Nejčastější dotazy k přehrávání videí a zvukového obsahu na konzoli Xbox 360

Poznámka: K 15. listopadu 2015 byla ukončena služba Zune. V důsledku toho může při pokusech o streamování či stažení obsahu nebo aktualizaci služby dojít k chybám.

Přehled

Tento článek obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy k přehrávání videa a streamování zvuku/videa na konzoli Xbox 360.

Řešení

Nejčastější dotazy

Dotaz č. 1: Jaké jsou podrobné údaje o podpoře formátu AVI v konzoli Xbox 360?

Odpověď č. 1: Podrobnosti o podpoře souborů AVI na konzoli Xbox 360:

 • Přípony souborů: AVI, DIVX
 • Kontejnery:: AVI
 • Profily videa: MPEG-4 část 2, profil SSP a ASP
 • Přenosová rychlost videa: 5 Mb/s, rozlišení 1 280 x 720, 30 snímků za sekundu
 • Profily zvukových dat: Dolby Digital, 2 kanály a kanál 5.1, MP3
 • Maximální přenosová rychlost zvuku: Bez omezení
  Poznámka: Další informace naleznete u dotazu č. 11.

Dotaz č. 2: Můžete popsat podporu konzoly Xbox 360 pro standard H.264?

Odpověď č. 2: Konzola Xbox 360 nabízí následující podporu standardu H.264:

 • Přípony názvů souborů: MP4, M4V, MP4V, MOV
 • Kontejnery:: MPEG-4, QuickTime
 • Profily videa: Profily Baseline, Main a High (až do úrovně 4.1)
 • Přenosová rychlost videa: 10 Mb/s s rozlišením 1 920 x 1 080, 30 snímků za sekundu
 • Profily zvukových dat: AAC (dva kanály), LC
 • Maximální přenosová rychlost zvuku: Bez omezení
  Poznámka: Další informace naleznete u dotazu č. 11.

Dotaz č. 3: Jaká je podpora konzole Xbox 360 pro formát MPEG-4 část 2?

Odpověď č. 3: Podrobné informace o podpoře formátu MPEG-4 v konzoli Xbox 360:

 • Přípony názvů souborů: MP4, M4V, MP4V, MOV
 • Kontejnery:: MPEG-4, QuickTime
 • Profily videa: Profily SSP a ASP
 • Přenosová rychlost videa: 5 Mb/s s rozlišením 1 280 x 720, 30 snímků za sekundu
 • Profily zvukových dat: AAC (dva kanály), LC
 • Maximální přenosová rychlost zvuku: Bez omezení
  Poznámka: Další informace naleznete u dotazu č. 11.

Dotaz č. 4: Jaké jsou podrobnosti podpory konzole Xbox 360 pro formát WMV (VC-1)?

Odpověď č. 4: Podrobné informace o podpoře formátu WMV v konzoli Xbox 360:

 • Přípony názvů souborů: .wmv
 • Kontejner: ASF
 • Profily videa: WMV7 (WMV1), WMV8 (WMV2), WMV9 (WMV3), VC-1 (WVC1 nebo WMVA) – profily Simple, Main a Advanced až do úrovně 3
 • Přenosová rychlost videa: 15 Mb/s s rozlišením 1 920 x 1 080, 30 snímků za sekundu
 • Profily zvukových dat: WMA7/8, WMA 9 Pro (stereo a 5.1), WMA Lossless
 • Maximální přenosová rychlost zvuku: Bez omezení
  Poznámka: Další informace naleznete u dotazu č. 11.

Dotaz č. 5: Lze společně používat kodeky videa a zvuku mimo rámec definovaný u předchozích dotazů 1 až 4?

Odpověď č. 5: Ne. Konzole Xbox podporuje každý kodek zvuku a videa pouze v konkrétních kontejnerech, jak je definováno u dotazů 1 až 4.

Dotaz č. 6: Jak zjistit, zda soubor videa, který se pokouším přehrát, odpovídá specifikacím popsaným u dotazů 1 až 4?

Odpověď č. 6: Kodeky zvuku a videa používané v konkrétním souboru videa můžete zjistit pomocí libovolného nástroje jiných výrobců. Jeden z oblíbených nástrojů jiného výrobce pro analýzu souborů videa najdete na adrese http://www.headbands.com/gspot/.

Dotaz č. 7: Jak mohu vytvořit obsah formátu WMV, AVI, H.264 a MPEG-4? Jaké kódovací nástroje podporuje konzola Xbox 360?

Odpověď č. 7: Takový obsah můžete vytvořit pomocí mnoha dostupných aplikací jiných výrobců. Konzola Xbox 360 podporuje mnoho oblíbených kódovacích nástrojů. Například ke kódování videa do formátu WMV můžete použít nástroje Microsoft Expression Encoder nebo Windows Media Encoder.

Dotaz č. 8: Jaké konkrétní funkce profilu ASP formátu MPEG-4 konzole Xbox 360 podporuje?

Odpověď č. 8: Konzole Xbox 360 podporuje obousměrné rámce (BVOP), prokládané rámce, funkci kompenzace Quarter Pixel Motion, funkci kompenzace Global Motion a MPEG Quantization.

Dotaz č. 9: Jakými způsoby mohu přehrávat videa v konzole Xbox 360?

Odpověď č. 9: Video můžete přehrávat z vyměnitelných jednotek USB 2.0 s formátem souborů FAT32, z optických médií a prostřednictvím datových proudů z aplikace Zune a Windows Media Player 11 nebo systému Windows Home Server.

Dotaz č. 10: Jaké kodeky videa jsou podporovány při použití různých způsobů přehrávání videa v konzole Xbox 360?

Odpověď č. 10: Bližší informace najdete v následující tabulce:

Situace

Podporované kodeky

Z paměťového zařízení USB do videopřehrávače ovládacího centra Xbox 360

WMV (bez ochrany),
MPEG4
H.264
AVI

Z aplikace Windows Media Player 11 do videopřehrávače ovládacího centra Xbox 360

WMV (chráněné)
WMV (bez ochrany)
MPEG4*
*H.264*
AVI

Z aplikace Zune do videopřehrávače ovládacího centra Xbox 360

WMV (bez ochrany)
MPEG4
H.264

Ze systému Windows Home Server do videopřehrávače ovládacího centra Xbox 360

WMV (chráněné)
WMV (bez ochrany)
AVI

Z aplikace Windows Media Center do zařízení Xbox Media Center Extender

WMV (chráněné)
WMV (bez ochrany)
MPEG2

*Informace o konfiguraci aplikace Windows Media Player ke sdílení těchto typů souborů v konzoli Xbox 360 najdete u dotazu č. 32.

Dotaz č. 11: Jaké jsou skutečné hodnoty maximální přenosové rychlosti, rozlišení a počtu snímků za sekundu, které podporuje konzola Xbox 360 pro jednotlivé podporované formáty?

Odpověď č. 11: Konzola Xbox 360 nijak konkrétně neomezuje přehrávání videa na základě maximální přenosové rychlosti, rozlišení či počtu snímků za sekundu. Maximální hodnoty uvedené výše pro jednotlivé kodeky jsou výsledkem testů prováděných s různými zdroji pro přehrávání videa. Obsah s vyššími hodnotami nebude blokován, nemusí však být přehráván optimálně. Vyšší přenosové rychlosti používejte pouze na vlastní riziko.

Dotaz č. 12: Jak velká paměťová zařízení USB konzola Xbox 360 podporuje?

Odpověď č. 12: Konzola Xbox 360 podporuje paměťová zařízení s kapacitou omezenou pouze systémem souborů FAT32. Při formátování zařízení v systémech Windows Vista nebo Windows XP může mít jednotka se systémem souborů FAT32 maximální velikost 2 TB. Toto omezení můžete obejít použitím nástroje jiných výrobců nebo za použití jiného operačního systému, který dané omezení nemá. Pamatujte však, že maximální velikost jakéhokoli jednoho souboru v systému souborů FAT32 jsou 4 GB.

Dotaz č. 13: Jaká je maximální podporovaná velikost souboru videa?

Odpověď č. 13: Maximální velikost souborů AVI, MPEG-4 část 2 nebo H.264, jež je možné přehrát, jsou 4 GB. Uvedené 4 GB platí také pro maximální velikost jakéhokoli jednoho souboru, který můžete uložit na pevném disku USB se systémem souborů FAT32. Aplikace Windows Media Player 11 a Zune však podporují datové proudy souborů WMV, jež jsou větší než 4 GB.

Dotaz č. 14: Je podporován vícekanálový formát AAC 5.1?

Odpověď č. 14: Ne. Podporován je pouze dvoukanálový formát AAC. Chcete-li v konzole přehrát video s vícekanálovým zvukem 5.1, bude zapotřebí je překódovat na formát WMV se zvukem WMAPro 5.1 nebo použít kontejner AVI se zvukem Dolby Digital 5.1.

Dotaz č. 15: Jaké druhy souborů AVI jsou podporovány?

Odpověď č. 15: Konzola Xbox 360 podporuje soubory kódované podle standardu MPEG-4 část 2 s profily SSP a ASP. Tyto soubory jsou často označovány jako soubory videa Xvid nebo DivX. Řada nástrojů pro vytváření obsahu DVD, fotoaparátů a kamer umožňuje kódování souborů pomocí standardu MPEG-4. Některé soubory vytvořené pro zařízení s podporou formátu DivX také mohou zahrnovat doplňkové funkce, jako například nabídky, titulky, více zvukových stop a další. Konzola Xbox 360 se pokusí tyto soubory přehrát, nepodporuje však žádné doplňkové funkce a v některých případech nemusí daný soubor vůbec přehrát.

Dotaz č. 16: Proč nemohu přehrát některé ze starších verzí souborů DivX?

Odpověď č. 16: Konzole Xbox 360 podporuje pouze implementace kodeků kompatibilní se standardem MPEG-4. Neumožňuje tedy přehrávání souborů videa s verzí formátu starší než DivX 5.0.

Dotaz č. 17: Podporuje konzole Xbox 360 obrázky alb při procházení kolekce pomocí aplikací Windows Media Player 11 nebo Zune?

Odpověď č. 17: Konzola Xbox 360 zobrazí veškeré obrázky alb, které se zobrazují v aplikacích Windows Media Player 11 nebo Zune u jednotlivých souborů videa.

Dotaz č. 18: Podporuje konzola Xbox 360 obrázky alb při procházení kolekce na vyměnitelné jednotce USB 2.0 se systémem souborů FAT32 nebo optickém médiu?

Odpověď č. 18: Konzola Xbox 360 vyhledá u všech typů videa odpovídající soubor formátu JPG a použije jej jako obrázek alba. Například u souboru s názvem video1.avi zobrazí obrázek alba video1.jpg (pokud existuje). Jestliže takový soubor neexistuje, v případě kontejneru MP4 konzole Xbox soubor videa prohledá a zjistí, zda je v něm vložený obrázek alba, a pokud jej najde, zobrazí jej. Tento způsob však nelze použít při vysílání datového proudu z aplikace Windows Media Player 11 nebo Zune. Další informace najdete u dotazu č. 21.

Dotaz č. 19: Jaká je maximální velikost obrázku alba, kterou konzola Xbox 360 podporuje?

Odpověď č. 19: V žádné z uvedených situací nesmí velikost obrázku překročit 512 kB. Stanovené omezení tedy platí pro vložené obrázky alba v kontejneru MP4, uložené obrázky alba v samostatném kontejneru JPG i vysílání datového proudu z aplikace Windows Media Player 11 nebo Zune.

Dotaz č. 20: Jak fungují možnosti „Seřadit podle typu“ a „Seřadit podle názvu“ při procházení vlastních generovaných souborů videa?

Odpověď č. 20: Možnost „Seřadit podle typu“ je typickým zobrazením Průzkumníka Windows používaným v počítači k zobrazení souborů. Nejprve abecedně seřadí složky a následně také i soubory. Možnost „Seřadit podle názvu“ řadí všechny složky a soubory společně. Nastavení obou těchto možností řazení mají trvalou platnost a jsou spojeny s vaším profilem, a nemusíte je tedy nastavovat opakovaně. Další informace najdete u dotazu č. 21.

Dotaz č. 21: Můžete uvést příklad uspořádání videí tak, aby byly co nejlépe využity obrázky alb a struktura složek v konzole Xbox 360 pro osobní kolekci videí?

Odpověď č. 21: Následující příklad používá možnost „Seřadit podle názvu“ pro pevný disk USB připojený ke konzole Xbox 360:

 • Žánr 1 (složka)
 • Žánr 2 (složka)
  • Video 1.avi (soubor)
  • Video 1.jpg (soubor) (obrázek alba)
  • Video 2.mp4 (soubor) (obrázek alba vložený do souboru)
  • Video 3 (složka)
   • Video 3-1.wmv (soubor)
   • Video 3-2.mp4 (soubor)
   • Video 3-2.jpg (soubor) (obrázek alba)
   • Video 3-3.wmv (soubor)
   • Video 3-3.jpg (soubor) (obrázek alba)
 • Žánr 3 (složka)

Dotaz č. 22: Jak fungují režimy zobrazení?

Odpověď č. 22: K dispozici je pět režimů zobrazení: Auto, Letterbox, Full screen, Stretch a Native. K těmto režimům můžete během sledování videa přejít stisknutím tlačítka Display na dálkovém ovladači nebo tlačítka A na herním ovladači.

 • Nastavení Auto se pokusí automaticky určit nejlepší způsob zobrazení videa. Pokud se jedná o video v nízkém rozlišení, bude zvětšeno tak, aby bylo možné jej na obrazovce co nejlépe sledovat, přičemž jeho velikost bude omezena s ohledem na dosažení optimálního nastavení. Pokud je rozlišení videa vyšší, bude video zvětšeno podle obrazovky televizoru. V obou případech bude zachován poměr stran původního videa, například 4 x 3 nebo 16 x 9.
 • V režimu Letterbox se zobrazí obraz na celé obrazovce se zachováním poměru stran původního videa. Tento režim použijte, pokud chcete přepsat automatické nastavení a přizpůsobit obsah televizoru.
 • V režimu Full screen se zobrazí obraz na celé obrazovce, přičemž aplikace bude předpokládat, že se jedná o video 16 x 9 naformátované pro obrazovky 4 x 3. Toto nastavení je praktické při přehrávání staršího obsahu s poměrem stran 4 x 3 a černými pruhy zakódovanými do videa. Tento režim umožní zvětšení obrazu s eliminací černých pruhů a zobrazení videa v širokoúhlém formátu.
 • V režimu Stretch se zobrazí obraz na celé obrazovce a obsah s poměrem stran 4 x 3 se roztáhne ve vodorovném směru tak, aby vyplnil televizní obrazovku s poměrem stran 16 x 9. Toto nastavení je vhodné pro ty, kteří chtějí vždy vyplnit obrazovku televizoru bez ohledu na poměr stran obsahu. Pomocí tohoto režimu se obsah s poměrem 4 x 3 roztáhne.
 • V režimu Native se obsah zobrazí v původním rozlišení. Pomocí tohoto režimu můžete zobrazit obsah, který má velmi nízké rozlišení nebo velmi nízkou přenosovou rychlost.

Dotaz č. 23: Jak jsou ukládána nastavení režimu zobrazení?

Odpověď č. 23: Při každém sledování nového videa se vždy použije výchozí režim zobrazení Auto. Změníte-li nastavení, pak kdykoli budete sledovat totéž video, použije konzola naposledy vybrané nastavení.

Dotaz č. 24: Co je informační pruh?

Odpověď č. 24: Informační pruh na obrazovce ukazuje přesnou aktuální pozici v rámci videa a umístění kapitoly v souboru. V případě stahovaného obsahu ukazuje, kolik bylo z celého videa staženo.

Dotaz č. 25: Jak jsou určovány kapitoly?

Odpověď č. 25: Každé video je rozděleno do 10 kapitol, což umožňuje snadný pohyb v rámci videa. Pomocí tlačítka Skip se můžete posunout na další nebo předchozí kapitolu. Každá kapitola je na informačním pruhu zobrazena jako symbol zaškrtnutí.

Dotaz č. 26: Mohu se při sledování obsahu rychle posunout dopředu a dozadu nebo přeskakovat v průběhu stahování tohoto obsahu ze služby Xbox Live?

Odpověď č. 26: Můžete se posunovat v rámci té části videa, která již byla stažena. Pokud přeskočíte dopředu nebo se pokusíte sledovat obsah v části, jež ještě nebyla stažena, bude nutné vyčkat, nežli se požadovaná část obsahu načte do paměti a obnoví se normální přehrávání.

Dotaz č. 27: Existuje software jiných výrobců, který mohu použít k vysílání datového proudu z počítače do konzole Xbox 360?

Odpověď č. 27: Tým Xbox 360 provádí důkladné testy, aby zajistil bezproblémové fungování konzoly Xbox s aplikacemi Windows Media Player 11 a Zune. Pokud se rozhodnete použít software jiných výrobců, požádejte o podporu příslušného výrobce daného softwaru.

Dotaz č. 28: Jak mohu vysílat datový proud z počítače Mac?

Odpověď č. 28: Chcete-li sdílet obsah z počítače Macintosh, je zapotřebí použít řešení pro vysílání datových proudů od jiného výrobce. Společnost Microsoft nepodporuje řešení pro vysílání datových proudů jiných výrobců. Budete-li tedy potřebovat pro daný produkt podporu, obraťte se na příslušného výrobce.

Dotaz č. 29: Po aktualizaci z května 2007 přestalo správně fungovat vysílání datového proudu pomocí softwaru jiného výrobce. V čem je problém?

Odpověď č. 29: Navigace ve videu byla v rámci aktualizace z května 2007 změněna. Software jiných výrobců, který nepodporuje složky přes sdílení v síti, nefunguje správně. S žádostí o podporu se obraťte na příslušného vývojáře softwaru.

Dotaz č. 30: Jak mohu nastavit aplikaci Windows Media Player 11 nebo Zune ke sdílení médií v konzole?

Odpověď č. 30: Informace o nastavení sdílení najdete v části Podpora aplikace Windows Media Center na počítači.

Dotaz č. 31: Mám i nadále používat program Windows Media Connect (WMC) k vysílání datového proudu videa do konzole Xbox 360?

Odpověď č. 31: Program Windows Media Connect můžete používat, ale již není podporován mimo systém Windows Home Server. Chcete-li zajistit nejjednodušší správu a vysílání datových proudů obsahu do konzoly Xbox 360, doporučujeme upgradovat na aplikaci verze Windows Media Player 11 nebo použít aplikaci Zune.

Dotaz č. 32: Jak zajistit, aby aplikace Windows Media Player 11 vysílala datový proud obsahu ve formátech MPEG-4 část 2 a H.264 do konzoly?

Odpověď č. 32: Aplikace Windows Media Player 11 ve výchozím nastavení nepodporuje formáty MPEG-4 část 2 a H.264. Jako možné řešení se nabízí instalace dekodéru MP4 DirectShow jiného výrobce a import souborů formátu MPEG-4 část 2 a H.264 do knihovny. Jakmile budou soubory v knihovně, mohou být vysílány v datovém proudu do konzole a v počítači je bude možné přehrát pomocí aplikace Windows Media Player 11. Můžete ale použít i jiný způsob, a to přejmenovat soubory formátu MP4, aby měly příponu názvu souboru AVI. Díky tomu bude moci aplikace Windows Media Player 11 importovat tyto soubory do knihovny a následně je přehrát v konzole Xbox 360. Chcete-li umožnit přehrávání těchto souborů v počítači, je třeba nainstalovat do počítače požadovaný dekodér.

Dotaz č. 33: Nevidím v konzoli videosoubory z aplikace Zune. Co se stalo?

Odpověď č. 33: Přesvědčte se, zda složky obsahující videa určená ke sdílení v konzoli jsou na seznamu monitorovaných složek v aplikaci Zune.

Dotaz č. 34: Zobrazila se zpráva informující o tom, že k přehrávání obsahu je zapotřebí aktualizace médií. Při stahování aktualizace se zobrazí zpráva „The download could not be completed. (Stahování nemohlo být dokončeno.) „Please try again later. (Opakujte akci později.) Any points you used for this transaction have already been deducted from your balance and will not be deducted again. (Body použité v této transakci již byly z vašeho zůstatku odečteny a nebudou odečítány znovu.)“ společně s kódem chyby 80070005. Můžete to vysvětlit?

Odpověď č. 34: Tato chyba se zobrazí, pokud jste již dříve stáhli aktualizaci médií do jiné konzole Xbox 360 za použití téhož profilu. Pomocí určitého profilu můžete aktualizaci stáhnout pouze do jedné konzole. Toto omezení můžete obejít a aktualizaci stáhnout vytvořením dočasného bezplatného členství. Po stažení budete moci tuto aktualizaci použít s jakýmkoli profilem.

Dotaz č. 35: Proč se zobrazí zpráva „Updating content (Aktualizuje se obsah). This may take a few minutes (Tato operace může trvat několik minut). Please wait (Počkejte prosím).“, když otevřu oblast videí v konzole Xbox 360?

Odpověď č. 35: K zajištění podpory seskupování televizních a herních videí je zapotřebí aktualizovat metadata obsahu. Po dokončení daného procesu bude následné otevírání oblasti videí velmi rychlé. Při aktualizaci buďte trpěliví a počkejte, dokud aktualizace metadat obsahu neskončí.

Dotaz č. 36: Jaké jste provedli změny u volby zdroje videí, hudby a obrázků?

Odpověď č. 36: Pro každou z těchto oblastí je nyní volba zdroje nastavena na tlačítko X. Konzola Xbox 360 si zapamatuje poslední vybraný zdroj a použije jej. Také jsme odebrali přiřazení počítače z oblasti System. Místo toho se nyní zobrazuje seznam všech počítačů, k nimž se můžete připojit přímo pomocí možnosti Select Source. Díky tomu se můžete rychle přesouvat mezi sdílenými složkami aplikací Windows Media Player 11 a Zune.

Dotaz č. 37: Jak mohu přehrávat hudbu z telefonu iPhone nebo přehrávače iPod Touch?

Odpověď č. 37: Přístroje iPhone a iPod Touch bohužel používají jiný mechanismus ukládání hudby než „klasický“ přehrávač iPod. Konzole Xbox momentálně přehrávání hudby ze zařízení iPhone a iPod Touch neumožňuje. Můžete však i nadále prohlížet obrázky uložené v těchto zařízeních pomocí oblasti obrázků v ovládacím centru Xbox 360.

Dotaz č. 38: Mohu přehrávat videa ze zařízení iPod?

Odpověď č. 38: Konzola Xbox 360 nepodporuje přehrávání videí ze zařízení iPod.

Dotaz č. 39: Když se pokusím přehrát obsah s 25 nebo 50 snímky za sekundu, přes připojení VGA se nic nezobrazí. V čem je problém?

Odpověď č. 39: Toto se týká pouze konzol s režimy výstupu PAL-50 a PAL-60. Byl zjištěn problém, který neumožňuje zobrazení videa s 25 nebo 50 snímky za sekundu přes připojení VGA, pokud jste předtím připojili konzolu Xbox pomocí výstupu komponentního videa. Problém vyřešíte následujícím postupem:

 1. Připojte konzolu Xbox 360 k zobrazovacímu zařízení za použití kabelu komponentního videa.
 2. Vyberte možnost Settings a potom System.
 3. Vyberte možnost Console Settings.
 4. Vyberte možnost Display.
 5. Zvolte jiné nastavení zobrazení, než jaké se aktuálně používá. Pokud je například aktuálně zvoleno nastavení 720p, zvolte 480p.
 6. Zobrazí se posuvník s následující zprávou:
  „Your display settings have changed (Nastavení zobrazení bylo změněno). You can keep this setting or try another (Můžete použít toto nastavení nebo vyzkoušet jiné). Do you want to keep the new settings (Chcete nové nastavení zachovat)? If you keep the new settings, your TV will be tested to see if it also supports this setting at 50Hz (Pokud nové nastavení použijete, bude ověřeno, zda televizor podporuje také toto nastavení při 50 Hz).“ Vyberte možnost Yes, keep these settings.
 7. Následně bude otestován 50Hz výstup zobrazovacího zařízení. Zobrazí se posuvník s následující zprávou: „Now displaying at 50Hz (Pro obraz se nyní používá frekvence 50 Hz). Does this display appear correctly? (Vypadá obraz správně?)“ Vyberte možnost No.
  Důležité: Vyberte možnost No, i když je zobrazení správné.
 8. Znovu připojte konzolu Xbox pomocí kabelu VGA. Videa by se nyní měla přehrávat správně.

Společnost Microsoft se zříká jakékoli odpovědnosti týkající se využití jiných společností a softwaru, řešení, služeb a školení jiných výrobců uvedených na webu. Veškerý software, řešení, služby a školení jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez záruky, ledaže by ji poskytovala jiná společnost, která daný produkt vytvořila.

Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace jiných výrobců za účelem vyhledání technické podpory. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.

Další podpora

V případě potřeby další pomoci se obraťte na podporu konzoly Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nejčastější dotazy k přehrávání videí a zvukového obsahu na konzoli Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?