Při pokusu o stažení aktualizace se objeví kód chyby C800-8001

Problém

Při pokusu o stažení aktualizace se může zobrazit následující kód chyby a chybová zpráva:

 • Update Failed (Aktualizace se nezdařila).
 • Can't process the update (Aktualizaci nelze provést.) If the problem persists, go to www.xbox.com/support. (Pokud problém přetrvává, přejděte na stránky www.xbox.com/support.)
 • Kód chyby xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001
 • Poznámka: Znaky „x“ představují různé číslice.

Tato chyba znamená, že stažení se nezdařilo a aktualizace konzoly nebyla nainstalována.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení:

 • Opětovné stažení aktualizace
  1. Restartujte konzolu.
  2. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce.
  3. Přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System Settings.
  4. Vyberte možnost Network Settings.
  5. Jestliže se zobrazí výzva, vyberte možnost Wired Network nebo název bezdrátové sítě.
  6. Vyberte možnost Test Xbox Live Connection.
  7. Pokud se zobrazí výzva k aktualizaci softwaru konzoly, zvolte možnost Yes.

  Pokud problém nebyl vyřešen, zkuste další řešení.

 • Kontrola připojení ke službě Xbox Live

  Máte-li potíže s připojením nebo s výpadky připojení ke službě Xbox Live, přečtěte si téma Xbox Live: Připojení ke službě Xbox Live.

  Pokud problém nebyl vyřešen, zkuste další řešení.

 • Zajištění dostatku místa v paměti

  Nejnovější aktualizace softwaru konzoly vyžaduje alespoň 190 megabajtů (MB) místa v paměti (nebo 256 MB, žijete-li v Japonsku). Nemáte-li k dispozici dostatek volného místa, přesuňte nebo odstraňte některé soubory. Další informace najdete v tématu Kopírování, přesun a odstranění uložených her, profilů a položek avatara z konzoly Xbox.

  Pokud problém nebyl vyřešen, zkuste další řešení.

 • Vymazání systémové mezipaměti

  Problém můžete vyřešit odstraněním dočasných souborů v konzole. Vymažte systémovou mezipaměť konzoly Xbox 360 a zkuste stáhnout aktualizaci znovu.

  Pokud problém nebyl vyřešen, zkuste další řešení.

 • Opětovné připojení paměťového zařízení
  • Pokud používáte paměťový modul pro Xbox 360 nebo jednotku USB flash místo pevného disku, vyjměte a znovu připojte paměťový modul či jednotku USB flash.
  • Pokud máte pevný disk, zkuste ho odebrat a potom znovu přidat.

  Po výměně paměťového zařízení pokus o aktualizaci opakujte.

  Pokud problém nebyl vyřešen, zkuste další řešení.

 • Instalace aktualizace z jednotky USB flash nebo disku

  Pokud žádné z výše uvedených řešení nevedou k odstranění problému, zkopírujte aktualizaci konzoly z počítače na jednotku USB flash nebo ji vypalte na disk CD nebo DVD. Poté aktualizaci nainstalujte do konzoly. Postup:

  • Zkopírování na jednotku USB flash

   Poznámka: Jednotka USB flash musí používat souborový systém FAT32.

   1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na počítači.
   2. Stáhněte soubor aktualizace.
   3. Kliknutím na možnost Uložit uložte soubor ZIP s aktualizací konzoly do počítače.
   4. Soubor rozbalte dvojitým kliknutím.
   5. Zkopírujte obsah souboru ZIP do kořenového adresáře jednotky USB flash.
   6. Odpojte jednotku USB flash od počítače.
   7. Zapojte jednotku USB Flash k portu USB konzoly Xbox 360.
   8. Restartujte konzolu.
   9. Po restartování konzoly se instalační program spustí automaticky. Když se zobrazí výzva k aktualizaci nového softwaru konzoly, vyberte možnost Yes.

  • Vypálení na disk CD nebo DVD

   Aktualizaci také můžete stáhnout do počítače, vypálit na disk CD nebo DVD a poté ji nainstalovat do konzoly. Postup:

   1. Do počítače stáhněte soubor aktualizace.
   2. Kliknutím na možnost Uložit uložte soubor ZIP s aktualizací konzoly do počítače.
   3. Soubor rozbalte dvojitým kliknutím.
   4. Vložte do počítače prázdný zapisovatelný disk CD nebo DVD.
   5. Zkopírujte obsah souboru ZIP do kořenového adresáře disku CD nebo DVD a vyberte příkaz pro zápis (vypálení) souborů na disk.
   6. Jakmile jsou soubory vypáleny na disk, vyjměte disk z počítače a vložte jej do diskové jednotky konzoly Xbox 360.
   7. Restartujte konzolu.
   8. Po restartování konzoly se instalační program spustí automaticky. Když se zobrazí výzva k aktualizaci nového softwaru konzoly, vyberte možnost Yes.

Pokud se po zkopírování aktualizace na jednotku flash nebo vypálení na disk a provedení pokusu o instalaci do konzoly objeví kód chyby, jako například xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (kde „x“ jsou různé číslice), obraťte se na podporu konzoly Xbox kliknutím na odkaz Kontaktujte nás ve spodní části stránky.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při pokusu o stažení aktualizace se objeví kód chyby C800-8001“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?