Nastavení rodičovské správy na konzoli Xbox 360

Přehled

Konzole Xbox 360 vám umožní přizpůsobit a spravovat přístup vaší rodiny k hrám, filmům a televiznímu obsahu. Rodičovskou správu konzole Xbox 360 lze používat ke správě konzole a přístupu k obsahu služby Xbox Live, včetně těchto možností přístupu:

 • Které hry lze hrát.
 • Které filmy a TV programy lze sledovat.
 • Jak dlouho může každý člen rodiny konzoli využívat denně nebo týdně.
 • Zda má některý člen rodiny přístup ke službě Xbox Live.

Poznámky:

Na této stránce

Jak zapnu rodičovskou správu konzoly Xbox 360?

Rodičovskou správu pro konzoli Xbox 360 můžete nastavit pomocí konzole nebo stránkách služby Xbox Live pomocí počítače.

V následujícím videu se dozvíte o rodičovské správě.

Podívejte se na video „Jak zapnu rodičovskou správu“.

Rodičovská správa je rozdělena do dvou skupin: správa konzole a nastavení zabezpečení online a ochrana osobních údajů. Správa konzole je umístěna v Rodinných nastaveních nebo v Rodinném centru na vaší konzoli (závisí na typu členství Xbox Live).

Nastavení rodičovské správy v konzoli Xbox 360

 1. V konzoli přejděte do nabídky Settings a poté vyberte možnost Family.
Na obrazovce hlavních nastavení konzole Xbox je zvýrazněna dlaždice „Family”.
 1. Vyberte jmenovku hráče dítěte, jehož nastavení chcete spravovat.
 2. V nabídce Privacy & Online Settings vyberte možnost Change Settings.
 3. Aktualizujte nastavení a poté je uložte zavřením obrazovky.

Nastavení rodičovské správy pomocí počítače

 1. Přihlaste se k účtu Xbox.
 2. Klepněte nebo klikněte na položku Můj účet.
 3. Klepněte nebo klikněte na položku Security, family & forums.
 4. Klepněte nebo klikněte na položku Zabezpečení online konzole Xbox 360 a potom vyberte účet, který chcete upravit. (Avatar vašeho dítěte se zobrazí vedle vašeho.)
 5. Vyberte možnost Povoleno nebo Blokováno vedle oblastí, ke kterým chcete omezit nebo povolit přístup, a pak klepněte nebo klikněte na možnost Uložit.

Co mohu na konzole kontrolovat?

Na konzole Xbox 360 můžete řídit následující:

 • Ratings and Content: Toto nastavení vám umožní omezit obsah her a videí na základě hodnocení. Můžete také nastavit, zda bude na této konzole přehráván nehodnocený či explicitní obsah.
  Tip: Můžete nastavit výjimky pro jednotlivé hry, které jsou mimo vámi nastavená hodnotící omezení.
 • Family Timer: Toto nastavení umožňuje nastavit maximální dobu, po kterou může být konzole denně či týdně používána.
 • Xbox Live Access: Toto nastavení umožňuje určit, zda má mít vaše rodina prostřednictvím konzole přístup ke službě Xbox Live.
 • Xbox Live Membership Creation: Toto nastavení umožňuje určit, zda má být možné prostřednictvím konzole vytvořit nové členství služby Xbox Live.
 • Change Pass Code: Toto nastavení umožňuje změnit váš přístupový kód.
 • Reset to Default Settings: Toto nastavení umožňuje obnovit nastavení na původní hodnoty nastavené výrobcem.

Jak si mohu změnit přístupový kód do konzoly?

Změna přístupového kódu:

 1. V konzoli přejděte do nabídky Settings a poté vyberte možnost Family.
 2. Zadejte čtyřmístný přístupový kód.
 3. Vyberte možnost Change Pass Code.
 4. Vyberte možnost Change Pass Code ještě jednou.
 5. Dvakrát zadejte nový čtyřmístný přístupový kód.
 6. Vyberte možnost Done.
 7. Vyberte možnost Save and Exit.

Co mám dělat, když jsem zapomněl přístupový kód, který jsem nastavil pro rodičovskou správu?

Pokud jste zapomněli přístupový kód, můžete jej nastavit znovu zadáním odpovědi na otázku k přístupovému kódu, kterou jste nastavili u rodičovské správy. Postup:

 1. V konzoli přejděte do nabídky Settings a poté vyberte možnost Family.
 2. Vyberte nastavení kontroly obsahu, které chcete změnit.
 3. Po zobrazení výzvy zadejte přístupový kód (i když není správný).
 4. Po zobrazení upozornění, že přístupový kód není platný, vyberte možnost Reset Pass Code.
 5. Až se zobrazí otázka na přístupový kód, zadejte pomocí ovladače nebo klávesnice odpověď a potom vyberte možnost Done.

Pokud si na odpověď na otázku k přístupovému kódu nemůžete vzpomenout, budete muset kontaktovat podporu konzole Xbox.

Jak na konzoli nastavím rodinný časovač?

V následujícím videu se dozvíte o funkci rodinného časovače.

Podívejte se na video „Nastavení funkce Family Timer za účelem omezení času stráveného u obrazovky“.

Nastavení Family Timer omezuje dobu, po kterou může rodina konzoli denně nebo týdně používat. Členové rodiny mohou stisknutím tlačítka průvodce na ovladači konzole Xbox zobrazit zbývající čas. Po vypršení časového limitu se konzola vypne a znovu ji bude možné zapnout až poté, co se rodinný časovač následující den či týden automaticky resetuje.

Nastavení rodinného časovače

 1. V konzoli přejděte do nabídky Settings a poté vyberte možnost Family.
 2. Chcete-li zapnout funkci Console Safety, zvolte možnost On.
 3. Pomocí ovladače zadejte čtyřmístný přístupový kód.
 4. Zvolte možnost Family Timer.
 5. Vyberte si, zda chcete na časovači nastavit Daily (denní) nebo Weekly (týdenní) limit.
 6. Posuňte se dolů na časové období a posunutím levé páčky snižte nebo zvyšte hodnotu časového období a vyberte možnost Continue.
 7. Vyberte možnost Save and Exit.

Pokud je rodinný časovač zapnutý, před vypršením časového limitu se zobrazí oznámení o zbývajícím čase: 1 hodina, 30 minut, 15 minut a 5 minut. Hráči tak budou dostatečně dopředu upozorněni, aby mohli uložit hru. Pokud se však jedno z těchto oznámení zobrazí, můžete po zadání přístupového kódu přidat čas či úplně zakázat časovač.

Přidání času nebo pozastavení rodinného časovače

 1. Jakmile se na obrazovce zobrazí upozornění rodinného časovače, stiskněte tlačítko průvodce, čímž zobrazíte možnosti rodinného časovače.
 2. Pomocí ovladače zadejte svůj přístupový kód.
 3. Přidejte více času, pozastavte časovač nebo konzolu vypněte.

Poznámka: Další informace o ovládání služby Xbox Live najdete v části Nastavení online zabezpečení a ochrany osobních údajů konzole Xbox 360.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení rodičovské správy na konzoli Xbox 360 “, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?