Při pokusu o stažení aktualizace do konzole Xbox 360 se objeví kód chyby xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Problém

Při pokusu o stažení aktualizace ovládacího centra Xbox do konzole Xbox 360 se zobrazí následující kód chyby a zpráva:

Can’t process the update. (Aktualizaci nelze provést.) If the problem persists, go to www.xbox.com/support. (Pokud problém přetrvává, přejděte na stránky www.xbox.com/support.)

Status Code (Stavový kód:) xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Poznámka: Znaky „x“ představují různé číslice.

Pokud se zobrazí tato zpráva a chybový kód, znamená to, že se konzola snaží najít předchozí verzi aktualizace, kterou se snažíte stáhnout, ale nedaří se jí to.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit následovně:

Řešení 1: Stáhnutí systémové aktualizace pro daný kód chyby

Stáhněte systémovou aktualizaci, která odpovídá chybové zprávě a kódu, který se objevil.

 1. Vezměte jednotku USB Flash, na které je minimálně 90 megabajtů (MB) volného místa.
 2. Připojte jednotku USB Flash k portu USB v počítači.
  Poznámka: Jednotka USB flash musí používat souborový systém FAT32 (Windows).
 3. Stáhněte si následující systémovou aktualizaci pro svůj kód chyby:
  xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Kliknutím na možnost Uložit uložte soubor ZIP s aktualizací konzoly do počítače.
 5. Rozbalte soubor. Používáte-li systémy Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7, rozbalte soubor ZIP dvojím kliknutím.
 6. Zkopírujte obsah souboru ZIP do kořenového adresáře jednotky USB flash.
 7. Odpojte jednotku USB flash od počítače.
 8. Pokud je v konzole disk, vyjměte jej.
 9. Vypněte konzolu.
 10. Odeberte všechna paměťová zařízení konzoly, včetně všech jednotek USB Flash, externích pevných disků nebo interních pevných disků v konzole Xbox 360 S.

Odeberte pevný disk z konzoly Xbox 360 S

 1. Vypněte konzolu.
 2. Položte konzolu do vodorovné polohy.
 3. Vyhledejte pojistku krytu pevného disku (blízko zadního panelu na pravé straně konzoly).
 4. Posuňte pojistku směrem k přední straně konzoly a otevřete kryt pevného disku.
 1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
 2. Než konzolu znovu zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.
  1. Zapojte jednotku USB flash s aktualizací do portu USB na konzole.
  2. Zapněte konzolu. Po spuštění konzoly by se měla aktualizace softwaru automaticky spustit.

  Řešení 2: Zjednodušte nastavení sítě

  Někdy brání stažení aktualizace brána firewall na směrovači. Pokud váš směrovač takovou bránu má, musíte dočasně zjednodušit nastavení sítě. Postup:

  1. Vypněte konzolu.
  2. Odpojte modem ze směrovače.
  3. Pomocí standardního kabelu sítě Ethernet připojte konzolu přímo k modemu. To umožní aktualizaci obejít bránu firewall směrovače.
   K modemu by neměla být připojena jiná zařízení.
  1. Zapněte konzoli.
  2. Stáhněte systémovou aktualizaci, kterou jste se pokoušeli stáhnout.
  3. Odpojte konzolu od modemu. Připojte modem zpátky ke směrovači a konzolu ke směrovači.

  Vedlo to k vyřešení problému?

  Ano
  Ne

  Děkujeme za zpětnou vazbu

  Díky za zpětnou vazbu!

  Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
  Získejte pomoc od komunity
  Ambassador chat image
  Chat s vyslancem
  Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

  Zašlete názor na toto téma

  255 znaků zbývá.
  Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
  Získejte pomoc od komunity
  Ambassador chat image
  Chat s vyslancem
  Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

  Kontaktujte nás

  Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při pokusu o stažení aktualizace do konzole Xbox 360 se objeví kód chyby xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?