Přidat či odebrat pevný disk pro Xbox 360

Přehled

Získejte informace o tom, jak přidat či odebrat pevný disk pro Xbox 360 na konzoli Xbox 360.

Postup

Konzole Xbox 360 E

Konzole Xbox 360 E 250 GB je vybavena interním pevným diskem, který je možné demontovat a vyměnit. Konzole Xbox 360 E 4 GB má interní paměť flash, kterou nelze vyjmout. Interní pevný disk pro konzoli Xbox 360 E 4 GB je možné zakoupit samostatně.

Vložení pevného disku do konzole Xbox 360 E

 1. Vypněte konzoli.
 2. Položte konzoli do vodorovné polohy.
 3. Na pravé straně konzole blízko zadního panelu vyhledejte pojistku krytu pevného disku.
 4. Posuňte pojistku šikmo (dolů a směrem k přední straně konzole) a současně zatažením otevřete dvířka pevného disku.
Nákres ruky, která otevírá kryt pevného disku na konzoli Xbox 360 E
 1. Zasuňte pevný disk do zásuvky a tlačte na něj, dokud se neozve cvaknutí.
Nákres ruky vkládající pevný disk do zásuvky pevného disku pro Xbox 360 E
 1. Nasaďte kryt pevného disku.
 2. Zapněte konzoli.

Odebrání pevného disku z konzole Xbox 360 E

 1. Vypněte konzoli.
 2. Položte konzoli do vodorovné polohy.
 3. Na pravé straně konzole vyhledejte pojistku krytu pevného disku. Nachází se blízko zadní strany konzole.
 4. Posuňte pojistku šikmo (dolů a směrem k přední straně konzole) a současně zatažením otevřete dvířka pevného disku.
Ruka otevírající kryt pevného disku konzole Xbox 360 E
 1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
Ruka vytahující pojistku pevného disku pro Xbox 360 a vyndávající jej ze zásuvky pevného disku na konzoli Xbox 360 E
 1. Než konzoli znovu zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.

Konzole Xbox 360 S

Konzole Xbox 360 S 250 GB je vybavena interním pevným diskem, který je možné demontovat a vyměnit. Konzole Xbox 360 S 4 GB má interní paměť flash, kterou nelze vyjmout. Interní pevný disk je možné zakoupit samostatně.

Vložení pevného disku do konzole Xbox 360 S

 1. Vypněte konzoli.
 2. Položte konzoli do vodorovné polohy.
 3. Na pravé straně konzole blízko zadního panelu vyhledejte pojistku krytu pevného disku.
 4. Posuňte pojistku směrem k přední straně konzole a otevřete kryt pevného disku.
Ruka otevírající kryt pevného disku konzole Xbox 360 S
 1. Zasuňte pevný disk do zásuvky a tlačte na něj, dokud se neozve cvaknutí.
Ruka vkládající pevný disk do zásuvky pevného disku pro Xbox 360 S
 1. Nasaďte kryt pevného disku.
 2. Zapněte konzoli.

Odebrání pevného disku z konzole Xbox 360 S

 1. Vypněte konzoli.
 2. Položte konzoli do vodorovné polohy.
 3. Na pravé straně konzole vyhledejte pojistku krytu pevného disku. Nachází se blízko zadní strany konzole.
 4. Posuňte pojistku směrem k přední straně konzole a otevřete kryt pevného disku.
Ruka otevírající kryt pevného disku konzole Xbox 360 S
 1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
Ruka vytahující pojistku pevného disku pro Xbox 360 a vyndávající jej ze zásuvky pevného disku na konzoli Xbox 360 S
 1. Než konzoli znovu zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.

Původní konzole Xbox 360

Poznámka: Při manipulaci s pevným diskem pro Xbox 360 se nedotýkejte (rukou ani kovovými předměty) kontaktů v pozici pro pevný disk ani konektoru pevného disku.

Připojení pevného disku k originální konzoli Xbox 360
 1. Vypněte konzoli.
 2. Umístěte zadní stranu pevného disku k zadní straně pozice pevného disku.

Poznámka: Pokud v konzoli pevný disk dosud nebyl, před jeho upevněním bude třeba odebrat kryt pozice pevného disku.

Originální konzole Xbox 360 s pevným diskem připraveným k zacvaknutí
 1. Tlačte přední stranu pevného disku směrem dolů, dokud nezaklapne.
Nákres zobrazuje, jak připojit pevný disk k předchozí verzi konzole Xbox 360.

Odebrání pevného disku z původní konzole Xbox 360

 1. Vypněte konzoli.
 2. Na horní straně konzole (nebo na levé straně v závislosti na orientaci konzole) najděte pevný disk.

Poznámka: Některé konzole Xbox 360 pevný disk nemají.

Šipka ukazuje na pevný disk originální konzole Xbox 360.
 1. Stiskněte pojistku na pevném disku.
Šipka ukazuje na tlačítko uvolnění pevného disku originální konzole Xbox 360.
 1. Vyjměte pevný disk z konzole.

Zkontrolujte, zda konzole pevný disk rozpozná.

Po připojení pevného disku ověřte, zda ho konzole rozpozná. Postup:

 1. Stiskněte na ovladači tlačítko průvodce , přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System Settings.
 2. Vyberte možnost Storage nebo Memory.
 3. Zkontrolujte, zda se v seznamu Storage Devices zobrazuje položka Hard Drive. Pokud tomu tak není, zkuste pevný disk vyjmout a znovu ho připojit ke konzoli.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Přidat či odebrat pevný disk pro Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?