Systémy hodnocení her používané pro konzolu Xbox 360

Můžete nastavit, jaké typy filmů na DVD bude možné přehrávat a jaké typy herního obsahu bude možné hrát na konzole Xbox 360 (Xbox 360 video game and entertainment system). Pro hry můžete vybírat úrovně rodičovské kontroly v mnoha regionech. Pro hry a filmy na DVD je můžete vybírat ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku. Další informace o tom, jak nastavit úrovně rodičovské kontroly, naleznete v návodu k použití konzoly Xbox 360.

Poznámka: Nastavení rodičovské kontroly se netýká omezení přístupu ke hrám nebo diskům DVD, které nebyly vyrobeny pro váš region.

Hodnocení her

Funkci rodičovské kontroly pro hry lze využívat v následujících zemích či oblastech (regionech):

 • Austrálie: systém hodnocení OFLC
 • Kanada: systém hodnocení ESRB
 • Evropská unie: systém hodnocení PEGI
 • Finsko: finský systém hodnocení PEGI
 • Německo: systém hodnocení USK
 • Irsko: pro konzoli Xbox 360 se používá systém hodnocení PEGI a BBFC. Pokud je na obalu hry uveden jak systém hodnocení PEGI, tak i BBFC, platí hodnocení BBFC.
 • Japonsko: systém hodnocení CERO
 • Latinská Amerika: systém hodnocení ESRB
 • Nový Zéland: systém hodnocení OFLC
 • Portugalsko: portugalský systém hodnocení PEGI
 • Jižní Afrika: systém hodnocení FPB
 • Velká Británie: pro konzoli Xbox 360 se používá systém hodnocení PEGI a BBFC. Pokud je na obalu hry uveden jak systém hodnocení PEGI, tak i BBFC, platí hodnocení BBFC.
 • USA: systém hodnocení ESRB

V těchto regionech se na obalu hry Xbox 360 vždy zobrazuje hodnocení hry.

Na obalu konzole Xbox 360 pro Koreu je uvedeno hodnocení KMRB, i když se pro konzole Xbox 360 v rámci rodičovské kontroly hodnocení KMRB nevynucuje.

Hodnocení her je uvedeno také na všech stránkách her v obchodě Xbox v těchto regionech.

Hodnocení filmu

Funkce rodičovské kontroly pro filmy na DVD lze využívat v následujících zemích či oblastech (regionech):

 • Kanada: systém hodnocení MPAA u filmů na DVD pro region 1.
 • Japonsko: pro konzoli Xbox 360 je u filmů na DVD pro region 2 podporován japonský číselný systém hodnocení.
 • USA: pro konzoli Xbox 360 je u filmů na DVD pro region 1 podporován systém hodnocení MPAA.

Systémy hodnocení

ESRB

Zkratka z anglického Entertainment Software Rating Board

Země, ve kterých se používá: Kanada, Spojené státy. Pro konzolu Xbox 360 se tento systém hodnocení používá také u her distribuovaných v Latinské Americe.

Webová stránka / další informace: http://www.esrb.org

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzolu Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • EC (děti, zkratka z anglického Early childhood)
 • E (všichni, zkratka z anglického Everyone)
 • E10 (všichni ve věku 10+, zkratka z anglického Everyone 10+)
 • T (teenageři, zkratka z anglického Teen)
 • M (dospělí, zkratka z anglického Mature)
 • RP (HN – hodnocení nedokončeno, zkratka z anglického Rating Pending)

MPAA

Zkratka z anglického Motion Picture Association of America

Země, ve kterých se používá: Kanada, Spojené státy. Filmy na DVD s regionem 1

Webová stránka / další informace: http://www.mpaa.org/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • G: Vhodné pro všechny diváky (bez věkového omezení)
 • PG: Doporučena přítomnost rodičů (bez věkového omezení)
 • PG-13: Nemusí být vhodné pro děti do 13 let.
 • R: Pro děti ve věku do 17 let je vyžadována přítomnost rodiče nebo dospělé osoby.
 • NC-17: Věkové omezení od 17 let.

PEGI

Zkratka z anglického Pan European Game Information

Země, ve kterých se používá: Belgie, Dánsko, Finsko*, Francie, Irsko*, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko*, Rakousko, Řecko, Spojené království*, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Webová stránka / další informace: http://www.pegi.info/en/index/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • 3+
 • 7+
 • 12+
 • 16+
 • 18+

*Poznámka: Systém hodnocení PEGI pro Finsko se od obecného systému hodnocení PEGI mírně odlišuje:

 • Místo minimálního věku 16 let je hranice posunuta na minimální věk 15 let.
 • Místo minimálního věku 12 let je hranice posunuta na minimální věk 11 let.

Systém hodnocení PEGI pro Portugalsko se od obecného systému hodnocení PEGI mírně odlišuje:

 • Místo minimálního věku 3 roky je hranice posunuta na minimální věk 4 roky.
 • Místo minimálního věku 7 let je hranice posunuta na minimální věk 6 let.
Ve Spojeném království a Irsku je navíc vynucováno určité hodnocení BBFC, jak je popsáno v části BBFC.

BBFC

Zkratka z anglického British Board of Film Classification

Země, ve kterých se používá: Irsko, Velká Británie

Webová stránka / další informace: http://www.bbfc.co.uk/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • U (4+): univerzální hodnocení
 • PG (8+): přítomnost rodičů (věk od 8 let)
 • 12: Divák by měl mít minimálně 12 let. Výjimkou jsou případy, kdy je sledování pro osoby mladší 12 let schváleno dospělou osobou, nebo probíhá v přítomnosti dospělé osoby.
 • 15 (15+): Divák by měl mít minimálně 15 let.
 • 18: Divák by měl mít minimálně 18 let.

Poznámka: Systém hodnocení PEGI se používá i pro Irsko a Spojené království. Proto je hodnocení pro konzoli Xbox 360 navíc k existujícím věkovým omezením systému hodnocení PEGI (3+, 7+, 12+, 16+ a 18+) doplněno o tato věková omezení systému hodnocení BBFC: 4+, 8+ a 15+.

USK

Zkratka z německého Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle

Země, ve kterých se používá: Německo

Webová stránka / další informace: http://www.usk.de

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • Všechny věkové kategorie
 • 6+
 • 12+
 • 16+
 • 18+

CERO

Zkratka z anglického Computer Entertainment Rating Organization

Země, ve kterých se používá: Japonsko

Webová stránka / další informace: http://www.cero.gr.jp

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzolu Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • Všechny věkové kategorie
 • Od 12 let
 • Od 15 let
 • Od 18 let

OFLC

Zkratka z anglického Office of Film and Literature Classification

Země, ve kterých se používá: Nový Zéland

Webová stránka / další informace: http://www.censorship.govt.nz/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzolu Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • G: Tato kategorie může být vhodná pro všechny osoby mladší 15 let. Poznáte to podle následujícího textu na obalu nebo v reklamě: „Suitable for all ages.“ (Vhodné pro všechny věkové skupiny.)
 • PG: Tato kategorie znamená, že u mladších diváků se doporučuje přítomnost rodičů nebo zákonného zástupce. Je důležité si uvědomit, že hry s hodnocením PG mohou být zaměřeny na dospělé publikum. Pokud tedy hru dovolíte hrát dítěti, měli byste se s obsahem hry nejdříve seznámit.
 • M: Tato kategorie může být vhodná pro osoby od 16 let.
 • Restricted 1318: Tato kategorie je omezena na osoby, které jsou starší, než určuje věk uvedený u kategorie.

ACB

Zkratka z anglického Australian Classification Board

Země, ve kterých se používá: Austrálie

Webová stránka / další informace: http://www.classification.gov.au/

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzolu Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • G General: Tato kategorie označuje obsah vhodný pro všechny diváky. Produkty s hodnocením G mohou obsahovat klasifikovatelné prvky, jako například jazyk a témata, které jsou svou povahou velmi mírné. V některých počítačových hrách s hodnocením G však může být obsah, který není pro děti vhodný.
 • PG – Parental Guidance: Tato kategorie sice nemusí znamenat obsah závažnějšího dopadu než obsah s hodnocením G, v takto označených produktech však může být obsah, který je pro děti zavádějící nebo zneklidňující, a může být u nich vyžadována přítomnost rodičů nebo zákonných zástupců. Mohou v nich být klasifikovatelné prvky, jako například jazyk a témata, které jsou svou povahou poměrně mírné. Takovýto obsah by neměly sledovat osoby mladší 15 let bez přítomnosti rodičů nebo zákonných zástupců.
 • M – Mature: Tato kategorie může zahrnovat obsah mírné povahy a označuje obsah doporučený pro mládež ve věku od 15 let. Děti mladší 15 let mají podle zákona tento obsah povoleno sledovat, protože se jedná o kategorie sledování v přítomnosti rodičů nebo zákonného zástupce. Počítačové hry s hodnocením M však mohou obsahovat klasifikovatelné prvky, jako je násilí a nahota, které jsou svou povahou sice poměrně mírné, nejsou však vhodné pro děti do 15 let. Než se rodiče a zákonní zástupci rozhodnou, zda je konkrétní obsah v počítačové hře pro dítě vhodný, pravděpodobně si o něm budou muset zjistit více.
 • MA 15+: Tato kategorie zahrnuje poměrně explicitní obsah. Sledování obsahu s tímto hodnocením je ze zákona omezeno na osoby starší 15 let. Produkty s tímto hodnocením mohou obsahovat klasifikovatelné prvky, jako například sexuální scény a užívání drog, které jsou svou povahou poměrně explicitní. Před vypůjčením nebo zakoupením počítačové hry s hodnocením MA 15 + může být daná osoba požádána o předložení dokladu dokazujícího její věk. Děti do 15 let, které nejsou v doprovodu rodičů nebo dospělého zákonného zástupce, si obsah s hodnocením MA 15 + podle zákona nesmí zakoupit. Zákonným zástupcem musí být dospělá osoba, která má rodičovský dohled nad osobou mladší 15 let. Zákonný zástupce nesmí být mladší 18 let.

FPB

Zkratka z anglického Film and Publication Board

Země, ve kterých se používá: Jižní Afrika

Webová stránka / další informace: http://www.fpb.gov.za

Hodnocení: pro konzoli Xbox 360 je podporováno hodnocení podle věku.

Poznámka: Pokud hodnocení není uvedeno, znamená to, že aby bylo možné hru hrát, je nutné konzoli Xbox 360 nastavit na hraní herního obsahu bez omezení.

 • A: vhodné pro všechny věkové skupiny
 • 13: není vhodné pro děti do 13 let
 • 16: není vhodné pro děti do 16 let
 • 18: není vhodné pro děti do 18 let

Podpora rodičovské kontroly v zemích v oblasti Pacifiku

V zemích v oblasti Pacifiku, například v Hongkongu, Tchaj-wanu, Koreji a Singapuru, se nepoužívá žádný standardně přijatý systém hodnocení her.

Pro Koreu navíc nebylo možné před uvedením konzole na trh zajistit podporu systému hodnocení KMRB v hardwaru Xbox 360. Na obalu her je však hodnocení KMRB uváděno.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Systémy hodnocení her používané pro konzolu Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?