Sdílet tuto stránku

Dálkový ovladač pro Xbox 360 (nový)

Přehled

Ilustrace dálkového ovladače pro Xbox 360

Nový dálkový ovladač pro Xbox 360 přináší více možností využití konzole Xbox. Umožňuje ovládat přehrávání disků DVD a CD v konzoli Xbox 360, přehrávat média prostřednictvím služby Xbox Live nebo televizní vysílání na konzoli Xbox 360 či používat ovládací centrum Xbox. Také dokáže vypínat a zapínat celou řadu televizorů a ovládat jejich hlasitost.

Přehrajte si následující video s přehledem dálkového ovladače pro konzoli Xbox 360.

Pusťte si video „Dálkový ovladač pro konzoli Xbox 360”. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Programování dálkového ovladače pro televizor

Aby bylo možné dálkový ovladač použít k ovládání televizoru, je třeba jej naprogramovat pro konkrétní značku televizoru. Dálkový ovladač lze naprogramovat dvěma způsoby: ručním zadáním televizního kódu nebo vyhledáním televizního kódu.

Poznámka: Dálkový ovladač po 30 sekundách nečinnosti opustí režim programování televizoru. Režim programování lze ukončit také stisknutím jakéhokoli tlačítka kromě tlačítek Select, 0–9Channel Up/Down. Dálkový ovladač se pak přepne zpět do původního režimu.

Chcete-li zjistit, jak naprogramovat dálkový ovladač pro váš televizor, přehrajte si následující video.

Pusťte si video s postupem programování „Dálkový ovladač pro konzoli Xbox 360”. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Zadání kódu televizoru

Kód můžete vyhledat na našich webových stránkách a poté jej zadat pomocí dálkového ovládání.

 1. Vyhledejte kód televizoru. Projděte si úplný seznam kódů (PDF)..
 2. Současným stisknutím a přidržením tlačítek Mute5 po dobu dvou sekund přejděte do režimu programování televizoru.
 3. Zadejte číselný kód televizoru.
 4. Stisknutím tlačítka Select kód uložte a opusťte režim programování.

Pokud jste zadali správný kód, pomocí tlačítek TV Power a Volume by mělo být možné dálkově ovládat televizor. Pokud nikoli, vraťte se ke kroku 2.

Poznámky:
 • Pokud je dálkový ovladač v režimu programování televizoru, jeho kontrolka svítí zeleně.
 • Při zadávání jednotlivých čísel se kontrolka dálkového ovladače krátce vypne. Následující číslo vždy zadávejte, až se kontrolka znovu rozsvítí.
 • Pokud stisknete tlačítko Select, kontrolka dálkového ovladače třikrát zabliká, čímž se potvrdí správnost kódu. Pokud nezabliká, byl zadán neplatný kód a je třeba se vrátit ke kroku 2.
Vyhledání kódu televizoru

Pokud kód televizoru neznáte, můžete z dálkového ovladače do televizoru odeslat sekvenci kódů, abyste zjistili, který je správný.

 1. Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač.
 2. Současným stisknutím a přidržením tlačítek Mute5 po dobu dvou sekund přejděte do režimu programování televizoru.
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka Channel Up postupně odešlete jednotlivé kódy z dálkového ovladače do televizoru. Stisknutím tlačítka Channel Up pokaždé přejdete na následující kód.
 4. Jakmile z dálkového ovladače odešlete správný kód, televizor se vypne. Stisknutím tlačítka Select potvrďte kód.

Pokud se televizor vypne a vy budete stisknutím tlačítka Channel Up omylem pokračovat v zadávání dalších kódů, můžete se stisknutím tlačítka Channel Down vrátit ke správnému kódu. Jakmile se vrátíte ke správnému kódu, televizor se znovu zapne. Stisknutím tlačítka Select potvrďte kód.

Poznámky:
 • Pokud je dálkový ovladač v režimu programování televizoru, jeho kontrolka svítí zeleně.
 • Pokud během vyhledávání v režimu programování televizoru stisknete tlačítko Channel Down a poté tlačítko Channel Up (nebo tlačítko Channel Up a poté tlačítko Channel Down), abyste změnili směr vyhledávání a vrátili se k původnímu kódu, dálkový ovladač opustí režim programování televizoru. V dálkovém ovladači bude znovu použit kód, který byl nastaven před zahájením programování televizoru.
 • Po stisknutí tlačítka Channel Up/Down chvíli vyčkejte, aby televizor mohl zareagovat na zadaný příkaz a vypnul se. Některým televizorům trvá reakce na odeslání příkazu k vypnutí déle.
 • Pokud stisknete tlačítko Select, kontrolka dálkového ovladače třikrát zabliká, čímž se potvrdí správnost kódu.
 • Pokud jste zadali správný kód, pomocí tlačítek TV Power a Volume by mělo být možné dálkově ovládat televizor. Pokud nikoli, vraťte se ke kroku 2.
Návrat výchozího nastavení dálkového ovladače

Pokud používáte výchozí nastavení, dálkový ovladač lze použít pouze k ovládání konzoly Xbox 360. Tlačítka Volume a Mute umožňují ovládání televizního vysílání prostřednictvím konzoly Xbox 360.

 1. Současným stisknutím a přidržením tlačítek Mute5 po dobu dvou sekund přejděte do režimu programování televizoru.
 2. Zadejte kód 9999 a stiskněte tlačítko Select.

Používání dálkového ovladače

Chcete-li zjistit, jak používat dálkový ovladač s konzolí Xbox 360, pusťte si následující video.

Chcete-li zjistit, „jak používat dálkový ovladač s konzolí Xbox 360”, pusťte si následující video. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Dálkový ovladač je vybaven několika kategoriemi tlačítek:

Ovládání televizoru: K ovládání televizoru slouží tlačítka On/Off, Volume Up/Down, MuteTV Input.

Ovládání televizního vysílání v konzoli Xbox 360: Živé televizní vysílání, pokud je konzole Xbox 360 umožňuje, lze ovládat pomocí tlačítek Channel Up/Down, Guide, Live TV, InfoLast. Tlačítko Record umožňuje záznam televizního vysílání pouze pomocí digitálního videorekordéru.

Ovládání přehrávání médií: Přehrávání disků DVD a CD a vysílání médií lze ovládat pomocí tlačítek Play/Pause, Skip Forward, Fast Forward, Skip Back, Fast Back a Display.

Navigační prvky: K práci s nabídkami slouží tlačítka A, B , X Y , směrový ovladač (nahoru, dolů, doleva, doprava) a tlačítka BackSelect.

Tlačítko průvodce Xbox: : Umožňuje okamžitý přístup k průvodci Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Dálkový ovladač pro Xbox 360 (nový)“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku