Přeskočit na hlavní obsah
Sdílet tuto stránku

Nastavení adaptéru N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť

Přehled

Adaptér N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť je kompatibilní s původní konzolou Xbox 360 i s konzolou Xbox 360 S. Není-li bezdrátový přístupový bod v blízkosti konzoly, můžete signál a šířku pásma zlepšit připojením síťového adaptéru ke konzole Xbox 360 S.

Poznámka: Použitím tohoto adaptéru vypnete vnitřní funkci bezdrátového připojení konzoly Xbox 360 S.

K zajištění podpory adaptéru N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť je u konzol Xbox 360 nutná aktualizace softwaru. Pokud jste se ke službě Xbox Live připojili v době od 28. října 2009, měla by tato aktualizace softwaru být v konzole již nainstalována a postačí provést pouze konfiguraci bezdrátového nastavení. Bližší informace naleznete na stránce Bezdrátové připojení ke službě Xbox Live.

Pokud jste se ke službě Xbox Live od 28. října 2009 nepřipojili, bude zapotřebí k instalaci potřebného softwaru v konzole Xbox 360 použít instalační disk, který byl dodán spolu s adaptérem N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť.

 

Instalace softwaru pro adaptér N pro připojení na bezdrátovou síť

 1. Pokud jste adaptér N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť již připojili ke konzole, odpojte jej.

 2. Vložte instalační disk dodaný s adaptérem N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť do konzoly Xbox 360.

 1. Vypněte konzolu.

 2. Znovu konzolu zapněte. Aktualizace softwaru by se měla spustit automaticky. Pokud se aktualizace automaticky nespustí, je možné, že je software již nainstalován.

  Poznámka: Zobrazí-li se chybová zpráva zmiňující zaměněná média, přečtěte si část Chybová zpráva o zaměněných médiích níže.

 3. Když se zobrazí výzva k instalaci softwaru, vyberte možnost Yes, update now.

 4. Jestliže je k zadní straně konzoly připojen síťový kabel, odpojte jej.

 5. Po dokončení instalace zapojte adaptér N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť do portu USB na zadní straně konzoly. (Informace o připojení a konfiguraci adaptéru bezdrátové sítě naleznete v tématu Bezdrátové připojení ke službě Xbox Live.)

 6. Vyjměte instalační disk z diskové jednotky.

 7. Vypněte konzolu a znovu ji zapněte

 

Chybová zpráva o zaměněných médiích

Pokud se zobrazí chybová zpráva zmiňující zaměněná média, může být vypnutá funkce automatického přehrávání. Zapnete ji následovně:

 1. V konzole přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.

 2. Vyberte možnost Console Settings.

 3. Vyberte možnost Auto-Play.

 4. Vyberte položku Enable.

 5. Zopakujte kroky instalace adaptéru bezdrátové sítě (výše).

Pokud se stále zobrazuje chybová zpráva zmiňující zaměněná média, nastavte možnost spuštění na Disc. Postup:

 1. V konzole přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.

 2. Vyberte možnost Console Settings.

 3. Vyberte možnost Startup and Shutdown.

 4. Vyberte možnost Startup.

 5. Vyberte možnost Disc.

 6. Zopakujte kroky instalace adaptéru bezdrátové sítě (výše).

Konfigurace adaptéru bezdrátové sítě

Jakmile je potřebný software nainstalován, je třeba provést konfiguraci adaptéru bezdrátové sítě. Přejděte k tématu Bezdrátové připojení ke službě Xbox Live.

Důležité: Nepokoušejte se adaptér pro připojení k bezdrátové síti opravovat. Nepředávejte konzolu Xbox 360 ani její příslušenství prodejci za účelem opravy, pokud vás k tomu nevyzve zástupce zákaznické podpory konzoly Xbox. Nepokoušejte se demontovat, opravovat nebo upravovat konzolu Xbox 360, napájecí zdroj nebo jakékoli jiné příslušenství konzoly. Při takových činnostech se vystavujete riziku vážného zranění nebo úmrtí způsobených zásahem elektrického proudu nebo riziku požáru. Kvůli vaší bezpečnosti takové činnosti povedou k ukončení platnosti záruky.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení adaptéru N pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku