Bezdrátový ovladač pro Xbox 360 se odpojuje nebo jej nelze připojit

Přehled

Bezdrátový ovladač pro Xbox 360 se nemůže připojit nebo nezůstává trvale připojen ke konzoli a zobrazí se následující chybová zpráva:

Please reconnect controller (Připojte znovu ovladač).

Dále na bezdrátovém ovladači nepřetržitě blikají čtyři zelené kontrolky.

Příčinou může být jedna z následujících situací:

 • Baterie v bezdrátovém ovladači pro Xbox 360 jsou slabé nebo je nutné sadu dobíjecích baterií pro Xbox 360 dobít.
 • Jiné bezdrátové zařízení, například mikrovlnná trouba, bezdrátový telefon nebo bezdrátový směrovač, způsobuje interferenci.
 • Kovové předměty, které se nacházejí mezi konzolí a bezdrátovými ovladači, způsobují interferenci. Patří mezi ně například chromované čelní kryty či kovové přihrádky, police nebo dvířka na skříni zábavního zařízení.

Poznámka: Všechny licencované čelní kryty konzole Xbox 360 byly testovány s ohledem na interferenci a nezpůsobují rušení licencovaných bezdrátových zařízení.

 • Ke konzoli jsou již připojeny čtyři ovladače.

Řešení

Řešení 1: Dobijte sadu baterií nebo ji vyměňte

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Nemáte-li sadu dobíjecích baterií, vložte nové baterie typu AA.

Nové jednorázové baterie vložíte do sady baterií AA bezdrátového ovladače následovně:

  1. Stiskněte výstupek v horní části sady baterií AA a tahem směrem dolů ji odpojte od ovladače.
Nákres zobrazuje, jak vyjmout sadu baterií z bezdrátového ovladače pro Xbox 360.
  1. Vložte dvě nové baterie AA (LR6). Vložte je tak, aby orientace kladného (+) a záporného (-) pólu odpovídala obrázku na spodní straně sady baterií.
  2. Zasuňte sadu baterií AA do ovladače a zatlačením přihrádku zavřete.
 • Máte-li sadu dobíjecích baterií pro Xbox 360:
  1. Vyjměte sadu baterií a znovu ji připojte k ovladači. Ujistěte se, že je správně připojena.
  2. Na ovladači stiskněte a přidržte tlačítko průvodce .

V levé horní části se nachází měřidlo baterie, které zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.

  1. Pokud je tato úroveň nízká, dobijte sadu baterií.
 • Máte-li herní dobíjecí soupravu pro Xbox 360:
  1. Zkontrolujte, zda je sada baterií správně připojena k ovladači a je zapojena do některého z portů USB na konzoli.

  Pokud potíže přetrvávají, zkuste 2. krok.

  1. Zkontrolujte porty USB na konzoli:
   1. Postupně do každého z portů USB na konzoli připojte dobíjecí kabel. Porty USB se nacházejí na přední i zadní straně konzole.
   2. Pokud ovladač s jedním portem USB funguje a s jiným nikoli, zkuste k portu USB, u něhož ovladač nefunguje, připojit jiné příslušenství.
   3. Pokud port USB nefunguje s žádným příslušenstvím, může konzole Xbox 360 vyžadovat opravu. Kontaktujte podporu konzole Xbox.

  Jsou-li porty USB funkční a potíže s připojením trvají, vyzkoušejte 3. krok.

  1. Vypněte vibrační zpětnou vazbu (rumbling) na ovladači. Hrajete-li během dobíjení hry využívající vibrace, trvá dobíjení ovladače déle a sada baterií se může vybíjet rychleji, než se nabíjí. Postup vypnutí vibrací:
   1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce
   2. Vyberte možnost Settings.
   3. Vyberte možnost Preferences.
   4. Zvolte možnost Vibration.
   5. Zvolením možnosti Enable Vibration zrušíte zaškrtnutí políčka.

Řešení 2: Restartujte konzoli

Vypněte konzoli, vyčkejte jednu minutu a konzoli znovu zapněte.

Řešení 3: Vyzkoušejte jiný ovladač

Máte-li přístup k jinému ovladači, vyzkoušejte, zda funguje. Pokud funguje, první ovladač může být vadný. Pokud nefunguje, mohl se v konzoli vyskytnout problém.

Máte-li přístup k jiné konzoli, vyzkoušejte, zda s ní ovladač funguje. Tak zjistíte, zda je problém s ovladačem, nebo konzolí samotnou.

Řešení 4: Změňte rozmístění předmětů v hracím prostoru, nebo konzoli přesuňte na jiné místo

Pokud k tomuto problému dochází, když použijete více ovladačů, zkuste změnit rozmístění v hracím prostoru, nebo konzoli přesuňte na jiné místo nebo do jiné místnosti.

Ovladač má funkční dosah 10 metrů od konzole. Předměty, které se nacházejí mezi ovladačem a konzolí, však mohou tuto vzdálenost zkrátit. Zařízení využívající bezdrátovou technologii (např. bezdrátový telefon) mohou také způsobovat rušení bezdrátového ovladače. Odstraňte nebo přemístěte předměty či bezdrátová zařízení, které mohou způsobovat rušení bezdrátového ovladače nebo konzole. Například:

 • Mikrovlnné trouby
 • Bezdrátové telefony
 • Bezdrátové směrovače
 • Chromované čelní kryty
 • Kovové přihrádky
 • Police
 • Dvířka na skříni zábavního zařízení

Poznámka: Všechny licencované čelní kryty konzole Xbox 360 byly testovány s ohledem na interferenci a nezpůsobují rušení licencovaných bezdrátových zařízení.

Řešení 5: Znovu synchronizujte ovladač s konzolí

Je možné, že došlo ke ztrátě spojení ovladače s konzolí. Postup opětovné synchronizace s konzolí najdete v části Připojení herního ovladače ke konzoli Xbox 360.

Řešení 6: Odpojte všechny ovladače a headsety

Pokud všechny čtyři kontrolky kolem hlavního vypínače na konzoli svítí zeleně a na ovladači blikají čtyři zelené kontrolky, pravděpodobně jsou ke konzoli již připojeny čtyři ovladače. Odpojte všechny ovladače a poté připojte ovladač, u kterého docházelo k potížím.

 • Chcete-li odpojit bezdrátový ovladač, stiskněte a tři sekundy podržte tlačítko průvodce  a poté ovladač vypněte.
 • Chcete-li odpojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem, vypněte je.
 • Chcete-li odpojit kabelový ovladač nebo sluchátka s mikrofonem, odpojte příslušný kabel od konzole.

Přečtěte si další informace o připojení ovladače ke konzoli Xbox 360.

Řešení 7: Vyměňte ovladač

Pokud ovladač stále nepracuje správně, bude jej nutné vyměnit. Náhradní ovladač pro konzoli Xbox 360 si můžete objednat na stránce Podpora zařízení. Před výměnou ovladače v záruce je třeba provést registraci konzole. Viz část Nejčastější dotazy k záruce a opravám, kde ověříte délku záruky.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Bezdrátový ovladač pro Xbox 360 se odpojuje nebo jej nelze připojit“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?