Nápověda k aplikaci YouTube v konzoli Xbox 360

Poznámka: Pokud potřebujete další podporu pro aplikaci YouTube, přejděte na stránku YouTube pro podporu herních konzolí.

Potíže s připojením ke službě Xbox Live

Pokud aplikace YouTube na konzoli nefunguje správně, je možné, že máte potíže s připojením. Viz část Řešení potíží s připojením konzole Xbox 360 ke službě Xbox Live.

Problémy se zvukem nebo videem v konzoli Xbox 360

Pokud konzole Xbox 360 nepřehrává obraz nebo zvuk v dobré kvalitě, přejděte k tématu Problémy se zvukem nebo obrazem konzole Xbox 360.

Aplikace YouTube nereaguje

Jestliže aplikace YouTube nereaguje, odstraňte ji a poté ji znovu nainstalujte. Postup:

 1. Z ovládacího centra Xbox přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
 2. Vyberte možnost Storage.
 3. Vyberte primární datové úložiště.
 4. Vyberte možnost Games and Apps.
 5. Najděte a vyberte aplikaci <XYZ>. Stisknutím tlačítka Y otevřete část Game Options.
 6. Vyberte možnost Delete a potom potvrďte, že chcete odstranit všechny položky související s aplikací.
 7. Vraťte se do ovládacího centra Xbox.
 8. Přejděte do nabídky Apps a potom k možnosti Browse Apps nebo Search Apps.
 9. Přejděte k aplikaci YouTube nebo ji vyhledejte a potom ji vyberte.
 10. Vyberte možnost Download a potom možnost Confirm Purchase. Aplikace se stáhne a nainstaluje.

Pokud aplikace stále nereaguje, obraťte se na podporu konzole Xbox.

Chybové zprávy

Při používání aplikace YouTube se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv.

Chyby připojení

 • Can’t connect to the YouTube Service (Nelze se připojit ke službě YouTube). Error code (Kód chyby): 0C01/8009/0304
 • Sorry, YouTube isn't available right now (Služba YouTube bohužel nyní není dostupná). Please try again later (Opakujte akci později). For more information, go to www.xbox.com/status (Další informace najdete na adrese www.xbox.com/status).

Zkuste chybu vyřešit pomocí následujícího postupu:

 1. Zkontrolujte stav služby YouTube.
 2. Pokud je služba YouTube dostupná a normálně funguje, počkejte přibližně jednu minutu a potom znovu zkuste spustit aplikaci nebo přehrát obsah.
 3. Pokud se bude i nadále zobrazovat některá z uvedených chybových zpráv, aplikaci YouTube odstraňte a potom ji znovu nainstalujte.

Pokud se nepodaří problém vyřešit pomocí žádného z doporučovaných řešení, obraťte se na podporu konzole Xbox.

Chyby účtu

 • Account pairing was not successful (Párování účtu se nezdařilo). Please try again later (Opakujte akci později).

Zkuste chybu vyřešit pomocí následujícího postupu:

 1. Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, znamená to, že účet služby YouTube nebyl úspěšně propojen se jmenovkou hráče konzole Xbox. Zkontrolujte pověření a potom pokus o aktivaci opakujte.
 2. Bude-li se vám při přihlašování tato zpráva i nadále zobrazovat, ukončete aplikaci, znovu ji spusťte a pak se zkuste přihlásit. Další nápovědu k této chybě můžete najít na stránce YouTube pro podporu herních konzolí.
 • For full access, you need a YouTube account (K plnému přístupu potřebujete účet YouTube). You need to sign in (Je nutné se přihlásit).

  Zkuste chybu vyřešit podle těchto pokynů:

  1. Chcete-li s aplikací používat účet YouTube, je nutné mít účet YouTube propojený se jmenovkou hráče, která je přidružená k vašemu účtu služby Xbox Live.

Chyby spojené s dostupností

 • Sorry, but the item you requested to view ({0}) is no longer available (Položka, kterou jste chtěli zobrazit ({0}), již není k dispozici).
 • Sorry, the item you're interested in is no longer available (Je nám líto, ale požadovaná položka již není k dispozici).
 • Sorry, this video cannot be played (Toto video bohužel nelze přehrát).
 • Sorry, but we cannot display the item you requested to view (Položku, kterou jste chtěli zobrazit, zobrazit nelze).

Zkuste chybu vyřešit pomocí následujícího postupu:

 1. Vyčkejte přibližně jednu minutu. Poté zkuste obsah přehrát znovu.
 2. Jestliže se vám bude i nadále chyba zobrazovat, vraťte se do předchozí nabídky a vyberte jiný obsah ke sledování.
Budete-li o této chybě obsahu chtít informovat pracovníky služby YouTube, obraťte se na nápovědu YouTube.

Pokud narazíte na některou z těchto chyb, odstraňte aplikaci, přejděte do obchodu Store a stáhněte nejnovější verzi.
 • Aplikace se zasekne na číselníku úvodní obrazovky načítání aplikace a poté se zobrazí zpráva „YouTube is Unavailable“ (Služba YouTube je nedostupná).
 • Nějaký obsah je zobrazen, ale namísto některých typů navigace/vyhledávání se zobrazí číselníky a zprávy „YouTube is Unavailable“ (Služba YouTube je nedostupná).
 • Aplikace se dostane na úvodní obrazovku, ale nezobrazí žádný obsah.
 • Obsah je zobrazen, ale pokusy o přehrávání končí zprávou o chybě přehrávání.
 • Obsah je zobrazen, ale pokusy o přehrávání končí přehráním videa, které informuje o chybě.

Chyby týkající se výkonu

 • The current network cannot support quality video playback (Stávající síť nepodporuje přehrávání videa ve vysoké kvalitě). The current video has been paused and you may choose to continue at a later time (Aktuální video bylo pozastaveno. Později můžete v přehrávání opět pokračovat).

Zkuste chybu vyřešit podle těchto pokynů:

 1. Přejděte k části Problémy s rychlostí připojení a odpojením, kde najdete informace o zlepšení výkonu sítě.

Chyby týkající se rodičovské správy

 • Xbox Live child accounts are not allowed to use this application (Dětské účty služby Xbox Live nemají povoleno tuto aplikaci používat).

Dětské účty služby Xbox Live nemají povoleno se na vaší konzoli přihlásit k aplikaci YouTube ani ji spustit.

 • This app provides access to unrated video content (Tato aplikace umožňuje přístup k nehodnocenému video obsahu).

Toto upozornění se zobrazí, když se k aplikaci YouTube přihlásí uživatel s účtem služby Xbox Live teenagera. Tito uživatelé mohou aplikaci YouTube používat, ale na základě své úrovně oprávnění pro prohlížení obsahu nemusí být schopni změnit nastavení bezpečnostního režimu YouTube ze striktního (Strict) na střední (Moderate), případně bezpečnostní režim zcela vypnout (Off). Aby to bylo možné, je nutné, aby v konzole změnil oprávnění pro Rodinná nastavení uživatel s účtem pro dospělé. Další informace o nastavení bezpečnostního režimu naleznete v tématu Použití bezpečnostního režimu k filtrování videí ze služby YouTube na konzoli Xbox 360.

Chyby týkající se oblastí

 • Video cannot be played in your country/region (Video nelze přehrávat ve vaší zemi/oblasti).

Držitel autorských práv na video nebo služba YouTube neumožňují přehrávat vybrané video v zemi nebo oblasti, kde žijete nebo kde byla vytvořena vaše jmenovka hráče.

Získání podpory

Podporu pro používání služby YouTube se službou Xbox Live nabízí provozovatel služby YouTube i společnost Microsoft. Níže je uveden přehled oblastí, jejichž podporu každá ze společností zajišťuje:

Podpora pro službu YouTube

nápovědě pro službu YouTube najdete následující témata:

 • zřízení účtu ve službě YouTube,
 • obsah ve službě YouTube a jeho přehrávání,
 • správa účtu ve službě YouTube.

Podpora pro konzolu Xbox

Na podporu konzole Xbox se můžete obrátit s žádostí o pomoc v těchto oblastech:

 • používání aplikace YouTube,
 • zřízení účtu služby Xbox Live,
 • účtování a služby Xbox Live.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nápověda k aplikaci YouTube v konzoli Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?