Xbox 360 bezdrátový závodní volant

Způsob nastavení a použití

Pomocí Xbox 360 bezdrátového závodního volantu získáte realistické, přesné řízení a díky vibrační zpětné vazbě ucítíte každou nerovnost vozovky. Díky intuitivním tlačítkům a páčkám bezdrátového volantu získáte kontrolu:

 • intuitivní řízení se senzory pohybu;
 • páčky pro zrychlování a brzdění;
 • Tlačítka pro herní funkce:
  • tlačítka A, B, X a Y;
  • směrový ovladač;
  • tlačítka průvodce, spustit a zpět;

 • vibrační zpětná vazba.

Bezdrátový závodní volant

Nastavení

Nastavení a funkce bezdrátového závodního volantu

Podívejte se na video „Nastavení a funkce bezdrátového závodního volantu“. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Krok 1: Instalace softwaru bezdrátového závodního volantu

Nejjednodušším způsobem instalace softwarových ovladačů Xbox 360 bezdrátového závodního volantu je připojení ke službě Xbox Live. Pokud je konzole ke službě Xbox Live připojena, pokračujte krokem 2.

Pokud konzole ke službě Xbox Live připojena není, proveďte některý z následujících kroků:

 • Vložte disk se softwarovými ovladači nebo herní disk dodaný spolu s Xbox 360 bezdrátovým závodním volantem. Pokud budete vyzváni k aktualizaci konzoly, proveďte aktualizaci softwaru (pokud vyzváni nebudete, je software aktualizovaný). Po aktualizaci pokračujte krokem 2.
 • Aktualizujte software konzole. Po aktualizaci pokračujte krokem 2.
Krok 2: Vložte baterie

Do bezdrátového závodního volantu vložte alkalické baterie AA (součást balení volantu) nebo plně nabité dobíjecí baterie NiMH. Postup:

Obrázek s prstem, který tiskne tlačítko pro uvolnění baterií, a šipka znázorňující vyjmutí krytu baterií ze závodního volantu.
 1. Otočte závodní volant spodní stranou nahoru.
 2. Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterií otevřete přihrádku na baterie.
 3. Do přihrádky na baterie vložte dvě nové baterie AA (LR6) s kladným (+) a záporným (-) pólem orientovaným podle informací na přihrádce. Aby ovladač fungoval co nejlépe, nepoužívejte nabíjecí baterie AA.
 4. Vložte zpět kryt přihrádky a zacvakněte jej na místo.

Poznámka: Nabíjecí baterie nejsou bezdrátovým závodním volantem nabíjeny. Je nutné je dobíjet pomocí nabíječky.

Krok 3: Připojení závodního volantu ke konzole

Propojení závodního volantu a konzoly:

 1. Zapněte konzolu.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko spustit nebo průvodce na volantu, dokud kontrolky nezačnou blikat.
 3. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro připojení na konzole.
Obrázek zobrazující tlačítko pro připojení na předchozí verzi konzole Xbox 360, Xbox 360 E a Xbox 360 S.
 1. Během 20 sekund stiskněte tlačítko pro připojení na bezdrátovém závodním volantu.
Šipka označuje tlačítko pro připojení na zadní straně závodního volantu.

Při připojování ke konzole bude kontrolka na pravém úchytu volantu blikat. Po připojení volantu ke konzole bude jedna část jeho středního světelného prstence svítit (rozsvícení může trvat až 10 sekund).

Používání Xbox 360 bezdrátového závodního volantu

Ovládání závodního volantu

Xbox 360 bezdrátový závodní volant má tlačítka, kontrolky a páčky, které se nachází na úchytech a v jeho středu.

Ovládací prvky ve středu volantu

Ovládací prvky ve středu závodního volantu zahrnují tlačítka spustit, zpět a průvodce. Tlačítko průvodce je obklopeno světelným prstencem. Po připojení závodního volantu ke konzole, bude část světelného prstence svítit. Každému dalšímu ke konzole připojenému volantu nebo ovladači (max. 4) bude přiřazena část světelného prstence.

Funkce tlačítek spustit a zpět je shodná s funkcí těchto tlačítek na ovladači pro Xbox.

Stisknutím tlačítka průvodce zapněte konzolu. Po zapnutí stisknutím tlačítka průvodce zobrazte průvodce Xbox. Chcete-li konzolu vypnout, stiskněte tlačítko Průvodce a podržte je po dobu tří sekund a potvrďte váš výběr.

Ovládací prvky na úchytech

Ovládací prvky na úchytech zahrnují páčky pro zrychlování a brzdění a tlačítka A, B, X a Y.

 • Po zmáčknutí páčky pro zrychlení na pravém úchytu pojede vozidlo rychleji.
 • Po zmáčknutí páčky pro brzdění na levém úchytu vozidlo zpomalí.
 • Funkce tlačítek A, B, X a Y je shodná s funkcí těchto tlačítek na ovladači pro Xbox.
 • Funkce směrového ovladače je shodná s funkcí tohoto prvku na ovladači pro Xbox.

Spuštění a používání závodního volantu

Pokud závodní volant používáte při hraní závodních her, chová se jako volant a ignoruje nežádoucí pohyby. Závodní volant podporuje naklánění, uhýbání a otáčení, avšak ne všechny hry tyto funkce podporují. Informace o funkcích, které hra podporuje, naleznete v jejím návodu.

Spuštění závodního volantu:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko spustit nebo průvodce na volantu, dokud se nerozsvítí kontrolka.
 2. Vyčkejte, než bude volantu přidělena část světelného prstence.

Volant je připraven k použití.

Pokud kontrolky kolem tlačítka průvodce stále blikají, vyhledejte další informace v tématech Instalace nebo Řešení potíží se závodním volantem na této stránce.

Kompatibilita s hrami

Použití závodního volantu se závodními hrami

Podívejte se na video „Použití závodního volantu se závodními hrami“. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Xbox 360 bezdrátový závodní volant je určen pro většinu závodních her pro konzoli Xbox. Jelikož volant nemá zadní tlačítka, mohou být u her, které tato tlačítka využívají, některé funkce omezeny. Informace o funkcích zadních tlačítek naleznete v návodu hry, popř. změňte přiřazení tlačítek, pokud to hra umožňuje.

Hraní hry Forza 4 se závodním volantem

Podívejte se na video „Hraní hry Forza 4 se závodním volantem“. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Řešení potíží se závodním volantem

Volant nelze zapnout

Ujistěte se, zda jsou do něj vloženy nové alkalické baterie AA nebo plně nabité dobíjecí baterie NiMH. Více informací naleznete v tématu Instalace.

Na volantu blikají čtyři kontrolky

Pokud čtyři kontrolky okolo tlačítka průvodce střídavě blikají, není volant připojen ke konzole.

Pokud volant ke konzole připojujete poprvé, vyhledejte podrobnější informace v tématu Instalace výše.

Pokud jste již volant ke konzole připojovali, je třeba provést následující kroky:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko spustit nebo průvodce na volantu, dokud se nerozsvítí kontrolka.
 2. Volant by měl přestat blikat a měla by mu být přidělena část světelného prstence.

Pokud kontrolka bliká déle než 15 sekund, vyzkoušejte následující postup:

 • Umístěte volant blíže ke konzole.
 • Ujistěte se, zda se konzola a závodní volant nachází alespoň 1 metr od velkých kovových předmětů, jako např. kartotéky nebo lednice.
 • Výkon může být ovlivněn kovovými okrasnými předměty nebo nálepkami umístěnými na konzole nebo závodním volantu. Okrasné předměty odstraňte a akci opakujte.
 • Ujistěte se, zda přední část konzoly směřuje k závodnímu volantu, nikoli ke zdi.
 • Činnost volantu může být ovlivněna bezdrátovými (2,4GHz) telefony, bezdrátovými sítěmi LAN, bezdrátovými videovysílači, mikrovlnnými troubami a některými mobilními telefony. Tato bezdrátová zařízení vypněte nebo odpojte a ověřte, zda se volant úspěšně připojí ke konzole.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Xbox 360 bezdrátový závodní volant“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?