Kabelové a bezdrátové ovladače pro Xbox 360

Ovladač pro Xbox 360

Vzhled ovladače a názvy tlačítek

Funkce jsou označeny na přední straně ovladače pro Xbox 360 číslicemi a písmeny. Toto označení slouží k jejich identifikaci v následující tabulce.
1 Pravá páčka 8 Tlačítko Start
2 Směrový ovladač 9 Pravá spoušť
3 Levá páčka 10 Pravé přední tlačítko
4 Tlačítko Back A Tlačítko A (zelené tlačítko)
5 Levé přední tlačítko B Tlačítko B (červené tlačítko)
6 Levá spoušť X Tlačítko X (modré tlačítko)
7 Tlačítko průvodce Y Tlačítko Y (žluté tlačítko)

Kontrolky tlačítka průvodce a tlačítka napájení

Přidržením tlačítka průvodce konzolu a ovladač zapnete a vypnete. Stisknutím tlačítka, když je konzola zapnutá, zobrazíte průvodce Xbox (nabídka možností).

Tlačítko průvodce na ovladači a tlačítko napájení na konzole jsou lemována světelným prstencem. Když připojíte ovladač ke konzole, část prstence se rozsvítí zeleně, což značí, že je ovladač připojen. Například při připojení prvního ovladače ke konzole se rozsvítí levá horní část:

Detailní znázornění ovladače zobrazuje tlačítko průvodce s podsvíceným levým horním kvadrantem.
Levá horní část, sousedící s tlačítkem napájení na předchozí verzi konzole Xbox 360, je podsvícená.

Ke konzole můžete připojit maximálně čtyři ovladače.

Na původní konzole Xbox 360 a na konzole Xbox 360 S je každému ovladači přiřazena jedna ze čtyř osvětlených pozic. Prvnímu připojenému ovladači je přiřazena levá horní část. Poté se přiřazuje pravá horní část, levá dolní část a nakonec pravá dolní část.

Pokud ovladač používáte na zařízení se systémem Windows 10, stisknutím tlačítka průvodce při hraní počítačové hry můžete otevřít herní panel. Výjimka: Při streamování hry pomocí aplikace Xbox pro Windows 10 se stisknutím tohoto tlačítka vrátíte na obrazovku Home aplikace Xbox.

Poznámka: Kolem hlavního vypínače konzole Xbox 360 E je jeden zelený světelný prstenec. Přiřazenou pozici ovladače však stále můžete zjistit podle světelného prstence kolem tlačítka průvodce na ovladači.

Detailní znázornění ovladače zobrazuje tlačítko průvodce s podsvíceným levým horním kvadrantem.
Světelný prstenec okolo vypínače konzole Xbox 360 E je podsvícený.

Připojení ovladače

Informace o tom, jak připojit ovladač s kabelem nebo bezdrátový ovladač pro konzoli Xbox 360, naleznete v tématu Připojení ovladače ke konzoli Xbox 360.

Uvolňovací spojka kabelu

Uvolňovací spojka kabelu ovladače pro Xbox 360 je odpojená.

Kabel ovladače pro Xbox 360 připojeného kabelem je opatřený uvolňovací spojkou. Uvolňovací spojka na kabelu ovladače představuje bezpečnostní funkci navrženou tak, aby se snížila pravděpodobnost upadnutí konzoly Xbox 360 v případě, že uživatel zatáhne za kabel. Riziko můžete ještě více snížit, pokud zabráníte tomu, aby se kabely ovladačů zamotaly.

Rozšiřovací port

Rozšiřovací port na bezdrátovém ovladači pro Xbox 360 vám umožňuje připojit volitelné příslušenství jako například sluchátka s mikrofonem Xbox 360 Headset.

Poznámka: Rozšiřovací port se nachází pod směrovým ovladačem a pravou páčkou na herním ovladači.

Software univerzálního ovladače pro Xbox 360 a Windows

Software univerzálního ovladače pro Xbox 360 a Windows vám umožňuje použít ovladač pro Xbox 360 připojený kabelem na počítači používajícím systém Microsoft Windows. Další informace k tomuto tématu najdete v části Nastavení univerzálního ovladače pro Xbox 360 a Windows. Informace o konfiguraci herního ovladače pro konkrétní hru najdete v příslušné dokumentaci ke hře.

Pokud jste narazili na problémy s herním ovladačem pro Xbox, přečtěte si informace uvedené níže v oddílu „Související problémy“. Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte podporu konzole Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Kabelové a bezdrátové ovladače pro Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?