Při pokusu o stažení aktualizace systému konzole Xbox 360 se zobrazí chyba C000-0032

Při pokusu o stažení aktualizace systému konzole Xbox 360 se zobrazí následující kód chyby a zpráva:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0032

Can't Process the Update. (Aktualizaci nelze provést.) If the problem persists, go to www.Xbox.com/support (Pokud problémy přetrvají, přejděte na stránky www.Xbox.com/support).

Poznámka: Znaky „x“ představují různé číslice.

Znamená to, že máte potíže s připojením nebo s udržením připojení ke službě Xbox Live.

Poznámka: Pokud se vám při pokusu o stažení aktualizace systému konzole Xbox 360 zobrazí také chyba 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, znamená to, že stahování se nepodařilo dokončit. Více informací najdete v části Při pokusu o stažení aktualizace konzole Xbox se objeví kód chyby 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Řešení

  1. Zopakujte pokus o instalaci aktualizace.
  2. Pokud máte stále potíže s připojením nebo s udržením připojení ke službě Xbox Live, viz část Řešení chyby připojení ke službě Xbox Live.

Poznámka: Software konzole také můžete aktualizovat zkopírováním aktualizace na jednotku USB Flash nebo na disk. Viz téma Jak získat novou aktualizaci konzole Xbox 360.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při pokusu o stažení aktualizace systému konzole Xbox 360 se zobrazí chyba C000-0032“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?