Přeskočit na hlavní obsah
Sdílet tuto stránku

Systémy hodnocení her používané pro konzolu Xbox 360

Můžete nastavit, jaké typy filmů na DVD bude možné přehrávat a jaké typy herního obsahu bude možné hrát na konzole Xbox 360 (Xbox 360 video game and entertainment system). Pro hry můžete vybírat úrovně rodičovské kontroly v mnoha regionech. Pro hry a filmy na DVD je můžete vybírat ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku. Další informace o tom, jak nastavit úrovně rodičovské kontroly, naleznete v návodu k použití konzoly Xbox 360.

Poznámka: Nastavení rodičovské kontroly se netýká omezení přístupu ke hrám nebo diskům DVD, které nebyly vyrobeny pro váš region.

Hodnocení her

Funkci rodičovské kontroly pro hry lze využívat v následujících zemích či oblastech (regionech):

 • Austrálie: systém hodnocení OFLC
 • Kanada: systém hodnocení ESRB
 • Evropská unie: systém hodnocení PEGI
 • Finsko: finský systém hodnocení PEGI
 • Německo: systém hodnocení USK
 • Irsko: pro konzoli Xbox 360 se používá systém hodnocení PEGI a BBFC. Pokud je na obalu hry uveden jak systém hodnocení PEGI, tak i BBFC, platí hodnocení BBFC.
 • Japonsko: systém hodnocení CERO
 • Latinská Amerika: systém hodnocení ESRB
 • Nový Zéland: systém hodnocení OFLC
 • Portugalsko: portugalský systém hodnocení PEGI
 • Jižní Afrika: systém hodnocení FPB
 • Velká Británie: pro konzoli Xbox 360 se používá systém hodnocení PEGI a BBFC. Pokud je na obalu hry uveden jak systém hodnocení PEGI, tak i BBFC, platí hodnocení BBFC.
 • USA: systém hodnocení ESRB

V těchto regionech se na obalu hry Xbox 360 vždy zobrazuje hodnocení hry.

Na obalu konzole Xbox 360 pro Koreu je uvedeno hodnocení KMRB, i když se pro konzole Xbox 360 v rámci rodičovské kontroly hodnocení KMRB nevynucuje.

Hodnocení her je uvedeno také na všech stránkách her v obchodě Xbox v těchto regionech.

Hodnocení filmu

Funkce rodičovské kontroly pro filmy na DVD lze využívat v následujících zemích či oblastech (regionech):

 • Kanada: systém hodnocení MPAA u filmů na DVD pro region 1.
 • Japonsko: pro konzoli Xbox 360 je u filmů na DVD pro region 2 podporován japonský číselný systém hodnocení.
 • USA: pro konzoli Xbox 360 je u filmů na DVD pro region 1 podporován systém hodnocení MPAA.

Systémy hodnocení

ESRB

Zkratka z anglického Entertainment Software Rating Board

Země, ve kterých se používá: Kanada, Spojené státy. Pro konzolu Xbox 360 se tento systém hodnocení používá také u her distribuovaných v Latinské Americe.

Webová stránka / další informace: http://www.esrb.org

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzolu Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • EC (děti, zkratka z anglického Early childhood)
 • E (všichni, zkratka z anglického Everyone)
 • E10 (všichni ve věku 10+, zkratka z anglického Everyone 10+)
 • T (teenageři, zkratka z anglického Teen)
 • M (dospělí, zkratka z anglického Mature)
 • RP (HN – hodnocení nedokončeno, zkratka z anglického Rating Pending)

MPAA

Zkratka z anglického Motion Picture Association of America

Země, ve kterých se používá: Kanada, Spojené státy. Filmy na DVD s regionem 1

Webová stránka / další informace: http://www.mpaa.org/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • G: Vhodné pro všechny diváky (bez věkového omezení)
 • PG: Doporučena přítomnost rodičů (bez věkového omezení)
 • PG-13: Nemusí být vhodné pro děti do 13 let.
 • R: Pro děti ve věku do 17 let je vyžadována přítomnost rodiče nebo dospělé osoby.
 • NC-17: Věkové omezení od 17 let.

PEGI

Zkratka z anglického Pan European Game Information

Země, ve kterých se používá: Belgie, Dánsko, Finsko*, Francie, Irsko*, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko*, Rakousko, Řecko, Spojené království*, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Webová stránka / další informace: http://www.pegi.info/en/index/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • 3+
 • 7+
 • 12+
 • 16+
 • 18+

*Poznámka: Systém hodnocení PEGI pro Finsko se od obecného systému hodnocení PEGI mírně odlišuje:

 • Místo minimálního věku 16 let je hranice posunuta na minimální věk 15 let.
 • Místo minimálního věku 12 let je hranice posunuta na minimální věk 11 let.

Systém hodnocení PEGI pro Portugalsko se od obecného systému hodnocení PEGI mírně odlišuje:

 • Místo minimálního věku 3 roky je hranice posunuta na minimální věk 4 roky.
 • Místo minimálního věku 7 let je hranice posunuta na minimální věk 6 let.
Ve Spojeném království a Irsku je navíc vynucováno určité hodnocení BBFC, jak je popsáno v části BBFC.

BBFC

Zkratka z anglického British Board of Film Classification

Země, ve kterých se používá: Irsko, Velká Británie

Webová stránka / další informace: http://www.bbfc.co.uk/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • U (4+): univerzální hodnocení
 • PG (8+): přítomnost rodičů (věk od 8 let)
 • 12: Divák by měl mít minimálně 12 let. Výjimkou jsou případy, kdy je sledování pro osoby mladší 12 let schváleno dospělou osobou, nebo probíhá v přítomnosti dospělé osoby.
 • 15 (15+): Divák by měl mít minimálně 15 let.
 • 18: Divák by měl mít minimálně 18 let.

Poznámka: Systém hodnocení PEGI se používá i pro Irsko a Spojené království. Proto je hodnocení pro konzoli Xbox 360 navíc k existujícím věkovým omezením systému hodnocení PEGI (3+, 7+, 12+, 16+ a 18+) doplněno o tato věková omezení systému hodnocení BBFC: 4+, 8+ a 15+.

USK

Zkratka z německého Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle

Země, ve kterých se používá: Německo

Webová stránka / další informace: http://www.usk.de

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • Všechny věkové kategorie
 • 6+
 • 12+
 • 16+
 • 18+

CERO

Zkratka z anglického Computer Entertainment Rating Organization

Země, ve kterých se používá: Japonsko

Webová stránka / další informace: http://www.cero.gr.jp

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzolu Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • Všechny věkové kategorie
 • Od 12 let
 • Od 15 let
 • Od 18 let

OFLC

Zkratka z anglického Office of Film and Literature Classification

Země, ve kterých se používá: Nový Zéland

Webová stránka / další informace: http://www.censorship.govt.nz/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzolu Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • G: Tato kategorie může být vhodná pro všechny osoby mladší 15 let. Poznáte to podle následujícího textu na obalu nebo v reklamě: „Suitable for all ages.“ (Vhodné pro všechny věkové skupiny.)
 • PG: Tato kategorie znamená, že u mladších diváků se doporučuje přítomnost rodičů nebo zákonného zástupce. Je důležité si uvědomit, že hry s hodnocením PG mohou být zaměřeny na dospělé publikum. Pokud tedy hru dovolíte hrát dítěti, měli byste se s obsahem hry nejdříve seznámit.
 • M: Tato kategorie může být vhodná pro osoby od 16 let.
 • Restricted 1318: Tato kategorie je omezena na osoby, které jsou starší, než určuje věk uvedený u kategorie.

ACB

Zkratka z anglického Australian Classification Board

Země, ve kterých se používá: Austrálie

Webová stránka / další informace: http://www.classification.gov.au/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzolu Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • G General: Tato kategorie označuje obsah vhodný pro všechny diváky. Produkty s hodnocením G mohou obsahovat klasifikovatelné prvky, jako například jazyk a témata, které jsou svou povahou velmi mírné. V některých počítačových hrách s hodnocením G však může být obsah, který není pro děti vhodný.
 • PG – Parental Guidance: Tato kategorie sice nemusí znamenat obsah závažnějšího dopadu než obsah s hodnocením G, v takto označených produktech však může být obsah, který je pro děti zavádějící nebo zneklidňující, a může být u nich vyžadována přítomnost rodičů nebo zákonných zástupců. Mohou v nich být klasifikovatelné prvky, jako například jazyk a témata, které jsou svou povahou poměrně mírné. Takovýto obsah by neměly sledovat osoby mladší 15 let bez přítomnosti rodičů nebo zákonných zástupců.
 • M – Mature: Tato kategorie může zahrnovat obsah mírné povahy a označuje obsah doporučený pro mládež ve věku od 15 let. Děti mladší 15 let mají podle zákona tento obsah povoleno sledovat, protože se jedná o kategorie sledování v přítomnosti rodičů nebo zákonného zástupce. Počítačové hry s hodnocením M však mohou obsahovat klasifikovatelné prvky, jako je násilí a nahota, které jsou svou povahou sice poměrně mírné, nejsou však vhodné pro děti do 15 let. Než se rodiče a zákonní zástupci rozhodnou, zda je konkrétní obsah v počítačové hře pro dítě vhodný, pravděpodobně si o něm budou muset zjistit více.
 • MA 15+: Tato kategorie zahrnuje poměrně explicitní obsah. Sledování obsahu s tímto hodnocením je ze zákona omezeno na osoby starší 15 let. Produkty s tímto hodnocením mohou obsahovat klasifikovatelné prvky, jako například sexuální scény a užívání drog, které jsou svou povahou poměrně explicitní. Před vypůjčením nebo zakoupením počítačové hry s hodnocením MA 15 + může být daná osoba požádána o předložení dokladu dokazujícího její věk. Děti do 15 let, které nejsou v doprovodu rodičů nebo dospělého zákonného zástupce, si obsah s hodnocením MA 15 + podle zákona nesmí zakoupit. Zákonným zástupcem musí být dospělá osoba, která má rodičovský dohled nad osobou mladší 15 let. Zákonný zástupce nesmí být mladší 18 let.

FPB

Zkratka z anglického Film and Publication Board

Země, ve kterých se používá: Jižní Afrika

Webová stránka / další informace: http://www.fpb.gov.za

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • A: vhodné pro všechny věkové skupiny
 • 13: není vhodné pro děti do 13 let
 • 16: není vhodné pro děti do 16 let
 • 18: není vhodné pro děti do 18 let

Podpora rodičovské kontroly v zemích v oblasti Pacifiku

V zemích v oblasti Pacifiku, například v Hongkongu, Tchaj-wanu, Koreji a Singapuru, se nepoužívá žádný standardně přijatý systém hodnocení her.

Pro Koreu navíc nebylo možné před uvedením konzole na trh zajistit podporu systému hodnocení KMRB v hardwaru Xbox 360. Na obalu her je však hodnocení KMRB uváděno.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Systémy hodnocení her používané pro konzolu Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku