Vypínač na konzoli Xbox 360 bliká červeně.

Kontrolka uprostřed vypínače konzole Xbox 360 bliká červeně.

Středová kontrolka na konzoli Xbox 360 E svítí zeleně. Středová kontrolka na konzoli Xbox 360 S bliká červeně.

Na obrazovce se také může zobrazit následující zpráva:

Varovná zpráva „Shut Down“ zobrazená v důsledku nedostatečné ventilace.

Pokud červená kontrolka na vypínači bliká, znamená to, že konzole nemá dostatečné větrání. Červená kontrolka přestane blikat, jakmile konzole vychladne.

Nechte konzolu vychladnout.

Problém vyřešíte, jestliže konzoli vypnete (pokud se nevypnula automaticky) a necháte ji vychladnout. Před opětovným zapnutím konzole vyčkejte, dokud červená kontrolka na vypínači nepřestane blikat.

Po zapnutí se může zobrazit zpráva s vysvětlením, proč se konzole vypnula, a postup, který byste měli provést, aby k tomuto problému již nedošlo.

Zpráva s vysvětlením důvodu vypnutí konzole Xbox 360 a postup, který byste měli provést, abyste se problém v budoucnu neopakoval.

Přesuňte konzoli.

Vypněte konzoli a přesuňte ji na otevřené a dobře větrané místo v dostatečné vzdálenosti od dalších elektrických zařízení. Poté konzoli znovu zapněte.

Xbox 360 E Xbox 360 S
Konzole Xbox 360 E umístěná na otevřeném a dobře větraném místě v dostatečné vzdálenosti od dalších elektrických zařízení. Konzole Xbox 360 S umístěná na otevřeném a dobře větraném místě v dostatečné vzdálenosti od dalších elektrických zařízení.

Tipy pro umístění konzole Xbox 360

  • Neumísťujte konzoli do uzavřeného prostoru. Postavte ji do otevřeného prostoru, kde je zajištěno dostatečné větrání.
  • Neumísťujte na konzoli, pod ni ani vedle ní jiná elektrická zařízení.
  • Konzola i napájecí zdroj musí být umístěny na pevném povrchu. Nepokládejte konzolu na měkký podklad (například na postel, pohovku či koberec).
  • Dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi konzolou a zdroji tepla, jako jsou větrací otvory na televizi nebo na elektrických zařízeních. Neumísťujte konzolu do blízkosti topení ani na přímé slunce.

Podejte žádost o opravu.

Pokud se bude konzole dál vypínat kvůli nedostatečnému větrání, i když je umístěná na chladném a dobře větraném místě, může být nutné ji opravit. Viz část Zajištění opravy konzole Xbox nebo senzoru Kinect.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Vypínač na konzoli Xbox 360 bliká červeně.“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?