Při pokusu o připojení konzoly Xbox nebo o stažení profilu se zobrazí chyba 831118FE

Problém

Při pokusu o přihlášení ke službě Xbox Live se zobrazí následující chyba:

831118FE

To může znamenat, že došlo k potížím s vaším účtem Microsoft nebo jmenovkou hráče.

Řešení

Řešení 1: Odstranění jmenovky hráče, vymazání mezipaměti a obnovení jmenovky hráče

Daný problém můžete odstranit pomocí následujících kroků:

 1. Odpojte veškeré příslušenství připojené ke konzole, například sluchátka s mikrofonem, klávesnici pro Xbox 360 nebo senzor Kinect.
 2. Odstraňte svůj profil. Více informací najdete v tématu Stažení, přesunutí nebo odstranění profilu konzoly Xbox 360.
 3. Vymažte systémovou mezipaměť celkem třikrát. Informace najdete v tématu Postup vymazání systémové mezipaměti konzoly Xbox 360.
 4. Obnovte jmenovku hráče. Podrobnosti najdete v tématu Stažení, přesunutí nebo odstranění profilu ve službě Xbox Live.
 5. Aktualizujte bezpečnostní prvky. Viz část Přidání a aktualizace bezpečnostních prvků vašeho účtu Microsoft.
 6. Restartujte konzolu.

Řešení 2: Vyzkoušejte přímé kabelové spojení s modemem

Pokud předchozí řešení nefungovalo, zkuste namísto připojení ke směrovači konzolu Xbox 360 připojit přímo k modemu. Postup:

 1. Ze směrovače odpojte síťový kabel spojující směrovač s konzolou Xbox (druhý konec tohoto kabelu nechejte zapojený do konzoly Xbox).
 2. Z modemu odpojte síťový kabel propojující modem se směrovačem. V tuto chvíli není se směrovačem propojena ani konzola Xbox, ani modem.
 3. Nyní připojte konzolu Xbox přímo k modemu (použijte kabel, který spojoval konzolu Xbox se směrovačem).
 4. Vypněte konzolu Xbox.
 5. Odpojte napájecí kabel od zadního panelu modemu.
 6. Po uplynutí 1 minuty připojte modem zpět a počkejte, až se u všech indikátorů obnoví normální stav.
 7. Zapněte konzolu Xbox.
 8. Zkuste se přihlásit ke službě Xbox Live a znovu stáhnout profil.

Poznámky:

 • Připojení konzoly Xbox 360 ke službě Xbox Live pomocí kabelu eliminuje možné potíže s rušením, které mohou způsobovat bezdrátová zařízení. Také pomáhá eliminovat problémy způsobené bloky překladu síťových adres (NAT).
 • Tyto kroky fungují pouze tehdy, pokud váš modem nefunguje současně jako směrovač.

Pokud se nemůžete připojit ke službě Xbox Live a stáhnout profil, problém může být v konfiguraci směrovače. Chcete-li vyřešit potíže se směrovačem, vyhledejte informace o značce a modelu vašeho směrovače na fórech s informacemi k síťovému hardwaru. Také můžete nahlédnout do části Síťové porty používané službou Xbox Live.

Řešení 3: Vyzkoušejte řešení chyby připojení ke službě Xbox Live

Pokud předchozí řešení nepomůže, zkuste kroky pro řešení potíží uvedené v části Řešení chyby připojení ke službě Xbox Live.

Řešení 4: Kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu

Pokud předchozí řešení nefunguje, o další pomoc požádejte oddělení technické podpory příslušného poskytovatele internetových služeb. Váš poskytovatel internetových služeb vám pomůže určit, jaký typ internetové služby máte a jaké případné potíže ovlivňují výkon sítě.

Poznámka: Služba Xbox Live nepodporuje bezdrátová nebo satelitní internetová připojení.

Než se obrátíte na technickou podporu, připravte si následující informace:

 • Vypište si co nejvíce informací o svém počítači a síti. Například zdokumentujte značku, model a verzi firmwaru směrovače.
 • Opište si přesné znění chybové zprávy, jež se vám zobrazuje.
 • Zapište si kroky, které jste již provedli, a výsledky a podrobnosti zjištěné během každého z kroků.

Pokud se potíže nepodaří odstranit, obraťte se na podporu konzoly Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při pokusu o připojení konzoly Xbox nebo o stažení profilu se zobrazí chyba 831118FE“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?