Přeskočit na hlavní obsah
Sdílet tuto stránku

Instalace a používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem Bluetooth s konzolou Xbox 360

Přehled


Bezdrátová sluchátka s mikrofonem s Bluetooth pro Xbox 360.

Pomocí bezdrátových sluchátek s mikrofonem Bluetooth pro Xbox 360 můžete konverzovat se spoluhráči prostřednictvím služby Xbox Live. Sluchátka s mikrofonem můžete využít ke konverzaci prostřednictvím služby Xbox Live nebo po přepnutí do režimu Bluetooth je můžete používat se zařízeními Bluetooth, jako např. s mobilními telefony a počítači.

 • Sluchátka jsou vybavena praktickým nabíjecím kabelem s konektorem micro USB, gelovými náušníky ve třech velikostech a klipsy.
 • Vydrží až 8 hodin hovoru.
 • Umožňují snadné přepojení z režimu Xbox do režimu Bluetooth za účelem přijímání hovorů.

Poznámka: Režim Bluetooth je určen pouze pro použití se zařízeními s rozhraním Bluetooth. Přečtěte si, jak připojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem k zařízení s Bluetooth.

Poznámka: V části s výukovými videi v dolní části tohoto článku naleznete užitečná výuková videa, která ukazují, jak nastavit bezdrátová sluchátka s mikrofonem s technologií Bluetooth, jak používat bezdrátová sluchátka s mikrofonem s jinými zařízeními Bluetooth a jak sluchátka všech zařízení Bluetooth čistit.

Poznámka: Informace o záruce příslušenství Xbox, včetně bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth, naleznete také na stránce Záruka a servis: Nejčastější dotazy.

Balení bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth pro Xbox 360

Balení bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth pro Xbox 360 obsahuje:

 • bezdrátová sluchátka s mikrofonem Bluetooth pro Xbox 360,
 • 1metrový nabíjecí kabel s konektorem micro USB,
 • jeden klips a tři gelové náušníky,
 • uživatelskou příručku.
Balení bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth pro Xbox 360. Klip bezdrátových sluchátek s mikrofonem a tři gelové náušníky.

Požadavky na systém

 • Konzola Xbox 360 (není vyžadována pro použití se zařízeními Bluetooth)
 • Aktualizovaný software Xbox Live – verze ovládacího centra minimálně 2.0.13599.0

Nastavení a použití

Krok 1: Instalace softwaru bezdrátových sluchátek s mikrofonem

Nejjednodušším způsobem instalace softwarových ovladačů bezdrátových sluchátek s mikrofonem Bluetooth pro Xbox 360 je připojení ke službě Xbox Live. Pokud je konzola ke službě Xbox Live připojena, pokračujte krokem 2.

Nemůžete-li konzoli ke službě Xbox Live připojit, lze stáhnout nejnovější software konzole do počítače a poté jej do konzole Xbox 360 nainstalovat. Další informace o postupu najdete v článku Jak získat novou aktualizaci konzole Xbox 360.

Krok 2: Nabijte sluchátka s mikrofonem

Nákres zobrazuje napájecí kabel pro bezdrátová sluchátka s mikrofonem připojená ke konzoli Xbox 360 S. Nákres zobrazuje napájecí kabel pro bezdrátová sluchátka s mikrofonem připojená ke konzoli Xbox 360 E.

Před instalací může být nutné bezdrátová sluchátka s mikrofonem nabít. Postup:

 1. Zapojte nabíjecí kabel, který byl se sluchátky s mikrofonem dodán, do portu USB na konzole. Za oválnými dvířky na čelní části konzoly se nacházejí dva porty USB.
 2. Druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do napájecího konektoru sluchátek s mikrofonem. Je to ten menší konektor.
 3. Zapněte konzolu.

  Při nabíjení budou kontrolky sluchátek s mikrofonem v režimu Xbox blikat zeleně a v režimu Bluetooth modře. Po dokončení nabíjení blikání přestane.

Poznámky:

 • Ve chvíli, kdy je připojen nabíjecí kabel, sluchátka s mikrofonem nefungují.
 • Sluchátka s mikrofonem lze nabíjet jak v režimu Bluetooth, tak v režimu Xbox.

Pro některé verze sluchátek s mikrofonem z limitovaných edicí je k dispozici nabíjecí stojan. Pokud jsou sluchátka s mikrofonem vložena do nabíjecího stojanu a probíhá nabíjení, bliká kontrolka na stojanu. Jakmile je nabíjení dokončeno, blikání ustane.

Krok 3: Připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem ke konzoli

Nejsnáze lze sluchátka s mikrofonem ke konzole připojit podle postupu popsaného v kroku 2. Po provedení kroku 2 odpojte nabíjecí kabel od sluchátek s mikrofonem a přejděte ke kroku 4.

Alternativní způsob je bezdrátové připojení sluchátek s mikrofonem ke konzole:

 1. Zapněte konzolu.
 2. Na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem nastavte přepínač na režim Xbox (zelený indikátor).
Šipka ukazuje požadovaný směr pro nastavení přepínače režimů na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem.
 1. Stiskněte na dvě sekundy tlačítko napájení na sluchátkách s mikrofonem. Kontrolky budou zeleně blikat.
Šipka ukazující na vypínač na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem.
 1. Až sluchátka s mikrofonem přehrají úvodní zvuk, stiskněte na sluchátkách tlačítko pro připojení a dvě sekundy je podržte.
Šipka ukazující na tlačítko pro připojení na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem.
 1. Do 20 sekund od stisknutí tlačítka pro připojení stiskněte a uvolněte tlačítko pro připojení na konzoli.
Prsty ukazující na tlačítko pro připojení na předchozí verzi konzole Xbox 360, Xbox 360 S a Xbox 360 E.

Po připojení sluchátek s mikrofonem ke konzole kontrolky třikrát zeleně bliknou. Od této chvíle se sluchátka s mikrofonem ke konzole automaticky připojí pokaždé, když je zapnete v režimu Xbox.

Poznámka: Pokud se sluchátka s mikrofonem nepřipojí do 20 sekund, začnou kontrolky pomalu blikat. V tomto případě opakujte kroky 4 a 5. Připojení sluchátek s mikrofonem ke konzole může trvat až 10 sekund.

Sluchátkům s mikrofonem je na konzole Xbox 360 S přiřazena pozice na světelném prstenci okolo tlačítka napájení konzoly. Každý připojený ovladač bude přiřazen k jedné ze čtyř pozic a každému ovladači lze přiřadit jedna sluchátka s mikrofonem.

Ovladač pro Xbox 360 a bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 před konzolí Xbox 360 S. Ovladač pro Xbox 360 a bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 před konzolí Xbox 360 E.

Poznámka: Přiřazenou pozici ovladače můžete na konzoli Xbox 360 E zjistit podle světelného prstence kolem tlačítka průvodce přímo na ovladači.

Pokud je ovladač přiřazen na pozici 1, na tuto pozici budou přiřazena i bezdrátová sluchátka s mikrofonem. Pokud jsou na pozici 1 již přiřazena jiná sluchátka s mikrofonem, budou nově připojená sluchátka přiřazena na pozici 2.

Chcete-li pozici přiřazenou sluchátkům s mikrofonem změnit, stiskněte tlačítko pro připojení nebo tlačítko napájení a přejděte na požadovanou pozici. Pokud například chcete sluchátka s mikrofonem přiřazená na pozici 1 přesunout na pozici 3, stiskněte tlačítko pro připojení či vypínač dvakrát.

Poznámka: Chcete-li se podívat na výukové video, které ukazuje, jak přiřadit bezdrátová sluchátka s mikrofonem k jinému ovladači, přehrajte si video „Přiřazení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k jinému ovladači“ v části s výukovými videi v dolní části tohoto článku.

Poznámky:

 • Ke konzole lze najednou připojit až čtyři bezdrátová sluchátka s mikrofonem.
 • Před připojením bezdrátových sluchátek s mikrofonem se ujistěte, zda se na světelném prstenci nachází nerozsvícená (dostupná) část.
 • Chcete-li připojit více ovladačů a více bezdrátových sluchátek s mikrofonem, připojte nejprve bezdrátová sluchátka s mikrofonem a poté odpovídající ovladač.
 • Drátová sluchátka mají přednost před bezdrátovými. Bezdrátová sluchátka s mikrofonem nelze přiřadit k ovladači, k němuž jsou připojena drátová sluchátka. Pokud místo nich chcete použít bezdrátová sluchátka s mikrofonem, je nutné drátová sluchátka odpojit a poté opakovat postup připojení bezdrátových sluchátek popsaný v Kroku 3: Připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem ke konzoli.
 • Ovladač není při připojování sluchátek s mikrofonem ke konzole vyžadován.
 • Sluchátka s mikrofonem lze bezdrátově připojit vždy pouze k jedné konzole. Můžete je připojit k jiné konzole, ale dojde tím ke ztrátě připojení k původní konzole.

Krok 4: Nasaďte si sluchátka s mikrofonem

Před použitím bezdrátových sluchátek s mikrofonem může být nutné vyměnit gelové náušníky za jinou velikost. Balení obsahuje gelové náušníky tří různých velikostí. Zvolte ty, které pro vás budou nejpohodlnější.

Vložení gelového náušníku

 1. Vložený gelový náušník opatrně oddělte od reproduktoru.
 2. Vyberte si gelový náušník, umístěte jej do středu reproduktoru a jemně jej zatlačte na místo. Na kraji náušníku je reproduktor mírně zapuštěný.

Nasazení sluchátek s mikrofonem

 1. Stisknutím vypínače na sluchátkách s mikrofonem na 2 sekundy sluchátka zapněte.
 2. Uchopte sluchátka s mikrofonem jednou rukou tak, aby reproduktor směřoval k vám.
 3. Druhou rukou uchopte klips a upevněte jej na základnu reproduktoru. Klipsy jsou univerzální, takže nezáleží, zda je nosíte na pravém nebo levém uchu.
 4. Nasaďte si sluchátka na uši tak, aby je klips shora přidržoval na místě a gelový náušník pohodlně seděl v uchu. Pokud sluchátka s mikrofonem nejsou usazena pohodlně, sejměte je a zkuste použít jiný náušník. Gelový náušník se neumisťuje do ušního kanálu, ale pouze k jeho ústí.
 5. Až budete mít sluchátka s mikrofonem pohodlně nasazena, upravte hlasitost a můžete je začít používat.

Aby mikrofon fungoval co nejlépe, natočte sluchátka tak, aby směřovala k vašim ústům, jak je naznačeno na obrázku.

Obrázek osoby s nasazenými bezdrátovými sluchátky s mikrofonem s Bluetooth pro Xbox 360.

Použití sluchátek s mikrofonem

Po dokončení nastavení jsou sluchátka s mikrofonem připravena k použití s konzolou. Postup:

 1. Zapněte konzolu.
 2. Na sluchátkách s mikrofonem stiskněte tlačítko napájení.

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem fungují v dosahu 9 metrů od konzoly. Předměty, které se nacházejí mezi ovladačem a konzolou, mohou tuto vzdálenost zkrátit.

Poznámka: Pokud během konverzace při hře nebo soukromé konverzace někoho neslyšíte, podívejte se na stránku Řešení potíží s konverzací ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.

Poznámky:

 • Po dokončení používání sluchátek s mikrofonem je stisknutím tlačítka napájení vypněte. Při vypnutí konzoly se sluchátka s mikrofonem nevypnou.
 • Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko pro snížení hlasitosti.
 • Chcete-li vypnout zvuk nebo vypnutí zrušit, stiskněte tlačítko vypnutí zvuku. Zvuk lze vypnout pouze v režimu Xbox.
  Poznámka: Chcete-li se podívat na výukové video, které ukazuje, jak sluchátka s mikrofonem vypnout, podívejte se do části s výukovými videi v dolní části tohoto článku.
Šipka ukazující na tlačítko pro ztlumení na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem.
 • Sluchátka s mikrofonem čistěte suchým hadříkem. Čisticí roztoky mohou sluchátka s mikrofonem poškodit.
 • Zabraňte styku sluchátek s vodou.

Součásti bezdrátových sluchátek s mikrofonem Bluetooth

Obrázek bezdrátových sluchátek s mikrofonem s popisky tlačítek.
 1. Tlačítko akce / vypnutí zvuku
 2. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
 3. Tlačítko pro snížení hlasitosti
 4. Napájení
 5. Připojit
 6. Vstupní napájení
 7. Přepínač režimu Xbox (zelený indikátor) a Bluetooth (modrý indikátor)

Pokud je ke sluchátkům s mikrofonem připojen nabíjecí kabel a baterie se nenabíjí, začnou první dvě kontroly sluchátek cyklicky blikat ve sledu: 1., 1., 2., 1., 1., 2. atd.). Nechejte sluchátka s mikrofonem chvíli připojená a vyčkejte, zda nabíjení baterie nezačne. Pokud kontrolky nepřestanou blikat, obraťte se na podporu pro konzolu Xbox. Kontaktní informace najdete v oddíle Pomoc ve spodní části této stránky.

Přijetí hovoru

Při příchozím volání sluchátka s mikrofonem přehrají vyzváněcí melodii a jejich kontrolka bude blikat modře po dobu, než se rozhodnete hovor přijmout nebo odmítnout nebo než volající zavěsí.

Přijetí příchozího hovoru:

 • Stiskněte tlačítko akce a znovu je uvolněte.
 • Jsou-li sluchátka s mikrofonem v režimu Xbox, při přepnutí do režimu Bluetooth bude příchozí hovor automaticky přijat (není třeba stisknout tlačítko akce).
 • Jsou-li sluchátka s mikrofonem vypnuta, při jejich zapnutí bude příchozí hovor automaticky přijat (není třeba stisknout tlačítko akce).

Odmítnutí příchozího hovoru: Stiskněte a podržte tlačítko akce po dobu dvou sekund.

Ukončení hovoru: Stiskněte tlačítko akce. (Hovor nelze ukončit přepnutím do režimu Xbox.)

Šipka ukazující na tlačítko pro ztlumení na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem.

Pokud během hovoru obdržíte další příchozí hovor: Stisknutím tlačítka akce hovor přijmete a původní hovor přidržíte. (Tato funkce musí být podporována zařízením Bluetooth a mobilním operátorem.)

Při přidrženém hovoru:

 • Stisknutím tlačítka akce zavěsíte aktivní hovor.
 • Stisknutím a podržením tlačítka akce po dobu dvou sekund hovory prohodíte.

Zahájení hovoru:

 1. Zapněte bezdrátová sluchátka s mikrofonem.
 2. Pokud jsou sluchátka s mikrofonem připojena k zařízení Bluetooth (a pokud právě neprobíhá hovor), stiskněte na dvě sekundy tlačítko akce.
 3. Uskutečněte hovor pomocí hlasových příkazů Bluetooth. Podrobné informace o použití hlasových příkazů Bluetooth najdete v příručce k zařízení Bluetooth (například v návodu k použití telefonu).

Poznámka: Tlačítko vypnutí zvuku bezdrátových sluchátek s mikrofonem funguje pouze v režimu Xbox. Avšak používáte-li sluchátka s mikrofonem spolu s mobilním telefonem, lze použít jeho funkci vypnutí zvuku.

Přepínání provozních režimů

Provozní režimy sluchátek s mikrofonem lze přepínat kdykoli. Pokud používáte zařízení Bluetooth, které podporuje telefonní hovory, můžete sluchátka s mikrofonem přepnout z režimu Xbox do režimu Bluetooth za účelem přijetí hovoru (za předpokladu, že jste zařízení Bluetooth dříve pro sluchátka s mikrofonem nastavili). Po přepnutí z režimu Bluetooth zpět do režimu Xbox sluchátka s mikrofonem použijí ta nastavení, která jste v tomto režimu používali naposledy.

Ukazatel nízkého stavu baterie a životnost baterie

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem mají dva ukazatele nízkého stavu baterie:

 • Pokud zbývá 30 minut životnosti: Kontrolky budou blikat dvakrát za minutu po dobu 5 minut.
 • Pokud zbývá 5 minut životnosti: Kontrolky budou blikat nepřetržitě, dokud se sluchátka s mikrofonem nevypnou.

Řešení potíží

Možnosti připojení mobilního zařízení se liší v závislosti na výrobci. Informace týkající se řešení problémů s připojením mobilního zařízení Bluetooth naleznete v jeho návodu nebo na webových stránkách výrobce.

Nápovědu k připojení sluchátek s mikrofonem k telefonu se systémem Windows Phone naleznete v části Párování telefonu s příslušenstvím Bluetooth.

Nejste slyšet

Co dělat, když vás po přepnutí sluchátek s mikrofonem do režimu Bluetooth druhý účastník hovoru neslyší:

 • Dokončete nastavení připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k zařízení Bluetooth.
 • Ujistěte se, že je režim sluchátek s mikrofonem nastaven na volbu Bluetooth.
 • Zkontrolujte, zda mikrofon směřuje dopředu.
 • Ujistěte se, že je na zařízení Bluetooth (např. mobilním telefonu) zapnut režim Bluetooth.

Vymazání seznamu zařízení Bluetooth ze sluchátek s mikrofonem

Ve sluchátkách s mikrofonem jsou uloženy údaje o osmi zařízeních Bluetooth, k nimž byla sluchátka naposledy připojena. Chcete-li seznam zařízení vymazat, postupujte takto:

 1. Zapněte sluchátka s mikrofonem.
 2. Nastavte přepínač na režim Bluetooth (kontrolka na sluchátkách s mikrofonem bude blikat modře).
 3. Stiskněte na 10 sekund tlačítko pro připojení.
 4. Kontrolky budou nejprve postupně, ve směru hodinových ručiček modře blikat a po 10 sekundách bliknou všechny čtyři současně. Bliknutí doprovodí dvojí nízké pípnutí.
 5. Nyní sluchátka s mikrofonem vypněte.
 6. Budete-li chtít sluchátka s mikrofonem znovu připojit k nějakému zařízení, postupujte podle Kroku 3: Připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem ke konzoli uvedeného výše.

Pokud se problém nepodaří vyřešit pomocí informací uvedených v tomto článku, obraťte se na podporu konzoly Xbox kliknutím na odkaz Kontaktujte nás ve spodní části stránky.

Výuková videa

Poznámka: Následující výuková videa jsou k dispozici jen v anglickém jazyce.

Nastavení bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth.

Přehrajte si video Nastavení bezdrátových sluchátek s mikrofonem s Bluetooth. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Použití bezdrátových sluchátek s mikrofonem s jinými zařízeními Bluetooth

Přehrajte si video Použití bezdrátových sluchátek s mikrofonem s jinými zařízeními s Bluetooth. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Vymazání informací o sluchátkách s mikrofonem ze všech zařízení Bluetooth

Přehrajte si video Vymazání informací o sluchátkách s mikrofonem ze všech zařízení s Bluetooth. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Ztlumení bezdrátových sluchátek s mikrofonem v režimu Xbox

Přehrajte si video Ztlumení bezdrátových sluchátek s mikrofonem v režimu Xbox. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Přiřazení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k jinému ovladači

Přehrajte si video Přiřazení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k jinému ovladači. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Instalace a používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem Bluetooth s konzolou Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku