Při pokusu o stažení obsahu ze služby Xbox Live na Xbox 360 dojde k chybě 80070570

Při pokusu o stažení obsahu ze služby Xbox Live do konzole Xbox 360 se zobrazí následující kód chyby a zpráva:

Status Code (Stavový kód): 80070570

Sorry, there's a problem with the Xbox service. (Omlouváme se, ale došlo k potížím se službou Xbox.) Try again later. (Opakujte akci později).

Příčinou může být jedna z následujících situací:

 • Služba Xbox Live je dočasně nedostupná.
 • Možná bude zapotřebí vyčistit systémovou mezipaměť konzole.
 • Možná nastal problém s vaším profilem.
 • Mohlo dojít k problému s pevným diskem, na který se pokoušíte obsah stáhnout.

Řešení

Tento problém můžete zkusit vyřešit pomocí níže uvedených řešení. Pokud jedno řešení nefunguje, vyzkoušejte další.

Řešení 1: Zkontrolujte stav služby Xbox Live

Pokud jsou zde uvedeny nějaké výstražné zprávy, počkejte, než bude služba v provozu, a akci opakujte:

Základní služby Xbox Live: v provozu
2019-10-16T05:28:04.4058150+00:00

Řešení 2: Vymažte mezipaměť služby Xbox Live a mezipaměť systému

Potíže se stahováním může někdy vyřešit odstranění souborů z mezipaměti služby Xbox Live a ze systémové mezipaměti konzole. Postup:

 1. Stiskněte na ovladači tlačítko průvodce, přejděte do nabídky settings a poté vyberte možnost System Settings.
Šipka ukazující na tlačítko průvodce na ovladači.
 1. Vyberte možnost Storage.
 2. Označte (ale nevybírejte) datové úložiště a poté stiskněte tlačítko Y na ovladači. Zobrazí se nabídka Device Options.
  Poznámka: Nezáleží na tom, které paměťové zařízení zvolíte. Bude vymazána mezipaměť všech datových úložišť.
Obrázek s jednou zvýrazněnou možností datového úložiště na obrazovce Storage Devices.
 1. Na obrazovce Device Options vyberte položku Clear System Cache.
 2. Až se zobrazí výzva k potvrzení údržby paměťového zařízení, vyberte možnost Yes.

Poznámka: Po úspěšném vymazání systémové mezipaměti se vrátíte na obrazovku Storage Devices. Stiskněte na ovladači tlačítko průvodce a vraťte se na úvodní stránku konzole Xbox.

Řešení 3: Odstraňte svůj profil a stáhněte jej znovu

Problémy se stahováním lze někdy vyřešit odstraněním a opětovným stažením profilu. Postup:

Krok 1: Odstraňte svůj profil z konzole Xbox 360

 1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce .
 2. Přejděte do nabídky Settings a vyberte možnost System.
 3. Vyberte možnost Storage.
 4. Pokud ke konzoli Xbox 360 nepřipojujete žádné externí paměťové zařízení, vyberte možnost Hard Drive. Pokud používáte nějaké externí paměťové zařízení, vyberte možnost All Devices.
 5. Vyberte možnost Profiles.
Na obrazovce All Devices je zvýrazněna možnost „Profiles”.
 1. Vyberte profil, který chcete odstranit.
 2. Vyberte možnost Delete.
 3. Vyberte možnost Delete Profile Only. Tato možnost odstraní profil. Uložené hry a herní úspěchy však zůstanou zachovány.
  Poznámka: Pokud zvolíte možnost Delete Profile and Items, odstraníte profil a související uložené hry a výsledky.

Krok 2: Znovu stáhněte profil služby Xbox Live do konzole Xbox 360

 1. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce .
 2. Vyberte možnost Download Profile.
  Poznámka: Nevidíte možnost Download Profile? Může to být tím, že jste přihlášení pomocí jiného profilu. Stisknutím tlačítka X se odhlaste, potvrďte, a potom vyberte možnost Download Profile.
Na obrazovce průvodce Xbox je zvýrazněna možnost „Download Profile”.
 1. Ve spodní části obrazovky Download Profile vyberte možnost Download Profile.
Ve spodní části obrazovky Download Profile je zvýrazněna možnost „Download Profile”.
 1. Zadejte e-mailovou adresu účtu Microsoft, který je přiřazen k profilu služby Xbox Live. Pokud ji neznáte, postupujte podle tématu Řešení potíží se ztracenými přihlašovacími údaji účtu.
 2. Zadejte heslo k účtu Microsoft. Jestliže jste ho zapomněli, může být nutné  obnovit heslo
  Poznámka:  Chcete-li stáhnout dětský profil služby Xbox Live, je zapotřebí zadat přihlašovací údaje účtu Microsoft rodiče.
 3. Pokud s konzolí Xbox 360 používáte externí paměťové zařízení, vyberte paměťové zařízení, na které chcete profil uložit. Pokud externí paměťové zařízení nepoužíváte, profil se začne stahovat.
 4. Po opětovném stažení profilu budete dotázáni, zda chcete, aby si konzole Xbox 360 vaše heslo pamatovala.
  • Jestliže se chcete vždy přihlašovat bez výzvy k zadání hesla, zaškrtněte možnost  Remember Password .
  • Pamatujte si, že při zvolení této možnosti se může kdokoli jiný přihlásit ke konzoli a používat údaje vašeho účtu. To se týká i údajů platební karty, které si případně uložíte.
  • Chcete-li, aby se při přihlašování k účtu vždy zobrazovala výzva k zadání hesla, nechte možnost  Remember Password  nezaškrtnutou. To je vhodné použít, jestliže mají k vaší konzoli doma snadný přístup i jiné osoby nebo pokud jste si stáhli svůj profil do konzole u přátel.

Řešení 4: Zrušte všechna čekající a probíhající stahování a poté stáhněte obsah znovu

Krok 1: Zrušte čekající stahování

 1. Přihlaste se na konzoli Xbox 360 ke službě Xbox Live pomocí jmenovky hráče, kterou jste použili při původním nákupu obsahu.
 2. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce .
 3. Přejděte do části  Games & Apps.
 4. Vyberte možnost Active Downloads.
 5. Vyberte možnost Cancel All.

Krok 2: Odstraňte částečně stažené soubory

 1. V konzoli Xbox 360 přejděte do nabídky Settings a poté vyberte možnost  System.
 2. Vyberte možnost  Storage a poté paměťové zařízení.
 3. Vyberte druh obsahu, který se pokoušíte stáhnout.
 4. Vyhledejte položku, kterou se snažíte stáhnout (pravděpodobně u ní bude zobrazen žlutý výstražný symbol).
 5. Pokud je daná položka na seznamu uvedena, vyberte ji a zvolte možnost Delete.

Krok 3: Stáhněte obsah znovu 
Zkuste obsah stáhnout znovu pomocí historie stahování. Postup:

 1. Přihlaste se ke službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.
 2. Přejděte do nabídky Settings a potom vyberte možnost Account.
 3. Vyberte položku Download History.
 4. Projděte historii stahování, vyberte položku a podle pokynů na obrazovce položku znovu stáhněte.

Řešení 5: Stáhněte položku na jednotku USB flash

Pokoušíte-li se stáhnout položku na pevný disk, zkuste ji místo toho stáhnout na jiné paměťové zařízení.

Pokud toto řešení fungovalo, pravděpodobně máte problém s pevným diskem. Podívejte se na stránku Řešení potíží s pevnými disky pro Xbox 360. Více informací naleznete v tématu Nejčastější dotazy k jednotce USB flash pro Xbox 360  a Úložiště pro Xbox 360.

Pokud tyto potíže přetrvávají, obraťte se na podporu konzole Xbox.

Řešení 6: Žádost o opravu

Pokud předchozí řešení daný problém nevyřešila, konzoli Xbox 360 je třeba opravit. Viz část Zajištění opravy konzole Xbox nebo senzoru Kinect.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při pokusu o stažení obsahu ze služby Xbox Live na Xbox 360 dojde k chybě 80070570“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?