Neočekávané vypnutí konzole Xbox 360

Konzola Xbox 360 se může neočekávaně vypnout za následujících okolností:

 • Je aktivováno nastavení Auto-Off a konzole byla neaktivní po dobu šesti hodin.
 • Teplota konzole je příliš vysoká.
 • Došlo k problému s napájecím zdrojem.

Řešení potíží

Řešení 1: Vypněte nastavení Auto-Off

 1. Spusťte konzoli Xbox 360 s prázdnou přihrádkou na disk.
 2. Přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
 3. Vyberte možnost Console Settings.
Na obrazovce System Settings je vybrána možnost „Console Settings“.
 1. Vyberte možnost Startup and Shutdown.
Na obrazovce Console Settings je vybrána možnost „Startup and Shutdown“.
 1. Zvýrazněte možnost Auto-Off. Na pravé straně obrazovky si prohlédněte nastavení.
Na obrazovce Startup and Shutdown je vybrána možnost „Auto-Off“.
 1. Pokud je nastavení Auto-Off zakázáno, přejděte ke kroku 8.
 2. Pokud je nastavení Auto-Off povoleno, vyberte možnost Auto-Off a potom vyberte možnost Disable.
Na obrazovce Auto-Off je vybrána možnost „Disable“.
 1. Vypněte konzoli. Počkejte přibližně 10 minut a potom konzoli znovu zapněte.

Pokud potíže přetrvávají, sledujte, jak dlouho je konzole zapnuta, předtím než se vypne, a poté proveďte jednu z následujících akcí:

Pokud máte předchozí verzi konzole Xbox 360

Pokud máte konzoli Xbox 360 S

Řešení 2: Nechte konzoli vychladnout

Poznámka: Máte-li konzoli Xbox 360 S, pokračujte, až přestane blikat červená kontrolka.

 1. Vypněte konzoli.
 2. Počkejte alespoň hodinu.
 3. Zapněte konzoli.

Důležité Konzola musí být umístěna v chladném a dostatečně větraném prostředí. Na konzoli, pod ni nebo přímo vedle ní neumisťujte žádné předměty.

Pokud potíže přetrvávají, podejte žádost o opravu.

Máte nějaké dotazy ohledně opravy nebo záruky? Viz téma Nejčastější dotazy k záruce a opravám.

Řešení 3: Zkontrolujte kontrolku na napájecím zdroji

Svítí zeleně nebo svítí oranžově: Napájecí zdroj je funkční. Pokud se konzole nezapne, vyzkoušejte řešení pro případ, že se konzole Xbox 360 nezapne.

Šipka ukazující na kontrolku napájecího zdroje na napájecím zdroji konzole Xbox 360.

Blikající oranžová, svítící červená nebo nerozsvícená kontrolka: Napájecí zdroj je pravděpodobně nutné vyměnit. Vyzkoušejte následující řešení:

 1. Zapojte napájecí zdroj konzole do jiné síťové zásuvky. Nepoužívejte ochranu proti přepětí.
 2. Pokud kontrolka na zdroji červeně svítí nebo oranžově bliká, odpojte jej od sítě a nechte jej 30 minut chladnout. Pak napájecí zdroj připojte zpět do zásuvky.

Pokud kontrolka na napájecím zdroji stále oranžově bliká, červeně svítí nebo pokud nesvítí vůbec, napájecí zdroj je nutné vyměnit.

Náhradní napájecí zdroj pro konzoli Xbox 360 si můžete objednat v online servisním středisku pro konzoli Xbox. Aby bylo možné napájecí zdroj vyměnit v rámci záruky, musí být konzole zaregistrována (záruka na napájecí zdroj je stejná jako záruka na konzoli).

Máte nějaké dotazy ohledně opravy nebo záruky? Viz téma Nejčastější dotazy k záruce a opravám.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Neočekávané vypnutí konzole Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?