Při používání konzoly Xbox 360 se zobrazí chyba E75

Při použití konzoly Xbox 360 se může na televizoru nebo monitoru zobrazit následující kód chyby a chybová zpráva:

E75. System error (Systémová chyba). Contact Xbox Customer Support. (Kontaktujte zákaznickou podporu pro konzolu Xbox.) Status code (Stavový kód): E75.

Pokud se zobrazí tento kód chyby a tato chybová zpráva, může být na konzole Xbox 360 nebo na ovladači pro Xbox doprovázena blikajícími červenými kontrolkami.

To může znamenat, že v konzole Xbox 360, kterou používáte, došlo k potížím s hardwarem a je třeba ji nechat opravit.

Řešení

Daný problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení:

 • Odpojte a znovu připojte veškeré příslušenství.
  1. Vypněte konzolu a odpojte její napájecí zdroj.
  2. Odpojte všechna příslušenství, která jsou připojena k přední nebo zadní straně konzoly, včetně videokabelů, síťového kabelu a zařízení USB. Nevyjímejte pevný disk.
   • Konzola Xbox 360 E
   • Konzola Xbox 360 S
  1. Znovu připojte napájecí zdroj konzole a poté konzoli zapněte.
  2. Znovu po jednom připojte všechna příslušenství a začněte ovladačem. Poté konzolu zapněte a zkontrolujte tlačítko napájení na konzole.
   • Pokud tlačítko napájení svítí zeleně, připojte další příslušenství.
   • Konzola Xbox 360 E: Pokud bude po opětovném připojení konkrétního příslušenství kontrolka u vypínače (tlačítka pro vysunutí) svítit červeně, je dané příslušenství vadné a je nutné ho vyměnit.
   • Konzola Xbox 360 S: Pokud se tlačítko napájení po opětovném připojení konkrétního příslušenství rozsvítí červeně, je tím signalizováno, že je příslušenství vadné a je nutné ho vyměnit.
   • Originální konzola Xbox 360: Pokud po opětovném připojení konkrétního příslušenství začnou červeně blikat kontrolky kolem tlačítka napájení, je příslušenství vadné a je nutné ho vyměnit.
  3. Opakujte krok 4, dokud nebudou znovu připojena všechna příslušenství.
   • Pokud kontrolka napájení svítí po připojení všech příslušenství zeleně, mohl být problém způsoben uvolněným připojením příslušenství.
   • Pokud nebylo možné určit, že byl problém způsoben konkrétním příslušenstvím, je možné, že došlo k problému s pevným diskem a bude třeba ho z konzoly vyjmout.

  Vyjměte z konzoly Xbox 360 E pevný disk:

  1. Vypněte konzolu.
  2. Položte konzolu do vodorovné polohy.
  3. Na pravé straně konzoly blízko zadního panelu vyhledejte pojistku krytu pevného disku.
  4. Posuňte pojistku šikmo (dolů a směrem k přední straně konzole) a současně zatažením otevřete dvířka pevného disku.
  1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
  1. Než konzolu znovu zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.

  Vyjměte z konzoly Xbox 360 S pevný disk:

  1. Vypněte konzolu.
  2. Položte konzolu do vodorovné polohy.
  3. Na pravé straně konzoly vyhledejte pojistku krytu pevného disku. Nachází se blízko zadní strany konzoly.
  4. Posuňte pojistku směrem k přední straně konzoly a otevřete kryt pevného disku.
  1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
  1. Než konzolu znovu zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.

  Odebrání pevného disku z původní konzoly Xbox 360:

  1. Vypněte konzolu.
  2. Na horní straně konzoly (nebo na levé straně v závislosti na orientaci konzoly) najděte pevný disk.
   Poznámka: Některé konzoly Xbox 360 pevný disk nemají.
  1. Stiskněte pojistku na pevném disku.
  1. Vyjměte pevný disk z konzoly.
 • Odebrání jednotek USB flash

  Odeberte všechny jednotky USB flash, které jsou ke konzoli připojeny.

  Pokud předchozí řešení k vyřešení problému nevedou, bude nutné nechat senzor Kinect opravit. Viz Zajištění opravy konzole Xbox nebo senzoru Kinect.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při používání konzoly Xbox 360 se zobrazí chyba E75“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?