Přeskočit na hlavní obsah
Sdílet tuto stránku

Nastavení a použití Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

Přehled

Zde najdete pokyny k nastavení a použití Xbox 360 bezdrátového mikrofonu.

Xbox 360 bezdrátový mikrofon je určen výhradně pro konzoli Xbox 360. Pokud potřebujete informace k použití Xbox 360 bezdrátového mikrofonu s určitou hrou, použijte příručku ke hře.

Xbox 360 bezdrátový mikrofon

Umístění kontrolek a vypínače/tlačítka pro připojení na Xbox 360 bezdrátovém mikrofonu

Nastavení Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

Před použitím Xbox 360 bezdrátového mikrofonu s konzolí Xbox 360 je třeba provést tyto kroky:

 • Vložte baterie. Mikrofon používá jen alkalické baterie nebo plně nabité nabíjecí baterie NiMH typu AA (LR6).
 • Poznámka: Mikrofon neslouží k nabíjení nabíjecích baterií. Tyto baterie je třeba nabíjet pomocí vhodné nabíječky.

 • Vytvořte bezdrátové připojení mezi mikrofonem a konzolí.

Chcete-li ovládat hru, budete potřebovat kabelový nebo bezdrátový herní ovladač (dodávaný zvlášť) propojený s konzolí.

Vložení baterií do Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

Chcete-li vložit nebo vyjmout baterie mikrofonu, postupujte takto:

 1. Opatrně otočte stínítkem mikrofonu proti větru proti směru hodinových ručiček (o čtvrt otáčky).
 2. Vysuňte stínítko proti větru z těla mikrofonu.
 3. Posunutím otevřete kryt baterie.
 4. Pokud byly nainstalovány staré baterie, vyjměte je z přihrádky na baterie.
Diagram znázorňující otevření Xbox 360 bezdrátového mikrofonu.
 1. Do přihrádky na baterie vložte dvě nové alkalické baterie nebo plně nabité nabíjecí baterie NiMH typu AA (LR6).
 2. Zavřete kryt baterií. Vraťte stínítko mikrofonu proti větru na místo.
Diagram znázorňující přišroubování horní strany mikrofonu k základně ve směru hodinových ručiček po vložení baterií.

Připojení mikrofonu ke konzoli

V závislosti na konfiguraci a podpoře hry je možné ke konzoli současně připojit až čtyři Xbox 360 bezdrátové mikrofony. Každý připojený mikrofon bude přiřazen k jednomu kvadrantu kontrolek kolem vypínače na přední straně konzole. Kvadrant se rozsvítí, jen pokud je ke konzoli připojen ovladač.

Poznámky:

 • Kvadrant se rozsvítí, jen pokud je ke konzoli připojen ovladač.
 • Pokud jsou ke konzoli připojeny čtyři mikrofony, mohou zpívat jen dva lidé. Další dva mikrofony lze používat jako bicí nástroje.

Připojte mikrofon ke konzoli podle těchto pokynů:

 1. Zapněte konzoli.
 2. Stiskněte a držte vypínač na mikrofonu, dokud kontrolky nezačnou blikat. Bude to trvat přibližně tři sekundy.
Prst, který tiskne vypínač na spodní straně Xbox 360 bezdrátového mikrofonu.
 1. Znovu stiskněte a držte vypínač na mikrofonu, dokud kontrolky nezačnou rychle blikat. Bude to trvat přibližně tři sekundy. Nyní můžete připojit mikrofon ke konzoli.
 2. Stiskněte a pak uvolněte tlačítko pro připojení na konzoli.
Prst, který tiskne tlačítko pro připojení na přední straně konzole Xbox 360 S. Prst, který tiskne tlačítko pro připojení na přední straně konzole Xbox 360 E.
 1. Na konzoli Xbox 360 S a Xbox 360 E: Jakmile kontrolka okolo vypínače na konzoli třikrát zabliká a kontrolky mikrofonu přestanou blikat, mikrofon je připojený.

  Předchozí verze konzole Xbox 360: Jakmile kontrolky okolo vypínače na konzoli postupně několikrát zablikají a kontrolky mikrofonu přestanou blikat, mikrofon je připojený.

 2. Kroky 1 až 5 zopakujte pro připojení dalších mikrofonů ke konzoli (maximálně čtyři bezdrátové mikrofony).

Poznámky:

 • Mikrofon přejde po 15 minutách nečinnosti do režimu spánku. Probudí se, jakmile jej začnete znovu používat.
 • Chcete-li mikrofon vypnout, stiskněte a uvolněte vypínač.
 • Mikrofon zůstane při příštím zapnutí konzole připojen.
 • Mikrofon nemůže být připojen k více konzolím současně. Můžete jej připojit k jiné konzoli, ale dojde k odpojení od předchozí konzole.
 • Maximální pracovní vzdálenost mikrofonu od konzole je 10 metrů. Jiné vysílače rádiových frekvencí mohou tento dosah omezit, ten mohou omezit i překážky mezi mikrofonem a konzolí.
 • Pokud je mikrofon mimo dosah bezdrátového připojení, kontrolky začnou blikat zeleně jedenkrát za sekundu a nepřestanou, dokud mikrofon nebude znovu v dosahu.

Používání Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

Držení mikrofonu

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete zpívat nebo hovořit s mikrofonem ve vzdálenosti 1 až 8 cm od úst.
 • Nefoukejte na mikrofon ani neklepejte přímo na stínítko mikrofonu proti větru.

Použití mikrofonu s jinými ovladači

 • Společně s mikrofony můžete používat až dva kabelové nebo bezdrátové ovladače.
 • Xbox 360 bezdrátový mikrofon nebude fungovat, pokud ke konzoli připojíte kabelová sluchátka s mikrofonem.
 • S výjimkou kabelových sluchátek s mikrofonem neruší Xbox 360 bezdrátový mikrofon žádné stávající připojení kabelového nebo bezdrátového příslušenství konzole Xbox 360.

Kontrolky mikrofonu

 • Integrované kontrolky ukazují po zapnutí mikrofonu následující stavy zařízení:
  • Zapnuto: Kontrolky blikají zeleně jedenkrát za sekundu.
  • Připojování: Kontrolky blikají zeleně čtyřikrát za sekundu.
  • Připojení dokončeno: Kontrolky bliknou modře a potom přestanou blikat.
 • Pokud je úroveň nabití baterie nízká, integrované kontrolky indikují následující stavy nabití baterie:
  • Nízká úroveň: Kontrolky blikají žlutě jedenkrát za tři sekundy.
  • Velmi nízká úroveň: Kontrolky blikají žlutě jedenkrát za sekundu.
 • Pokud se mikrofon dostane mimo dosah bezdrátového připojení ke konzole, kontrolky začnou blikat zeleně jedenkrát za sekundu. Kontrolky mohou také měnit barvu při hraní podporovaných her.

Čištění Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

 • Před čištěním mikrofonu vždy vyjměte baterie.
 • Xbox 360 bezdrátový mikrofon čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Pokud použijete čisticí prostředky nebo se pokusíte očistit konektory, můžete mikrofon poškodit.
 • Z mikrofonu můžete sejmout stínítko proti větru a pěnovou ochranu a umýt je zvlášť za použití slabého mýdlového roztoku. Nepoužívejte abrazivní ani čisticí prostředky.
 • Pouze stínítko proti větru a pěnovou ochranu můžete mýt ručně. Žádnou část mikrofonu neponořujte do vody. Stínítko proti větru a ochrannou pěnu nechte zcela uschnout a až potom je nasaďte zpět na mikrofon.

Řešení potíží s Xbox 360 bezdrátovým mikrofonem

Xbox 360 bezdrátový mikrofon je vypnut při přehrávání filmu na disku DVD

Když začnete přehrávat film na disku DVD, bezdrátový mikrofon se může během přehrávání filmu deaktivovat.

I když je ve většině případů bezdrátový mikrofon během přehrávání disků DVD nepotřebný, při konverzaci v rámci párty Xbox Live nemusí bezdrátový mikrofon při přehrávání disků DVD fungovat. Chcete-li pokračovat v konverzaci na párty, zastavte přehrávání disku DVD a vraťte se do ovládacího centra.

Potřebujete další nápovědu?

Požadujete-li další nápovědu k použití nebo údržbě Xbox 360 bezdrátového mikrofonu, kontaktujte podporu konzole Xbox.

Důležité: Nepředávejte konzoli Xbox 360 ani příslušenství prodejci za účelem servisu, pokud vás k tomu nevyzve zástupce podpory konzole Xbox.

 • Nepokoušejte se demontovat, servisovat nebo upravovat konzolu Xbox 360, napájecí zdroj nebo příslušenství. Při takových činnostech se vystavujete riziku vážného zranění nebo úmrtí v důsledku zásahu elektrickým proudem nebo požárem a tyto činnosti povedou k zneplatnění záruky.
 • Před použitím mikrofonu si přečtěte jeho příručku a příručky ke konzoli Xbox 360. Obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uschovejte pro pozdější použití. Náhradní příručky získáte od podpory konzole Xbox.
 • Informace o náhradních příručkách a omezené záruce, která se vztahuje na tento produkt, získáte na webu podpory konzole Xbox .

  Kopii záruky najdete také v záručním dokumentu ke konzoli Xbox 360 (svazek 2).

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení a použití Xbox 360 bezdrátového mikrofonu“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku