Rozpoznávání hlasu u snímače Kinect a konverzace na konzoli Xbox 360

Díky rozpoznávání hlasu u snímače Kinect můžete konzoli Xbox 360 ovládat pomocí hlasových příkazů.

Informace o rozpoznávání hlasu

Ikona mikrofonu znamená, že můžete Kinect ovládat hlasem.

Nejprve vyslovte slovo „Xbox“ a pak nahlas přečtěte některou z možností zobrazených na obrazovce.

Další informace o hlasových příkazech snímače Kinect

Podporovaná národní prostředí

Se snímačem Kinect můžete konzoli Xbox 360 ovládat pomocí hlasu.

Rozpoznávání hlasu je podporováno u následujících národních prostředí a jazyků:

Národní prostředí Jazyk
Austrálie angličtina
Brazílie portugalština
Kanada angličtina
Kanada francouzština
Francie francouzština
Německo němčina
Irsko angličtina
Itálie italština
Japonsko japonština
Mexiko španělština
Nový Zéland angličtina
Španělsko španělština
Švýcarsko francouzština
Švýcarsko němčina
Spojené království angličtina
Spojené státy angličtina

Informace o podpoře rozpoznávání hlasu v dalších zemích tu budou průběžně aktualizovány.

Slova na obrazovce se zobrazují v jazyce nastaveném v účtu Xbox Live nebo v jazyce nastaveném na konzoli Xbox 360.

Zjištění nastavení jazyka a národního prostředí na konzoli

 1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce (Guide), přejděte na Settings (Nastavení) a pak vyberte System Settings (Nastavení systému).
 2. Vyberte Console Settings (Nastavení konzole) a pak vyberte Language and Locale (Jazyk a národní prostředí).

Poznámka: Pokud jste připojení ke službě Xbox Live, bude Kinect používat jazyk vašeho účtu Xbox Live.

Začínáme

Než začnete, přihlaste se ke službě Xbox Live a zkontrolujte, že máte aktuální software konzole.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když budou splněny následující podmínky:

Připravený snímač

Pokud kontrolka na snímači svítí zeleně, znamená to, že je snímač připojený a připravený k použití.

Zkontrolujte, že je zapnuté rozpoznávání řeči. Postup najdete tady.

Správné umístění snímače

 • Snímač umístěte alespoň 0,3 m od reproduktorů. Při vyšší hlasitosti televizoru může být nutné snímač umístit do vzdálenosti až 0,9 m či více od reproduktorů.
 • Nevystavujte snímač přímému slunečnímu světlu.
 • Neumísťujte snímač na konzoli, jiné elektronické zařízení ani jiné vibrující předměty.

Minimální okolní hluk

 • Snažte se omezit vnější a okolní hluk.
 • Snímač umístěte tak, aby nebyl vystaven hluku způsobovanému prouděním vzduchu, například z ventilátorů či výduchu topení.

Zřetelnost

Mluvte jasně svým přirozeným hlasem.

V případě následujících potíží doporučujeme spustit funkci audio tuner (řešení zvuku):

 • Kinect má potíže s rozpoznáváním hlasových pokynů.
 • Během konverzace vás není slyšet.
 • Hlasové ovládání snímače Kinect se aktivuje, když nechcete.
 • Kinect jste přemístili.
 • Změnili jste umístění nebo počet reproduktorů v místnosti.

Spuštění funkce Kinect audio tuner (řešení zvuku)

Funkce Kinect audio tuner (Řešení zvuku pro Kinect ) umožňuje kalibrovat zvuk v herním prostoru. Audio tuner (řešení zvuku) použijte v případě, že Kinect přemístíte, přidáte další reproduktory nebo když se setkáte s následujícími problémy:

 • Hlasové příkazy snímače Kinect nefungují podle očekávání.
 • Ostatní hráči vás neslyší.
 • Když se připojíte ke hře nebo konverzaci, slyší ostatní hráči ozvěnu.

Než začnete, zkontrolujte, že nejsou k některému z ovladačů připojená kabelová sluchátka s mikrofonem.

 1. Stiskněte tlačítko průvodce (Guide).
 1. Přejděte do Settings (Nastavení) a pak vyberte Kinect Tuner (Řešení pro Kinect).
 2. Vyberte Audio (Zvuk) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informace o tom, jak konverzovat s přáteli, najdete v článku Konverzace ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Rozpoznávání hlasu u snímače Kinect a konverzace na konzoli Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?