Nastavení a používání Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

Přehled

Tady najdete pokyny k nastavení a používání Xbox 360 bezdrátového mikrofonu.

Xbox 360 bezdrátový mikrofon je určený výhradně pro konzoli Xbox 360. Pokud potřebujete informace k používání Xbox 360 bezdrátového mikrofonu s určitou hrou, podívejte se do příručky ke hře.

Xbox 360 bezdrátový mikrofon

Umístění kontrolek a tlačítka napájení/tlačítka pro připojení na Xbox 360 bezdrátovém mikrofonu

Nastavení Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

Před použitím Xbox 360 bezdrátového mikrofonu s konzolí Xbox 360 je třeba provést tyto kroky:

 • Vložte baterie. Mikrofon používá jen alkalické baterie nebo plně nabité dobíjecí baterie NiMH typu AA (LR6).
 • Poznámka: Mikrofon neslouží k nabíjení dobíjecích baterií. Tyto baterie je třeba nabíjet pomocí vhodné nabíječky.

 • Vytvořte bezdrátové připojení mezi mikrofonem a konzolí.

K ovládání hry budete potřebovat kabelový nebo bezdrátový herní ovladač (dodávaný zvlášť) připojený ke konzoli.

Vložení baterií do Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

Chcete-li vložit nebo vyjmout baterie mikrofonu, postupujte takto:

 1. Opatrně otočte chránič mikrofonu proti nárazům vzduchu proti směru hodinových ručiček (o čtvrt otáčky).
 2. Vysuňte chránič proti nárazům vzduchu z těla mikrofonu.
 3. Posunutím otevřete kryt baterií.
 4. Pokud jsou v něm staré baterie, vyjměte je z přihrádky na baterie.
Diagram znázorňující otevření Xbox 360 bezdrátového mikrofonu
 1. Do přihrádky na baterie vložte dvě nové alkalické baterie nebo plně nabité dobíjecí baterie NiMH typu AA (LR6).
 2. Zavřete kryt baterií. Vraťte chránič mikrofonu proti nárazům vzduchu na místo.
Diagram znázorňující přišroubování horní strany mikrofonu k základně ve směru hodinových ručiček po vložení baterií

Připojení mikrofonu ke konzoli

V závislosti na konfiguraci a podpoře hry je možné ke konzoli současně připojit až čtyři Xbox 360 bezdrátové mikrofony. Každý připojený mikrofon bude přiřazen k jednomu kvadrantu kontrolek kolem tlačítka napájení na přední straně konzole. Kvadrant se rozsvítí, jen pokud je ke konzoli připojený také ovladač.

Poznámky

 • Kvadrant se rozsvítí, jen pokud je ke konzoli připojený také ovladač.
 • Pokud jsou ke konzoli připojené čtyři mikrofony, můžou zpívat jen dva lidé. Další dva mikrofony můžete používat jako bicí nástroje.

Připojte mikrofon ke konzoli podle těchto pokynů:

 1. Zapněte konzoli.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na mikrofonu, dokud kontrolky nezačnou blikat. Mělo by to trvat přibližně tři sekundy.
Prst, který chce stisknout tlačítko napájení na spodní straně Xbox 360 bezdrátového mikrofonu
 1. Znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení na mikrofonu, dokud kontrolky nezačnou rychle blikat. Mělo by to trvat přibližně tři sekundy. Nyní můžete připojit mikrofon ke konzoli.
 2. Stiskněte a pak uvolněte tlačítko pro připojení na konzoli.
Prst, který chce stisknout tlačítko pro připojení na přední straně konzole Xbox 360 S Prst, který chce stisknout tlačítko pro připojení na přední straně konzole Xbox 360 E
 1. Na konzoli Xbox 360 S a Xbox 360 E: Jakmile kontrolka okolo tlačítka napájení na konzoli třikrát zabliká a kontrolky mikrofonu přestanou blikat, je mikrofon připojený.

  Na původní konzoli Xbox 360: Jakmile kontrolky okolo tlačítka napájení na konzoli postupně několikrát zablikají a kontrolky mikrofonu přestanou blikat, je mikrofon připojený.

 2. Kroky 1 až 5 zopakujte pro připojení dalších mikrofonů ke konzoli (maximálně čtyři bezdrátové mikrofony).

Poznámky

 • Mikrofon přejde po 15 minutách nečinnosti do režimu spánku. Probudí se automaticky, jakmile ho začnete znovu používat.
 • Chcete-li mikrofon vypnout, stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.
 • Mikrofon zůstane při příštím zapnutí konzole nadále připojený.
 • Mikrofon nemůže být připojený k více konzolím současně. Můžete ho připojit k nové konzoli, ale dojde tím k odpojení od předchozí konzole.
 • Maximální pracovní vzdálenost mikrofonu od konzole je 10 metrů. Jiné vysílače rádiových frekvencí můžou tento dosah omezit a stejně tak ho můžou omezit i předměty mezi mikrofonem a konzolí.
 • Pokud je mikrofon mimo dosah bezdrátového připojení, začnou kontrolky blikat zeleně jednou za sekundu, dokud mikrofon není znovu v dosahu.

Používání Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

Držení mikrofonu

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete zpívat nebo hovořit s mikrofonem ve vzdálenosti 1 až 8 cm od úst.
 • Nefoukejte na mikrofon ani neklepejte přímo chránič mikrofonu proti nárazům vzduchu.

Používání mikrofonu s jinými ovladači

 • Společně s mikrofony můžete používat až dva kabelové nebo bezdrátové ovladače.
 • Xbox 360 bezdrátový mikrofon nebude fungovat, pokud ke konzoli připojíte kabelová sluchátka s mikrofonem.
 • S výjimkou kabelových sluchátek s mikrofonem neruší Xbox 360 bezdrátový mikrofon žádné existující připojení kabelového nebo bezdrátového příslušenství konzole Xbox 360.

Kontrolky mikrofonu

 • Integrované kontrolky ukazují po zapnutí mikrofonu následující stavy mikrofonu:
  • Zapnuto: Kontrolky blikají zeleně jednou za sekundu.
  • Připojování: Kontrolky blikají zeleně čtyřikrát za sekundu.
  • Připojení dokončeno: Kontrolky bliknou modře a potom přestanou blikat.
 • Pokud je úroveň nabití baterií nízká, indikují integrované kontrolky následující stavy nabití baterie:
  • Nízká úroveň nabití: Kontrolky blikají žlutě jedou za tři sekundy.
  • Kriticky nízká úroveň nabití: Kontrolky blikají žlutě jednou za sekundu.
 • Pokud se mikrofon dostane mimo dosah bezdrátového připojení ke konzoli, začnou kontrolky blikat zeleně jednou za sekundu. Kontrolky můžou také měnit barvu při hraní podporovaných her.

Čištění Xbox 360 bezdrátového mikrofonu

 • Před čištěním mikrofonu vždy vyjměte baterie.
 • Xbox 360 bezdrátový mikrofon čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Pokud použijete čisticí prostředky nebo se pokusíte očistit konektory, můžete mikrofon poškodit.
 • Z mikrofonu můžete sejmout chránič mikrofonu proti nárazům vzduchu a pěnovou ochranu a umýt je zvlášť vodou s trochou rozpuštěného mýdla. Nepoužívejte abrazivní ani čisticí prostředky.
 • Pouze chránič mikrofonu proti nárazům vzduchu a pěnovou ochranu můžete mýt ručně. Žádnou jinou část mikrofonu neponořujte do vody. Chránič mikrofonu proti nárazům vzduchu a ochrannou pěnu nechte zcela uschnout a až potom je nasaďte zpět na mikrofon.

Řešení potíží s Xbox 360 bezdrátovým mikrofonem

Xbox 360 bezdrátový mikrofon je vypnutý při přehrávání filmu na disku DVD

Když začnete přehrávat film na disku DVD, může se bezdrátový mikrofon během přehrávání filmu vypnout.

I když je ve většině případů bezdrátový mikrofon během přehrávání disků DVD nepotřebný, při konverzaci v rámci párty Xbox Live nemusí bezdrátový mikrofon při přehrávání disků DVD fungovat. Chcete-li pokračovat v konverzaci při párty, zastavte přehrávání disku DVD a vraťte se do ovládacího centra.

Potřebujete další pomoc?

Pokud potřebujete další pomoc s používáním nebo údržbou Xbox 360 bezdrátového mikrofonu, kontaktujte Podporu pro Xbox.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí při opravách – při otevírání nebo opravě zařízení hrozí riziko zasažení elektrickým proudem, poškození zařízení, požáru, úrazu a další rizika. Společnost Microsoft doporučuje, abyste v případě oprav zařízení vyhledali odbornou pomoc a abyste byli opatrní, pokud provádíte opravy sami.

 • Před použitím mikrofonu si přečtěte příručku k mikrofonu a příručky ke konzoli Xbox 360. Obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uschovejte pro pozdější použití. Náhradní příručky získáte od Podpory pro Xbox.
 • Informace o náhradních příručkách a omezené záruce, která se vztahuje na tento produkt, získáte na webu Podpory pro Xbox.

  Kopii záruky najdete také v záruční příručce ke konzoli Xbox 360 (svazek 2).

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení a používání Xbox 360 bezdrátového mikrofonu“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?