Při stahování profilu do konzole Xbox 360 se zobrazí kód chyby 80070026

Při pokusu o stažení profilu do konzole Xbox 360 se zobrazí následující chyba a zpráva:

Sorry, Xbox Live profiles can't be downloaded right now (Profily služby Xbox Live bohužel nelze momentálně stáhnout). Try again later (Opakujte akci později).
Status Code (Stavový kód): 80070026

Pokud se zobrazí tato zpráva spolu s kódem chyby, vyskytl se problém s profilem. Profil může být například poškozený nebo se vyskytl problém s paměťovým zařízením, kde je profil uložený.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Ověřte, zda profil existuje a není poškozený.

 1. Vyberte možnost Nastavení a potom Systém.
 1. Vyberte možnost Storage.
 1. Vyberte požadované paměťové zařízení a vyberte možnost Profiles.
 2. Ověřte, zda profil existuje a není poškozený.
  Poznámka: Pokud se vedle profilu zobrazí ikona „!“, profil je poškozený. Je-li profil poškozený, vyberte jej a potom vyberte možnost Delete.
 3. Zkuste profil znovu stáhnout.
 4. Jestliže profil stále nemůžete stáhnout, odeberte pevný disk pro Xbox a potom zkuste profil stáhnout do zařízení USB.
  Poznámka: Informace o odebrání pevného disku pro Xbox najdete v části Přidat či odebrat pevný disk pro Xbox 360.
 5. Odpojte všechna zařízení, která jsou ke konzoli Xbox 360 připojena. Odpojte konzoli od elektrické sítě.
 6. Potom připojte konzoli zpět k elektrické síti, opět připojte všechna zařízení a poté zkuste stáhnout profil znovu.

Řešení 2: Vymažte systémovou mezipaměť.

Mezipaměť systému Xbox 360 slouží k ukládání položek, jako jsou aktualizace her, instalační balíčky aktualizací systému nebo obrázky hráčů vašich spoluhráčů. Potíže s konzolí Xbox 360 lze často vyřešit vymazáním systémové mezipaměti.

Při vymazání mezipaměti nejsou odebrány následující položky:

 • jmenovka hráče;
 • obsah, který jste stáhli;
 • soubory her;
 • aktualizace softwaru konzole.

Vymazáním mezipaměti dojde k vymazání všech dříve stažených aktualizací her. Při dalším spuštění hry se zobrazí výzva k opětovnému stažení těchto aktualizací.

Vymažte systémovou mezipaměť podle následujících pokynů.

 1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce.
 2. Přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System Settings.
 3. Vyberte možnost Storage nebo Memory.
 4. Zvýrazněte libovolné paměťové zařízení a potom na ovladači stiskněte tlačítko Y. (Nezáleží na tom, jaké paměťové zařízení vyberete, protože mezipaměť bude vymazána u všech paměťových zařízení.)
 5. Vyberte možnost Clear System Cache.
 6. Až se zobrazí výzva k potvrzení údržby paměťového zařízení, vyberte možnost Yes.
 7. Restartujte konzoli.

Řešení 3: Opětovné stažení profilu

Profil služby Xbox Live můžete chtít stáhnout v následujících situacích:

 • Svou jmenovku hráče ve službě Xbox Live chcete používat v jiné konzole Xbox 360.
 • Omylem jste z konzoly Xbox 360 odstranili svou jmenovku hráče ve službě Xbox Live.

Profil služby Xbox Live můžete stáhnout do jakékoli konzole Xbox 360. Postup:

 1. Stiskněte na ovladači tlačítko průvodce (velké tlačítko X uprostřed).
 1. Vyberte možnost Download Profile.

  Poznámka:
  Nevidíte možnost Download Profile? Může to být tím, že jste přihlášení pomocí jiného profilu. Stisknutím tlačítka X se odhlaste a potom vyberte možnost Download Profile.
 1. Ve spodní části obrazovky Download Profile vyberte možnost Download Profile.
 1. Zadejte e-mailovou adresu účtu Microsoft, který je přiřazen k profilu služby Xbox Live. Pokud ji neznáte, přečtěte si téma Řešení potíží se ztracenými přihlašovacími údaji účtu.
 2. Zadejte heslo k účtu Microsoft. Pokud jste heslo zapomněli, obnovte je nebo si přečtěte téma Řešení potíží se ztraceným heslem.
  Poznámka: Vlastníte-li dětský profil služby Xbox Live, musíte při stahování profilu zadat údaje rodičovského účtu Microsoft.
 3. Pokud s konzolí používáte externí datové úložiště, vyberte datové úložiště, ve kterém chcete profil uložit. Pokud externí datové úložiště nepoužíváte, profil se začne ihned stahovat.
  Nyní by mělo být možné se ke konzoli přihlásit pomocí profilu služby Xbox Live.
  Důležité: Pokud svůj profil stáhnete do cizí konzole a zvolíte možnost Remember Password, máte možnost vzdáleně odebrat heslo a znemožnit tak ostatním uživatelům přístup k vašemu profilu prostřednictvím této konzole. Potřebné pokyny najdete v tématu Správa předvoleb přihlašování v konzoli Xbox 360.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při stahování profilu do konzole Xbox 360 se zobrazí kód chyby 80070026“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?