Při používání konzole Xbox 360 se zobrazí chyba E93

Problém

Na konzoli Xbox 360 může blikat červená kontrolka a může se zobrazit následující kód chyby a zpráva:

E93. System error. (Systémová chyba.) Contact Xbox Customer Support. (Obraťte se na zákaznickou podporu konzole Xbox.)

Status code: (Stavový kód:) E93

To může znamenat, že v konzoli Xbox 360, kterou používáte, došlo k selhání hardwaru a může být zapotřebí nechat ji opravit.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení.

 • Řešení 1a: Odpojte a znovu připojte veškeré příslušenství.
  1. Vypněte konzolu a odpojte její napájecí zdroj.
  2. Odpojte všechna příslušenství, která jsou připojena k přední nebo zadní straně konzoly, včetně videokabelů, síťového kabelu a zařízení USB. Nevyjímejte pevný disk.
  1. Znovu připojte napájecí zdroj konzoly a poté konzolu zapněte.
  2. Znovu po jednom připojte všechna příslušenství. Začněte ovladačem. Poté konzolu zapněte a zkontrolujte tlačítko napájení na konzole.
   • Pokud tlačítko napájení svítí zeleně, připojte další příslušenství.
   • Konzole Xbox 360 E nebo Xbox 360 S: Pokud se tlačítko napájení po opětovném připojení konkrétního příslušenství rozsvítí červeně, je tím signalizováno, že je příslušenství vadné a je nutné ho vyměnit.
   • Originální konzola Xbox 360: Pokud po opětovném připojení konkrétního příslušenství začnou červeně blikat kontrolky kolem tlačítka napájení, je příslušenství vadné a je nutné ho vyměnit.
  3. Opakujte krok 4, dokud nebudou znovu připojena všechna příslušenství.
   • Pokud kontrolka napájení svítí po připojení všech příslušenství zeleně, mohl být problém způsoben uvolněným připojením příslušenství.
   • Pokud nebylo možné určit, že byl problém způsoben konkrétním příslušenstvím, je možné, že došlo k problému s pevným diskem a bude třeba ho z konzoly vyjmout.
 • Řešení 1b: Odpojení pevného disku konzole

  Pokud máte konzoli Xbox 360 E:

  1. Vypněte konzoli.
  2. Položte konzoli do vodorovné polohy.
  3. Na pravé straně konzole vyhledejte pojistku krytu pevného disku. Nachází se blízko zadní strany konzoly.
  4. Posuňte pojistku šikmo (dolů a směrem k přední straně konzoly) a současně zatažením otevřete dvířka pevného disku.
  1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
  1. Než konzoli znovu zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.

  Pokud máte konzoli Xbox 360 S:

  1. Vypněte konzoli.
  2. Položte konzoli do vodorovné polohy.
  3. Na pravé straně konzole vyhledejte pojistku krytu pevného disku. Nachází se blízko zadní strany konzoly.
  4. Posuňte pojistku směrem k přední straně konzoly a otevřete kryt pevného disku.
  1. Vytáhněte pevný disk za úchop ven.
  1. Než konzoli zapnete, nezapomeňte zavřít kryt pevného disku.

  Pokud máte originální konzoli Xbox 360:

  1. Vypněte konzoli.
  2. Na horní straně konzoly (nebo na levé straně v závislosti na orientaci konzoly) najděte pevný disk.
  1. Stiskněte pojistku na pevném disku.

Vyjměte pevný disk z konzole.

Pokud problém nebyl vyřešen, zkuste další řešení.

 • Řešení 2: Odebrání jednotek USB flash
  Odeberte všechny jednotky USB flash, které jsou ke konzoli připojeny.
  Pokud problém nebyl vyřešen, zkuste další řešení.
 • Řešení 3: Žádost o opravu
  Pokud předchozí řešení daný problém nevyřešila, konzoli Xbox 360 je třeba opravit. Viz Zajištění opravy konzole Xbox nebo senzoru Kinect.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při používání konzole Xbox 360 se zobrazí chyba E93“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?