Při práci s aplikací Windows Media Center v konzoli Xbox 360 se zobrazí chybová zpráva „Session Terminated“ (Relace ukončena)

Problém

Když se pokusíte připojit konzolu Xbox 360 k počítači se spuštěnou aplikací Microsoft Windows Media Center, může se zobrazit následující chybová zpráva:

Chybová zpráva konzoly Xbox 360: Session Terminated (Relace byla ukončena)

Může to znamenat, že toto zařízení bylo odpojeno jiným uživatelem nebo počítačem s aplikací Windows Media Center.

Řešení

Je možné, že pevný disk počítače používá dynamický disk. Zařízení Media Center Extender, jako je například konzola Xbox 360, s konfigurací dynamického disku nefungují. Je třeba použít základní disky.

Vyzkoušejte tato řešení v uvedeném pořadí.

Řešení 1: Zakázání služeb odesílání oznámení

Programy, které jsou v systému spuštěny, se mohou pokoušet odesílat zprávy do konzoly Xbox 360 během relace s aplikací Media Center. Neoprávněné zprávy způsobí ukončení relace mezi aplikací Media Center a konzolou Xbox 360.

Tento problém zkuste vyřešit v systému Windows 8 následovně:

 1. Na úvodní obrazovce klikněte na možnost Prohlížeč událostí.
 2. Klikněte na položku Protokoly aplikací a služeb a potom zkuste najít jakoukoli událost, u které je zobrazen údaj Chyba v části Typ a Media Remote Manager v části Zdroj.
 3. Dvakrát klikněte na každou položku splňující tyto dvě podmínky. Zobrazí se popis události. Vyhledejte popis, který vypadá přibližně takto:
  Při používání aplikace Media Center bylo zjištěno neautorizované okno, název souboru C:\PROGRA~1\...
 4. Tato zpráva bude upozorňovat na program, který se pokouší odeslat zprávu do konzoly Xbox 360.

 5. Odeberte nebo zakažte službu odesílání oznámení pro aplikaci uvedenou v části Popis. Nápovědu najdete v příručce k aplikaci, případně kontaktujte výrobce aplikace.

Tento problém zkuste vyřešit v systému Windows 8 následovně:

 1. Na úvodní obrazovce klikněte na možnost Prohlížeč událostí.
 2. Klikněte na šipku vlevo od položky Protokoly aplikací a služeb a potom klikněte na položku Media Center.
 3. Najděte událost, u které je zobrazen údaj Chyba v části Typ a Media Remote Manager v části Zdroj.
 4. Dvakrát klikněte na každou položku splňující tyto dvě podmínky. Zobrazí se popis události. Vyhledejte popis, který vypadá přibližně takto:
 5. Při používání aplikace Media Center bylo zjištěno neautorizované okno, název souboru C:\PROGRA~1\...

 6. Odeberte nebo zakažte službu odesílání oznámení pro aplikaci uvedenou v části Popis. Nápovědu najdete v příručce k aplikaci, případně kontaktujte výrobce aplikace.

Zkuste znovu připojit konzolu k počítači. Pokud se připojení nepodaří, zkuste následující řešení.

Řešení 2: Vypnuté rychlé přepínání uživatelů (jen systém Windows XP)

Konzola Xbox 360 používá rychlé přepínání uživatelů k připojení k počítači se spuštěnou aplikací Windows Media Center. Pokud bylo rychlé přepínání uživatelů v počítači vypnuto, konzola Xbox 360 se nebude moci připojit. Chcete-li ověřit, že je rychlé přepínání uživatelů zapnuto, postupujte podle těchto pokynů:

 1. V počítači klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Spustit, zadejte text nusrmgr.cpl a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na možnost Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů.
 3. Ujistěte se, že je zvolena možnost Použít rychlé přepínání uživatelů.
 4. Klikněte na položku Použít možnosti.

Zkuste znovu připojit konzolu k počítači. Pokud se připojení nepodaří, zkuste řešení 3.

Řešení 3: Zakázání jiných programů médií

Může se stát, že jiné programy médií nainstalované v počítači se spuštěnou aplikací Windows Media Center (například Ahead Nero) brání konzole Xbox 360 v přehrávání média. Dočasným odebráním nebo zakázáním jiných programů médií ověřte, zda jsou příčinou konfliktu.

Zkuste znovu připojit konzolu k počítači. Pokud se připojení nepodaří, zkuste řešení 4.

Řešení 4: Otevření portů brány firewall v počítači s aplikací Windows Media Center

Některé požadované porty brány firewall nemusí být v počítači se spuštěnou aplikací Windows Media Center otevřené. Informace o tom, jaké porty brány firewall mají být otevřené, najdete v tématu „Které porty brány firewall musí být otevřeny, aby bylo možné používat aplikaci Windows Media Center na mé konzole“ v části Řešení problémů s aplikací Windows Media Center.

Pokud otevření těchto portů problém nevyřeší, zkuste řešení 5.

Řešení 5: Zakázání interaktivních přihlašovacích zpráv

Když jsou používány interaktivní přihlašovací zprávy, tato zpráva se zobrazí během přihlašování zařízení Media Center Extender a zabrání v dokončení postupu.

Použijte nástroj Microsoft Management Console (MMC) k zakázání interaktivního přihlašování v počítačích se spuštěnou aplikací Windows XP Media Center. Nastavení interaktivního přihlašování je definováno v místních nebo doménových zásadách počítače. Chcete-li tato nastavení zkontrolovat nebo změnit, postupujte podle těchto pokynů:

 1. V počítači se spuštěnou aplikací Windows XP Media Center klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Spustit, zadejte text gpedit.msc a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. V části Zásady skupiny rozbalte položku Zásady místního počítače, rozbalte položku Konfigurace počítače, rozbalte položku Nastavení systému Windows, rozbalte položku Nastavení zabezpečení, rozbalte položku Místní zásady a potom vyberte položku Možnosti zabezpečení.
 3. Dvakrát klikněte na možnost Interactive logon: Text zprávy pro uživatele, který se pokouší přihlásit, odstraňte veškerý text pro tuto položku a klikněte na tlačítko OK.
 4. V nabídce Soubor zavřete okno Zásady skupiny kliknutím na tlačítko Konec.

Řešení 6: Změna systému souborů FAT32 pevného disku na systém NTFS

Pevný disk počítače může být formátován na systém souborů FAT32. Pokud je pevný disk formátován na systém souborů FAT32, změňte jej na základní disk se systémem souborů NTFS. Chcete-li zkontrolovat formát pevného disku v počítači se systémem Windows 8, postupujte následovně:

 1. Na úvodní obrazovce klikněte na možnost Správa počítače.
 2. Klikněte na položku Správa disků.
 3. Najděte požadovaný pevný disk a potom se podívejte na sloupec Systém souborů, zda je v něm údaj FAT32.

Pokud je pevný disk označen jako disk FAT32, bude třeba jej změnit na systém souborů NTFS.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při práci s aplikací Windows Media Center v konzoli Xbox 360 se zobrazí chybová zpráva „Session Terminated“ (Relace ukončena)“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?