Nastavení a používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth s konzolí Xbox 360

Přehled


Bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 s Bluetooth

Pomocí bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 s Bluetooth můžete konverzovat s přáteli prostřednictvím služby Xbox Live. Sluchátka s mikrofonem můžete využít ke konverzaci prostřednictvím služby Xbox Live nebo je po přepnutí do režimu Bluetooth můžete používat se zařízeními s Bluetooth, například s mobilním telefonem a počítačem.

 • Sluchátka jsou vybavena praktickým nabíjecím kabelem s konektorem micro-USB, gelovými náušníky ve třech velikostech a klipsem za ucho.
 • Vydrží až 8 hodin hovoru.
 • Umožňují snadné přepínání z režimu Xbox do režimu Bluetooth za účelem přijímání hovorů.

Poznámky

Balení bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 s Bluetooth

Balení bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 s Bluetooth obsahuje:

 • Bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 s Bluetooth
 • Nabíjecí kabel s konektorem micro-USB s délkou přibližně 1 metr
 • Jeden klips a tři gelové náušníky
 • Uživatelskou příručku
Balení bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 s Bluetooth Klips bezdrátových sluchátek s mikrofonem a tři gelové náušníky

Systémové požadavky

 • Konzole Xbox 360 (není vyžadována pro použití se zařízeními s Bluetooth).
 • Aktualizovaný software Xbox Live – verze ovládacího centra musí být alespoň 2.0.13599.0.

Nastavení a použití

Krok 1: Instalace softwaru bezdrátových sluchátek s mikrofonem

Nejjednodušším způsobem instalace softwarových ovladačů bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 s Bluetooth je připojení ke službě Xbox Live. Pokud je konzole ke službě Xbox Live připojená, pokračujte krokem 2.

Pokud konzole ke službě Xbox Live připojená není, můžete stáhnout nejnovější software konzole do počítače a pak ho nainstalovat do konzole Xbox 360. Další informace o postupu najdete v článku Jak získat novou aktualizaci konzole Xbox 360.

Krok 2: Nabijte sluchátka s mikrofonem

Na obrázku je znázorněno zapojování nabíjecího kabelu pro bezdrátová sluchátka s mikrofonem do konzole Xbox 360 S. Na obrázku je znázorněno zapojování nabíjecího kabelu pro bezdrátová sluchátka s mikrofonem do konzole Xbox 360 E.

Před instalací může být nutné sluchátka s mikrofonem nabít. Postup:

 1. Zapojte nabíjecí kabel, který byl součástí balení sluchátek s mikrofonem, do portu USB na konzoli. Za oválným krytem na čelní části konzole jsou dva porty USB.
 2. Druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do napájecího konektoru sluchátek s mikrofonem. Je to ten menší konektor.
 3. Zapněte konzoli.

  Při nabíjení bude kontrolka sluchátek s mikrofonem v režimu Xbox blikat zeleně a v režimu Bluetooth modře. Po dokončení nabíjení blikání přestane.

Poznámky

 • Když je připojen nabíjecí kabel, sluchátka s mikrofonem nefungují.
 • Sluchátka s mikrofonem lze nabíjet jak v režimu Bluetooth, tak v režimu Xbox.

Pro některé verze sluchátek s mikrofonem z limitovaných edicí je k dispozici nabíjecí stojan. Pokud jsou sluchátka s mikrofonem v nabíjecím stojanu a probíhá nabíjení, bliká kontrolka na stojanu. Jakmile je nabíjení dokončeno, blikání přestane.

Krok 3: Připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem ke konzoli

Nejjednodušší způsob, jak připojit sluchátka s mikrofonem ke konzoli při nabíjení, je uveden v kroku 2. Pokud jste to udělali, odpojte nabíjecí kabel od sluchátek s mikrofonem a přejděte ke kroku 4.

Alternativní způsob je bezdrátové připojení sluchátek s mikrofonem ke konzoli:

 1. Zapněte konzoli.
 2. Na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem nastavte přepínač na režim Xbox (zelený indikátor).
Šipka znázorňující, v jakém směru je potřeba posunout přepínač režimů na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem.
 1. Stiskněte na dvě sekundy tlačítko napájení na sluchátkách s mikrofonem. Kontrolky budou zeleně blikat.
Šipka ukazující na tlačítko napájení na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem
 1. Až sluchátka s mikrofonem přehrají úvodní zvuk, stiskněte na sluchátkách tlačítko pro připojení a dvě sekundy ho podržte.
Šipka ukazující na tlačítko pro připojení na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem
 1. Do 20 sekund od stisknutí tlačítka pro připojení stiskněte a pusťte tlačítko pro připojení na konzoli.
Prsty ukazující na tlačítko pro připojení na původní konzoli Xbox 360 a na konzolích Xbox 360 S a Xbox 360 E

Po připojení sluchátek s mikrofonem ke konzoli kontrolky třikrát zeleně bliknou. Od této chvíle se sluchátka s mikrofonem ke konzoli automaticky připojí pokaždé, když je zapnete v režimu Xbox.

Poznámka: Pokud se sluchátka s mikrofonem nepřipojí do 20 sekund, začnou kontrolky pomalu blikat. Pokud k tomu dojde, opakujte kroky 4 a 5. Sluchátkům s mikrofonem může trvat až 10 sekund, než se ke konzoli připojí.

Na konzoli Xbox 360 S je sluchátkům s mikrofonem přiřazena pozice na světelném prstenci okolo tlačítka napájení konzoly. Každý připojený ovladač bude přiřazen k jedné ze čtyř pozic a každému ovladači lze přiřadit sluchátka s mikrofonem.

Ovladač pro Xbox 360 a bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 před konzolí Xbox 360 S Ovladač pro Xbox 360 a bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 před konzolí Xbox 360 E

Poznámka: Přiřazenou pozici ovladače můžete na konzoli Xbox 360 E zjistit podle světelného prstence kolem tlačítka průvodce přímo na ovladači.

Pokud je ovladač přiřazen k pozici 1, budou bezdrátová sluchátka s mikrofonem přiřazená také k pozici 1. Pokud jsou k pozici 1 už přiřazená jiná sluchátka s mikrofonem, budou sluchátka s mikrofonem přiřazena k pozici 2.

Pokud chcete pozici přiřazenou sluchátkům s mikrofonem změnit, stiskněte tlačítko pro připojení nebo tlačítko napájení na sluchátkách a přejděte na požadovanou pozici. Pokud například chcete sluchátka s mikrofonem přiřazená k pozici 1 přesunout na pozici 3, stiskněte tlačítko pro připojení nebo tlačítko napájení dvakrát.

Poznámka: Související nápovědu najdete ve videu Přiřazení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k jinému ovladači v části Výuková videa na konci tohoto článku.

Poznámky

 • Ke konzoli můžete najednou připojit až čtyři bezdrátová sluchátka s mikrofonem.
 • Před připojením bezdrátových sluchátek s mikrofonem se ujistěte, že se na světelném prstenci nachází nerozsvícená (dostupná) část.
 • Chcete-li připojit více ovladačů a více bezdrátových sluchátek s mikrofonem, připojte nejprve bezdrátová sluchátka s mikrofonem a pak odpovídající ovladač.
 • Bezdrátová sluchátka s mikrofonem nelze přiřadit k ovladači, ke kterému jsou už připojená sluchátka pomocí kabelu. Pokud místo nich chcete použít bezdrátová sluchátka s mikrofonem, je nutné sluchátka připojená kabelem odpojit a pak zopakovat postup připojení bezdrátových sluchátek popsaný v Kroku 3: Připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem ke konzoli.
 • Ovladač není při připojování sluchátek s mikrofonem ke konzoli vyžadován.
 • Sluchátka s mikrofonem můžete bezdrátově připojit vždy jen k jedné konzoli. Můžete je připojit k nové konzoli, ale ztratíte tím předchozí připojení.

Krok 4: Nasazení sluchátek s mikrofonem

Před použitím bezdrátových sluchátek s mikrofonem může být nutné vyměnit gelové náušníky za jinou velikost. Balení obsahuje gelové náušníky tří různých velikostí. Zvolte ty, které pro vás budou nejpohodlnější.

Vložení gelového náušníku

 1. Vložený gelový náušník opatrně oddělte od reproduktoru.
 2. Vyberte si gelový náušník, umístěte ho do středu reproduktoru a jemně ho zatlačte na místo. V místě, kam přiléhá okraj gelového náušníku, je reproduktor mírně zapuštěný.

Nasazení sluchátek s mikrofonem

 1. Sluchátka zapněte stisknutím tlačítka napájení na sluchátkách s mikrofonem po dobu 2 sekund.
 2. Uchopte sluchátka s mikrofonem jednou rukou tak, aby reproduktor směřoval k vám.
 3. Druhou rukou uchopte klips a upevněte ho na základnu reproduktoru. Klips je univerzální, takže sluchátka s mikrofonem můžete nosit na pravém i na levém uchu.
 4. Nasaďte si sluchátka na ucho tak, aby je klips shora přidržoval na místě a gelový náušník pohodlně seděl v uchu. Pokud sluchátka s mikrofonem nejsou usazena pohodlně, sejměte je a zkuste použít jiný náušník. Gelový náušník je navržen tak, aby nezasahoval do ušního kanálku.
 5. Až budete mít sluchátka s mikrofonem pohodlně nasazená, upravte hlasitost a můžete je začít používat.

Aby mikrofon fungoval co nejlépe, natočte sluchátka tak, aby směřovala k vašim ústům, jak je naznačeno na obrázku.

Obrázek osoby s nasazenými bezdrátovými sluchátky s mikrofonem pro Xbox 360 s Bluetooth

Použití sluchátek s mikrofonem

Po dokončení nastavení jsou sluchátka s mikrofonem připravená k použití s konzolí. Postup:

 1. Zapněte konzoli.
 2. Na sluchátkách s mikrofonem stiskněte tlačítko napájení.

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem fungují v dosahu 9 metrů od konzole. Předměty, které se nacházejí mezi ovladačem a konzolí, můžou tuto vzdálenost zkrátit.

Poznámky

 • Pokud během konverzace při hře nebo soukromé konverzace někoho neslyšíte, podívejte se na článek Řešení potíží s konverzací ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.
 • Po dokončení používání sluchátek s mikrofonem je stisknutím tlačítka napájení vypněte. Při vypnutí konzoly se sluchátka s mikrofonem nevypnou.
 • Když chcete upravit hlasitost, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko pro snížení hlasitosti.
 • Když chcete zvuk ztlumit nebo ztlumení zrušit, stiskněte tlačítko pro ztlumení. Zvuk lze ztlumit pouze v režimu Xbox.
  Poznámka: Pokud se chcete podívat na výukové video, které ukazuje, jak u sluchátek s mikrofonem ztlumit zvuk, podívejte se do části Výuková videa na konci tohoto článku.
Šipka ukazující na tlačítko pro ztlumení na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem
 • Sluchátka s mikrofonem čistěte suchým hadříkem. Čisticí roztoky můžou sluchátka s mikrofonem poškodit.
 • Zabraňte styku sluchátek s vodou.

Součásti bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth

Obrázek bezdrátových sluchátek s mikrofonem s popisky tlačítek
 1. Tlačítko akce / ztlumení zvuku
 2. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
 3. Tlačítko pro snížení hlasitosti
 4. Napájení
 5. Připojení
 6. Vstup napájení
 7. Přepínač režimu Xbox (zelený indikátor) a Bluetooth (modrý indikátor)

Pokud je ke sluchátkům s mikrofonem připojen nabíjecí kabel a baterie se nenabíjí, začnou první dvě kontrolky sluchátek cyklicky blikat (1, 1 a 2; 1, 1 a 2 a tak dál). Nechejte sluchátka s mikrofonem chvíli připojená a vyčkejte, jestli se baterie nezačne normálně nabíjet. Pokud kontrolky nepřestanou blikat, obraťte se na podporu pro Xbox. Kontaktní informace najdete ve spodní části této stránky.

Přijetí hovoru

Při příchozím volání sluchátka s mikrofonem přehrají vyzváněcí melodii a jejich kontrolka bude blikat modře po dobu, než se rozhodnete hovor přijmout nebo odmítnout nebo než na telefonu hovor zrušíte.

Přijetí příchozího hovoru:

 • Stiskněte a pusťte tlačítko akce.
 • Když jsou sluchátka s mikrofonem v režimu Xbox, přepnutím do režimu Bluetooth příchozí hovor automaticky přijmete (není třeba stisknout tlačítko akce).
 • Pokud jsou sluchátka s mikrofonem vypnutá, jejich zapnutím příchozí hovor automaticky přijmete (není třeba stisknout tlačítko akce).

Odmítnutí příchozího hovoru: Stiskněte a podržte tlačítko akce po dobu dvou sekund.

Ukončení hovoru: Stiskněte tlačítko akce. (Hovor nelze ukončit přepnutím do režimu Xbox.)

Šipka ukazující na tlačítko pro ztlumení na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem

Pokud během hovoru obdržíte další příchozí hovor: Stisknutím tlačítka akce hovor přijmete a původní hovor přidržíte. (Tato funkce musí být podporována vaším zařízením s Bluetooth a mobilním operátorem.)

Při přidrženém hovoru:

 • Stisknutím a uvolněním tlačítka akce aktivní hovor zavěsíte.
 • Stisknutím a podržením tlačítka akce po dobu dvou sekund hovory prohodíte.

Zahájení hovoru:

 1. Zapněte bezdrátová sluchátka s mikrofonem.
 2. Pokud jsou sluchátka s mikrofonem připojená k zařízení s Bluetooth (a pokud právě neprobíhá hovor), stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko akce.
 3. Volání pomocí hlasových příkazů Bluetooth: Podrobné informace o použití hlasových příkazů Bluetooth najdete v příručce k zařízení s Bluetooth (například v návodu k použití telefonu).

Poznámka: Tlačítko pro ztlumení bezdrátových sluchátek s mikrofonem funguje pouze v režimu Xbox. Pokud však sluchátka s mikrofonem používáte spolu s mobilním telefonem, můžete použít funkci ztlumení zvuku na telefonu.

Přepínání provozních režimů

Provozní režimy sluchátek s mikrofonem lze přepínat kdykoli. Pokud používáte zařízení s Bluetooth, které podporuje telefonní hovory, můžete sluchátka s mikrofonem přepnout z režimu Xbox do režimu Bluetooth a hovor tak přijmout (za předpokladu, že jste zařízení s Bluetooth dříve pro sluchátka s mikrofonem nastavili). Po přepnutí z režimu Bluetooth zpět do režimu Xbox použijí sluchátka s mikrofonem stejná nastavení, která jste v tomto režimu používali naposledy.

Ukazatel vybití baterie a výdrž baterie

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem mají dva indikátory vybití baterie:

 • Pokud zbývá 30 minut výdrže: Kontrolky budou blikat dvakrát za minutu po dobu 5 minut.
 • Pokud zbývá 5 minut výdrže: Kontrolky budou blikat nepřetržitě, dokud se sluchátka s mikrofonem nevypnou.

Řešení potíží

Možnosti připojení mobilního zařízení se liší v závislosti na výrobci. Informace týkající se řešení problémů s připojením mobilního zařízení s Bluetooth najdete v návodu k zařízení nebo na webových stránkách výrobce.

Nápovědu k připojení sluchátek s mikrofonem k telefonu se systémem Windows Phone najdete v článku Párování telefonu s příslušenstvím Bluetooth.

Nejste slyšet

Když vás po přepnutí sluchátek s mikrofonem do režimu Bluetooth druhý účastník hovoru neslyší:

 • Dokončete nastavení připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k zařízení s Bluetooth.
 • Ujistěte se, že je režim sluchátek s mikrofonem nastavený na Bluetooth.
 • Zkontrolujte, že mikrofon směřuje dopředu.
 • Ujistěte se, že je na zařízení s Bluetooth (například na mobilním telefonu) zapnutý režim Bluetooth.

Vymazání seznamu zařízení s Bluetooth ze sluchátek s mikrofonem

Ve sluchátkách s mikrofonem jsou uložené údaje o osmi zařízeních Bluetooth, ke kterým byla sluchátka naposledy připojená. Pokud chcete seznam zařízení vymazat, postupujte takto:

 1. Zapněte sluchátka s mikrofonem.
 2. Nastavte přepínač na režim Bluetooth (kontrolka na sluchátkách s mikrofonem bude blikat modře).
 3. Stiskněte a na 10 sekund podržte tlačítko pro připojení.
 4. Kontrolky budou nejprve postupně modře blikat ve směru hodinových ručiček a po 10 sekundách zablikají všechny čtyři současně. Ze sluchátek s mikrofonem také zazní dva hluboké zvuky.
 5. Sluchátka s mikrofonem vypněte.
 6. Když budete chtít sluchátka s mikrofonem znovu spárovat, postupujte podle Kroku 3: Připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem ke konzoli uvedeného výše.

Pokud se problém nepodaří vyřešit pomocí informací uvedených v tomto článku, obraťte se na podporu pro Xbox kliknutím na odkaz Kontaktujte nás ve spodní části stránky.

Výuková videa

Poznámka: Následující výuková videa jsou k dispozici jen v angličtině.

Nastavení bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth

Podívejte se na video o nastavení bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v angličtině.

Použití bezdrátových sluchátek s mikrofonem s jinými zařízeními s Bluetooth

Podívejte se na video o použití bezdrátových sluchátek s mikrofonem s jinými zařízeními s Bluetooth. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v angličtině.

Vymazání informací o všech zařízeních s Bluetooth ze sluchátek s mikrofonem

Podívejte se na video o vymazání informací o všech zařízeních s Bluetooth ze sluchátek s mikrofonem. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v angličtině.

Ztlumení bezdrátových sluchátek s mikrofonem v režimu Xbox

Podívejte se na video o ztlumení bezdrátových sluchátek s mikrofonem v režimu Xbox. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v angličtině.

Přiřazení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k jinému ovladači

Podívejte se na video o přiřazení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k jinému ovladači. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v angličtině.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení a používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth s konzolí Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?