Postup výměny baterií v bezdrátovém ovladači pro Xbox 360

Přehled

Bezdrátový ovladač pro Xbox 360 lze napájet bateriemi AA nebo pomocí dobíjecí sady baterií pro konzoli Xbox 360. Tento článek popisuje postup výměny baterií AA.

Poznámka: Pokud používáte baterie AA, doporučujeme jednorázové baterie namísto dobíjecích, protože jsou výkonnější. Pokud používáte jednorázové baterie, přečtěte si níže část Bezpečnost při používání jednorázových baterií.

Postup vložení baterií

Nové jednorázové baterie vložíte do sady baterií AA bezdrátového ovladače následovně:

  1. Stiskněte výstupek v horní části sady baterií AA a tahem směrem dolů ji odpojte od ovladače.
Dvě ilustrace ovladače pro Xbox 360. Jedna zobrazuje výstupek na vnější straně sady baterií, druhá zobrazuje sadu baterií vyjmutou z ovladače.
  1. Vložte dvě nové baterie AA (LR6). Vložte je tak, aby orientace kladného (+) a záporného (-) pólu odpovídala obrázku na spodní straně sady baterií.
  2. Zasuňte sadu baterií AA zpět do ovladače a zatlačením přihrádku zavřete.

Důležité: Baterie z bezdrátového ovladače vyjměte před nástupem do letadla nebo před zabalením bezdrátového ovladače do zavazadla, které bude před letem odbaveno. Bezdrátový ovladač může vysílat radiovou frekvenci jako mobilní telefon, jsou-li v něm vloženy baterie.

Bezpečnost při používání jednorázových baterií

Nesprávné používání baterií může vést k vytečení, přehřátí nebo výbuchu. Tekutina uvolněná z baterie má korodující účinky a může být toxická. Tekutina z baterie může způsobit popáleniny kůže a očí a v případě požití je škodlivá. Abyste snížili riziko zranění, řiďte se následujícími pokyny:

  • Baterie udržujte mimo dosah dětí.
  • Baterie nezahřívejte, neotevírejte, nepropichujte, neničte ani nevhazujte do ohně.
  • Nenechávejte baterie v sadě baterií AA, není-li sada baterií připojena k ovladači.
  • Nepoužívejte společně nové a staré baterie nebo baterie různého druhu. Nemíchejte například zinko-uhlíkové a alkalické baterie.
  • Jsou-li baterie vybité nebo pokud ovladač ukládáte na delší dobu, baterie vyjměte.
  • Pokud z baterie uniká tekutina, vyjměte všechny baterie. Dbejte na to, aby se vytečená tekutina nedostala do kontaktu s vaší kůží nebo oblečením. Pokud dojde ke kontaktu tekutiny z baterie s kůží nebo oblečením, okamžitě kůži opláchněte vodou. Než vložíte nové baterie, přihrádku baterií důkladně očistěte vlhkou papírovou utěrkou nebo postupujte podle doporučení výrobce baterie.
  • Baterie likvidujte v souladu s místními a národními nařízeními pro likvidaci. Odpovídající nařízení zahrnují nařízení týkající se sběru a recyklace elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Postup výměny baterií v bezdrátovém ovladači pro Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?