Připojení konzole Xbox 360 ke službě Xbox Live pomocí počítače se systémem Windows namísto směrovače

Přehled

Pokud chcete připojit konzoli Xbox 360 ke službě Xbox Live a nemáte směrovač, můžete ji připojit k počítači se systémem Windows a použít připojení k internetu počítače.

Poznámka: Funkce sdílení připojení k internetu v systému Windows nemusí fungovat v systému Windows 8.1, pokud je síť počítače připojena pomocí protokolu PPP (Point to Point Protocol). Pokud používáte připojení pomocí protokolu PPP, bude třeba použít kabelový nebo bezdrátový směrovač. Nápovědu najdete v tématu Řešení pro první připojení ke službě Xbox Live.

Existují dva způsoby připojení ke službě Xbox Live bez použití směrovače.

Připojení ke službě Xbox Live bez použití směrovače

Použití funkce sdílení připojení k internetu v systému Windows

Pomocí funkce sdílení připojení k internetu v systému Windows můžete připojení k internetu používat v počítači i v konzoli Xbox 360. Pokud toto sdílení nastavíte, budou se moci konzole i počítač připojit k internetu současně.

Chcete-li používat funkci sdílení připojení k internetu, budete potřebovat následující:

 • Počítač se dvěma síťovými adaptéry

Poznámka: Většina přenosných počítačů je vybavena dvěma síťovými adaptéry, z nichž jeden je určen pro kabelové připojení a druhý pro připojení bezdrátové.

 • Modem USB, který je vybaven alespoň jedním připojením k síti Ethernet
 • Systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 (edice Windows 7 Starter tuto funkci nepodporuje)
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
 • Standardní kabel sítě Ethernet

Nastavení funkce sdílení připojení k internetu v systému Windows

V následujícím postupu jsou použity obrazovky ze systému Windows 7 a Windows 8. Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto kroky totožné i pro předchozí verze systému Windows.

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Do pole Prohledat programy a soubory zadejte text ncpa.cpl a stiskněte klávesu ENTER.
  Systém Windows XP: Klikněte na tlačítko Start, vyberte položku Spustit, do pole Otevřít zadejte řetězec „ncpa.cpl“ a poté klikněte na tlačítko OK.
Windows 7 Windows 8
Pole Prohledat programy a soubory ve Windows 7 Pole Hledat ve Windows 8
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na síťové připojení, které chcete sdílet, a poté klikněte na položku Vlastnosti. Sdílení je třeba nastavit pro připojení mezi počítačem a modemem, nikoli pro připojení mezi počítačem a konzolí Xbox 360.
Okno Síťová připojení s vybranou možností „Bezdrátové připojení k síti“ a zobrazenou místní nabídkou.
 1. Klikněte na kartu Sdílení. Používáte-li systém Windows XP, vyberte kartu Upřesnit.
Karta Sdílení v okně vlastností bezdrátového připojení k síti
 1. Vyberte položku Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k internetu tohoto počítače a klikněte na tlačítko OK.

 2. Počkejte, až se stav síťového připojení změní na hodnotu Sdíleno.
Okno Síťová připojení s vybranou možností „Bezdrátové připojení k síti“ a zobrazeným stavem „Sdílené“.
 1. Spusťte webový prohlížeč a zkuste se připojit k internetu. Pokud se nemůžete k internetu připojit, ověřte, zda jste v kroku 3 nastavili sdílení primárního připojení k internetu.
 2. Jeden konec kabelu sítě Ethernet zapojte do síťového portu v počítači. Opačný konec síťového kabelu zapojte do zásuvky na zadní straně konzole Xbox 360.
 3. V konzoli Xbox 360 ověřte, zda je veškeré nastavení sítě nakonfigurováno na možnost Automaticky.
  Zde je postup:
  Poznámka: Pokud se připojujete k bezdrátové síti nebo pokud jste zadali nastavení PPPoE, poznamenejte si údaje o nastavení, protože je možné, že je bude později třeba zadat.

  1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce  , přejděte k položce Settings a potom vyberte možnost System Settings.
  2. Vyberte možnost Network Settings.
  3. Pokud se zobrazí výzva, zvolte možnost Wired Network.
  4. Vyberte kartu Additional Settings.
  5. Vyberte možnost Restore to Factory defaults.

 4. Otestujte připojení ke službě Xbox Live. Postupujte následovně:
  1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce  , přejděte k položce Settings a potom vyberte možnost System Settings.
  2. Vyberte možnost Network Settings.
  3. Pokud se zobrazí výzva, zvolte možnost Wired Network.
  4. Vyberte možnost Test Xbox Live Connection.

Řešení potíží se sdílením připojení k internetu

Řešení 1: Ověřte, že je funkce sdílení připojení k Internetu v systému Windows nastavena správně.

Pokud se nezobrazuje karta Sdílení (nebo v systému Windows XP možnost Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k internetu tohoto počítače), příčiny mohou být následující:

 • Váš počítač není vybaven dvěma síťovými adaptéry. Tento problém vyřešíte instalací druhého síťového adaptéru do počítače, případně kontrolou, zda stávající síťové adaptéry fungují správně.
 • Je také možné, že se pokoušíte sdílet nesprávné síťové připojení. Tento problém odstraníte tak, že zopakujete výše uvedený krok 3 a vyberete jiné síťové připojení.

Řešení 2: Nakonfigurujte nastavení IP adresy konzoly ručně.

Pokud se zobrazí některá z následujících chybových zpráv, proveďte tyto kroky:

Can't obtain an IP address from your router or modem (Nelze zjistit adresu IP ze směrovače nebo modemu).

Your DNS server can't resolve Xbox Live server names (Server DNS nemůže přeložit názvy serverů služby Xbox Live).

 1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce  , přejděte k položce Settings a potom vyberte možnost System Settings.
 2. Vyberte možnost Network Settings.
 3. Pokud se zobrazí výzva, zvolte možnost Wired Network.
 4. Vyberte možnost Configure Network.
 5. Na kartě Basic Settings vyberte možnost IP Settings.
 6. Zvolte možnost Manual a poté IP Address.
 7. Zadejte 192.168.0.2 a vyberte možnost Done.
 8. Vyberte možnost Subnet Mask, zadejte 255.255.255.0 a vyberte možnost Done.
 9. Vyberte možnost Gateway, zadejte 192.168.0.1 a vyberte možnost Done.
 10. Na kartě Basic Settings vyberte možnost DNS Settings.
 11. Zvolte možnost Manual.
 12. Vyberte možnost Primary DNS Server.
 13. Zadejte 192.168.0.1 a vyberte možnost Done.
 14. Znovu vyberte možnost Done.
 15. Na ovladači stiskněte tlačítko B  a vyberte možnost Test Xbox Live Connection.

  Vytvoření síťového mostu

  Pokud máte přenosný počítač s kabelovým i bezdrátovým síťovým adaptérem, můžete prostřednictvím tohoto počítače připojit konzoli Xbox 360 ke službě Xbox Live. Tento typ připojení se nazývá síťový most. .

  Toto připojení je rychlé a snadné, ale v době, kdy je přenosný počítač připojen ke konzoli Xbox 360, se nelze v počítači připojit k internetu.

  Chcete-li používat síťový most, budete potřebovat následující:

  • Počítač se dvěma síťovými adaptéry
  • Systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8
   Poznámka: Edice Windows 7 Starter tuto funkci nepodporuje.
  • Vysokorychlostní připojení k internetu
  • Standardní kabel sítě Ethernet

  Nastavení síťového mostu

  Poznámka: V následujícím postupu jsou použity obrazovky ze systému Windows 7 a Windows 8. Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto kroky totožné i pro předchozí verze systému Microsoft Windows.

  1. Klikněte na tlačítko Start.
  2. Do pole Prohledat programy a soubory zadejte text ncpa.cpl a stiskněte klávesu ENTER.
   Systém Windows XP: Klikněte na tlačítko Start, vyberte položku Spustit, do pole Otevřít zadejte řetězec „ncpa.cpl“ a poté klikněte na tlačítko OK.
  Windows 7 Windows 8
  Pole Prohledat programy a soubory ve Windows 7 Pole Hledat ve Windows 8
  1. Vyberte dvě síťová připojení, která chcete přemostit. To provedete tak, že kliknete na první síťové připojení, stisknete a přidržíte klávesu CTRL a kliknete na druhé síťové připojení.
  Okno Síťová připojení s vybranou možností „Bezdrátové připojení k síti”
  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na některé z vybraných síťových připojení a klikněte na položku Přemostit připojení.
  Okno Síťová připojení s vybranou možností „Připojení k místní síti“ a zobrazenou místní nabídkou. V místní nabídce je vybrána možnost „Přemostit připojení“.
  1. Počkejte, až se zobrazí ikona nového připojení.
   Poznámka: Nová ikona bude označena popiskem Síťový most. Jakmile se tato ikona zobrazí, je nové připojení připraveno k použití.
  Okno Síťová připojení s vybranou možností „Síťový most”
  1. Jeden konec kabelu sítě Ethernet zapojte do síťového portu v přenosném počítači. Opačný konec síťového kabelu zapojte do zásuvky na zadní straně konzole Xbox 360.

  2. V konzoli Xbox 360 ověřte, zda je u všech nastavení sítě zvolena možnost Automatic.
   Postup:

  3. Poznámka: Pokud se připojujete k bezdrátové síti nebo pokud jste zadali nastavení PPPoE, poznamenejte si údaje o nastavení, protože je možné, že je bude později třeba zadat.

   1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce  , přejděte k položce Settings a potom vyberte možnost System Settings.
   2. Vyberte možnost Network Settings.
   3. Pokud se zobrazí výzva, zvolte možnost Wired Network.
   4. Vyberte kartu Additional Settings.
   5. Vyberte možnost Restore to Factory defaults.

   Tímto postupem se obnoví výchozí hodnoty síťového nastavení. Jiná nastavení konzole nebudou ovlivněna.
  4. Otestujte připojení ke službě Xbox Live. Postup:

   1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce  , přejděte k položce Settings a potom vyberte možnost System Settings.
   2. Vyberte možnost Network Settings.
   3. Pokud se zobrazí výzva, zvolte možnost Wired Network.
   4. Vyberte možnost Test Xbox Live Connection.

  Vedlo to k vyřešení problému?

  Ano
  Ne

  Děkujeme za zpětnou vazbu

  Díky za zpětnou vazbu!

  Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
  Získejte pomoc od komunity
  Ambassador chat image
  Chat s vyslancem
  Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

  Zašlete názor na toto téma

  255 znaků zbývá.
  Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
  Získejte pomoc od komunity
  Ambassador chat image
  Chat s vyslancem
  Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

  Kontaktujte nás

  Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Připojení konzole Xbox 360 ke službě Xbox Live pomocí počítače se systémem Windows namísto směrovače“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?