Dálkový ovladač pro Xbox 360 (nový)

Přehled

Ilustrace dálkového ovladače pro Xbox 360

Nový dálkový ovladač pro Xbox 360 přináší více možností využití konzole Xbox. Umožňuje ovládat přehrávání disků DVD a CD v konzoli Xbox 360, přehrávat média prostřednictvím služby Xbox Live nebo televizní vysílání na konzoli Xbox 360 či používat ovládací centrum Xbox. Také dokáže vypínat a zapínat celou řadu televizorů a ovládat jejich hlasitost.

Přehrajte si následující video s přehledem dálkového ovladače pro konzoli Xbox 360.

Pusťte si video „Dálkový ovladač pro konzoli Xbox 360”. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Programování dálkového ovladače pro televizor

Aby bylo možné dálkový ovladač použít k ovládání televizoru, je třeba jej naprogramovat pro konkrétní značku televizoru. Dálkový ovladač lze naprogramovat dvěma způsoby: ručním zadáním televizního kódu nebo vyhledáním televizního kódu.

Poznámka: Dálkový ovladač po 30 sekundách nečinnosti opustí režim programování televizoru. Režim programování lze ukončit také stisknutím jakéhokoli tlačítka kromě tlačítek Select, 0–9Channel Up/Down. Dálkový ovladač se pak přepne zpět do původního režimu.

Chcete-li zjistit, jak naprogramovat dálkový ovladač pro váš televizor, přehrajte si následující video.

Pusťte si video s postupem programování „Dálkový ovladač pro konzoli Xbox 360”. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Zadání kódu televizoru

Kód můžete vyhledat na našich webových stránkách a poté jej zadat pomocí dálkového ovládání.

 1. Vyhledejte kód televizoru. Projděte si úplný seznam kódů (PDF)..
 2. Současným stisknutím a přidržením tlačítek Mute5 po dobu dvou sekund přejděte do režimu programování televizoru.
 3. Zadejte číselný kód televizoru.
 4. Stisknutím tlačítka Select kód uložte a opusťte režim programování.

Pokud jste zadali správný kód, pomocí tlačítek TV Power a Volume by mělo být možné dálkově ovládat televizor. Pokud nikoli, vraťte se ke kroku 2.

Poznámky:
 • Pokud je dálkový ovladač v režimu programování televizoru, jeho kontrolka svítí zeleně.
 • Při zadávání jednotlivých čísel se kontrolka dálkového ovladače krátce vypne. Následující číslo vždy zadávejte, až se kontrolka znovu rozsvítí.
 • Pokud stisknete tlačítko Select, kontrolka dálkového ovladače třikrát zabliká, čímž se potvrdí správnost kódu. Pokud nezabliká, byl zadán neplatný kód a je třeba se vrátit ke kroku 2.
Vyhledání kódu televizoru

Pokud kód televizoru neznáte, můžete z dálkového ovladače do televizoru odeslat sekvenci kódů, abyste zjistili, který je správný.

 1. Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač.
 2. Současným stisknutím a přidržením tlačítek Mute5 po dobu dvou sekund přejděte do režimu programování televizoru.
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka Channel Up postupně odešlete jednotlivé kódy z dálkového ovladače do televizoru. Stisknutím tlačítka Channel Up pokaždé přejdete na následující kód.
 4. Jakmile z dálkového ovladače odešlete správný kód, televizor se vypne. Stisknutím tlačítka Select potvrďte kód.

Pokud se televizor vypne a vy budete stisknutím tlačítka Channel Up omylem pokračovat v zadávání dalších kódů, můžete se stisknutím tlačítka Channel Down vrátit ke správnému kódu. Jakmile se vrátíte ke správnému kódu, televizor se znovu zapne. Stisknutím tlačítka Select potvrďte kód.

Poznámky:
 • Pokud je dálkový ovladač v režimu programování televizoru, jeho kontrolka svítí zeleně.
 • Pokud během vyhledávání v režimu programování televizoru stisknete tlačítko Channel Down a poté tlačítko Channel Up (nebo tlačítko Channel Up a poté tlačítko Channel Down), abyste změnili směr vyhledávání a vrátili se k původnímu kódu, dálkový ovladač opustí režim programování televizoru. V dálkovém ovladači bude znovu použit kód, který byl nastaven před zahájením programování televizoru.
 • Po stisknutí tlačítka Channel Up/Down chvíli vyčkejte, aby televizor mohl zareagovat na zadaný příkaz a vypnul se. Některým televizorům trvá reakce na odeslání příkazu k vypnutí déle.
 • Pokud stisknete tlačítko Select, kontrolka dálkového ovladače třikrát zabliká, čímž se potvrdí správnost kódu.
 • Pokud jste zadali správný kód, pomocí tlačítek TV Power a Volume by mělo být možné dálkově ovládat televizor. Pokud nikoli, vraťte se ke kroku 2.
Návrat výchozího nastavení dálkového ovladače

Pokud používáte výchozí nastavení, dálkový ovladač lze použít pouze k ovládání konzoly Xbox 360. Tlačítka Volume a Mute umožňují ovládání televizního vysílání prostřednictvím konzoly Xbox 360.

 1. Současným stisknutím a přidržením tlačítek Mute5 po dobu dvou sekund přejděte do režimu programování televizoru.
 2. Zadejte kód 9999 a stiskněte tlačítko Select.

Používání dálkového ovladače

Chcete-li zjistit, jak používat dálkový ovladač s konzolí Xbox 360, pusťte si následující video.

Chcete-li zjistit, „jak používat dálkový ovladač s konzolí Xbox 360”, pusťte si následující video. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Dálkový ovladač je vybaven několika kategoriemi tlačítek:

Ovládání televizoru: K ovládání televizoru slouží tlačítka On/Off, Volume Up/Down, MuteTV Input.

Ovládání televizního vysílání v konzoli Xbox 360: Živé televizní vysílání, pokud je konzole Xbox 360 umožňuje, lze ovládat pomocí tlačítek Channel Up/Down, Guide, Live TV, InfoLast. Tlačítko Record umožňuje záznam televizního vysílání pouze pomocí digitálního videorekordéru.

Ovládání přehrávání médií: Přehrávání disků DVD a CD a vysílání médií lze ovládat pomocí tlačítek Play/Pause, Skip Forward, Fast Forward, Skip Back, Fast Back a Display.

Navigační prvky: K práci s nabídkami slouží tlačítka A, B , X Y , směrový ovladač (nahoru, dolů, doleva, doprava) a tlačítka BackSelect.

Tlačítko průvodce Xbox: : Umožňuje okamžitý přístup k průvodci Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Dálkový ovladač pro Xbox 360 (nový)“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?