Postup konfigurace nastavení bezdrátové sítě na konzoli Xbox 360

Přehled

V tomto článku jsou uvedeny informace o konfiguraci nastavení bezdrátového připojení v konzoli Xbox 360. Jakmile provedete konfiguraci nastavení bezdrátového připojení, můžete se připojit k Internetu a ke službě Xbox Live (máte-li přístup k bezdrátové síti).

Řešení

Jakou konzoli máte?

Konzole Xbox 360 E
Konzole Xbox 360 E
Konzola Xbox 360 S Původní konzola Xbox 360
Konzola Xbox 360 S Původní konzola Xbox 360

Konzole Xbox 360 E

V konzole Xbox 360 E je integrována funkce Wi-Fi. Pokud používáte bezdrátovou síť, nic dalšího nepotřebujete.

Integrovaná funkce Wi-Fi konzole Xbox 360 E komunikuje s bezdrátovým směrovačem.
Integrovaná funkce Wi-Fi konzole Xbox 360 E komunikuje s bezdrátovým směrovačem.

Poznámka: Adaptér pro připojení konzole Xbox 360 k bezdrátové síti lze použít s konzolí Xbox 360 E. Není-li bezdrátový směrovač v blízkosti konzole, můžete zvýšit intenzitu bezdrátového signálu pomocí adaptéru pro připojení k bezdrátové síti. Když připojíte adaptér pro připojení Xbox 360 k bezdrátové síti ke konzoli Xbox 360 E, bude konzole automaticky používat tento adaptér namísto integrované funkce Wi-Fi.

Konzole Xbox 360 S

V konzoli Xbox 360 S je integrována funkce Wi-Fi. Pokud používáte bezdrátovou síť, nic dalšího nepotřebujete.

Integrovaná funkce Wi-Fi konzole Xbox 360 S komunikuje s bezdrátovým směrovačem.
Integrovaná funkce Wi-Fi konzole Xbox 360 S komunikuje s bezdrátovým směrovačem.

Poznámka: adaptér pro připojení konzole Xbox 360 k bezdrátové síti lze použít s konzolí Xbox 360 S. Není-li bezdrátový směrovač v blízkosti konzole, můžete zvýšit intenzitu bezdrátového signálu pomocí adaptéru pro připojení na bezdrátovou síť. Když připojíte adaptér pro připojení Xbox 360 na bezdrátovou síť ke konzoli Xbox 360 S, bude konzole automaticky používat tento adaptér namísto integrované funkce Wi-Fi.

Původní konzole Xbox 360

Máte-li původní konzoli Xbox 360, potřebujete k připojení konzole k bezdrátové síti Adaptér pro připojení konzole Xbox 360 k bezdrátové síti:

Adaptéry N a G pro připojení konzole Xbox 360 k bezdrátové síti
Adaptéry N a G pro připojení konzole Xbox 360 k bezdrátové síti

Další informace o použití adaptérů N a G pro připojení konzole Xbox 360 k bezdrátové síti naleznete v tématu Jak připojit adaptér pro připojení konzole Xbox 360 k bezdrátové síti.

Konfigurace nastavení bezdrátové sítě

 1. V ovládacím centru přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
 2. Vyberte možnost Network Settings.
 3. Zobrazí-li se výzva k výběru bezdrátové sítě, postupujte následovně. Jinak přejděte ke kroku 4.
  1. Vyberte název vaší bezdrátové sítě.
  2. Zadejte heslo k bezdrátové síti a vyberte položku Done. Konzole se bude automaticky připojovat ke službě Xbox Live.
   Poznámka: Pokud není název vaší bezdrátové sítě uveden, vyberte položku Advanced Options. Potom vyberte možnost Specify Unlisted Network a zadejte název bezdrátové sítě. Vyberte typ zabezpečení bezdrátové sítě: WEP, WPA nebo WPA2. Případně No Security, pokud vaše síť není chráněna heslem. Tato nastavení typu zabezpečení se musí shodovat s typem zabezpečení vaší bezdrátové sítě.
  3. Vyberte možnost Configure Network.
  4. Na kartě Basic Settings vyberte možnost Wireless Mode.
   Poznámka: pokud není bezdrátový režim k dispozici a používáte černý Adaptér N pro připojení k bezdrátové síti, zkuste použít instalační disk se softwarem dodaný spolu s adaptérem.
  5. Vyberte položku Scan for Networks.
  6. Vyberte název své bezdrátové sítě. Pokud není vaše bezdrátová síť uvedena v seznamu, vyzkoušejte jeden z následujících postupů:
   1. Vyberte možnost Specify Unlisted Network a zadejte název bezdrátové sítě. (Jinak také Service Set Identifier [SSID].).
   2. Vyberte typ zabezpečení bezdrátové sítě: WEP, WPA nebo WPA2. Případně No Security, pokud vaše síť není chráněna heslem.
    Pokud se nemůžete připojit k bezdrátové síti, zkuste zlepšit signál bezdrátové sítě / rychlost připojení.
   3. Zadejte heslo k bezdrátové síti a potom vyberte položku Done.
    Poznámka: Ujistěte se, že jste zadali správné heslo. Při zadání nesprávného hesla se konzole může připojit k bezdrátové síti, ale když otestujete připojení ke službě Xbox Live, zobrazí se chyba adresy IP.
   4. Na ovladači stiskněte tlačítko B a vyberte možnost Test Xbox Live Connection.
   5. Pokud připojení ke službě Xbox Live proběhlo úspěšně, zobrazí se tato obrazovka:

Poznámka: Jestliže se vám zobrazí chybová zpráva při spouštění testu připojení ke službě Xbox Live, viz kroky řešení potíží v části Řešení chyby připojení ke službě Xbox Live.

 1. Pokud se zobrazí výzva k aktualizaci softwaru konzole, potvrďte ji pomocí možnosti Yes.

  Poznámka: Pokud se zobrazí chyba, když se pokusíte o aktualizaci softwaru konzole, viz část Kód chyby po aktualizaci softwaru konzole.

Pokud potřebujete pomoc, když poprvé nastavujete bezdrátové připojení, viz část Řešení pro první připojení ke službě Xbox Live.

Jestliže jste se dokázali připojit bezdrátově již dříve, ale nemůžete se připojit nyní, viz část Řešení problémů s připojením ke službě Xbox Live.

Pokud se vaše bezdrátová síť neobjeví v části Available Networks, viz část Řešení pro připojení k bezdrátové síti.

Ruční konfigurace nastavení bezdrátové sítě

Při ruční konfiguraci nastavení bezdrátové sítě pro konzoli Xbox 360 postupujte podle následujících kroků.

Upozornění: Nesprávné nastavení bezdrátové sítě může mít nepříznivý vliv na výkon konzole. Doporučujeme, aby kroky prováděli jen odborníci na síť, navíc jen v případech, kdy síť vyžaduje ruční konfiguraci za účelem připojení k Internetu. Nejlepších výsledků dosáhnete ve většině případů použitím automatického nastavení.

 1. Z ovládacího centra přejděte do nabídky settings a vyberte možnost System.
 2. Vyberte možnost Network Settings.
 3. Vyberte požadovanou bezdrátovou síť.

  Budete-li vyzváni k zadání hesla nebo klíče, zadejte požadované údaje a potom vyberte možnost Done. Po skončení testu stavu sítě vyberte možnost Continue a potom vyberte svoji bezdrátovou síť.

  Poznámka: Jestliže se zobrazí chybová zpráva při spouštění testu připojení ke službě Xbox Live, viz kroky řešení potíží v části Řešení chyby připojení ke službě Xbox Live.

 4. Vyberte možnost Configure Network. Nyní můžete ručně konfigurovat nastavení IP, DNS, PPPoE a MAC adresy.

  Postupujte podle kroků níže pro nastavení, která chcete konfigurovat.

  Ruční konfigurace nastavení IP

  1. Na kartě Basic Settings vyberte možnost IP Settings.
  2. V části Edit IP Settings vyberte možnost Manual.
   • Chcete-li ručně nastavit IP adresu, vyberte možnost IP Address, zadejte IP adresu, vyberte možnost Done a potom vyberte znovu Done.
   • Chcete-li ručně nastavit masku podsítě, vyberte možnost Subnet Mask, zadejte masku podsítě, vyberte možnost Done a potom vyberte znovu Done.
   • Chcete-li ručně nastavit bránu, vyberte možnost Gateway, zadejte adresu brány, vyberte možnost Done a potom vyberte znovu Done.

  Ruční konfigurace nastavení DNS

  1. Na kartě Basic Settings vyberte možnost DNS Settings.
  2. V části Edit DNS Settings vyberte možnost Manual.
  3. Vyberte možnost Primary DNS Server, zadejte adresu primárního serveru DNS a potom vyberte možnost Done.
  4. Vyberte možnost Secondary DNS Server, zadejte adresu sekundárního serveru DNS, vyberte možnost Done a potom znovu vyberte Done.

  Ruční konfigurace nastavení PPPoE

  1. V části Configure Network vyberte kartu Additional Settings.
  2. Vyberte možnost PPPoE settings.
  3. Vyberte možnost User Name, zadejte uživatelské jméno pro komunikaci PPPoE a potom vyberte možnost Done.
  4. Vyberte možnost Password, zadejte heslo pro komunikaci PPPoE a potom vyberte možnost Done.
  5. Vyberte možnost Service Name, zadejte název služby PPPoE, vyberte možnost Done a potom znovu Done.

  Ruční konfigurace MAC adresy

  1. V části Configure Network vyberte kartu Additional Settings.
  2. Vyberte možnost Advanced settings.
  3. Vyberte možnost Alternate Mac Address, zadejte MAC adresu, vyberte možnost Done a potom znovu vyberte Done.

  Ruční konfigurace názvu hostitele

  1. V části Configure Network vyberte kartu Additional Settings.
  2. Vyberte možnost Advanced settings.
  3. Vyberte možnost Host Name, zadejte název hostitele, vyberte možnost Done a potom znovu Done.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Postup konfigurace nastavení bezdrátové sítě na konzoli Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?