Instalace předchozí verze konzole Xbox 360 nebo Xbox 360 S

Poznámka: Informace o nastavení konzole Xbox 360 E naleznete v tématu Nastavení konzole Xbox 360 E.

Instalace konzole Xbox 360

Vybalení a umístění konzole

Nákres zobrazující položky, které jsou součástí balení konzole Xbox 360.

Krok 1: Vybalte konzoli

Herní systém Xbox 360 obvykle obsahuje tyto položky:

 1. Konzole
 2. A/V kabel (liší se v závislosti na balení konzole)
 3. Napájecí zdroj
 4. Napájecí kabel
 5. Bezdrátový ovladač
 6. 2 baterie AA
 7. Uživatelská příručka
 8. Drátová sluchátka s mikrofonem (liší se v závislosti na balení konzole)

Krok 2: Odstraňte ochrannou pásku

Nákres ruky, která odstraňuje ochrannou pásku z přední strany konzole Xbox 360.

Krok 3: Umístěte konzoli na vhodné místo

Vhodné umístění Nevhodné umístění
Nákres zobrazující příklad správného zapojení konzole Xbox a televizoru ve skříňce. Kolem konzole se nachází volný prostor. Nákres zobrazující příklad nesprávného zapojení konzole Xbox, protože konzole se nachází mezi ostatními předměty na polici a kolem ní není k dispozici dostatečný ventilační prostor.

Ujistěte se, že umístění konzole splňuje tyto podmínky:

 • Místo je stabilní.
 • Místo je dobře větrané, relativně chladné a není v blízkosti přímých zdrojů tepla.
 • Místo má dostatečný volný prostor. Na konzoli, pod ni nebo přímo vedle ní neumisťujte žádné předměty.

Konzoli můžete umístit svisle nebo vodorovně.

Připojení napájecího zdroje

Nákres zobrazuje napájecí zdroj konzole Xbox 360 připojený k elektrické zásuvce a ke konzoli.
 1. Nejprve připojte napájecí zdroj ke konzoli.
 2. Napájecí kabel zapojte do napájecího zdroje.
 3. Poté zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.

Připojení konzole k televizoru

Většina nových konzolových systémů je dodávána s kabelem kompozitního zvuku/videa. Tento kabel můžete použít k připojení konzole ke standardnímu televizoru nebo monitoru. Tento kabel nepodporuje obraz s vysokým rozlišením.

Pokud máte televizor HDTV, přečtěte si část Připojení konzole Xbox 360 S nebo původní konzole Xbox 360 k televizoru.

Připojení pomocí kompozitního kabelu A/V k televizoru nebo monitoru se standardním rozlišením:
Nákres zobrazuje propojení konzole Xbox 360 a televizoru pomocí kompozitního AV kabelu.
 1. Připojte A/V konektor k A/V konektoru na konzoli.
 2. Najděte A/V konektory na televizoru nebo monitoru. Připojte barevně označené konektory kompozitního zvukového kabelu ke konektorům odpovídajících barev na televizoru:
  žlutý  = kompozitní video
  červený  = pravý kanál analogového zvuku
  bílý  = levý kanál analogového zvuku
 3. Poznámka: Monofonní televizory jsou vybaveny pouze jedním zvukovým konektorem. V takovém případě připojte k televizoru jen jeden z konektorů (červený nebo bílý).

 4. Zapněte televizor a konzoli.
Úvodní obrazovka ovládacího centra Xbox

​Při zapnutí konzole a televizoru by se na displeji mělo zobrazit ovládací centrum Xbox.

 • Pokud se ovládací centrum Xbox nezobrazí, bude pravděpodobně třeba změnit nastavení vstupu videa. Chcete-li provést tuto akci, příslušné pokyny najdete v příručce k televizoru nebo zábavnímu zařízení.
 • Chcete-li dosáhnout vyšší kvality zobrazení videa, můžete změnit výchozí nastavení. Informace naleznete v části Zlepšení kvality obrazu konzole Xbox 360.
 • Chcete-li vyřešit potíže s videem, přejděte na webovou stránku Problémy se zvukem nebo videem konzole Xbox 360.

Připojení ovladače

Pokud máte kabelový ovladač, přečtěte si téma Připojení herního ovladače ke konzoli Xbox 360.

Prst, který tiskne velké tlačítko průvodce u středu ovladače konzole Xbox 360.

Připojení bezdrátového ovladače

 1. Zapněte konzoli.
 2. Do ovladače vložte baterie AA.
 3. Stiskněte a podržte středové tlačítko průvodce Xbox na ovladači, dokud se ovladač nezapne. Pokud se ovladač nezapne, zkontrolujte baterie. Používáte-li nabíjecí ovladač, ověřte, zda je ovladač nabitý.
 4. Na konzoli stiskněte a uvolněte tlačítko pro připojení.
Nákres zobrazuje prst, který tiskne malé tlačítko pro připojení na předchozí verzi konzole Xbox 360 a na konzoli Xbox 360 E. Pokud je konzole položena na výšku, tlačítko pro připojení se nachází blízko levého okraje přímo pod středem originální konzole Xbox 360. Na konzoli Xbox 360 E se nachází vlevo, blíže ke spodní části.
 1. Během 20 sekund stiskněte a uvolněte tlačítko pro připojení na ovladači.
Nákres znázorňující tlačítko pro připojení na předním okraji ovladače pro Xbox 360.

Poznámky

 • Jakmile kontrolky okolo tlačítka napájení na konzoli přestanou blikat, je ovladač připojen.
 • Ke konzoli můžete připojit maximálně čtyři ovladače.
 • Každému připojenému ovladači je přiřazena jedna ze čtyř pozic. Každá pozice odpovídá osvětlenému oddílu okolo tlačítka napájení konzole a tlačítka průvodce Xbox.
 • Informace o způsobu připojení ovladače ke konzoli Xbox 360 naleznete v tématu Připojení ovladače ke konzoli Xbox 360.

Nastavení konzole

Obrazovka jazykových možností konzole Xbox

Při prvním spuštění konzole se zobrazí výzvy:

Podle pokynů na obrazovce proveďte tyto kroky.

Nosič disku konzole Xbox 360 je otevřený a disk je vyjmut.

Vložte herní disk a můžete začít hrát.

Poznámka: Informace o postupu změny jazyka na konzoli Xbox 360 naleznete v části Ovládací centrum Xbox 360 zobrazuje text v jiném jazyce.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Instalace předchozí verze konzole Xbox 360 nebo Xbox 360 S“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?