Řešení potíží s propojením aplikace Windows Media Center s konzolou Xbox 360

Přehled

Důležité: Tento článek obsahuje pokyny vedoucí k řešení konkrétního problému. Součástí těchto pokynů jsou však kroky, které vedou ke snížení zabezpečení nebo vypnutí funkcí ve vaší konzoli. Než tyto změny provedete, je vhodné zhodnotit rizika spojená se snížením zabezpečení konzole.

Zde najdete pokyny k řešení potíží nejběžnějších chyb, ke kterým může dojít při použití aplikace Windows Media Center s konzolí Xbox 360.

Nastavení aplikace Windows Media Center v počítači

Ověřte, že je aplikace Windows Media Center v počítači správně nastavená: Postupujte podle pokynů pro vaši verzi systému Windows.

Windows 8 a Windows 8.1:

Nastavení aplikace Windows Media Center

Nastavení aplikace Windows Media Center v konzoli Xbox 360 (Windows 8)

Windows 7:

Začínáme s aplikací Windows Media Center

Chybové zprávy

Xbox 360 Setup is Finished. (Instalace konzoly Xbox 360 byla dokončena.) The correct ports cannot be opened (Správné porty nelze otevřít.)

K tomuto problému dochází, jestliže je v počítači vypnuta brána Windows Firewall. Aby bylo možné dokončit nastavení zařízení Windows Media Center Extender, brána Windows Firewall musí být zapnutá. Po nastavení zařízení Media Center Extender můžete bránu firewall znovu vypnout.

Chcete-li zapnout bránu Windows Firewall, postupujte podle pokynů v části Při použití zařízení Windows Media Center Extender s konzolí Xbox 360 se zobrazí chybová zpráva „The correct ports cannot be opened“ (Nelze otevřít správné porty).

Další informace o použití zařízení Windows Media Center Extender s konzolí Xbox 360 naleznete na těchto stránkách:

Použití zařízení Windows Media Center Extender

Zařízení Windows Media Center Extender: nejčastější dotazy

Instalace zařízení Windows Media Center Extender (Windows 7)

Optimalizace domácí sítě pro zařízení Windows Media Center Extender (Windows 7)

Poznámka: Tyto webové stránky nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Your console can’t connect your PC with Windows Media Center. (Konzole se nemůže spojit s počítačem s aplikací Windows Media Center.) Make sure your PC is on and connected to the network (Ujistěte se, že je počítač zapnut a připojen k síti)

Tato chyba se může vyskytnout, pokud nainstalujete službu McAfee Privacy Service po nastavení zařízení Windows Media Center Extender v počítači s aplikací Media Center. Tato služba brání v propojení zařízení Media Center Extender s počítačem s aplikací Media Center.

Tento problém můžete vyřešit podle pokynů v části Chyba „Your console can’t contact your PC with Windows Media Center“ (Konzole se nemůže spojit s počítačem s aplikací Windows Media Center) na konzoli Xbox 360.

Xbox 360 not found (Konzolu Xbox 360 nelze nalézt.)

Pokud nainstalujete do počítače službu McAfee Privacy Service, tato chyba se může zobrazit při spuštění instalačního programu zařízení Windows Media Center Extender. Služba McAfee Privacy Service není kompatibilní se softwarem zařízení Media Center Extender.

Tato chyba může být způsobena také problémem s připojením nebo branou firewall.

Pokuste se tento problém odstranit pomocí následujících řešení.

Odeberte službu McAfee Privacy Service.

Postupujte podle pokynů v části Při používání aplikace Windows Media Center se zobrazí chybová zpráva „Xbox 360 not found“ (Konzole Xbox 360 nebyla nalezena).

Ověřte, že je konzole i s počítačem připojená do stejné sítě.

Pokud se zobrazuje tato chyba, konzole Xbox 360 a počítač s aplikací Windows Media Center nemusí být připojeny ke stejné síti. Konzola musí být s počítačem připojena ve stejné místní síti přes kabelové připojení nebo rozhraní Wi-Fi. Další informace o řešení potíží se sítí a související konfiguraci:

Řešení potíží se sítí v systému Windows
Principy nastavení brány Windows Firewall

Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na podporu konzole Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s propojením aplikace Windows Media Center s konzolou Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?