Nastavení a používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem Bluetooth pro Xbox 360 se zařízením Bluetooth

Přehled

Nákres bezdrátových Bluetooth sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem Bluetooth pro Xbox 360 je možné připojit k zařízením s rozhraním Bluetooth, například k mobilním telefonům či počítačům. Sluchátka s mikrofonem:

 • až 8 hodin hovoru bez nutnosti dobíjení,
 • snadné přepojení z režimu Xbox do režimu Bluetooth za účelem přijímání hovorů.

Poznámka: Režim Bluetooth je určen pouze pro použití se zařízeními s rozhraním Bluetooth. Konzole Xbox 360 technologii Bluetooth nepodporuje.

Režim Bluetooth

Nastavení sluchátek s mikrofonem v režimu Bluetooth

Než budete moci bezdrátová sluchátka s mikrofonem používat se zařízením Bluetooth, je třeba sluchátka s tímto zařízením bezdrátově propojit (tzv. párování).

Připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k zařízení Bluetooth:

 1. Zkontrolujte, zda je od sluchátek s mikrofonem odpojen nabíjecí kabel.
 2. Stiskněte na dvě sekundy tlačítko napájení na sluchátkách s mikrofonem.
 3. Zapněte zařízení Bluetooth, které chcete k sluchátkům s mikrofonem připojit.
 4. Na sluchátkách s mikrofonem nastavte přepínač do režimu Bluetooth. Po přepnutí do režimu Bluetooth se kontrolka na sluchátkách s mikrofonem rozsvítí modře.
Nákres bezdrátových Bluetooth sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 s šipkou ukazující, jak pomocí přepínače režimu zapnout režim Bluetooth
 1. Stiskněte na dvě sekundy tlačítko pro připojení na sluchátkách s mikrofonem. Po přepnutí sluchátek s mikrofonem do režimu vyhledávání zařízení Bluetooth budou kontrolky postupně ve směru hodinových ručiček modře blikat.
Nákres bezdrátových Bluetooth sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 se zvýrazněným tlačítkem pro připojení
 1. Postupujte podle pokynů pro párování dodaných se zařízením Bluetooth. Pokud zařízení při párování s bezdrátovými sluchátky s mikrofonem vyžaduje bezpečnostní kód PIN, zadejte „0000“ (čtyři nuly).

Po úspěšném připojení sluchátek s mikrofonem kontrolka 3krát modře blikne.

Chcete-li bezdrátová sluchátka s mikrofonem připojit k dalšímu zařízení Bluetooth, opakujte kroky 1 až 4. Sluchátka s mikrofonem lze připojit až k osmi zařízením Bluetooth.

Pokud sluchátka s mikrofonem zapnete v režimu Bluetooth nebo je do tohoto režimu přepnete z režimu Xbox, automaticky se pokusí připojit k zařízením Bluetooth, k nimž byla připojena naposledy. Sluchátka s mikrofonem podporují technologii Bluetooth Multipoint. Díky této technologii lze sluchátka s mikrofonem připojit ke dvěma zařízením Bluetooth současně.

Používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem v režimu Bluetooth

Po dokončení nastavení můžete sluchátka s mikrofonem používat se zařízeními Bluetooth. Pokud máte zařízení Bluetooth, které podporuje telefonní hovory, můžete tlačítko akce na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem použít k uskutečňování, přijímání a odmítání hovorů.

Nákresy přední a zadní strany bezdrátových Bluetooth sluchátek pro Xbox 360 s hlavními prvky označenými čísly 1 až 7, v souladu s textovou legendou uvedenou dále
 1. Tlačítko akce / vypnutí zvuku (funkce vypnutí zvuku v režimu Xbox, funkce akce v režimu Bluetooth)
 2. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
 3. Tlačítko pro snížení hlasitosti
 4. Power (Napájení)
 5. Připojit
 6. Vstupní napájení
 7. Přepínač režimu Xbox (zelený indikátor) a Bluetooth (modrý indikátor)
Přijetí hovoru
Při příchozím volání sluchátka s mikrofonem přehrají vyzváněcí melodii a jejich kontrolka bude blikat modře po dobu, než se rozhodnete hovor přijmout nebo odmítnout, nebo volající zavěsí.

Přijetí příchozího hovoru:

 • Stiskněte tlačítko akce a znovu jej uvolněte.
 • Jsou-li sluchátka s mikrofonem v režimu Xbox, při přepnutí do režimu Bluetooth bude příchozí hovor automaticky přijat (není třeba stisknout tlačítko akce).
 • Jsou-li sluchátka s mikrofonem vypnuta, při jejich zapnutí bude příchozí hovor automaticky přijat (není třeba stisknout tlačítko akce).

Odmítnutí příchozího hovoru: Stiskněte a podržte tlačítko akce po dobu dvou sekund.

Ukončení hovoru: Stiskněte tlačítko akce. Hovor nelze ukončit přepnutím do režimu Xbox.

Nákres bezdrátových Bluetooth sluchátek s mikrofonem pro Xbox 360 se zvýrazněným tlačítkem akce

Pokud během hovoru obdržíte další příchozí hovor: Stisknutím tlačítka akce hovor přijmete a původní hovor přidržíte. Tato funkce musí být podporována zařízením Bluetooth a mobilním operátorem.

Při přidrženém hovoru:

 1. Stisknutím tlačítka akce zavěsíte aktivní hovor.
 2. Stisknutím a podržením tlačítka akce po dobu dvou sekund hovory prohodíte.

Zahájení hovoru:

 1. Zapněte bezdrátová sluchátka s mikrofonem.
 2. Pokud jsou sluchátka s mikrofonem připojena k zařízení Bluetooth (a pokud právě neprobíhá hovor), stiskněte na dvě sekundy tlačítko akce.
 3. Nyní můžete pomocí hlasových příkazů Bluetooth zahájit hovor. Podrobné informace o použití hlasových příkazů Bluetooth najdete v příručce k zařízení Bluetooth (například v návodu k použití telefonu).

Poznámka: Tlačítko vypnutí zvuku bezdrátových sluchátek s mikrofonem funguje pouze v režimu Xbox. Avšak používáte-li sluchátka s mikrofonem spolu s mobilním telefonem, lze použít jeho funkci vypnutí zvuku.

Přepínání provozních režimů
Provozní režim sluchátek s mikrofonem lze přepínat kdykoli. Pokud používáte zařízení Bluetooth, které podporuje telefonní hovory, můžete sluchátka s mikrofonem přepnout z režimu Xbox do režimu Bluetooth za účelem přijetí hovoru (za předpokladu, že jste zařízení Bluetooth dříve pro sluchátka s mikrofonem nastavili). Po přepnutí z režimu Bluetooth zpět do režimu Xbox sluchátka s mikrofonem použijí ta nastavení, která jste v tomto režimu používali naposledy.

Řešení potíží

Možnost připojení mobilního zařízení se liší v závislosti na výrobci. Pokyny k řešení potíží s připojením mobilního zařízení Bluetooth najdete v návodu k použití konkrétního zařízení nebo na stránkách jeho výrobce.

Informace o připojení sluchátek s mikrofonem k zařízením se systémem Windows Phone naleznete v části Párování telefonu s příslušenstvím Bluetooth.

Nejste slyšet
Co dělat, když po přepnutí sluchátek s mikrofonem do režimu Bluetooth nejste slyšet:
 • Dokončete nastavení připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem k zařízení Bluetooth.
 • Ujistěte se, zda je režim sluchátek s mikrofonem nastaven na volbu Bluetooth.
 • Zkontrolujte, zda mikrofon směřuje dopředu.
 • Ujistěte se, zda je na zařízení Bluetooth (např. mobilním telefonu) zapnut režim Bluetooth.
Vymazání seznamu zařízení Bluetooth ze sluchátek s mikrofonem
Ve sluchátkách s mikrofonem jsou uloženy údaje o osmi zařízeních Bluetooth, k nimž byla sluchátka naposledy připojena. Chcete-li seznam zařízení vymazat, postupujte následujícím způsobem:
 1. Zapněte sluchátka s mikrofonem.
 2. Nastavte přepínač na režim Bluetooth (kontrolka na sluchátkách s mikrofonem bude blikat modře).
 3. Stiskněte na 10 sekund tlačítko pro připojení.
 4. Kontrolky budou nejprve postupně, ve směru hodinových ručiček modře blikat a po 10 sekundách bliknou všechny čtyři současně. Bliknutí doprovodí dvojí slabé pípnutí.
 5. Nyní sluchátka s mikrofonem vypněte.
 6. Budete-li sluchátka s mikrofonem chtít znovu připojit k nějakému zařízení, postupujte podle pokynů uvedených v části „Nastavení sluchátek s mikrofonem v režimu Bluetooth“ výše.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení a používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem Bluetooth pro Xbox 360 se zařízením Bluetooth“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?