Instalace a používání bezdrátového headsetu pro Xbox 360

Přehled

V tomto článku jsou uvedeny informace o nastavení a používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 s konzolí Xbox 360.

Poznámka Bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 jsou určena výhradně pro konzoli Xbox 360 (Xbox 360 video game and entertainment system). Bezdrátová sluchátka s mikrofonem lze používat s originální konzolí Xbox 360 nebo Xbox 360 S.

Na této stránce

Informace o bezdrátových sluchátkách s mikrofonem pro Xbox 360

Obrázek bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 s popisky tlačítek a součástí.

Pomocí bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 můžete konverzovat s přáteli prostřednictvím služby Xbox Live.

Služba Xbox Live nabízí řadu způsobů konverzace:

 • Soukromá konverzace s přáteli.
 • Konverzace v průběhu her, které hraje více hráčů.
 • Konverzace se všemi, kdo se účastní vaší párty Xbox Live.
 • Videokonverzace (nápovědu k videokonverzaci naleznete v tématu Služba Video pro Kinect na konzoli Xbox 360).

Nabíjení a připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem

Krok 1: Nabijte sluchátka s mikrofonem

Poznámka Před prvním použitím je nutné nechat bezdrátová sluchátka s mikrofonem nabít přes noc.

Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu USB

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 s připojeným nabíjecím kabelem.
 1. Jeden konec nabíjecího kabelu pro sluchátka zapojte do bezdrátových sluchátek s mikrofonem.
 2. Druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do portu USB na konzoli Xbox 360. Za oválnými dvířky na přední straně konzole se nacházejí dva porty USB.
 3. Konzoli je třeba zapnout, aby se sluchátka s mikrofonem mohla nabíjet.

Nabíjení pomocí napájecího adaptéru

 1. Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky.
 2. Druhý konec kabelu připojte k bezdrátovým sluchátkům s mikrofonem.

Poznámka: Pokud jsou sluchátka s mikrofonem bezdrátově připojena ke konzoli, dojde při připojení k napájecímu adaptéru k jejich odpojení od konzole.

V době, kdy se baterie nabíjí, se na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem postupně rozsvěcují a zhasínají jednotlivé kontrolky. Jakmile budou bezdrátová sluchátka plně nabita, budou všechny čtyři kontrolky blikat najednou.

Poznámky:

 • Před prvním použitím doporučujeme nabít bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 přes noc, aby se baterie nabila na nejvyšší možnou úroveň. Zmíněné čtyři kontrolky na sluchátkách s mikrofonem se nemusí rozsvěcovat správným způsobem.
 • Pokud jsou bezdrátová sluchátka s mikrofonem bezdrátově připojena ke konzoli, dojde při připojení k napájecímu adaptéru k jejich odpojení od konzole Xbox 360.
 • Bezdrátová sluchátka s mikrofonem nejsou v době, kdy jsou připojena k napájecímu zdroji, funkční.
 • Zmíněné čtyři kontrolky se v případě, že bezdrátová sluchátka s mikrofonem nebudete dlouhou dobu nosit, nebudou správně rozsvěcovat.
 • Bezdrátová sluchátka s mikrofonem se mohou při nabíjení zahřát.

Pokud je úroveň nabití baterie sluchátek nízká, vydají sluchátka s mikrofonem zvukový signál:

 • Dvě pípnutí znamenají, že baterii zbývá do vybití 30 minut.
 • Tři pípnutí znamenají, že baterii zbývá do vybití 5 minut.

Krok 2: Připojte bezdrátová sluchátka s mikrofonem ke konzoli

 1. Zapněte konzoli a sluchátka s mikrofonem.
Šipka ukazuje na vypínač na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem pro Xbox 360.
 1. Stiskněte a pak uvolněte tlačítko pro připojení na konzoli.
Prsty ukazující na tlačítko pro připojení na předchozí verzi konzole Xbox 360, Xbox 360 S a Xbox 360 E.
 1. Do dvaceti sekund stiskněte tlačítko pro připojení na zadní straně bezdrátových sluchátek s mikrofonem a dvě sekundy je podržte.
Prst ukazující na tlačítko pro připojení na zadní straně bezdrátových sluchátek s mikrofonem.

Sluchátka s mikrofonem se připojí ke konzoli a k ovladači.

Na konzoli Xbox 360 S je každému připojenému ovladači přiřazena jedna ze čtyř pozic na světelném prstenci. Pozici ovladače můžete na konzoli Xbox 360 E zjistit podle světelného prstence kolem tlačítka průvodce  na ovladači. Sluchátka s mikrofonem mohou být přiřazena ke každému ovladači. Na obou těchto obrázcích se ovladač a bezdrátová sluchátka s mikrofonem připojují jako hráč 1 (pozice 1).

Ovladač pro Xbox 360 a bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 před konzolí Xbox 360 S. Ovladač pro Xbox 360 a bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 před konzolí Xbox 360 E.

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro Xbox 360 fungují v dosahu 9 metrů od konzole.

Použití bezdrátových sluchátek s mikrofonem

Zapnutí a vypnutí: Na sluchátkách s mikrofonem stiskněte tlačítko napájení.

Šipka ukazuje na vypínač na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem pro Xbox 360.

Automatické vypnutí:

 • Bezdrátová sluchátka s mikrofonem se vypnou, pokud nejsou po dobu dvou minut používána.
 • Při vypnutí konzole se vypnou také bezdrátová sluchátka s mikrofonem.

Ovládací prvky vypnutí zvuku a nastavení hlasitosti jsou umístěny na čelní straně sluchátek s mikrofonem.

Ztlumení zvuku: Stiskněte a podržte vypínač.
Nastavení hlasitosti: Stiskněte tlačítko + nebo .

Upozornění: Při delším vystavení vysoké hlasitosti může dojít k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.

Připojení sluchátek s mikrofonem k jinému ovladači

Prst ukazující na tlačítko pro připojení na zadní straně bezdrátových sluchátek s mikrofonem.

Pokud je ke konzoli připojen více než jeden ovladač, můžete změnit ovladač, ke kterému jsou bezdrátová sluchátka s mikrofonem připojena. Jednoduše opakovaně stiskněte tlačítko pro připojení na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem, dokud se nerozsvítí kontrolka odpovídající rozsvícené části tlačítka průvodce  na ovladači.

Tipy pro hraní více hráčů

 • Ke konzoli lze najednou připojit až čtyři bezdrátová sluchátka s mikrofonem.
 • Chcete-li připojit více ovladačů a více bezdrátových sluchátek s mikrofonem, připojte nejprve bezdrátová sluchátka s mikrofonem a poté příslušný ovladač.
 • Drátová sluchátka mají přednost před bezdrátovými.
 • Bezdrátová sluchátka s mikrofonem nelze přiřadit k ovladači, k němuž jsou připojena drátová sluchátka.
 • Pokud místo nich chcete použít bezdrátová sluchátka s mikrofonem, je nutné drátová sluchátka odpojit a poté opakovat postup připojení bezdrátových sluchátek.

Řešení potíží

V následující části je uveden přehled častých potíží a postup jejich řešení.

Sluchátka s mikrofonem se nenabíjejí nebo se nezapnou.

Vyzkoušejte následující řešení:

 1. Sluchátka s mikrofonem zcela nabijte.
  • Kontrolky na mikrofonu při nabíjení opakovaně blikají v sekvenci 1-2-3-4. Jakmile budou sluchátka plně nabita, budou všechny čtyři kontrolky blikat najednou.
  • Sluchátka nabíjejte přes noc nebo nejméně po dobu šesti hodin, aby se zajistilo plné nabití baterie.
  • Pokud sluchátka nabíjíte pomocí adaptéru, zkuste použít jiný adaptér nebo jinou zásuvku.
  • Pokud sluchátka nabíjíte pomocí kabelu USB, zkuste použít jiný USB port nebo jiný kabel USB.
 2. Sluchátka musejí mít pokojovou teplotu. Pokud jsou sluchátka příliš horká nebo příliš studená, když se je pokoušíte nabít, první dvě kontrolky na mikrofonu opakovaně blikají v sekvenci 1-1-2.
  1. Odpojte bezdrátová sluchátka od napájecího adaptéru nebo od kabelu USB a ukončete nabíjení.
  2. Počkejte, dokud bezdrátová sluchátka opět nedosáhnou pokojové teploty. Poté je připojte k napájecímu adaptéru nebo ke kabelu USB a zkontrolujte, zda se začala nabíjet.
Dochází k nežádoucímu zvuku nebo zkreslení zvuku.

Snižte hlasitost televizoru a sluchátek s mikrofonem.

Hlasová konverzace nefunguje.

Vyzkoušejte následující řešení:

 • Vypněte funkci ztlumení zvuku. Krátce stiskněte tlačítko napájení. Dva zvukové signály potvrdí, že jste změnili nastavení ztlumení.
 • Ověřte nastavení komunikace. Viz téma Konverzace ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.
 • Znovu připojte sluchátka s mikrofonem.

Při online hře či párty nemůžete komunikovat s některým ze spoluhráčů nebo spoluhráče neslyšíte.

Viz téma Řešení potíží s konverzací ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem se často odpojují nebo fungují pouze v blízkosti konzole.

Vyzkoušejte následující řešení:

 • Aktualizujte software konzole.
 • Přesuňte se blíže ke konzoli.
 • Sluchátka s mikrofonem zcela nabijte.
 • Neumisťujte konzoli nebo sluchátka s mikrofonem do blízkosti velkých kovových předmětů.
 • Uvolněte místo okolo konzole.
 • Orientujte konzoli tak, aby byla čelně otočena k bezdrátovým sluchátkům s mikrofonem.
 • Odstraňte z blízkosti bezdrátová zařízení o frekvenci 2,4 GHz a ověřte tak, zda nezpůsobují rušení.
 • Znovu připojte sluchátka s mikrofonem.
Sluchátka s mikrofonem nelze připojit ke konkrétnímu ovladači.

Vyzkoušejte následující řešení:

 1. Odpojte od konzole všechna kabelová sluchátka s mikrofonem.
 2. Na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem stiskněte tlačítko pro připojení. Kontrolky na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem a na ovladači jsou při propojení rozsvíceny. Pokud se sluchátka s mikrofonem připojí k nesprávné pozici na ovladači, stiskněte znovu tlačítko pro připojení a přepněte sluchátka na další dostupnou pozici.

Pokud se sluchátka s mikrofonem stále nedaří připojit, proveďte následující kroky:

 1. Odpojte od konzole veškeré příslušenství.
 2. Vypněte všechny bezdrátové ovladače:
  1. Na ovladači stiskněte a po dobu tří sekund podržte tlačítko průvodce
  2. Potvrďte, že chcete vypnout pouze ovladač.
 3. Na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem stiskněte tlačítko napájení.
 4. Stiskněte tlačítko pro připojení na konzoli.
 5. Na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem stiskněte tlačítko pro připojení. Kontrolky kolem tlačítka napájení na ovladači se postupně jedna po druhé rozsvítí a jednou bliknou. Pozice, která zůstane rozsvícena, je pozicí bezdrátových sluchátek s mikrofonem.
 6. Chcete-li vyzkoušet, zda se bezdrátová sluchátka s mikrofonem připojí i k jiným pozicím, stiskněte znovu tlačítko pro připojení. Bezdrátová sluchátka s mikrofonem se připojí k další pozici.

Pokud bezdrátová sluchátka s mikrofonem nelze ke konzoli připojit, mohou být vadná. Náhradní sluchátka s mikrofonem můžete objednat prostřednictvím podpory zařízení (přihlaste se pomocí účtu Microsoft). Může být nutná registrace produktu.

Zkouška funkčnosti ovladačů

Pokud se bezdrátová sluchátka s mikrofonem mohou připojit ke konzoli, když k ní nejsou připojeny žádné ovladače, došlo k problému s jedním z ovladačů. Ovladač, který problém způsobuje, určíte takto:

 1. Používáte-li bezdrátový ovladač, stisknutím tlačítka průvodce  zapněte ovladač. Používáte-li drátový ovladač, připojte ovladač k první pozici na konzoli.

  Poznámka: Používáte-li drátový ovladač, připojte ovladač k první pozici na konzoli.

 2. Stiskněte tlačítko pro připojení na ovladači.
 3. Na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem opakovaně stiskněte tlačítko pro připojení, dokud rozsvícená část tlačítka průvodce  na ovladači nebude odpovídat rozsvícenému číslu na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem. Pokud jste tento postup úspěšně provedli, přejděte k dalšímu kroku. V opačném případě může být ovladač vadný. Vyzkoušejte jiný ovladač.
 4. Připojte druhý ovladač ke druhé pozici na konzoli. První ovladač ponechejte připojený k první pozici na konzoli.
 5. Na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem opakovaně stiskejte tlačítko pro připojení, dokud rozsvícené číslo na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem nebude odpovídat rozsvícené pozici na tlačítku průvodce na druhém ovladači.

Pokud je tento postup úspěšný, opakujte stejné kroky u všech dalších ovladačů. Ke konzoli můžete připojit maximálně čtyři ovladače.

Je-li ovladač vadný, můžete objednat náhradní prostřednictvím podpory zařízení (přihlaste se pomocí účtu Microsoft). Může být nutná registrace produktu.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Instalace a používání bezdrátového headsetu pro Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?