Základní informace o univerzálním dálkovém ovladači pro Xbox 360

Přehled

Ilustrace univerzálního dálkového ovladače pro Xbox 360

Univerzální dálkový ovladač pro Xbox 360 umožňuje ovládat televizor a přehrávač disků DVD a CD pro Xbox 360, aplikaci Windows Media Center a ovládací centrum Xbox.

Nastavení univerzálního dálkového ovladače pro Xbox 360

Vložení baterií

Podle následujících pokynů vložte do univerzálního dálkového ovladače pro Xbox 360 baterie:

 1. Sejměte kryt baterií dálkového ovladače.
 2. Do prostoru pod krytem na baterie dálkového ovladače vložte dvě nové baterie AA (LR6). Aby mohl ovladač fungoval co nejlépe, nedoporučujeme používat nabíjecí baterie AA.
 3. Vraťte kryt baterií dálkového ovladače na místo.

Programování univerzálního dálkového ovladače pro Xbox 360 pro použití s televizorem

Před použitím univerzálního dálkového ovladače pro Xbox 360 s televizorem je třeba naprogramovat tento ovladač pro použití s konkrétní značkou televizoru. Kód televizoru můžete zadat ručně nebo můžete spustit jeho vyhledávání.

Příručka k univerzálnímu dálkovému ovladači pro Xbox 360 obsahuje seznam kódů nejčastěji používaných televizorů. Nejnovější seznam kódů televizorů najdete na stránce Dálkový ovladač pro Xbox 360 (nový).

Poznámka: Při programování univerzálního dálkového ovladače pro Xbox 360 se obrazovka s programováním ovladače po 30 sekundách nečinnosti vypne. Původní nastavení dálkového ovladače lze vrátit stisknutím jakéhokoli tlačítka kromě tlačítek 0 až 9, CH+ nebo CH–.

Chcete-li kód televizoru zadat ručně, postupujte takto:

 1. Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač.
 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka TVOK po dobu dvou sekund. Všechna tlačítka dálkového ovladače se rozsvítí na dobu dvou sekund. Poté zůstanou rozsvícena pouze číselná tlačítka (1 až 12).
 3. Zadejte kód televizoru.
 4. Stisknutím tlačítka TV uložíte kód a ukončíte režim programování.

Všechna tlačítka dálkového ovladače třikrát zablikají, což značí potvrzení výběru.

Chcete-li požadovaný kód televizoru vyhledat, postupujte takto:

 1. Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač.
 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka TVOK po dobu dvou sekund. Všechna tlačítka dálkového ovladače se rozsvítí na dobu dvou sekund. Poté zůstanou rozsvícena pouze číselná tlačítka (1 až 12).
 3. Pomocí tlačítka CH+ nebo CH– odešlete do televizoru sérii příkazů pro vypnutí. Opakovaně tiskněte tlačítko CH+ nebo CH–, dokud se televizor nevypne.
  Poznámka: Po každém vyslání příkazu stisknutím tlačítka chvíli vyčkejte, aby televizor mohl na zadaný příkaz k vypnutí zareagovat. Některé televizory reagují na příkazy k vypnutí pomaleji.
 4. Stisknutím tlačítka TV uložíte kód a ukončíte režim programování.

Všechna tlačítka dálkového ovladače třikrát zablikají pro potvrzení správnosti kódu.

Poznámka: Pokud dálkový ovladač po nastavení kódu televizoru nefunguje správně, zkuste použít jiný kód od stejného výrobce televizorů nebo vyhledat další kód.

Univerzální dálkový ovladač pro Xbox 360 lze používat pouze k ovládání konzoly Xbox 360, televizorů a počítačů se systémem Windows XP Media Center. Univerzálním dálkovým ovladačem pro Xbox 360 nelze ovládat videorekordéry, digitální videorekordéry, přehrávače DVD nebo zvuková zařízení.

Chcete-li vyhledat kód, který umožní použít univerzální dálkový ovladač pro Xbox 360 k ovládání vašeho televizoru, přejděte na stránku Dálkový ovladač pro Xbox 360 (nový).

Zadání kódu televizoru

Kód můžete vyhledat na našich webových stránkách a poté jej zadat pomocí dálkového ovládání.

 1. Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač.
 2. Stiskněte a podržte tlačítka TV a OK po dobu dvou sekund. Všechna tlačítka na dálkovém ovládání se na dvě sekundy rozsvítí a poté zůstanou rozsvícená pouze číselná tlačítka.
 3. Zadejte kód televizoru.
 4. Stisknutím tlačítka TV kód uložíte a opustíte režim programování. Všechna tlačítka dálkového ovladače třikrát zablikají, čímž dojde k potvrzení výběru.

Vyhledání kódu televizoru

Pokud kód televizoru neznáte, můžete z dálkového ovladače do televizoru odeslat sekvenci kódů, abyste zjistili, který je správný.

 1. Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač.
 2. Stiskněte a podržte tlačítka TV a OK po dobu dvou sekund. Všechna tlačítka na dálkovém ovladači se na dvě sekundy rozsvítí a poté zůstanou svítit pouze číselná tlačítka.
 3. Stisknutím tlačítka Channel Up/Down můžete televizoru vyslat sérii příkazů. Postup opakujte dokud se televizor nevypne.
  Poznámka: Po stisknutí tlačítka Channel Up/Down chvíli vyčkejte, aby televizor mohl zareagovat na zadaný příkaz a vypnul se. Některé televizory reagují na příkazu k vypnutí pomaleji.
 4. Stisknutím tlačítka TV kód uložíte a opustíte režim programování. Všechna tlačítka dálkového ovladače třikrát zablikají, čímž se potvrdí správnost kódu.

Poznámky:

 • Pokud po nastavení kódu televizoru dálkový ovladač nefunguje správně, zadejte nebo vyhledejte jiný kód stejného výrobce televizoru. Pokud chcete po vypnutí televizoru v kroku 3 vyhledat jiný kód, televizor zapněte a stisknutím tlačítka Channel Up/Down vyhledejte jiný kód a potom přejděte ke kroku 4.
 • Univerzální dálkový ovladač funguje pouze s televizorem a konzolou Xbox 360. Ovladačem nelze ovládat videorekordéry, digitální videorekordéry, přehrávače DVD nebo zvuková zařízení.

Použití univerzálního dálkového ovladače

Dálkový ovladač funguje na stejném principu jako televizní dálkové ovladače. Také je vybaven ovládacími prvky pro konzolu Xbox 360 a tlačítkem umožňujícím okamžitý přístup k počítači s aplikací Windows Media Center.

Tlačítka na ovladači

Tlačítko průvodce Xbox na dálkovém ovladači přináší možnosti konzole Xbox 360 na dosah vašich prstů. Toto tlačítko a tlačítka A , B , X , Y OK slouží k navigaci a ovládání průvodce Xbox a ovládacího centra Xbox v konzoli Xbox 360 stejným způsobem jako při použití obyčejného ovladače.

Tlačítko Spustit aplikaci Windows Media Center

Tlačítko Spustit aplikaci Windows Media Center umožňuje přístup k počítači s aplikací Windows Media Center prostřednictvím konzoly Xbox 360. Pokud máte v konzole Xbox 360 nastaveno použití aplikace Windows Media Center, stisknutím tlačítka spustíte aplikaci Windows Media Center. Pokud ještě nemáte nastaveno použití aplikace Windows Media Center, stisknutím tlačítka spustíte průvodce nastavením aplikace Windows Media Center.

Pokud je konzola vypnutá, tlačítko aplikace Windows Media Center ji zapne.

Televizní režim

Chcete-li univerzální dálkový ovladač používat k ovládání TV, nejdříve stiskněte tlačítko televizoru a poté můžete začít používat ostatní ovládací tlačítka televizoru. Pokud je dálkový ovladač v režimu televizoru, tlačítka budou svítit až po jejich stisknutí.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Základní informace o univerzálním dálkovém ovladači pro Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?