Nastavení a používání ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360 a řešení souvisejících potíží

Obrázek se čtyřmi ovladači s velkým tlačítkem pro Xbox 360 a přijímačem infračerveného signálu a kabelem

Řešení

Nastavení ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360

Nastavení je velice snadné. Vložte baterie do ovladače s velkým tlačítkem a potom herní ovladač připojte ke konzoli Xbox 360.

Vložení baterií

 1. Sejměte kryt baterií ovladače.
 2. Vložte dvě nové alkalické baterie AA (LR6). Aby ovladač fungoval co nejlépe, nepoužívejte dobíjecí baterie AA.
 3. Vraťte kryt baterií ovladače na místo.

Připojení ovladače s velkým tlačítkem

Ke konzoli lze současně připojit až čtyři ovladače s velkým tlačítkem.

 1. Připojte kabel infračerveného přijímače k otevřenému portu USB na konzoli Xbox 360.
Šipka ukazující na port pro připojení přijímače infračerveného signálu ke konzoli Xbox 360 E Šipka ukazující na port pro připojení přijímače infračerveného signálu ke konzoli Xbox 360 S
 1. Umístěte přijímač tak, aby mezi ním a uživateli ovladačů s velkým tlačítkem nebyla žádná překážka. Každý ze čtyř ovladačů s velkým tlačítkem má jedinečnou barvu, která odpovídá postavě na obrazovce. Konfigurují se automaticky podle následujícího přednastaveného pořadí:

  • První hráč je zelený.
  • Druhý hráč je červený.
  • Třetí hráč je modrý.
  • Čtvrtý hráč je žlutý.

Poznámka: Když je infračervený přijímač připojený ke konzoli, svítí kontrolky okolo tlačítka napájení na konzoli zeleně. Připojení přijímače nemá vliv na připojení jiných bezdrátových ovladačů.

Zapnutí a vypnutí konzole a ovladače s velkým tlačítkem

Zapnutí konzole a ovladače s velkým tlačítkem

Namiřte ovladač s velkým tlačítkem na infračervený přijímač a stiskněte a podržte tlačítko průvodce Xbox  nebo tlačítko Start. Přijímač se připojí ke každému ovladači s velkým tlačítkem, který rozpozná.

Prst tisknoucí tlačítko průvodce Xbox na ovladači s velkým tlačítkem

Vypnutí konzole a ovladače s velkým tlačítkem

Namiřte ovladač s velkým tlačítkem na infračervený přijímač, stiskněte tlačítko průvodce Xbox  a po dobu tří sekund ho podržte.

Poznámky

 • Pokud kabel infračerveného přijímače zůstane připojený, bude ovladač s velkým tlačítkem fungovat i při příštím zapnutí konzole.
 • Ovladač s velkým tlačítkem funguje do vzdálenosti 7,5 metru od konzole. Překážky, které se nacházejí v přímé dráze mezi herním ovladačem a infračerveným přijímačem, narušují funkčnost ovladače s velkým tlačítkem.

Používání ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360

Tlačítka herního ovladače

Obrázek ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360

Velké tlačítko funguje jako směrový ovladač. Toto tlačítko a tlačítka A , B , X , Y , Zpět, průvodce Xbox a Start slouží k navigaci a k ovládání ovládacího centra Xbox.

Používání ovladače s velkým tlačítkem s jinými ovladači

Ovladač s velkým tlačítkem nenarušuje funkčnost jiných kabelových ani bezdrátových ovladačů. Ovladač s velkým tlačítkem můžete používat s jinými připojenými kabelovými či bezdrátovými ovladači při týmové hře.

Pokud je například bezdrátový ovladač přiřazený k části 1 na tlačítku napájení, bude tento bezdrátový ovladač a zelený ovladač s velkým tlačítkem ve hře ovládat zeleného hráče. Podobně platí, že druhý kabelový nebo bezdrátový ovladač je přiřazený červenému hráči, třetí je přiřazen modrému a čtvrtý žlutému hráči.

Čištění ovladače s velkým tlačítkem

Ovladač čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Použijete-li čisticí prostředky nebo pokud se pokusíte očistit konektory, můžete ovladač poškodit.

Řešení potíží s ovladačem s velkým tlačítkem pro Xbox 360

Důležité: Ovladač s velkým tlačítkem pro Xbox 360 je určen pouze pro použití s konzolí Xbox 360, ke které je připojený infračervený přijímač signálu ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360.

Ovladač s velkým tlačítkem pro Xbox 360 se automaticky připojí k vaší konzoli Xbox 360, jakmile stisknete jakékoli tlačítko. Pokud se ovladač nepřipojí, vyzkoušejte následující postupy:

 • Ujistěte se, že je konzole zapnutá. Pokud je konzole zapnutá, bude kontrolka uprostřed tlačítka napájení svítit zeleně.
Ukazující prst a šipka označující tlačítko napájení na konzoli Xbox 360 E Ukazující prst a šipka označující tlačítko napájení na konzoli Xbox 360 S
 • Zkontrolujte, že je kabel přijímače infračerveného signálu správně připojený k jednomu z portů USB na konzoli Xbox 360.
Šipka označující port pro připojení přijímače infračerveného signálu ke konzoli Xbox 360 E Šipka označující port pro připojení přijímače infračerveného signálu ke konzoli Xbox 360 S
 • Připojte kabel přijímače infračerveného signálu k jinému portu USB na konzoli Xbox 360.
 • Ujistěte se, že jsou baterie v ovladači s velkým tlačítkem pro Xbox 360 nabité a správně vložené.
 • Pokud je napájecí kabel konzole Xbox 360 připojený k přepěťové ochraně nebo prodlužovacímu kabelu, zkuste ho zapojit přímo do elektrické zásuvky. Pokud není konzole zapojená do elektrické zásuvky přímo, nemusí mít porty USB dostatečné napájení.

Pokud jste výše uvedené možnosti zkontrolovali a ovladač stále nefunguje, zkuste provést následující kroky:

 • Namiřte ovladač přímo na přijímač infračerveného signálu.
 • Zkontrolujte, že není přijímač infračerveného signálu zakrytý a že se mezi ovladačem a přijímačem infračerveného signálu nenachází žádné předměty.
 • Zkontrolujte, že používáte ovladač ve vzdálenosti do 7,5 metru od přijímače infračerveného signálu.
 • Zatáhněte závěsy a žaluzie na oknech, pokud používáte ovladač a přijímač infračerveného signálu během dne, abyste minimalizovali množství světla, které na přijímač dopadá.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí při opravách – při otevírání nebo opravě zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým proudem, poškození zařízení, požáru, úrazu a další rizika. Společnost Microsoft doporučuje, abyste v případě oprav zařízení vyhledali odbornou pomoc a abyste byli opatrní, pokud provádíte opravy sami.

Pokud žádné z těchto řešení problém nevyřeší

Pokud výše uvedená řešení nepomohla problém vyřešit, bude nutné nechat konzoli opravit. Viz Oprava konzole Xbox nebo snímače Kinect.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení a používání ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360 a řešení souvisejících potíží“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?