Při pokusu o stažení obsahu ze služby Xbox Live se zobrazí chyba 80150101

Při pokusu o stažení obsahu ze služby Xbox Live se zobrazí následující kód chyby a zpráva:

Can't retrieve information from Xbox Live (Ze služby Xbox Live nelze získat potřebné informace). Try again later (Opakujte akci později).

Status code 80150101. (Stavový kód 80150101.)

Znamená to, že jste se při pokusu o stahování obsahu setkali s problémem sítě.

Řešení

Tento problém se můžete pokusit odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Ověřte stav služby a připojení ke službě Xbox Live

 1. Přejděte na stránku Stav služby a zkontrolujte, zda v souvislosti se službou nedošlo k potížím.
 2. Pokud se službou není žádný problém a tato chyba se zobrazí při pokusu o stažení položky, počkejte pár minut a potom se znovu pokuste obsah stáhnout.
 3. Spusťte test připojení ke službě Xbox Live:
  1. V ovládacím centru Xbox vyberte možnost Settings.
  2. Vyberte možnost System.
  3. Vyberte možnost Network Settings.
  4. Vyberte příslušnou síť.
  5. Vyberte možnost Test Xbox Live Connection.

Řešení 2: Stáhněte obsah znovu.

Obsah můžete zkusit opětovně stáhnout pomocí historie stahování. Postup:

 1. V konzole se přihlaste ke službě Xbox Live.
 2. Přejděte do nabídky Settings a potom vyberte možnost Account.
 3. Vyberte položku Download History.
 4. Projděte historii stahování, vyberte položku a podle pokynů položku znovu stáhněte.

Pokud se položku opět nepodaří stáhnout, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 3: Maximalizujte šířku síťového pásma

Než začnete stahovat obsah ze služby Xbox Live, zkontrolujte, zda v ostatních počítačích doma neprobíhá stahování či přenášení souborů. Využívá-li někdo v domácnosti internet, využívá stejné připojení jako konzola, a tím pádem stahování zpomaluje. (Šířka pásma označuje množství informací, které lze v daném okamžiku přenášet přes internetové připojení.)

Také můžete dočasně odpojit nebo vypnout zařízení připojená k domácí síti.

Po maximalizaci dostupné šířky síťového pásma zkuste obsah stáhnout znovu. Pokud se položku opět nepodaří stáhnout, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 4: Zkuste obsah stáhnout v jinou denní dobu

Někteří poskytovatelé připojení k Internetu během doby nejvyššího vytížení sítě blokují nebo omezují stahování velkých souborů. Jestliže poskytovatel připojení k Internetu po uplynutí určitého časového intervalu připojení obnovuje nebo omezuje velikost stahovaných souborů, zobrazí se chybová zpráva.

Internetové sítě v domácnostech jsou obvykle nejvíce využívány ve večerních hodinách, kdy je většina lidí doma. Nejvyšší rychlosti připojení můžete dosáhnout během obvyklé pracovní doby. Máte-li potíže se stahováním obsahu, ověřte u poskytovatele připojení k Internetu, zda nějakým způsobem neomezuje velikost stahovaných souborů, rychlost stahování nebo celkový objem stahovaných dat.

Pokud se stahování požadovaného obsahu nezdaří ani v jinou denní dobu, zkuste další řešení.

Řešení 5: Otevření síťových portů

Pokud používáte bránu firewall nebo směrovač, může být nutné upravit konfiguraci tak, aby konzola Xbox 360 mohla komunikovat se službou Xbox Live. Tato změna konfigurace se někdy označuje jako „otevření portů“ nebo „předání portů“.

Pokyny ke zjištění, které síťové porty služba Xbox Live využívá, najdete v tématu Síťové porty používané službou Xbox Live.

Pokud potíže trvají i po vyzkoušení výše uvedených řešení, kontaktujte podporu konzoly Xbox.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Při pokusu o stažení obsahu ze služby Xbox Live se zobrazí chyba 80150101“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?