový alias pro informace o funkcích usnadnění na konzoli Xbox 360 a takové akce, jako je Kinect Accessibility Roundtable. Díky technologiím funkcí pro usnadnění v systému Kinect pro Xbox 360 je navigace a hraní her pro uživatele systému Kinect snadnější a pohodlnější. S rozpoznáváním řeči a vylepšeným sledováním těla může systém Kinect nyní používat více uživatelů než kdykoli dříve. Také vzděláváme vydavatele v rámci různých vývojářských akcí, jak můžou navrhovat tituly tak, aby se dostaly k širší cílové skupině včetně uživatelů s fyzickými a smyslovými omezeními a uživatelů, kteří mají jedinečné potřeby v oblasti hraní her.

Jaký je vztah mezi funkcemi usnadnění a cíli společnosti Microsoft?

Společnost Microsoft stojí se svým závazkem poskytovat možnosti lidem se všemi úrovněmi schopností a pomáhat lidem a organizacím po celém světě uplatnit veškerý jejich potenciál v čele novátorských snah v oblasti funkcí usnadnění. Cíl, který jsme si stanovili, chápeme jako závazek vůči našim zákazníkům. Tento závazek plníme tím, že se snažíme vytvářet technologie, které budou moct využívat všichni uživatelé.

Jakým způsobem se společnosti Microsoft daří těchto cílů dosahovat?

Dokladem pochopení a závazků společnosti Microsoft v oblasti technologií usnadnění je neustálé zvažování přístupnosti našich produktů během všech fází plánování, výzkumu a vývoje, vývoje produktů a testování. Spolupracujeme se zainteresovanými osobami na celém světě a vytváříme pevné vztahy s partnery v oblasti technologií, s vládami a s organizacemi, které osoby s postižením zastupují. Společnost Microsoft také podporuje globální programy, které napomáhají širší implementaci digitálních technologií na oblastní, národní a mezinárodní úrovni.

Kde najdu další informace o společnosti Microsoft a jejích závazcích v oblasti usnadnění?

Navštivte web Microsoft Accessibility.

Chci si promluvit s někým v Microsoftu ohledně své situace v souvislosti s funkcemi usnadnění snímače Kinect. S kým si můžu promluvit?

Kontaktujte nás e-mailem na adrese xaccess@microsoft.com a některý ze členů našeho týmu vám rád zodpoví vaše dotazy nebo vás přesměruje na nejvhodnější osobu v týmu Microsoft Kinect pro Xbox 360.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Funkce usnadnění a snímač Kinect pro Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?