Nastavení adaptéru N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť

Přehled

Adaptér N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť je kompatibilní s původní konzolí Xbox 360 i s konzolí Xbox 360 S. Není-li bezdrátový přístupový bod v blízkosti konzole, můžete signál a šířku pásma zlepšit připojením síťového adaptéru ke konzoli Xbox 360 S.

Poznámka: Použitím tohoto adaptéru vypnete integrované bezdrátové připojení konzole Xbox 360 S.

K zajištění podpory adaptéru N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť je u konzolí Xbox 360 nutná aktualizace softwaru. Pokud jste se ke službě Xbox Live připojili po 28. říjnu 2009, měla by tato aktualizace softwaru být na konzoli už nainstalovaná – pak jen stačí provést konfiguraci bezdrátového nastavení. Bližší informace najdete v tématu Bezdrátové připojení ke službě Xbox Live.

Pokud jste se ke službě Xbox Live nepřipojili po 28. říjnu 2009, budete muset k instalaci potřebného softwaru na konzoli Xbox 360 použít instalační disk, který byl dodán spolu s adaptérem N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť.

 

Instalace softwaru pro adaptér N pro připojení na bezdrátovou síť

 1. Pokud jste adaptér N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť už zapojili do konzole, odpojte ho.

 2. Vložte instalační disk dodaný s adaptérem N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť do konzole Xbox 360.

 1. Vypněte konzoli.

 2. Znovu konzoli zapněte. Aktualizace softwaru by se měla spustit automaticky. Pokud se aktualizace automaticky nespustí, je možné, že je software už nainstalovaný.

  Poznámka: Zobrazí-li se chybová zpráva o smíšených médiích, podívejte se na část Chybová zpráva o smíšených médiích níže.

 3. Když se zobrazí výzva k instalaci softwaru, vyberte možnost Yes, update now (Ano, aktualizovat hned).

 4. Pokud je k zadní straně konzole připojený síťový kabel, odpojte ho.

 5. Po dokončení instalace zapojte adaptér N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť do portu USB na zadní straně konzole. (Informace o připojení a konfiguraci adaptéru bezdrátové sítě najdete v tématu Bezdrátové připojení ke službě Xbox Live.)

 6. Vyjměte instalační disk z diskové mechaniky.

 7. Vypněte konzoli a znovu ji zapněte.

 

Chybová zpráva o smíšených médiích

Pokud se zobrazí chybová zpráva o smíšených médiích, může být vypnutá funkce automatického přehrávání. Zapnete ji následovně:

 1. Na konzoli přejděte na Settings (Nastavení) a vyberte System (Systém).

 2. Vyberte Console Settings (Nastavení konzole).

 3. Vyberte Auto-Play (Automatické přehrávání).

 4. Vyberte Enable (Povolit).

 5. Zopakujte postup instalace adaptéru bezdrátové sítě (výše).

Pokud se stále zobrazuje chybová zpráva o smíšených médiích, nastavte možnost spouštění na Disc (Disk). Tady je postup:

 1. Na konzoli přejděte na Settings (Nastavení) a vyberte System (Systém).

 2. Vyberte Console Settings (Nastavení konzole).

 3. Vyberte Startup and Shutdown (Spouštění a vypínání).

 4. Vyberte Startup (Spouštění).

 5. Vyberte Disc (Disk).

 6. Zopakujte postup instalace adaptéru bezdrátové sítě (výše).

Konfigurace adaptéru bezdrátové sítě

Jakmile potřebný software nainstalujete, je potřeba provést konfiguraci adaptéru bezdrátové sítě. Viz Bezdrátové připojení ke službě Xbox Live.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí při opravách – při otevírání nebo opravě zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým proudem, poškození zařízení, požáru, úrazu a další rizika. Společnost Microsoft doporučuje, abyste v případě oprav zařízení vyhledali odbornou pomoc a abyste byli opatrní, pokud provádíte opravy sami.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení adaptéru N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?