Při pokusu o aktualizaci konzole Xbox 360 se objeví chyba xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Při pokusu o stažení aktualizace ovládacího centra Xbox do konzole Xbox 360 se zobrazí následující kód chyby a zpráva:

System update not downloadable. (Aktualizaci systému nelze stáhnout.)
Status code: (Stavový kód:) xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Poznámka: Znaky „xxxx“ představují různé číslice, které se mohou lišit.

Může to být tím, že konzole nemůže najít předchozí verzi aktualizace.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Stažení aktualizace na externí jednotku USB flash

Tento problém můžete vyřešit stažením aktualizace na externí jednotku USB flash. Aktualizaci poté nainstalujte z jednotky flash. Postup:

 1. Vezměte jednotku USB flash, na které je alespoň 90 megabajtů (MB) volného místa.
 2. Připojte jednotku USB Flash k portu USB v počítači.
  Poznámka: Jednotka USB flash musí používat souborový systém FAT32 (Windows).
 3. Stáhněte si tuto systémovou aktualizaci pro svůj kód chyby:
  xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Kliknutím na možnost Uložit uložte soubor ZIP s aktualizací konzoly do počítače.
 5. Rozbalte soubor. Používáte-li systémy Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7, rozbalte soubor ZIP dvojím kliknutím.
 6. Zkopírujte obsah souboru ZIP do kořenového adresáře jednotky USB flash.
 7. Odpojte jednotku USB flash od počítače.
 8. Pokud je v konzole disk, vyjměte jej.
 9. Vypněte konzolu.
 10. Odeberte všechna paměťová zařízení konzoly, včetně všech jednotek USB flash, externích pevných disků nebo interních pevných disků v konzole Xbox 360 E nebo Xbox 360 S.
  • Odeberte pevný disk z konzole Xbox 360 E:
   1. Vypněte konzolu.
   2. Položte konzolu do vodorovné polohy.
   3. Na pravé straně konzoly blízko zadního panelu vyhledejte pojistku krytu pevného disku.
   4. Posuňte pojistku šikmo (dolů a směrem k přední straně konzole) a současně zatažením otevřete dvířka pevného disku.
   1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
 1. Než konzolu znovu zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.
 • Odeberte pevný disk z konzoly Xbox 360 S:
  1. Vypněte konzolu.
  2. Položte konzolu do vodorovné polohy.
  3. Na pravé straně konzoly vyhledejte pojistku krytu pevného disku (blízko zadního panelu).
  4. Posuňte pojistku směrem k přední straně konzoly a otevřete kryt pevného disku.
 1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
 1. Než konzolu znovu zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.
 • Odeberte pevný disk z předchozí verze konzole Xbox 360:
  1. Vypněte konzolu.
  2. Na horní straně konzoly (nebo na levé straně v závislosti na orientaci konzoly) najděte pevný disk.
   Poznámka: Některé konzoly Xbox 360 pevný disk nemají.
 1. Stiskněte pojistku na pevném disku.
   1. Vyjměte pevný disk z konzoly.
 1. Zapojte jednotku USB flash, která obsahuje aktualizaci, k portu USB na konzole.
 2. Zapněte konzolu. Po spuštění konzole by se aktualizace softwaru měla spustit automaticky.

Řešení 2: Zjednodušení nastavení sítě

Někdy stažení aktualizace brání brána firewall na směrovači. Pokud váš směrovač takovou bránu má, musíte dočasně zjednodušit nastavení sítě. Zde je postup.

 1. Vypněte konzolu.
 2. Odpojte modem ze směrovače. Pomocí standardního kabelu sítě Ethernet připojte konzolu přímo k modemu. To umožní aktualizaci obejít bránu firewall směrovače. (K modemu by neměla být připojena jiná zařízení.)
 3. Zapněte konzolu.
 4. Stáhněte systémovou aktualizaci, kterou jste se pokoušeli stáhnout.
 5. Odpojte konzolu od modemu. Připojte modem zpátky ke směrovači a konzoli ke směrovači.

Řešení 3: Podání žádosti o opravu

Pokud výše uvedená řešení nevedou k vyřešení problému, bude nutné konzoli opravit. Viz Zajištění opravy konzole Xbox nebo senzoru Kinect.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při pokusu o aktualizaci konzole Xbox 360 se objeví chyba xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?