Tři blikající červené kontrolky na originální konzoli Xbox 360

Tři blikající červené kontrolky signalizují hardwarový problém konzole Xbox 360 nebo napájecího zdroje. Abyste mohli určit, zda se potíže týkají konzole nebo napájecího zdroje konzole Xbox 360, vyzkoušejte následující řešení.

Řešení 1: Zkontrolujte kabely napájecího zdroje

Odpojte napájecí zdroj a znovu jej připojte. A to následujícím způsobem:

 1. Odpojte napájecí kabel od zadního panelu konzole.
 2. Napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky a poté od jednotky napájecího zdroje.
Šipky ukazují, že musíte odpojit napájecí kabel od konzole a napájecí zdroj od elektrické zásuvky.
 1. Znovu připojte napájecí kabel k zadnímu panelu konzoly. Poté jej zapojte zpět do síťové zásuvky a připojte jej k jednotce napájecího zdroje.
Šipky ukazují opětovné připojení napájecího kabelu a zapojení napájecího zdroje do elektrické zásuvky.
 1. Dbejte na to, aby byl zdroj na všech místech řádně zapojen.
 2. Zapněte konzoli a zkontrolujte kontrolku na napájecím zdroji.
Šipka ukazuje na zelenou kontrolku na napájecím zdroji.

Zelená kontrolka napájecího zdroje: Pokud na konzoli blikají tři červené kontrolky a svítí zelená kontrolka napájecího zdroje, je nutné nechat konzoli opravit. Na problémy indikované třemi červeně blikajícími kontrolkami se vztahuje tříletá záruční doba (od původního data zakoupení konzoly). Pokud již tříletá záruka na konzolu uplynula, můžete si nechat konzolu opravit za poplatek. Zahajte postup opravy online.

Pokud na konzole blikají čtyři červené kontrolky, zkontrolujte, zda je k portu A/V na zadním panelu konzoly připojen kabel A/V pro konzolu Xbox 360.

Červená, oranžová nebo nerozsvícená kontrolka napájecího zdroje: Vyzkoušejte následující řešení.

Řešení 2: Zkuste použít síťovou zásuvku v jiné místnosti
 1. Vypněte konzoli.
 2. Odpojte od konzole napájecí zdroj a poté napájecí zdroj odpojte od síťové zásuvky.
 3. Přemístěte konzolu a napájecí zdroj do jiné místnosti.
 4. Napájecí zdroj zapojte přímo do síťové zásuvky. Nepoužívejte ochranu proti přepětí.
 5. Připojte napájecí zdroj znovu ke konzole.
 6. Dbejte na to, aby byl zdroj na všech místech řádně zapojen.
 7. Zapněte konzolu.

  Poznámka: Pokud na konzole nyní červeně blikají čtyři kontrolky, připojte k portu A/V na zadním panelu konzoly kabel A/V pro zařízení Xbox 360.

 8. Zkontrolujte kontrolku na napájecím zdroji:

  Zelená kontrolka napájecího zdroje: Zelená barva znamená, že napájecí zdroj funguje. Může se jednat o problém s originální síťovou zásuvkou nebo ochranou proti přepětí (pokud byla použita). Před opětovným zapojením konzoly na původním místě nechte zkontrolovat síťovou zásuvku nebo použijte jinou ochranu proti přepětí.

  Kontrolka napájecího zdroje nesvítí: Problém je v napájecím zdroji pro konzolu Xbox 360. Objednejte si nový napájecí zdroj pro konzoli Xbox 360 v našem online servisním středisku. K výměně jednotky napájecího zdroje v rámci záruky je třeba registrace konzoly (záruka na napájecí zdroj je stejná jako záruka na konzolu).

  Kontrolka napájecího zdroje svítí červeně: Vyzkoušejte následující řešení.

Řešení 3: Nechte napájecí zdroj vychladnout
 1. Vypněte konzoli.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadního panelu konzole. Odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky a poté od jednotky napájecího zdroje.
 3. Připojte napájecí zdroj zpět ke konzole, připojte napájecí kabel ke zdroji, a poté zapojte napájecí kabel do jiné síťové zásuvky. Napájecí zdroj musí být umístěn na dostatečně větraném místě.
 4. Zapněte konzolu a zkontrolujte kontrolku na napájecím zdroji.

Pokud kontrolka na napájecím zdroji stále svítí červeně, je třeba vyměnit napájecí zdroj. Objednejte si nový napájecí zdroj pro konzoli Xbox 360 v našem online servisním středisku. K výměně jednotky napájecího zdroje v rámci záruky je třeba registrace konzoly (záruka na napájecí zdroj je stejná jako záruka na konzolu).

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Tři blikající červené kontrolky na originální konzoli Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?