Jedna blikající červená kontrolka na předchozí verzi konzole Xbox 360

Jedna červeně blikající kontrolka u hlavního vypínače předchozí verze konzole Xbox 360:

Jedna kontrolka u hlavního vypínače předchozí verze konzole Xbox 360 bliká červeně.

Kromě toho se na televizní obrazovce či monitoru může zobrazit následující kód chyby a zpráva:

System Error (Systémová chyba). Contact Xbox Customer Support (Obraťte se na zákaznickou podporu konzole Xbox).

Stavový kód: Exx.

Písmena „xx“ zastupují dvě číslice, které se budou lišit.

Poznámky:

Řešení

Pokuste se problém odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Odpojte a opětovně připojte kabely.

Zde je postup:

 1. Vypněte konzoli Xbox 360.
 2. Odpojte od konzoly všechny paměťové jednotky a ovladače a veškeré příslušenství.
 3. Odpojte ze zadního panelu konzoly všechna zařízení včetně napájecích kabelů a videokabelu.
Nákres zobrazuje napájecí kabel připojený k zadní straně předchozí verze konzole Xbox 360, napájecí zdroj připojený k elektrické zásuvce a krátký kabel připojený k napájecímu zdroji.

Poznámka: Nevyjímejte pevný disk.

 1. Znovu připojte napájecí zdroj.
 2. Znovu po jednom připojte všechna příslušenství a začněte ovladačem.
 3. Jakmile znovu připojíte veškeré příslušenství, zapněte konzoli.

Řešení 2: Vyjměte pevný disk.

Abyste mohli určit, zda potíže souvisejí s pevným diskem pro původní konzoli Xbox 360, je třeba disk dočasně vyjmout. Níže je uveden postup.

Poznámka: Některé konzole Xbox 360 pevný disk nemají. Pokud vaše konzole Xbox 360 nemá pevný disk, přejděte na řešení 3.

 1. Vypněte konzoli.
 2. Na horní straně konzole (nebo na levé straně v závislosti na orientaci konzole) najděte pevný disk.
Šipka ukazuje na pevný disk originální konzole Xbox 360.
 1. Stiskněte pojistku na pevném disku.
Šipka ukazuje na tlačítko uvolnění pevného disku originální konzole Xbox 360.
 1. Vyjměte pevný disk z konzoly.
Nákres zobrazuje, jak odpojit pevný disk od předchozí verze konzole Xbox 360.

Pokud se pomocí těchto kroků podařilo potíže odstranit, připojte znovu pevný disk a ověřte, že k potížím dochází pouze ve chvíli, kdy je připojen pevný disk pro Xbox 360.

Řešení 3: Odpojte paměťové jednotky a jednotky USB Flash.

Zde je postup:

 1. Vypněte konzoli Xbox 360.
 2. Odpojte veškeré paměťové jednotky a jednotky USB Flash připojené ke konzole.
 3. Zapněte konzolu.

Pokud se pomocí těchto kroků podařilo potíže odstranit, připojte znovu paměťovou jednotku či jednotku USB Flash a ověřte, že k potížím dochází pouze ve chvíli, kdy je tato jednotka připojena. Pokud se tato hypotéza potvrdí, objednejte náhradní paměťovou jednotku nebo použijte jinou jednotku USB Flash.

Další informace týkající se podpory naleznete v tématu Nejčastější dotazy k předchozí verzi konzole Xbox 360.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Jedna blikající červená kontrolka na předchozí verzi konzole Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?