Přeskočit na hlavní obsah
Sdílet tuto stránku

Nastavení a použití ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360 a řešení souvisejících potíží

Obrázek se čtyřmi ovladači s velkým tlačítkem pro Xbox 360 a přijímačem infračerveného signálu a kabelem.

Řešení

Nastavení ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360

Nastavení je velice snadné. Vložte baterie do ovladače s velkým tlačítkem a potom herní ovladač připojte ke konzoli Xbox 360.

Vložení baterií

 1. Sejměte kryt baterií ovladače.
 2. Vložte dvě nové alkalické baterie AA (LR6). Aby ovladač fungoval co nejlépe, nepoužívejte nabíjecí baterie AA.
 3. Vraťte kryt baterií ovladače na místo.

Připojení ovladače s velkým tlačítkem

Ke konzole lze současně připojit až čtyři ovladače s velkým tlačítkem.

 1. Připojte kabel infračerveného přijímače k otevřenému portu USB na konzoli Xbox 360.
Šipka ukazující na port pro připojení přijímače infračerveného signálu ke konzoli Xbox 360 E. Šipka ukazující na port pro připojení přijímače infračerveného signálu ke konzoli Xbox 360 S.
 1. Umístěte přijímač tak, aby mezi ním a uživateli ovladače s velkým tlačítkem nebyla žádná překážka. Každý ze čtyř ovladačů s velkým tlačítkem má jedinečnou barvu, která odpovídá postavě na obrazovce. Konfigurují se automaticky podle následujícího přednastaveného pořadí:

  • První hráč je zelený.
  • Druhý hráč je červený.
  • Třetí hráč je modrý.
  • Čtvrtý hráč je žlutý.

Poznámka: Když je infračervený přijímač připojen ke konzoli, kontrolky okolo tlačítka napájení konzole svítí zeleně. Připojení přijímače nemá vliv na připojení jiných bezdrátových ovladačů.

Zapnutí a vypnutí konzole a ovladače s velkým tlačítkem

Zapnutí konzole a ovladače s velkým tlačítkem

Namiřte ovladač s velkým tlačítkem na infračervený přijímač a stiskněte a podržte tlačítko průvodce Xbox  nebo tlačítko Start. Přijímač se připojí ke každému ovladači s velkým tlačítkem, jehož přítomnost zjistí.

Prst tiskne tlačítko průvodce Xbox na ovladači s velkým tlačítkem.

Vypnutí konzole a ovladače s velkým tlačítkem

Namiřte ovladač s velkým tlačítkem na infračervený přijímač, stiskněte tlačítko průvodce Xbox  a po dobu tří sekund je podržte.

Poznámky:

 • Pokud kabel infračerveného přijímače zůstane připojen, ovladač s velkým tlačítkem bude fungovat i při příštím zapnutí konzole.
 • Ovladač s velkým tlačítkem funguje do vzdálenosti 7,5 metru od konzole. Překážky, které se nacházejí v přímé dráze mezi herním ovladačem a infračerveným přijímačem, narušují funkčnost ovladače s velkým tlačítkem.

Použití ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360

Tlačítka herního ovladače

Obrázek ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360.

Velké tlačítko funguje jako směrový ovladač. Toto tlačítko a tlačítka A , B , X , Y , Zpět, průvodce Xbox Start slouží k navigaci a nastavení ovládacího centra Xbox.

Použití ovladače s velkým tlačítkem s jinými ovladači

Ovladač s velkým tlačítkem nenarušuje funkčnost jiných kabelových ani bezdrátových ovladačů. Ovladač s velkým tlačítkem můžete používat s jinými připojenými kabelovými či bezdrátovými ovladači při týmové hře.

Pokud je například bezdrátový ovladač přiřazen k části 1 na tlačítku pro připojení, tento bezdrátový ovladač a zelený ovladač s velkým tlačítkem budou ve hře ovládat zeleného hráče. Dále platí, že druhý kabelový nebo bezdrátový ovladač je přiřazen červenému hráči, třetí je přiřazen modrému a čtvrtý žlutému hráči.

Čištění ovladače s velkým tlačítkem

Ovladač čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Použijete-li čisticí prostředky nebo pokud se pokusíte očistit konektory, můžete ovladač poškodit.

Řešení potíží s ovladačem s velkým tlačítkem pro Xbox 360

Důležité: Ovladač s velkým tlačítkem pro Xbox 360 je určen pouze pro použití s konzolí Xbox 360, k níž je připojen infračervený přijímač signálu ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360.

Ovladač s velkým tlačítkem pro Xbox 360 se automaticky připojí k vaší konzoli Xbox 360, jakmile stisknete libovolné tlačítko. Pokud se ovladač nepřipojí, vyzkoušejte následující postupy:

 • Ujistěte se, zda je konzole zapnutá. Pokud je konzole zapnutá, indikátor uprostřed vypínače bude svítit zeleně.
Ukazující prst a šipka označující tlačítko napájení na konzoli Xbox 360 E. Ukazující prst a šipka označující tlačítko napájení na konzoli Xbox 360 S.
 • Zkontrolujte, zda je kabel přijímače infračerveného signálu správně připojen k jednomu z portů USB na konzoli Xbox 360.
Šipka ukazující na port pro připojení přijímače infračerveného signálu ke konzoli Xbox 360 E. Šipka ukazující na port pro připojení přijímače infračerveného signálu ke konzoli Xbox 360 S.
 • Připojte kabel přijímače infračerveného signálu k jinému portu USB na konzoli Xbox 360.
 • Ujistěte se, že jsou baterie v ovladači s velkým tlačítkem pro Xbox 360 nabité a správně vložené.
 • Pokud je napájecí kabel konzole Xbox 360 připojen k přepěťové ochraně nebo prodlužovacímu kabelu, zkuste jej zapojit přímo do elektrické zásuvky. Pokud není konzole zapojena do elektrické zásuvky přímo, porty USB nemusí mít dostatek energie.

Pokud jste výše uvedené možnosti zkontrolovali a ovladač stále nefunguje, zkuste provést následující kroky:

 • Zamiřte ovladač přímo na přijímač infračerveného signálu.
 • Zkontrolujte, zda není přijímač infračerveného signálu zakrytý a mezi ovladačem a přijímačem se nenacházejí žádné předměty.
 • Zkontrolujte, zda používáte ovladač ve vzdálenosti do 8 metrů od přijímače infračerveného signálu.
 • Zatáhněte závěsy a žaluzie na oknech, pokud používáte ovladač a přijímač infračerveného signálu během dne, abyste minimalizovali množství světla, které na přijímač dopadá.

Důležité: Nepokoušejte se demontovat, opravovat ani upravovat konzoli Xbox 360, napájecí zdroj nebo jakékoli jiné příslušenství pro Xbox. Při takových činnostech se vystavujete riziku vážného zranění nebo úmrtí způsobených zásahem elektrického proudu nebo požárem a tyto činnosti povedou k ukončení platnosti vaší záruky.

Pokud žádné z těchto řešení problém nevyřeší

Pokud výše uvedená řešení k vyřešení problému nevedou, bude nutné nechat konzoli opravit. Viz část Zajištění opravy konzole Xbox nebo senzoru Kinect.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení a použití ovladače s velkým tlačítkem pro Xbox 360 a řešení souvisejících potíží“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku